Modifikace počasí pro vojenské účely dle zprávy meteorologické služby US letectva

Ukradli nám počasí.
Už prý asi 15 let si s ním vojsko dělá. co chce. Pořád se v tom zdokonaluje. Má na svědomí všechny tzv. extrémy počasí, "přírodní" katastrofy. Má k dispozici celou mašinérii k ovládání počasí, kterou denně využívá na celé planetě. Vynakládají se na to nepředstavitelné prostředky. Ale lidé to jaksi nechtějí vidět, přitom důkazů je spousta...
Ale vykládejte to někomu, budete za magora. Lidi tak maximálně (asi tak 1% z celku) uznají, že možná existují chemtrails. No aspoň něco.
Tak tady je kousek dokumentu, ze kterého je možno pochopit, proč je počasí pro vojáky tak důležité. Sice pochází už z r. 1996, ale aspoň můžeme vidět, že to, co si vojáci předsevzali, už dávno plní, používají supermoderní tajné technologie, a kdoví co ještě vymyslí do r. 2025. 

Zdroj: www.bariumblues.com

 

Owning the Weather in 2025

Vlastnit počasí v roce 2025

Weather as a Force Multiplyer: Owning the Weather in 2025
(Počasí jako multiplikátor síly: Vlastnění počasí

Vědecká přednáška přednesená v Air Force 2005

zpracoval kolektiv: Col Tamzy J. House, Lt Col James B. Near, Jr., LTC William B. Shields (USA), atd.

Srpen 1996.
Překlad: OrgoNet

 

Resumé
 

Je to studie určená ke splnění příkazu šéfa Air Force k prozkoumání konceptů, možností a technologií, které budou Spojené státy potřebovat k udržení dominance ve vzdušném a vesmírném prostoru v budoucnosti. Prezentováno 17. 6. 1996, vzniklo v departementu obrany školního prostředí a akademické svobody a v zájmu moderních koncepcí vztahujících se k obraně národa. Názory vyjádřené v této zprávě náleží autorům a neodrážejí oficiální politiku či pozici leteckých sil usa, ministerstva obrany či vlády Spojených států.
 

Tato zpráva obsahuje fiktivní představy budoucích situací/scénářů. Jakákoli podobnost s reálnými lidmi či událostmi jiná nežli je specificky uvedeny, není záměrná a pouze pro potřebu ilustrace.
 

Tato publikace byla recenzována úřady pro bezpečnost a utajení, není označena jako tajná a je uvolněna ke zveřejnění.

 

Kapitola 1

 

Úvod

 

Scénář: 

Představte si, že v r. 2025 Spojené státy bojují proti bohatému, ale nově konsolidovanému, politicky mocnému drogovému kartelu v Jižní Americe. Kartel zakoupil stovky ruských a činských bojových letounů, které úspěšně čelí našim pokusům zaútočit na jejich výrobní zařízení. S jejich místní početní převahou a vnitřními liniemi kartel vysílá více nž deset letadel na každé naše. Navíc kartel užívá francouzský systém na pozorování země (SPOT), určující polohu a pohyb, který je v r. 2025 schopen přenášet téměř současné, multistpektrální obrazy s přesností na 1m. Spojené státy si přejí utkat se s nepřítelem na nerovném hracím poli, aby mohly plně využít potenciál našich letadel a munice.
 

Meteorologická analýza ukazuje, že rovníková Jižní Amerika má typicky každodenní odpolední bouře po celý rok. Naše výzvědná služba potvrdila, že piloti kartelu odmítají létat při bouřce či její blízkosti. Proto naše složka ovlivňující počasí (WFSE – weather force support element), která je součástí střediska hlavního velitele (CINC – commandant in chief) leteckých operací dostane úkol vysledovat dráhy bouří a podněcovat či zesilovat bouřkové buňky nad kritickými cili, které nepřítel musí bránit letadly. Protože naše letadla v r. 2025 jsou schopna létat za jakéhokoli počasí, nebezpečí bouřek je pro ně minimální a můžeme efektivně a důsledně kontrolovat oblohu nad cílem.
 

WFSE má nutné sledovací a komunikační zařízení k pozorování, detekci a jednání dle požadavků na změny počasí s cílem podpory US vojenských cílů. Tyto schopnosti jsou součástí moderního bojového prostorového systému, který pomáhá hlavnímu veliteli. V našem scénáři hlavní velitel dá úkol WFSE, aby provedlo intenzifikaci bouři a utajující operace. WFSE modeluje atmosférické podmínky k předpovědi s 90% spolehlivostí pravděpodobnosti úspěšné modifikace využívající vzdušnou tvorbu a zakládání mraků.
 

V r. 2025 jsou pro operace řízení počasí běžně užívána letadla bez lidské posádky (UAV – uninhabited aerospace vehicles). Porovnáním předpovědí údajů o větru a bouřkách v požadovanou dobu útoku s údaji SPOT (francouzský družicový sledovací systém) vytvoří WFSE plány misí pro každý UAV letoun. WFSE navádí každý letoun za použití informací ze sítě sledovacích zařízení v reálném čase.
 

Před útokem, který je koordinován s předpovězenými podmínkami počasí, zahájí letouny UAV vyvoláváni a vytváření mraků. UAV rozšiřují štít cirrusových mraků, aby zabránily nepříteli ve vizuální a infračervené kontrole. Současně mikrovlnné ohřívače vytvářejí lokální jiskření, aby přerušily aktivní sledování přes radarový systém SAR (synthetic aperture radar), jako např. komerčně dostupný kanadský radar SARSAT (search and rescue stellite-aided tracking), který bude v r. 2025 široce dostupný. Další operace vyvolávání mraků působí na vyvíjející se bouře, aby zintenzívněly nad cílem a vážně omezily schopnost nepřítele k obraě. WFSE monitoruje celou operaci v reálném čase a zaznamenává úspěšné splnění další velmi důležité, avšak rutinní mise na modifikaci počasí.
 

Tento scénář se může zdát přitažený za vlasy, ale v r. 2025 již bude patřit do oblasti možného. Další kapitola vysvětluje důvody modifikace počasí, definuje možnosti uplatnění a zkoumá trendy, které toto v příštích 30 letech umožní.

 

Kapitola 2

 

Požadované dovednosti

 

Proč bychom měli chtít míchat počasím?
 

Podle bývalého šéfa gen. Gordona Sullivana „až s technologií poskočíme do 21. století, budeme schopni vidět nepřítele ve dne i v noci a neústupně ho sledovat.“ Schopnost globálního, přesného, reálného v čase, účinného, systematického měnění počasí poskytne velitelům bojových operací mocnou posilu k dosažení vojenských cílů. Jelikož počasí bude společné v jakékoli možné budoucnosti, schopnost měnit počasí bude aplikovatelná univerzálně a bude použitelná v celém spektru konfliktu. Schopnost ovlivnit počasí i v malém měřítku ho změní z oslabení na posilu.
 

Lidé vždy chtěli mít schopnost dělat něco s počasím. Ve Spojených státech již v r. 1839 novinové archívy hovoří o lidech se seriózními a kreativními myšlenkami, jak udělat déšť. V r. 1957 výbor prezidentových poradců pro kontrolu počasí výslovně uznal vojenský potenciál měnění počasí. Ve své zprávě varoval, že by se to mohlo stát důležitější zbraní než atomová bomba.
 

Avšak od r. 1947 spor týkající se možných právních následků vzniklých ze záměrného ovlivňování rozsáhlých bouřkových systémů způsobil, že v budoucnu mohlo být vedeno pouze málo pokusů na bouřích s potenciálem zasáhnout zemi.
 

V r. 1977 americké generální shromáždění přijalo rozhodnutí zakazující nepřátelské užití technik modifikací přírodního prostředí. Výsledná „Dohoda o vojenském a jiném nepřátelském užití modifikačních technik přírodního prostředí“ (ENMOD) zavázala signatáře zdržet se od jakéhokoli vojenského či jiného nepřátelského užití modifikace počasí, které by mohlo mít za následek dalekosáhlé, dlouhotrvající či vážné následky.
 

I když tyto události nezadržely pokračování výzkumů modifikací počasí, významně zabránily jeho postup a rozvoj spojených technologií, přičemž kladly důraz spíše na potlačující než na intenzifikační aktivity.
 

Vliv počasí na vojenské operace byl uznáván dávno. Během 2. světové války řekl Eisenhower: „V Evropě je nejhorším nepřítelem vzdušných operací počasí.“ Jakýsi voják jednou řekl: „Počasí je vždy neutrální.“ Nic však není větší nepravdou. Špatné počasí je zjevně nepřítelem strany, která se snaží provést plány vyžadující dobré počasí, nebo strany, vlastnící velké síly, tak jako silné letectvo, které pro efektivní operace závisí na dobrém počasí. Kdyby bylo stále trvalo špatné počasí, nacisté by nebyli potřebovali pro obranu Normandského pobřeží nic dalšího.
 

Vliv počasí byl důležitý také v několika nedávných vojenských operacích. Značný počet letů do Tuzly během počátečního rozmisťování na podporu bosenské mírové operace byl zastaven kvůli počasí. Během operace Pouštní bouře gen. Bister C. Glosson žádal svého meteorologa, aby mu řekl, ve kterých cílech bude během 48 hodin jasno, aby toto mohl zahrnout do rozkazu leteckých akcí (ATO – air tasking order).
 

Ale běžná schopnost předpovědi je přesná jen na 85% na nejbližších 24 hodin, což neodpovídá adekvátně potřebám plánovacího cyklu leteckých akcí. Přes 50% letů F-117 bylo zastaveno počasím nad jejich cíli a A-10ky odlétaly jen 75 z 200 naplánovaných misí blízké letecké podpory (CAS – close air support) kvůli nízké oblačnosti během prvních dvou dní akce.
 

Aplikace technologií měnění počasí, které by vytvořily díru jasného počasí nad cíli, dosti dlouhou pro útok letadel F-17 a umístění bomb, nebo odstranění mlhy z rozjezdové dráhy v Tuzle, by bývala byla velmi významnou posilou.
 

Měnění počasí má tedy zřejmý potenciál pro vojenské použití na operační úrovni pro redukování prvku mlhy a frikce pro přátelské operace a zvýšení pro nepřítele.
 

Co myslíme „modifikací počasí“?
 

Dnes je modifikace počasí změna jevů počasí nad omezeným územím po omezenou dobu. Během příštích 3 desetiletí by se pojem modifikace počasí mohl rozšířit tak, že by zahrnoval schopnost vytvářet vzorce počasí ovlivňováním jejich určujících faktorů. Dosažení tak přesné a podrobné modifikace počasí v příštích 30 letech bude vyžadovat překonání některých významných, ale ne nepřekonatelných technologických a právních překážek.
 

Technologicky musíme mít solidní pochopení variabilit, které ovlivňují počasí. Musíme být schopni modelovat dynamiku jejich vztahů, mapovat možné výsledky jejich interakcí, měřit jejich skutečné hodnoty v reálném čase, abychom mohli dosáhnout požadovaného výsledku. Společnost musí obstarat zdroje a právní základ pro rozvoj dosažených výsledků. Jak k tomu dojde? Následující scénář vysvětluje, jak by se mohly modifikace počasí stát v r. 2005 jak technologicky proveditelnými, tak společensky požadovanými.

 

 

Kapitola 4
 

Koncepce operací
 

Základní ingrediencí systému modifikace počasí je soubor zásahových technik k tomuto užívaných. Počet specifických metodologií zásahů je omezen pouze imaginací, ale s několika výjimkami zahrnují infúze buď energie nebo chemikálií do meteorologických procesů správnou cestou, na správném místě a ve správný čas. Zásahy mohou být určeny k modifikaci počasí různým způsobem, např. ovlivňování mraků a srážek, intenzity bouřek, klimatu, prostoru i mlhy.
 

Srážky
 

Po staletí lidé toužili mít schopnost ovlivňovat srážky v čase a místě dle svého výběru. Do nedávné doby byly úspěchy při dosažení tohoto cíle minimální. Avšak nové příležitosti mohou být otevřeny např. z výsledků rozvoje nových technologií a zvýšení světového zájmu o odstranění nedostatku vody prostřednictvím zvýšení srážek. Proto se přimlouváme, aby DOD? prozkoumal možnosti vyplývající z rozvoje schopnosti ovlivnit srážky či provést „selektivní modifikaci srážek“. Avšak schopnost ovlivnit srážky dlouhodobě (tj. po více něž několik dní) není dosud plně pochopena. Do r. 2005 budeme jistě schopni zvýšit či snížit srážky krátkodobě v lokalizované oblasti. Než budeme hovořit o výzkumu v této oblasti, je důležité popsat užitek této schopnosti. I když srážkami mohou být ovlivněny mnohé vojenské operace, nejvíce ovlivněna je pozemní mobilita. Ovlivnění srážek může být užitečné dvojím způsobem. Zaprvé zvýšení srážek může snížit schopnost pohybu nepřítele v blátivém terénu a postihnout také morálku. Dále potlačení srážek může zvýšit pohyblivost přátelských vojsk vyschnutím jinak blátivé oblasti. Jaké jsou možnosti rozvoje této schopnosti a její aplikace na taktické operace v r. 2025? Bližší než bychom čekali. Výzkum srážek byl prováděn po mnoho let a jeden aspekt výsledné technologie byl aplikován na operace během vietnamské války. Tyto počáteční pokusy poskytují základ pro další vývoj skutečné schopnosti selektivní modifikace srážek.
 

Je zajímavé, že US vláda učinila vědomé rozhodnutí pro zastavení rozvoje tohoto základu. Jak bylo výše zmíněno, mezinárodní dohody zabránily USA zkoumat modifikace počasí, které by měly dalekosáhlý, dlouhotrvající a vážné následky. Avšak možnosti existují (v rámci dosavadních smluv) pro užívání lokalizovaných krátkodobých modifikací srážek s omezenými a potenciálně pozitivními výsledky.
 

Tyto možnosti se datují zpětně k našim předchozím experimentům s modifikací srážek. Jak se uvádí v článku z Journal of Applied Meteorology, téměř všechny snahy o modifikaci počasí v posledním čtvrtroce byly namířeny k produkci změn na úrovni mraků skrze využití rozdílu nasyceného tlaku páry mezi ledem a vodou. Toto není kritika, ale je čas, abychom uvažovali o proveditelnosti na jiných úrovních časových i prostorových a s jinými fyzikálními hypotézami.
 

Studie od W. M.Graye a dalších zkoumala hypotézu, že „významné prospěšné vlivy mohou být dosaženy skrze promyšlené užití potenciálu solární a absorpce u černého uhlíkového prachu(?). Studie zjistila, že tato technologie může být použita k podpoře dešťového spadu ve středním měřítku, vytvářet cirrusové mraky a podporovat kumulonimby (bouřkové mraky) v jinak suchých oblastech. Technologii lze popsat takto: Tak jako černá dehtová střecha snadno absorbuje solární energii a následně vyzařuje horko během slunného dne, uhlíková čerň také ochotně absorbuje tuto energii. Když je rozprášena v mikroskopické nebo „prachové“ formě do vzduchu nad rozsáhlou vodní plochou, uhlík se ohřeje, ohřívá okolní vzduch a tím zvyšuje objem vypařování z vody pod ním. Protože se okolní vzduch ohřívá, části vzduchu stoupají a vodní pára obsažená ve stoupajícím vzduchu může kondenzovat a tvořit mraky. Postupem času mrakové kapičky se zvětšují a je možné, aby se zvětšily natolik, že padají jako déšť či jiná forma srážek.

 

 

Pozn. Orgonet: Celý dokument v PDF má asi 25 stran, toto jsou jen ukázky pro pochopení filosofie ovládání počasí pro vojenské účely.

Vystavil Orgonet v 7/31/2008 09:10:00 odp.

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.cz/search?updated-min=2007-12-31T15:00:00-08:00&updated-max=2008-09-12T13:12:00%2B02:00&max-results=50&start=35&by-date=false

---

Chemtrails : Potlačování lidské evoluce

Autor monitoroval situaci kolem chemtrails poslední rok a půl, ale zdráhal se o tom napsat článek, dokud nebude mít pohromadě adekvátní data a životaschopnou teorii, která by byla jak originální tak více objasňující než jakákoliv stávající. Tato teorie postavená jak na rozporech tak pozitivních důkazech. Jinými slovy existuje, protože jiná vysvětlení nejsou udržitelná. To co je nemožné, je eliminováno, a to co zůstane, bez ohledu na to, jak je to nepravděpodobné, musí být blízko pravdy. V tomto článku budou poskytnuty odkazy na vzorky jako pozitivní důkaz, a sporné důkazy budou shrnuty pod tím. Mějte na paměti, že odkazované vzorky jsou pouze vzorky, a ne to, na čem tento článek stojí.

 

Tři chybné teorie snažící se o vysvětlení chemtrails

Chemtrails jsou neobvykle houževnaté letecké kondenzační čáry s dopadem na počasí a zdraví těch, kteří jsou vystaveni chemtrailsovému spadu. Byly pozorovány v mnoha zemích a v průběhu celého dne a noci, ačkoliv chemtrailsový postřik obvykle začíná brzo ráno a zeslabuje k večeru. Letadla zapletená v tomto fenoménu jsou civilní a vojenská letadla, přičemž posledně zmiňované jsou identifikovatelné v oblastech a směrech, které jsou jinak pro civilní lety zakázány.

Jak bylo zdůrazněno v květnovém Newsletter č. 31 Stanem a Holly Deyo, existují ohledně vysvětlení fenoménu chemtrails tři hlavní teorie:

 • modifikace počasí
 • hromadné očkování
 • kontrola populace

Tyto teorie nevysvětlují shromážděná data adekvátním způsobem.

Tři chybné teorie snažící se o vysvětlení chemtrails Chemtrails jsou neobvykle houževnaté letecké kondenzační čáry s dopadem na počasí a zdraví těch, kteří jsou vystaveni chemtrailsovému spadu. Byly pozorovány v mnoha zemích a v průběhu celého dne a noci, ačkoliv chemtrailsový postřik obvykle začíná brzo ráno a zeslabuje k večeru. Letadla zapletená v tomto fenoménu jsou civilní a vojenská letadla, přičemž posledně zmiňované jsou identifikovatelné v oblastech a směrech, které jsou jinak pro civilní lety zakázány.

Modifikace počasí

Teorie o modifikaci počasí je založena na dvou záchytných bodech, zaprvé že někdy po dni postřiku dochází ke zvýšené oblačnosti a srážkám, a zadruhé že byl v chemtrailsovém spadu nalezen EDB (etylen dibromide nebo dibrometan). Etylen dibromid má na forování mraků podobné účinky jako jodid stříbrný, chemikálie, která je při zasévání mraků běžně používána.

Ale tato teorie nevysvětluje přítomnost geneticky vytvořených virů a bakterií v chemtrailsovém residuu, nebo následnou epidemii chřipce podobných příznaků.

Pokud vůbec nějak, tak EDB slouží částečně jako kondenzační jádro, kolem kterého mohou kondenzovat vodní páry z atmosféry, což činí tyto chemtrails viditelnými pro satelitní sledování.

Hromadné očkování

Teorie hromadného očkování je více životaschopná, protože rozptylování vakcín je zcela jistě možné, jak bylo zmíněno v předešlém článku. Vláda věnovala značné úsilí do očkování svých ozbrojených sil proti antraxu. Chemtrails jsou pravděpodobně pokusem naočkovat proti antraxu celou populaci.

Ale proč by měl být antrax jedinou látkou, pokud ne tou hlavní, která by byla v takovém útoku použita? Existují další stejně účinné a snadno rozšiřitelné. A díky celému tomu humbuku o našich snahách chránit se v souvislosti s bioterorizmem proti antraxu, která teroristická skupina by byla tak hloupá, aby si vybrala něco, proti čemu jsou ozbrojené síly, a možná za pomoci chemtrails celá populace, již očkováni?

Vláda si je podezřele jistá, že antrax bude onou metodou volby, což implikuje, že v rámci ní existují frakce, a nikoliv domácí či zahraniční teroristé, které budou iniciátorem takového útoku.

Navíc k postřiku dochází celosvětově. Zahraniční vlády vkládají peníze a riskují postřikování své vlastní populace. Protože cílem jakýchkoliv takových útoků by byla Amerika, postřikování zbytku světa je mrháním penězi a časem. Faktem je, že biologické útoky jsou příliš lokální záležitostí, aby byly důvodem pro celosvětové postřikování.

Utajování fenoménu chemtrails jej posunuje do oblasti černých projektů a operací stínové vlády. Je pošetilé, že stínová vláda (ta samá stínová vláda, která je zodpovědná za zakrývání syndromu Perského zálivu, nebezpečné biologické testování na nic netušících amerických občanech, zálibu ve fluoridu ve veřejné vodovodní síti, násilné potlačování alternativních lékařských a technologických objevů, elektronické obtěžování disidentů a vraždění alarmistů) postřikuje Pepka Vyskoč v Oklahomě jen proto, že žije a může tak přispět k problému přelidnění.

Přelidnění

Což nás přivádí k bodu přelidnění. Pokud má být světová populace skutečně zredukována tak drasticky, jak to mezi mnohými dalšími požadují Světová zdravotnická organizace a Fond na ochranu přírody, je třeba, aby lidé umírali, nejen aby se přestali množit. Chemtrails jsou pravděpodobně způsob, jak tohoto cíle dosáhnout.

Postřik jedinou látkou, kdy to, co je nyní na populaci aplikováno, ji nakonec zabije, je nepravděpodobný. Právě teď se lidé vzpamatovávají z nemoci způsobené chemtrails. Pokud by touto metodou byl skutečně postřik jedinou látkou, bylo by již mrtvých více lidí. A dokonce i v případě látky s opožděným smrtícím účinkem by variabilita imunitních reakcí mezi zasaženými osobami měla za následek, že by někteří zemřeli předčasně. Protože smrt ve vztahu k chemtrails je extrémně ojedinělá, pravděpodobnost, že chemtrails obsahují látku s opožděným účinkem, je stejně malá.

Postřik dvousložkovou látkou je další z možností. Jedna nezhoubná složka je aplikována nyní, a její kombinace s aktivátorem ji v budoucnu učiní smrtící. Aktivátorem může být cokoliv od dalších biologický nebo chemických látek po elektromagnetická pole, jakou jsou ta, potenciálně generovaná HAARPem. Elektromagnetické metody jsou čirá spekulace a tím jsou považovány za nepravděpodobné.

Aplikování aktivační látky by mělo za následek pouze smrt těch, kteří byli zasaženi nezhoubnou složkou. To, v porovnání s použitím jediné látky najednou a vynecháním fáze s nezhoubnou složkou, představuje spoustu práce, handrkování a rizika. Proč dělat postřik dvousložkovou látkou a riskovat viditelné chemtrails a alarmisty nyní, když vše můžete držet v tajnosti až do posledního dne, kdy použijete jedinou smrtící aplikaci?

Postřik dvousložkovou látkou zjevně není použitou metodou. A protože postřik jednou látkou byl zamítnut již výše, teorie „populační kontroly“ neobstojí.

Když jsme zpochybnili tyto hlavní teorie o chemtrails, je vyžadována nová teorie, která odpovídá údajům.

Existují tři složky, chemtrails, genová terapie a hromadná lidská mutace, které když se sloučí dohromady, dávají vznik následující teorii. Takže se podívejme na jednotlivé kousky skládačky podrobně.

Složka 1: Chemtrails

Z mnoha analýz provedených u vzorků reziduí chemtrails a uvedených na internetu, byly získány následující látky a jsou uvedeny tamtéž (tak jak bylo zmíněno zdroji jako http://www.egroups.com/message/fr2/126?, http://www.carnicom.com/bio1.htm a http://members.tripod.com/conspiracy2/contrailsanalyzed.htm).

1) Etylen dibromid (dibrometan) – zakázaný v r. 1984 agenturou EPA, je EDB (C2H4Br2) rakovinotvorným palivovým aditivem a insekticidem, s chloroformu podobným zápachem. Udává se, že je podobný jodidu stříbrnému, který byl kdysi použit pro účely zasévání mraků a modifikace počasí. Když je vstřebán, způsobuje EDB narušení centrálního nervového systému a otok plic, což je nahromadění tekutin v plicích. Příznaky otoku plic zahrnují krátký dech, úzkost, dušnost a kašel. Je to extrémně dráždivé pro hlenové membrány a dýchací ústrojí.

2) Pseudomonas aeruginosa – běžná houževnatá bakterie, kterou lze nalézt v půdě (což naznačuje možnou kontaminace půdních vzorků chemtrails), ale je též běžně pro různé účely geneticky upravována společnostmi jako PathoGenesis. Přirozené kmeny byly nalezeny jako kontaminant v nemocnicích a pitné vodě. Pokud je vdechnuta do plic s oslabenou imunitou, jako je tomu u obětí cystické fibrózy, tvoří hlenové chuchvalce zvané biofirmy, které jsou skutečným bukrem proti obraně imunitního systému a antibiotiky. Může horizontálně, což znamená mezi druhy, přenášet na hostitele genetickou informaci prostřednictvím transdukce a konjugace. Konjuga znamená, že bakterie prostřednictvím „potřesení si rukou“ vstříkne do hostitelské buňky genetický balíček nazývaný plasmid, která jej přijme a v důsledku toho se stane součástí hostitelovi vlastní DNA. Transdukce je podobná, ale namísto toho, že bakterie pošle do hostitele plasmid, pošle bakteriofágy (viry), které obsahují část DNA původní bakterie a implantuje ji do hostitelské DNA.

3) Pseudomonas fluorescens – další kmen řady pseudomonas nacházený nejčastěji v půdě a na rostlinách. Na rostlinách produkuje antibiotika, která rostlinu chrání před plísněmi a bakteriální infekcí. S největší pravděpodobností jde v rámci analýzy o kontaminant.

4) Enterobacteriaceae – zahrnuje E.coli a salmonelum které jsou na vině v případě otravy jídla. Nejzajímavější z rodiny enterobacteriaceae je třída Klebsiella, jejíž druhy jsou zodpovědné za infekce plic.

5) Serratia marcescens – nebezpečný patogen, který může způsobit zápal plic.

Tento odkaz uvádí, že: „Jeden z největších experimentů, ve kterém byla použita Serratia marcescens, byl postřik nad San Franciskem. Tento organizmus je obzvláště půvabný, protože pokud roste na určitém médiu, produkuje červený/růžový pigment, což činí identifikaci velmi snadnou. V tomto případě bylo od pobřežních oblastí směrem do vnitrozemí postřikováno 5000 částic za minutu. Během tohoto období 1 muž zemřel (v nemocnici) a 10 dalších se stalo infikovanými něčím, co bylo nazváno jako „lékařská záhada“. Ačkoliv armáda u těchto testů nikdy neprovedla příliš mnoho sledovacích studií, jedním z důsledků bylo, že testovacím organizmem byla nakažena téměř každá osoba. Při zpětném pohledu, když byly nyní některé tyto informace odtajněny, se ukázalo, že během období následujícím po testu byl hlášen 5-10 násobný výskyt infekce, než bylo běžné.“
 
Pokud chcete o biologických testech v San Francisku v r. 1950 vidět více informací, navštivte odkaz na Canadian Intelligence Security Service. Shrnuto, armáda vypustila na populaci San Francisk Serratia marcescens, aby si vyzkoušela účinnost biologického teroristického útoku. Následně poté pak došlo k vypuknutí epidemie zápalu plic, která zabila jednoho člověka.

6) Streptomyces – „Streptomycetes jsou používány k výrobě většiny antibiotik používaných v humánní a veterinární medicíně a zemědělství, stejně jako k výrobě nati-parazitických přípravků, herbicidů a farmakologických aktivních metabolitů (např. látek potlačujících imunitu)“.

7) Štěpný enzym používaný ve výzkumných laboratořích k rozdělení a kombinaci DNA – takový enzym rozstřihne DNA a umožní, aby do ní před rekombinací byly vloženy požadované segmenty.

8) Ostatní bakterie a jedovaté žmolky schopné zapříčinit onemocnění srdce, zápal mozkových blan, meningitidu, a stejně tak potíže horních cest dýchacích a zažívacího traktu.

Je známe, že do tří dnů od konkrétního těžkého postřiku, dochází u zasažené populace k propuknutí výskytu respiračních nemocí. Někteří jsou postiženi zápalem plic, jiní nachlazením, chřipce podobnými příznaky a sníženou funkcí imunitního systému. Případy výskytu meningitidy a zápalu mozkových blan se v korelaci s tímto postřikem zvýšily rovněž.

Všimněte si, že výše nejsou uvedeny žádné viry. Je tomu tak proto, že jsou v laboratoři obtížně detekovatelné, natož identifikovatelné. Nicméně většina z následných onemocnění nereaguje na antibiotika, což naznačuje, že jsou skutečně virového původu. Na základě bodů uvedených v tomto článku níže jsou takové viry s největší pravděpodobností retroviry, jako je adenovirus, používaný v ďábelské genové „terapii“.

Bylo probráno, co se nachází v chemtrails, ale jak konkrétně jsou vytvářeny a za jakými účely?

Vysvětlení leteckého mechanika

Letecký mechanik popisuje svůj náhodný objev čerpacího systému pro chemtrails na palubě civilního letadla:

…Když jsem se dostal do oné sekce, zjistil jsem, že něco není dobře. Bylo tam víc nádrží, čerpadel a potrubí, než by tam být mělo. Nejdříve jsem si myslel, že systém byl změněn, protože to bylo již 10 let, co jsem na nějakém dělal. Jak jsem se pokoušel prověřit problém, rychle jsme zjistil, že dodatečné potrubí a nádrže nejsou napojeny na systém vypouštění odpadu.

…Příštího dne jsem byl u počítače společnosti, abych se podíval na schéma rozvodů. Když už jsem tam byl, rozhodl jsem se podívat na to dodatečné vybavení, které jsem našel. K mému údivu, manuály žádné dodatečné zařízení, které jsem viděl předešlého dne na vlastní oči, neukazovaly.

…Systém obsahoval 1 velkou a 2 menší nádrže. Bylo to těžké v té těsné sekci odhadnout, ale vypadalo to, že ta velká nádrž může pojmout 50 galonů (185 litrů – p.p.)

Dále uvádím výpověď leteckého manažera ohledně projektu Cloverleaf (čtyřlístek):

 „…Letecké společnosti v Americe se účastí něčeho, co je nazvané projekt Cloverleaf, již několik let. Nejranější zmínka, že byl o tomto někdo zpraven, je z r. 1998. Já jsem byl zpraven v r. 1999.

…Řekli nám, že vláda bude našim aerolinkám, spolu s ostatními, platit za vypouštění zvláštních chemikálií z civilních letadel.

Kdyžjsme se zeptali, o jaké chemikálie jde a proč je budeme rozprašovat, řekli nám, že tato informace je poskytována na bázi „jen kdo potřebuje vědět“ a my jsme na tento stupeň nebyli prověřeni. Pak začali tvrdit, že jsou tyto chemikálie neškodné, ale že program má takovou důležitost, že musí být proveden za každou cenu. Když jsme se jich zeptali, proč prostě  pro rozprašování těchto chemikálií v tak širokém měřítku nevybaví vojenská letadla, uvedli, že k dispozici není tak velký počet vojenských letadel, aby bylo možno vypouštět chemikálie v tak masovém měřítku, které je potřeba. To je důvod, proč byl projekt Cloverleaf započat, a měl umožnit, aby civilní aerolinky mohly být při vypouštění těchto chemikálií do atmosféry nápomocny.

Někdo se pak jednoho z těch vládních chlápků zeptal, že když jsou ty chemikálie neškodné, proč se neřekne veřejnosti, co je to za chemikálie a proč jsou rozprašovány? Zdál se být po této otázce vyvedený z míry a řekl nám autoritativním tónem, že veřejnost nepotřebuje vědět, co se děje, ale že tento program je v jejím nejlepším zájmu.“
Publikoval - Home
Zdroj článku - Osud.cz

---

Nikoliv prasečí chřipka! Morgellonová nákaza z chemtrailsů

Nikoliv prasečí chřipka! Morgellonová nákaza z chemtrailsů

od slurm » 17 zář 2009 16:50

Nikoliv prasečí chřipka! Morgellonová nákaza z chemtrailsů se dostává na stránky německých časopisů: Lékařská hádanka – zamlčovaná epidemie (2. část, dokončení)

Markus NeuhausMorgellony

Lékařská hádanka – zamlčovaná epidemie (2. část)Geneticky zmanipulované organismy, nanoroboti?

Dosud není ještě s potřebnou jistotou stanoveno, o jaký druh bioorganismů se u Morgellonů jedná, jak vznikly nebo kdo je jakožto geneticky zmanipulované tvory vyrobil a vypustil ven. Existují různé hypotézy. Avšak mnohé nasvědčuje tomu, že parazitující Morgellony byly geneticky sloučeny z nejrůznějších živočichů (řas, plísní, bakterií, mikroparazitů, korálů atd.) ve vojenských a komerčních laboratořích. Přitom byli asi ti nejstarší geneticky propojeni s dalšími živočichy. Například Cyanobakterie/řasy (Prvoci jakožto základní stavební kámen života na Zemi) s dalšími Prvoky/Protozoen, jako i s geny plísní, korálů a hmyzu.
Nápadné je, že dosud se nezdá, že by oficiální místa měla vážný zájem na zkoumání příčin, jejich výrobců, způsobů šíření, nebo vůbec nějaké účinné terapie této nemoci. S Morgellony se zachází podobně tajuplně jako s chemtrails, kterými jsou případně rozšiřovány. Skutečně se množí hlasy, které tvrdí, že původce Morgellonu se šíří chemtrailsy. Technicky je to docela možné, že se mohli původci Morgellonu do celého světa rozšířit v libovolném množství díky posádkovým nebo bezposádkovým letounům. Ale i to doposud neprokázané může být docela hořká realita.

Narůstají případy, kdy postižení zjišťují přítomnost jakoby plastikových „červů“, kteří se pohybují pod kůží. Tito „červi“ připomínají zkřížení živého tvora s nanotechnikou.


Průběh onemocnění Morgellony

Vnější příznaky po cca třech až dvanácti měsících od napadení: Jednoznačné rozpoznání napadení Morgellony je všeobecně velmi obtížné posoudit, neboť rozšíření Morgellonů probíhá většinou pod pokožkou. Při postižení se ani bezpodmínečně nemusí objevit zarudnutí nebo jiné kožní příznaky. Viditelné příznaky a to, které orgány jsou napadeny, závisí také na dalších faktorech, například na síle imunitního systému, odolnosti tělesné a duševní, spolupůsobení s dalšími mikroorganismy, uloženými jedovatými látkami apod.

Následující příznaky na kůži, vlasech a očích se mohou při napadení Morgellony ukázat již po třech až dvanácti měsících:

Zarudnutí a záněty kůže (Erythema), puchýřkovité vyrážky (ekzémy), bublinky (měchýřky) a uzlíky. Mohou se objevit všude na těle, včetně pokožky hlavy a vlasů. Viditelná zarudnutí kůže se nejčastěji vyskytují v blízkosti jednotlivých potních zón. Většinou se původce Morgellonu nachází ve vzdálenosti zhruba jeden centimetr od puchýřku. Puchýřky a aknózní vřídky se mohou projevit také později, když vylézají z kožních pórů vlákna, na kterých se udržují kolonie bakterií.

Obtížně se hojící, velmi palčivě bolestivé rány. Nejčastěji vznikají, když maličké organismy samy vylézají zpod kůže, nebo když člověk vlasovité vláknité výrůstky z kůže vytahuje, nebo si je kvůli nesnesitelnému svědění škrábe. Při odléčení se tvoří příškvarky, které jsou možná opět obsazeny Morgellony.

Tvorba vrásek.

Poruchy pigmentu, hyperpigmentace.

Obecně tenčí kůže, nepravidelná tloušťka kůže, napadené oblasti pokožky.

Jelikož Morgellony dávají přednost vlhkým oblastem kůže, bývají silněji postižena celá ústa (hrtan, jazyk, rty), nos a dutiny, ale také oči a uši.

Předčasné šedivění napadených vlasů (Morgellony požírají keratin, protein a vlasové kořínky).

Vypadávání vlasů (alopecie) na hlavě, obočí, řas, na pažích a nohách.

Záněty očí.

Celkově špatné vidění; zastřené (mlhavé) vnímání kvůli zákalu rohovky očí způsobeném bakteriálním a mykotickým biofilmem Morgellonů na sítnici, což vede k pomalému rozpadu rohovky a spojivky.

Zvýšená citlivost na světlo.

Příležitostně vnímání malých záblesků světla v očích.


Jelikož většina těchto poškození může být vyvolána také jinými mikroby, například prašivina, minimum lékařů tuší, že je zde ve hře nový, zřejmě genetickou manipulací vytvořený původce. Proti Morgellonové směsi z plísní, bakterií a mikroparazitů je většina známých léčiv jen velmi málo účinná.


Vnější symptomy po cca. šesti až dvanácti měsících od napadení: To, jak rychle dojde k vytvoření dalších příznaků záleží mimo jiné na celkovém stavu imunitního systému. Je-li imunitní systém oslabený, mohou se objevit:

Opouzdření mikrovlákny, vazivové uzliny.

Zánětlivý granulom. (chronický zánět, p.p.)

Celkové projevy na kůži jako kožní edém, svědění, papulózní exanthem (akutní kožní erupce, p.p.).

Zánět lymfatických uzlin (lymphadenitis).

Chronická dermatitida (zánět kůže).

Ztráta pigmentace pokožky (světlé skvrny) a perforace (dírky, otvory) na bílých, vypouklých skvrnách, které vznikají zalézáním a vylézáním mikroorganismů.

Ekzém způsobený plošným napadením - zhrubnutím a ztenčením – kůže.

Atrofie (ubývání tkáně).

Oslepnutí kvůli Morgellonovým larvám (nebo bakteriím v předních a zadních částech oka).

Tvrdnutí lymfatických uzlin kvůli zánětům.


Vnitřní příznaky nemoci: Svědění kůže, bolestivé rány a jiná kožní poškození jsou sice nápadná a nesmírně dotěrná, ale skutečně život ohrožující jsou vnitřní poškození a onemocnění, která mohou vyvolat původci Morgellonů v krvi, lymfě a buňkách všech možných orgánů, a které velmi ohrožují imunitní systém a funkci napadených orgánů.
Jsou-li jsou Morgellonová vlákna, vajíčka, larvy atd. vdechnuty nebo spolknuty, mohou se příznaky objevit v dýchacím ústrojí, trávicím traktu, v lymfě a krvi. Zpravidla se nejprve ukáží typické příznaky bakteriální infekce. Například:

Otékání lymfatických uzlin.

Zesílené obranné a vylučovací reakce těla, které se pokouší vyloučit tato cizí tělesa přes tlusté střevo, tenké střevo, plicní hlen, kůži atd. Právě na základě této obranné reakce imunitního systému jsou ve zvýšené míře na kůži pozorovatelná poranění, vzruchy a vylezlí parazité. Ti se chtějí zase uchytit na a pod kůží, a odstranění se brání pevným zatnutím (jakoby drápků p.p.), nebo rychlým ztuhnutím jejich rosolovité hmoty díky vytvoření ochrany na bázi chitinu (polysacharid), která se podobá pancíři.


Vnitřní následky po třech až šesti měsících od napadení: V průběhu prvního půlroku po napadení se mohou – podle stavu imunitního systému – projevit vnitřní příznaky:

Celková tělesná slabost a menší výkonnost.

Chronický únavový syndrom.

Kašel, více vykašlávání.

Dušnost.

Potíže s játry.

Zažívací potíže (průjem).

Urologické problémy (problémy s ledvinami).

Srdeční obtíže.

Oteklé nohy (lymfatické edémy).

Poruchy soustředění a zapomnětlivost.

Nevysvětlitelné bolesti zad.

Ztuhlý krk a končetiny.

Celkově zhoršená schopnost vidění (včetně zánětů očí).

Celkově horší zuby a rány na dásních (Parodontóza).

Vnější plísňové záněty (Candida, Dermatopyten atd.)

Neurologické příznaky a obecně problémy nervového systému.

Psychologické změny a sociální problémy.

Deprese, výbuchy vzteku a rezignace, až k myšlenkám na dobrovolnou smrt.

Vznikají kvůli velké psychické zátěži a také kvůli strachu z toho, že ostatní nakazí, popř. po nakažení následují problémy s životním partnerem, v rodině, v práci, s přáteli atd. Člověk se potom nachází také v jistém druhu stálého šokového stavu, má enormní potíže udržet si statečně svůj běžný, společenský život. Často jsou následkem společenský odstup a izolování. Je-li potom člověk ještě chybně diagnostikován s „parazitickým bludem“, problém se ještě zhorší.

Jelikož ale mohou být příznaky Morgellonu vyvolány také nejrůznějšími dalšími původci, kteří se často drží na Morgellonových vláknech a díky nim se dostávají do těla, je i pro zkušené lékaře těžké stanovit příslušnou diagnózu.


Průběh chronického onemocnění Morgellony po osmi až dvanácti měsících: V tomto období se mohou – podle stavu imunitního systému – objevit:

Mokvající ekzémy, narůstající poškození kůže způsobené bakteriálními požírači vlasů a kůže, ztluštění kůže a příškvarkovité ekzémy, povrch kůže připomíná těstovitou a neforemnou hmotu. Problémy s kůží značně zhoršuje škrábání. Často dodatečné silné napadení plísněmi.

Pozvolná plastifikace způsobená plastikovými vlákny, která se jako pavoučí síť rozšiřují a spojují pod pokožkou (polymerové mikrotrubičky)

Celulitida.

Otoky.

Trombóza.

Plicní onemocnění, chronický a astmatický kašel, vykašlávání a dušnost.

Narůstající srdeční obtíže.

Patologické rozšíření na nejrůznější vnitřní orgány.

Abscesy (hnisavé vředy, p.p.) v břišní dutině a hrudníku.

Záněty slepého střeva.

Příznaky arteriosklerózy.

Výkyvy v hormonální rovnováze, zšenštilost, trvalý pokles hladiny testosteronu.

Rychlé stárnutí.

Žluté zuby, nehty na rukou a na nohou.

Horečky.

Trávicí potíže, zhubnutí při dlouhodobějším napadení.

Při napadení mozku se mohou objevit meningitida, epilepsie, encefalitida, elefantiáza.

Kvůli napadení nervů se mohou objevit pocity hluchoty a ochrnutí (ochabnutí) různých oblastí a orgánů.

Zákal rohovky až oslepnutí.

Stres vyvolaný tímto onemocněním ohrožuje dodatečně psychiku a imunitní systém.


Optimální životní podmínky

Vlhká místa jako oči, ústa a vnitřek nosu, jsou Morgellony obsazena přednostně. Tam, kde se člověk rychle potí, se rovněž přednostně vyskytují. Oceňují vysokou vlhkost vzduchu a nízké teploty. Morgellony zvládají i vysoké teploty - například při praní prádla na 90° vydrží 30 až 50 minut nepoškozeny.

Morgellony mají zvláštní schopnosti a vlastnosti. Za prokázané platí:

Morgellony připomínají plísňovitý, propletený a zároveň bakteriím podobný shluk buněk, který se tak i chová. Mohou produkovat především hlen a spóry. Vyrůstají z kůže doslova jako červi.

Morgellony vládnou neobvykle vysokou přizpůsobivostí a rychlou proměnlivostí.

Morgellony mohou vlákna obalovat svým biofilmem a využívat je jako potravu nebo pro zvláštní účely.

Morgellony kromě toho mohou na sebe navázat nejrůznější druhy virových, plísňových a bakteriálních původců (nosičů) a se svými vlákny, popř. v hlenu je přenést do lidského těla.

Morgellony produkují ze své rosolovité hmoty vlasovitá, různobarevná, pevná, polyethylenu podobná mikrovlákna.

Morgellony mohou takovýmito vlákny každý vlastní nebo cizí produkt, nebo i tělesné orgány ovinout a opříst jako kokon.


Způsoby šíření a riziko infekce

Podle dosavadních znalostí se dospělé Morgellonové organismy a jejich vajíčka, spóry a larvy mohou šřit vzduchem, vodou, potravou a dotekem (kůže na kůži), a tak lidi a zvířata infikovat přes kůži, dýchací cesty, potravu nebo také krevní transfuzi. Mohou se množit uvnitř nebo na povrchu těla s nebo bez (mezi)hositelství člověka nebo zvířete. Vajíčka, spóry a larvy mohou vyrůstat z kůže za pomocí jakoby plastikových vláken, jimi se přímo na kůži pohybovat a na jiném místě se do kůže opět zavrtat, kde se pod kůží pohybují a opět zde mohou zanechat vajíčka.

Malá a velmi lehká vlákna mohou vzduchem urazit velké vzdálenosti, přitom se popřípadě spojit s umělohmotnými vlákny a potom přes vlasy, kůži, oči, ústa, nos, rány na kůži a svaly vniknout do dýchacího ústrojí a trávicího traktu, a jimi dále opět do krve a lymfy. Dosud docházelo k nakažení a šíření přes porézní a průmyslově vyráběná polyethylenová, celulózová nebo bavlněná vlákna (tedy bioaktivní vlákna), která jsou obsazena nebo kontaminována různými původci Morgellonu. Ti mohou být elektrostaticky přímo přitahováni hmotou (živočichů nebo kovů) nebo také různými elektrickými náboji.

Tato vlákna mohou být v přírodě v kontaktu také s jinými mikroorganismy. Bakterie, plísně, viry a červi - vesměs vajíčka - se mohou dodatečně uchytit na těchto Morgellonových (nebo také chemtrailsových) vláknech, a některá se dokonce se základními organismy-Morgellony sloučí. Jimi kontaminované ryby, zvěř, ptáci, skot, prasata, obiloviny, ovoce, bavlna, pitná voda a venku pěstované potraviny obecně mohou být zdroji nákazy. Také hmyz, který byl v kontaktu s Morgellonovými vlákny nebo jejich biofilmem, se může stát přenašečem a nakazit lidi nebo další zvířata.


Léčení onemocnění Morgellony

Pro postižené je nejdůležitější otázka, co případně mohou sami udělat proti původcům Morgellonu, jestliže jejich lékaři o těchto původcích absolutně nic nevědí, a všechny snahy školské medicíny zůstávají zdánlivě neúčinné. Jak známo, přichystala ale příroda díky péči láskyplného a moudrého tvůrce pro něco takového nějakou pomoc. Člověk jen musí najít správné prostředky a postupy.

Původci Morgellonu jsou značně odolní proti horku, chladu, kyselinám a louhování. Jakožto směsice různých živočichů jsou nadmíru přizpůsobiví a proměnliví. Proto není divu, že prostředky, které působí výhradně proti plísním, virům nebo bakteriím, u Morgellonů téměř vždy selžou.

Jelikož Morgellony vykazují chování a genetické, mnohotvárné vlastnosti a schopnosti vodních řas, lišejníků, plísní, bakterií a různých mikroparazitů, bude asi úspěšná pouze kombinace různých prostředků a postupů. K cílenému léčení by pomohlo vědět, které specifické organismy byly modifikovány, které konkrétní DNA byly do tohoto tvora dodány, kolik různých DNA bylo použito, a jak byly do genomu vloženy. Pocházejí-li Morgellony skutečně z genetických laboratoří, ti, co jsou za to zodpovědní, se zajisté budou střežit toto přiznat, a dát ve známost směs genů.

Proto budou postižení asi ještě déle odkázáni na vlastní pomoc. Mohou pouze více či méně cíleně zkoumat, co by jim mohlo pomoci, nebo napodobit, co ostatním (alespoň částečně) pomohlo. Nejsmysluplnější by mělo být to, dělat všechno pro posílení imunitního systému, aby se posílil a aktivoval. Podaři-li se to, může se napadený organismus nadále chránit sám, a od napadení plísněmi, viry, bakteriemi a parazity, se osvobodit.
Zdroj: německý časopis Magazin 2000 Plus, duben/květen 2009

Pozn. jm: Jak tedy vidíte, v Německu už nemají pochybnosti o chemtrails, jako někteří čtenáři OSUDu, resp. Mladé Fronty Dnes. Spíše se zabývají tím, jestli skutečně chemtrails rozšiřují ďábelkskou nákazu morgellonů.

Převzato- http://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=23&t=317

---

Chemtrails

Ver. 9. 4. 2012 si myslí, ZAJÍMAVOSTI 31 komentáře/ů

Jednou nám po obloze létají letadla a jednou zase byl člověk líný k hledání informací a zároveň dost čilý k vymýšlení kravin. Jak jinak si vysvětlit jednu z nejrozšířenějších konspiračních teorií dnešní doby, která hlásá, že lidé jsou práškováni podezřelými i obyčejnými dopravními letouny, čili chemtrails?

Chemtrail vs. contrail

Možná bychom si ze začátku měli ujasnit fakta. Fakta o atmosféře, fyzice a letectví. Fakta, která si většina příznivců chemtrails odmítá připustit nebo zjišťovat.

Ty bílé čáry, které sem tam křižují nebe, jsou kondenzační stopy čili contrails (zkráceno z angl. condensation trails) – umělý oblak (někdy připomínající mraky typu cirrus) vznikající za letadly s tryskovými motory (proudovými, raketovými i dalšími) či raketami ve výšce cca 8 až 12 km nad hladinou moře (troposféra/stratosféra), a to v prostředí s dostatečnou vlhkostí. Jedná se o přirozenou fyzikální reakci mísení chladného vzduchu a horkých produktů spalování leteckého paliva (kerosinu, ne benzínu), kdy se utvářejí drobné vodní kapky, které mrznou v ledové krystalky. Vznik a následně i délka trvání a hustota závisí na okolní teplotě, již zmíněné vlhkosti, atmosférickém tlaku i vertikálního pohybu vzduchu, např. čím vyšší vlhkost, tím déle jsou kondenzační čáry vidět, ledové krystalky se zvětšují a zviditelňují. V suchém a teplém vzduchu zase čáry mizí prakticky ihned. Vertikální proudění vzduchu způsobuje mizení některých úseků kondenzačních stop nebo vznik vln. Ledové částečky jsou stejně jako jiné mraky unášeny vzduchem a nemusí být po nějaké době od těch přírodních k rozeznání. Přírodní mraky vznikají totožnou fyzikální příčinou na prachových částicích atmosféry a mění se, pohybují se, rozpadají se a mizí na základě stejných podmínek. S barvami a světlostí/tmavostí kondenzačních čar je to stejné – záleží na nasvícení sluncem.

Podle konspiračních teoretiků některé kondenzační stopy obsahují zdraví ohrožující chemikálie, bakterie nebo viry. To se má nacházet zejména v těch čarách, které se vymykají „normálu“, jinými slovy podle jejich názoru v těch, které jsou moc široké, moc pravidelné, moc dlouho viditelné apod. Tyto stopy pak označují termínem chemtrails (zkráceno z angl. chemical trails). A důvody? Prý boj s globálním oteplováním, ovládání počasí, snížení lidské populace nebo ovládání lidí. Inu, jestli jste si nevšimli, tak z těch nejpodezřelejších čar občas létají miniaturní čipy, tak se před nimi raději běžte schovat a nenechte se očipovat :)).

Jak to vzniklo a proč to vzniklo

Nárůst pozorovatelných contrails je pochopitelný vzhledem k růstu intenzity leteckého provozu. Neznalost základních informací a pojmů z oblasti letectví nahrává některým jedincům k vytváření scestných teorií o chemtrails a některé pasuje na znalce a odborníky přes tuto „problematiku“. Konspirátorům jsou cizí základní fyzikální jevy v atmosféře i letový provoz jako takový. Člověk bez přístrojů k tomu určených nedokáže ze země určit, v jaké letové hladině se nachází které letadlo. Pokud „vedle sebe“ poletí 2 letadla, jedno za sebou bude nechávat stopu viditelnou několik desítek minut a druhé rychle mizící nebo žádnou. Mohou se každé nacházet v úplně jiné výšce a lidské oko nerozezná, které z nich letí v 5 tisících a které v 10 tisících metrech. Klimatické podmínky se tam, uznejte sami, ne mohou, ale musí značně lišit. Pro příklad – teplota se mění po cca 0,6°C – 1°C na 100 metrů výšky (dle suchoadibatického nebo vlhkoadibatického jevu), samotná teplota vzduchu se tak v 5 tisících a 10 tisících metrech může lišit o 30°C až 50°C. Stejně tak se mění atmosférický tlak (nad mořem cca 1013 hPa, v 5500 m.n.m. 500 hPa), tohle všechno má na podobu a trvání kondenzačních čar vliv.

Tiskové prohlášení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (ÚFA AVČR), Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko‐fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (KMOP MFF UK) a České meteorologické společnosti (ČMeS) z února 2010 si můžete stáhnout a přečístzde.

Celá takhle ujetá teorie se rozmohla relativně nedávno a jak se časem ze zahraničí dostala k nám, začaly se šířit i bludy o tom, že se „nepráškuje“ jenom po světě, ale i u nás. S tím přišla i TV Prima v reportáži z roku 2009 a svým jednostranným podáním ovlivnila řadu nesamostatně myslících osob, které do té nepovažovali kondenzační čáry za nic podezřelého. Ostatně se na to podívejte sami.

 

 

 

Tak trochu tomu všemu napomáhá fakt, že na vyvrácených teoriích vznikly teorie nové, které úplně scestné nejsou, pokud stojí samostatně, je k nim však nutno vždy přidat několik podstatných ale. Jako celek pak působí směšně. Konspirátoři a příznivci (dá-li se to tak nazvat) se dokonce mezi sebou začali neshodovat natolik, že vzniklo vícero směrů a větví. Všechny kombinují fakta s fikcí. Jelikož na vymýšlení celé teorie měli tvůrci několik let, dotáhli ji do detailů.

Co hlásají konspirátoři a ti, co jim věří?

Jak už bylo zmíněno ze začátku článku, důvodů k práškování a šíření chemikálií má být hned několik. Nové přibudou vždycky potom, kdy se objeví nějaká podezřelá věc, nemoc, úkaz nebo je předchozí verze chemtrails vyvrácena racionálními faktickými argumenty. Všechny weby, které rozebírají chemtrails do hloubky, obsahují mix faktů, poupravených faktů, polopravd a totálních nesmyslů podle toho, jakou verzi autor zastává. Tak či ona z toho ale vyjde urban legend o nadnárodním spiknutí, které nemá obdoby. Většinou se text též skládá z různých citací z „ověřených“ zdrojů a na čtenáře má působit fundovaně až odborně.

Tady jsou ty nejčastější názory:

Globální stmívání

Tímto termínem je označen pokus zabránit globálnímu oteplování tím, že se do atmosféry vysypou chemikálie a sluneční paprsky včetně ultrafialového záření se budou odrážet zpět ještě před dopadem na zemský povrch. Cílem má být snížen teploty na povrchu země. Má se tak blokovat i vznik rakoviny kůže u člověka.

Permeabilita prostředí kvůli vojenským radiolokátorům

Vypouštění chemikálií má zvýšit permeabilitu (= míru magnetizace) prostředí a tím se má zlepšit funkci vojenský radiolokátorů. V atmosféře celé planety se má vytvořit vysoce nabitý plazmový vodič proudu, což má být vhodné pro vojenské projekty. Vypouštěné látky se mají chovat jako elektrolyt a zvyšovat vodivost armádních radarů a šíření radiových vln.

Modifikace prostředí na Zemi, řízení počasí

Mají se vytvořit vhodné prostřední pro biologickou válku nebo minimálně ovládat počasí. Nutno poznamenat, že pokusy s ovládáním počasí už tu byly, probíhaly/probíhají zcela jinak než se tito konspirační teoretikové domnívají. Kondenzační čáry těžko poručí větru a dešti.

>Zdravotní decimace lidstva

Vypouštěné chemikálie, bakterie a viry mají oslabovat lidský organismus, který tak mohou lépe napadnout prasečí, ptačí chřipky a jiné uměle vytvořené nemoci. V očkovacích vakcínách proti nim pak má být obsažena látka na sterilizaci lidstva.

Druhou variantou je to, že přímo vypouštěné chemikálie mají způsobit neplodnost.

Modifikace letadel, způsob práškování a co se to vlastně práškuje

Letadla tvořící chemtrails mají být letadla řízená nadnárodními koncerny. Má se jednat buď o modifikovaná dopravní letadla nebo vojenská/vládní letadla tvářící se jako dopravní. Do celé akce mají být zapojeny stovky až tisíce letadel, čili logicky by se toho měli účastnit stovky až tisíce pilotů, tisíce zaměstnanců pracujících na letištích (těch, co řídí letový provoz, mechaniků, těch pracujících na výrobě letadel) a také těch, které vyrábí samotné jedy k práškování, vědců a v neposlední řadě vojáků. Desítky tisíc lidí, kteří drží jazyk za zuby nebo o ničem neví? Na to se nedá říct nic jiného než olol.

I na tohle mají někteří „fanoušci“ chemtrails jasnou odpověď (vlastně nejednu) – po obloze létají letadla, o kterých řízení letového provozu nic neví. Zde se jen potvrzuje, že oni sami o letecké dopravě mnoho neví. Pokud lidé v řízení letového provozu (civilním či vojenském) nejsou sami tajní agenti, těžko by mohli nechat bez povšimnutí nějaké letadlo, které křižuje jimi spravovaný letový prostor.

Takže zbývá vládou schválená akce, ve které jedou patrně opravdu ony desítky tisíc lidí. Pokud by tomu tak doopravdy bylo a nikdo z nich neřekl ani slovo, mohly by nás skutečně práškovat dopravní letadla, která mají zabudované nádrže kdo-ví-s-čím přímo v sedadlech pasažérů. Verzi, že se chemikálie přidávají přímo do paliva, snad rovnou můžeme přeskočit, to by mělo za následek, že by se posádka i cestující podívali na zem neplánovaně a o něco dřív :) Krom toho by se modifikace jen těžko dala zcela skrýt před zraky všech, kteří o ní nemají vědět. Tady se teorie opírá např. o Agent Orange v rámci války ve Vietnamu, kde byla k práškování použita mimo jiné i letadla.

Cože se to má v těch chemických čarách vypouštět? Soli barya, bauxit, oxidy hliníku, dibromidetylén, sloučeniny vápníku a hořčíku, radioaktivní thorium a kdo-ví-co ještě. Oxid hlinitý, vápenatý a barnatý by mohly snižovat propustnost atmosféry a zajistit tak ono globální stmívání. Tato teorie se opírá nejspíše o to, že kondenzační čáry vzhledem k vysoké intenzitě leteckého provozu nejspíš nějaký vliv samy o sobě mají – částečně zabraňují pronikání slunečních paprsků podobně jako ostatní mraky. Aluminium má negativní účinky nejen na paměť, baryum způsobuje dýchací problémy, nemoci dýchacích cest až rakovinu plic, astma a pálení očí, oslabení svalů. Další jedy mají oslabovat lidský imunitní systém, Alzheimerovu chorobu, leukemii a jiné typy rakoviny a v neposlední řadě mohou mít vliv na náladu a myšlení. Jinými slovy nás podle chemtrailovců chce tohle spiknutí zlikvidovat všemi možnými způsoby. Jiná konspirace na to navazuje a tvrdí, že se máme všichni stát obětí farmaceutického průmyslu.

Chemie vypouštěná do atmosféry tak má mít vliv na člověka ve všech směrech, aby si nás vlády mohly pěkně zotročovat a mít nad námi absolutní kontrolu.

Podle odborníků na chemii a fyziku však nemohou tyto chemické látky ovlivňovat délku trvání kondenzačních čar, i kdyby měly být vypouštěny. Takže i teorie o tom, jak poznat chemtrails od contrail je značně scestná. Krom toho mělo práškování začít roku 1999 a mnozí třicátníci a čtyřicátníci si pamatují husté, dlouho mizející kondenzační čáry už ze svého dětství.

>Další názory

Ty nejujetější názory k chemtrail, které jsem při sepisování článku četla a raději je nechám bez komentáře.

„Už rok armáda postřikuje USA, Kanadu a části Evropy substancemi, kterým říkáme chemtrails. Vládní činitelé buď popírají jakékoli takové postřiky, nebo přicházejí se směšnými vysvětleními, kterým by věřil leda idiot. “ (Ken Adachi, 1999, http://educate-yourself.org/ct/#intro)

„Třetí světová válka je tu a ani o tom nevíme.“ (sightlessworld.wz.cz)

„Tajné operace („Black operations”), začleněné do rozprašovacích misí, prokazatelně způsobují onemocnění a narušují duševní rovnováhu části populace, při testování biologických činitelů a psychotronických technologií ovládajícími mysl i náladu.“ (http://sightlessworld.wz.cz)

„Tajné operace rozprašování aerosolu transformovaly pozemskou atmosféru do jakési plazmy, aby se mohlo celkově uskutečnit vyzbrojování pro biologickou válku (včetně Morgellonovy nemoci).“ (Clifford E. Carnicom – expert na chemtrail, 2011)

„Kuwa do pldele, mě v principu nezajímá zda ty čáry jsou contrails nebo chemtrails, já mám nárok na svůj sluneční svit, a jestliže letadla nejsou schopná létat bez contrails (nebo chemtrails), tak ať nelétají vůbec! Žádnou „deku“ na obloze nechci! Nechte slunce svítit!“ (komentář na freeglobe.parlaamentnilisty.cz)

„Presne tak, kdyz nechteji priznat ze nad nami probihaji nejake pokusy, zameril bych se smerem tim, ze ikydz jde o pouhou kondenzacni stopu, nemuzeme preci prijit o slunecni zareni a dulezite vitaminy kvuli nejake letecke doprave!!! Timto smerem bych oslovil vladu a pockal na to co odpovi…z toho uz tezko se budou odvolavat na konspiracni teorie!!! Kazdopadne nejsem slepej, na obloze se deje neco neprirozeneho, vsimal jsem si toho drive nez jsem zacal informace hledat na netu… takze rozhodne nejsem zblblej zadnejma konspiratorama. “ (komentář na freeglobe.parlaamentnilisty.cz)

“ Letecká doprava by se měla zrušit! Tato moderní vymoženost a pokrok má na svědomí jen svinstvo. Denně zamořuje vzduch tisíce a tisíce letadel. Navíc neustále přepravuje z místa na místo choroboplodné organismy, parasity a nebezpečný hmyz. Velmi pomáhá urychlovat magorárnu, která nyní vládne světem, podporuje multikulti! Je to proti přírodě i lidem! Letadlo zásadně nepoužívám! “ (komentář na freeglobe.parlaamentnilisty.cz)

Závěrem

Podle mnohých zarytých příznivců této konspirační teorie jsem bezpochyby ignorant, myslím si, že žijeme v úžasném systému a máme dostatek svobody, měla bych si sundat klapky z očí a začít myslet hlavou, prý patřím mezi ty, kteří médiím sežerou všechno i s navijákem. Nemyslím si a některé mé starší články a názory to, troufám si tvrdit, potvrzují. Jen mi tohle přijde jako neskutečná kravina. Jestli tomu věříte, věřte si dál, alespoň se budu mít nad čím po večerech bavit.

:: ZDROJE INFORMACÍ ::

wikipedie | prvnizpravy.cz | freeglobe.parlamentnilisty.cz | blisty.cz | anomalies-unlimited.com |technet.idnes.cz

Kam dál?

Octování? To jako vážně někdo okolo sebe rozstřiku...

Měsíc je hologram

Teorie o dutozemi – duté Zemi

 chemtrails, konspirační teorie

 • ← Po dlouhé době pár skic, které se možná někdy dočkají dodělání
 • Náramek se slovanskými motivy →

31 thoughts on “Chemtrails”

 1. marieke10. 4. 2012 at 06:55

  :-D Ty komentáře v závěru jsou husté, nebezpečné chemtrails jim už asi vlezlo na mozek :-D Ignorant určitě budeš. Já jsem si nedávno dovolila napsat, co si myslím o NWOO, kteří taky přicházejí s různými vtipnými konspiracemi a jeden z těch slušnějších komentářů (jinak tupé nadávky) bylo, že vůbec nepřemýšlím a žiju v iluzi a měla bych se probrat. No, to oni taky. O dění kolem se zajímám hodně na to, že jsem teda zaslepený ignorant :-)))

  Reply

 2. V.Post author12. 4. 2012 at 19:29

  marieke: tak to se tam budu muset podívat a vůbec ono těchdle kospiračních teorií existuje dost, jedna vtipnější než druhá :))

  Reply

  1. Anonymní15. 3. 2016 at 21:50

   Madam, váš článek je úsměvný. Myslíte si, že o problematice něco víte. Naleju vám čistého vína: Nevíte nic a ještě to vytrubujete do světa. Před čtyřiceti lety jsem pracoval na vojenské radiosondážní stanici. Měl jsem k disposici měřené údaje o tlaku, teplotě vlhkosti vzduchu ve všech hladinách během výstupu sondy. V tu samou dobu jsem sledoval a hodnotil pokrytí oblohy oblačností, typy mraků, hladinu výskytu. Samozřejmě jsem za jasného počasí viděl stopy po proudových letadlech a jejichz chování za různých (mně vždy známých) atmosferických podmínek. Zůstalo mým zvykem sledovat oblohu stále a vidím, co se na obloze děje. Takže blbce z lidí dělat můžete, ale ze mně nikoliv.

   Reply

 3. Hanka S.13. 4. 2012 at 22:35

  Veroniko, myslím si, že lidi už jsou totálně zblblí a vidí konspiraci za každým rohem. Na jednu stranu se člověk ani nemůže divit. Mně když napadne nějaká kravina, zeptám se přítele a on mi všechno pěkně objasní, takže třeba s letadly nemám vůbec žádný problém. Líbí se mi, jak se dokážeš spravedlivě naštvat (použila bych jiné slovo, ale to se nemá).
  Zdravím tě a přeji hezký víkend. Hanka

  Reply

 4. elysia16. 4. 2012 at 18:59

  o tom jsem jeste neslysela, ale dokonale me to pobavilo:D:D:D paranoidni omezenci holt asi nemaji co na praci:D jsem zvedava s cim prijdou priste:D

  Reply

 5. V.Post author16. 4. 2012 at 20:19

  elysia: si najdi další konspirační teorie (a že jich není málo), myslím, že se budeš bavit i nad nima :D

  Reply

 6. elysia17. 4. 2012 at 09:46

  jo ja vim, ze jich je dost, treba me strasne bavi ty o tom, jak nas chcou mit farmaceuticky firmy vsechny nemocny, nebo ze nas chcou uplne vyhladit:D, jen o tehle jsem jeste neslysela:D

  Reply

 7. V.Post author17. 4. 2012 at 19:06

  elysia: jasně, já myslela hlavně ty, který souvisí s chemtrails, takže třeba i ty farmaceutický firmy a zásahy letadel, což má být jejich prostředek k nakažení lidstva, aby měli všechny na práškách apod. :D

  Reply

 8. Tomáš StarLane Vanka18. 4. 2012 at 10:28

  Dobře napsáno, četlo s mi to dobře

  Reply

 9. V.Post author18. 4. 2012 at 21:46

  Tomáš StarLane Vanka: to mě těší :)

  Reply

 10. vlk26. 4. 2012 at 17:12

  Je to pochopitelné, raději zavřít oči před realitou a dělat, že žádný problém nemáme. Tak je to jednodušší.

  Reply

 11. f29. 4. 2012 at 19:49

  Vytvaret konspirace je mozne uplne stejne jako se je snazit vyvracet. Svet ale neni cernobily. Tenhle clanek mi skutecne prijde ze je vse v poradku a nic spatneho se dit prece nemuze. Vsichni jsou hodni, spravedlivi, podstivi, nehamizni, netouzi prehnane po moci a mluvi prece vsichni pravdu, nebo ne? Ja bych rekl ze pravda bude nekde uprostred. Neni dobre byt az tak moc naivni a zase neni dobre byt az tak moc konspiracni, viz nektere vyklofane evidentni konspiracni nesmysly. Autorka tohoto blogpostu by se obcas mohla podivat na oblohu. Vedela by, ze poznat vysoko a nizko letici letadlo (napriklad uvedenych 5 a 10km) lze i okem a ze ty, ktere delaji delsi kondenzacni stopy letaji nekdy i nize nez ty s temi kratsimi, coz by se podle tohoto clanku dit nemelo. Proto tvrdim ze pravda bude patrne nekde uprostred. Jak rikam, nebyl bych prehnane konspiracni, ale zase take ne uplne naivni.

  Reply

 12. Monica Otmili2. 5. 2012 at 19:45

  Létání miluju, na druhou stranu vím, že je to slušná zátěž ppro přírodu. Jak to skloubit? Tak budeme používat vzducholodí. :)

  Reply

 13. V.Post author3. 5. 2012 at 16:59

  vlk: člověče, hodiny a dny jsem studovala celou problematiku, než jsem dospěla k tomuto závěru, opravdu si nemyslím, že jednoduše zavírám před realitou oči :)

  f: svým způsobem s touto myšlenkou souhlasím, ale dodám, že se na oblohu dívám poměrně často a opravdu práškovací letadla nikde nevidím :) Jinak v článku je uvedeno, že se kondenzační čáry liší na základě (nejen) vlhosti vzduchu, neznamená to však, že by nutně ty od níže letících letadel měly být kratší. Nic takového jsem nenapsala, protože je to pitomost :)

  Reply

 14. karel.k4. 5. 2012 at 22:22

  Bohužel jste šlápla vedle, možná v tom dokonce už stojíte. Když jste hledala na internetu, proč jste třeba nenašla „důkazy“ o chemické povaze různých spadů, po přeletů těchto neškodných „tryskáčů“ Fotografie i videa zcela jasně ukazují záměrné rozprašování a nejsou to ty Vaše „contrail“. Letadla jsou „zásadně bez jakékoliv identifikace a používá je armádní letectvo. Pokud uvidíte nad sebou „práškující letadlo, tak se podívejte na: http://www.sledujto.cz/, kde jsou všechna větší civilní letadla. Pokud v těch místech nic , nebo žádné letadlo nebude, jedná se armádní letadlo. Ty nepodléhají civilnímu řízení leteckého provozu. Letectvo NATO má nad naším územím zcela nerušené podmínky k provozování „čehokoliv“.
  Pokusy s řízením počasí probíhají již od roku 1945. Tyto pokusy jsou zcela pod taktovkou armády… Nemá cenu to tady rozepisovat co a jak, případně proč. Jedná se o to otevřít oči a pozorovat. Na internetu potom lze soustu věcí (důkazů) dohledat. K vlastnímu stanovisku potřebuje člověk nutně oba nesmiřitelné tábory zastánců i odpůrců. Nemám ve zvyku papouškovat to co hlásá PROPAGANDA !!

  Reply

 15. mr.5. 5. 2012 at 12:30

  co to tady plácete,nevíte nic tady se podívejte:

  http://www.youtube.com/watch?v=F8emxZcUhqI&feature=plcp

  http://www.youtube.com/watch?v=rOCwfsiskQQ&feature=plcp

  http://www.youtube.com/watch?v=JmC3qHXmxcA&feature=plcp

  Reply

 16. edgar6. 5. 2012 at 01:52

  http://www.ars.usda.gov/is/pr/2008/080804.htm

  His research includes finding aluminum-resistance genes in wheat that breeders could use to improve the resistance of regional varieties to aluminum toxicity.

  Porad nic? Zkusme se na to podivat z trosku jineho uhlu pohledu. Co udelate az ve vasi pude na zahradce ztezi neco vyroste? Zajdete do supermarketu? A co kdyz ani tam nic nebude? Co udelate az ten zemedelec, ktery ma stovky hektaru bude mit problem se zakladni plodinou, napriklad psenici? Koupi geneticky modifikovanou psenici resistentni vuci hliniku? Ne? A co budete jist? Inu proto tam ten hlinik je. Ne kvuli odrazum slunecniho zareni ani kvuli globalnimu oteplovani. To si mate myslet pokud se v tom zacnete stourat.

  Kvuli zmene PH pudy, s cimz maji problem bezne pestovane rostliny. To neni konspirace ale fakt. Logicka dedukce a bohuzel realita. Zkuste si to doma treba na vlastni zahradce. Az pak bude potreba upravit zakladni plodiny ze kterych se vyrabi zakladni potraviny, aby vam (a nejen vam) vubec neco vyrostlo, jinak jednoduse chcipnete (a nejen vy) hlady. No a od kohopak si to asi koupite? No wod toho, kdo to ma patentovano, ze jo :) Chapete ten obrovsky business ktery nastane? Kup nebo zemri. Koupis. To je sazka na jistotu. Monopol na potraviny.

  Zadni nanoroboti, zadne viry. Zkuste se naucit odlisit skutecnou hovadinu od realne hrozby. Pouze penize a zisk. O nic jineho tu nejde. A taky moc nad temi, kteri nemaji jinou moznost nez to koupit. Neco podobneho se deje uz dnes kolem ropy. Chcete aby vam jiste mocne osoby ukazaly totez i kolem potravin? Ajajajaj. A pokud se nepodridite, zemrete hlady. Oni ne, vy ano, vy nejste dulezita, vy verite ze ty cary za letadly jsou jen kondenzacni stopy a tak je to zatim spravne. To je presne to v co mate verit :).

  Lide ale nebudou sobestacni, nebudou schopni bez GMO vypestovat zakladni vec pro preziti, tedy potraviny. Wo to tady jde. Nebudou schopni ukrmit hospodarska zvirata. Na salamy zapomente. Na chleba taky. Stale konspirace? Tak nic nedelejme a pockejme par let az nebude co jist leda ze … leda ze zaplatite konkretni firme XYZ, ktera vlastni patent na GMO plodinu ABC … a jako vlada statu podporujici sve zemedelce, kterym se cosi jaksi z niceho nic prestalo darit s urodou, zaplatite dost tucne love jiste konkretni spolecnosti (ci jine vlade) za technologii aby jste vubec mela co jist. Jo slecno/pani .. moc se vytvari diky strachu. Strach ze smrti v globalnim meritku funguje velmi spolehlive, tomu verte (nebo neverte, jak chcete).

  Jeste porad jsou chemtrails blbost? Chemtrails nejsou blbost. Chemtrails je sranda. Az nebezpecne kruta sranda. Pochopitelne vy mozna jako nezemedelec (pokud jim nejste nebo nekdo z vasi rodiny / okoli) to nepocitite. Tedy krome vasich dani, ze kterych vase vlada vysoli love konkretni firme, bez ktere sve danove poplatniky proste nenakrmi a to jidlo v tech supermarketech proste nebude. Stale je to blbost? :)

  PS: Firme Boeing je uplne jedno co za jejich letadly zustava. Zisk ktery maji od amricke vlady ma daleko vetsi vahu nez dusledek, ktery diky teto zakazce nastane.

  Tak lovu zdar.

  Reply

 17. edgar6. 5. 2012 at 09:27

  Bre ranko, jen dodatek k minulemu prispevku. Znate firmu Monsanto? Pokud ne, pak velmi zbystrete:

  http://www.google.cz/search?q=patent+monsanto+aluminium

  Dobrou geneickou chut :)

  Reply

 18. pet6. 5. 2012 at 15:37

  Dobrý den,video:

  http://www.youtube.com/watch?v=TB257iu9xw8&feature=related

  Reply

 19. gábina6. 5. 2012 at 17:06

  Děkuji paní/slečně V za tento článek a všem za vlastní názory a vnímání „reality“. Ráda bych přidala něco z praxe, bydlím v krásné krajině východních čech, takže by se dalo předpokládat, že ovzduší bude OK, nebo alespoň lepší než-li v Praze… Před 14 dny byla opravdu na obloze letecká invaze:). Z práce chodím pěšky cca 3 km, v ten den jsem došla s pálením v nose, krku a očích a skutečně jsem měla v puse pachuť chloru, který vážně nechutnám. Dle paní V. bych mohla možná být i paranoik, ten den mi jel naproti na kole můj syn 12 l., cítil totéž aniž by jsme se o tom bavili. Nepracuji jako uklízečka a ani doma nepoužívám chlor, protože jsem na něj zřejmě citlivější. Druhý den mne pálilo celé tělo, jako po vykoupání v bazénu, kde to poněkud přehnali s dezinfekcí. Do 2-4 dnů si hodně lidiček kolem mne začalo stěžovat na podobné, neli stejné potíže…tito lidé o něčem jako je chemtrails nevědí, můžete namítnout, že se zrovna rozjela chřipka apod.(není to porvé), nicméně známí, kteří jsou 40km daleko, měli tentýž problém a stejně zafačované nebe nad sebou. Protože mne zajímá, co se děje a chci to mít podložené nějakou vysvětlitelnou odpovědí, druhý den jsem volala na MŽP, ochranu ovzduší, kde mi pán sdělil ať si raději zavolám na ČHMÚ, slečna, která byla velmi vstřícná, mi sdělila, že měřící přístroje jsou nastaveny jen na konkrétní chem.prvky a chlor mezi nimi není…následoval rozhovor, který by se určitě paní/slečně V. nelíbil. Jsem matka a chci, aby nejen mé děti mohly žít ve světě, kde jim procházka v přírodě neublíží a přírodu uvidí tak krásnou jako ji můžu vidět i já, respektuji názor každého, zkušenost je nepřenosná a sytý hladovému nevěří. Souhlasím s f., je třeba být pozorným, tak abychom neuvěřili každé ptákovině, ale i tak abychom něco nepodcenili, máme právo se ptát a právo dostat odpověď. Pokud ustrneme bez „zkoumání“ stanou se z nás ovce. MIMO JINÉ K NWO- to, co chtějí je nás rozdělit a odvést pozornost i zavádějícími informacemi. g.

  Reply

 20. f7. 5. 2012 at 12:39

  „následoval rozhovor, který by se určitě paní/slečně V. nelíbil.“

  Dobrý den pani gabino, mrknete na http://www.uloz.to/7974586/what-in-the-world-are-they-spraying-cz-avi a pak zkuste zvazit zdali by nestalo za to, aby informace, ktere jste obdrzela od CHMU sly ven na verejnost (pokud se jednalo o nejake skutecne zajimave informace). Rekl bych ze tu zacina jit do tuheho a konci veskera konspiracni zabava. Mimochodem ten rozhovor by me (a verim ze nejen me) hodne zajimal.

  Reply

 21. Michal10. 6. 2012 at 15:44

  COTEN ČLÁNEK NAPSALO ZA PIČU ?? TATO LEŽ SNAŽÍCÍ SE POPŘÍT FAKTA A ZBLBNOUT I TY PROBUZENÉ… UŽ JSEM SE LEKL ŽE JSEM VEDLE NAŠTĚSTÍ MNO I NANEŠTĚSTÍ FAKTA ZŮSTAVAJÍ FAKTY!! TENTO AUTOR SI ASI PŘEČET NA TECHNETU ŽE DOTYČNÉHO CO TAKTO CELKEM VĚROHODNĚ ZPOCHYBNIL TU DĚSIVOU REALITU „ZASYPALI ZLATEM“ TAK TADY NĚJAKY KOKOT ASI FAKT TEN CHEMTRAILSOVY BORDEL Z PARAPETU ZEŠKRABUJE A FETUJE JINAK SITUTO STUPIDITU NEDOVEDU VYSVĚTLIT !! LIDI OTVŘETE TY DÍRY CO MÁTE V HLAVÁCH, SOU TO OČI !!

  Reply

 22. sys12. 2. 2013 at 17:34

  Bill Gates je pro sterilizaci lidí.

  Reply

 23. kvegar23. 4. 2013 at 08:31

  Jsou tady velmi poučné a učené reakce různých lidí.Já jsem obyčejný člověk s klasickým vzděláním a rozhodl jsem se,že vytvořím vlastní pokus.Pokus spočíval v tom,že jsem za jasného,mrazivého,zimního dne vyšel ven a od huby mi šly chemtraily.Mám doma pixlu práškového hliníku a tak jsem si dal dvě lžičky,samozřejmě kávové,abych se neotrávil a pokus opakoval.Podle mého názoru mi od huby šly úplně stejné chemtraily jako před tím.Pak mi bylo blbě.Zajímavé bylo,že jsem stejný pokus zopakoval v létě a a od huby mi chemtraily nešly,ale blbě mi bylo stejně.Byl bych rád,pokud by mi toto někdo vysvětlil.Děkuji.

  Reply

  1. Pavel Jan15. 3. 2016 at 21:31

   Já ti to vysvětlím: Jseš úplně blbej a ještě to vystavuješ na obdiv.

   Reply

 24. J.28. 4. 2013 at 13:13

  Mrzí mě, že obě strany s různými názory se jen vzájemně uráží a osočují z nedostatku inteligence. Drtivá většina „zdravých“ lidí si přece něco takového jako chemtrails nepřeje. Pokud to je jen výmysl, pak opravdu „hurá“. Pokud ne, lidé se obávají právem. Jsou to věci, které si nemůžeme snadno ověřit. Urážky nikoho nepřesvědčí.

  Reply

 25. ReMil11. 6. 2013 at 17:24

  čus, než začnete z nás dělat opravdu samostatně nemyslící jedince, tak zapátrejte třeba v tisku z osmdesátých let, jak se psalo o společném úsilí vědců ze SSSR a USA zatmelit ozonovou díru při řízeném rozprašování chemtrails. Tou dobou u nás v ČSSR žádní konspirátoři opravdu nebyli :)

  Reply

 26. Brepta9. 6. 2014 at 19:56

  Je zajímavé, že tady nikdo nepíše o svém pozorování přímo z letadla, že by se koukal z okýnka za letadlo a sledoval změny vlastní stopy. ;)

  Reply

 27. Jožin25. 8. 2014 at 09:05

  Je třeba blázny co se pokouší zlikvidovat atmosfěru Země pochytat a zavřít do
  blázince a pokud připravují redukci obyvatel o několik miliard potom začít s nimi,
  že nás práškují o tom není pochyb, jinak by předseda vlády pronesl jediný projev
  ve kterém by to popřel a tím obyvatelstvo uklidnil.
  Tisknou si přes FED peníze dle potřeby a hledají nevolníky, kteří by si je půjčili a tím
  je podložili. Nevolníků ubývá a ubývá.
  pořizujte seznamy spolupracovníků práškujících klimateroristů pro
  např. „Norimberský proces“ až se to opravdu provalí.
  I za neznalost a nevědomost se musí platit!, výmluva na to, že plním něčí rozkazy
  fašistům také nepomohla!.

 28.  

Zdroj: http://blog.veruce.cz/v/nazory/chemtrails/

---

Ocet zachrání planetu

 • Na balkóně vrčí zvlhčovač vzduchu a je namířený kamsi k nebi. Na sušáku mezi domy visí na čtyřikrát přehnutá prostěradla a podivně páchnou. Za ženou tlačící kočárek v parku se klikatí cestička z tekutiny, která slabým čůrkem vytéká z lahve v košíku kočáru. Všude se vznáší zápach octu.

  • Tihle lidé nejsou blázni. Tihle lidé zachraňují svět. Dali se na octování, aby nás všechny ochránili před smrtícími chemtrails. Jsou to dobří lidé a šíří mezi sebou tajné poselství, protože jim není lhostejný osud země.

    

   O octování jsem se dočetla na stránkách, na které mě před časem upozornila Martina.

   Jak strašně moc je takové rozstřikování octa všude kolem důležité, to člověk pochopí, až když si zjistí, co je to chemtrails. Myslím, že dost dobře to popsali před pár lety v reportáži na Primě.

   Čtete více ZDE

   ‹ Nádrže v lietadlách? fotky … fotky a zase len fotky.o úroveň výš

  • Odhalení: Chemtrails existují a jsou velmi nebezpečné ›

 

Na octování je nejzábavnější fakt, že páry kyseliny octové jsou asi dvakrát těžší než vzduch. Na to, aby se dostaly do výšky údajných chemtrails by tedy byl potřeba hodně silný stoupavý proud. Ideálně před bouřkou a kdoví, jestli by to stačilo. (O zředění, zanesení větrem a podobně ani nemluvím.) Pravděpodobně se tedy všechen vyoctovaný ocet dostane poměrně rychle zpět do půdy, kde si na něm pošmáknou bakterie. Překyselení půdy bych se nebál, ocet se rozkládá velmi rychle. Navíc to, co vyoctují octovači, je jen kapka v moři oproti tomu, co vyprodukuje průmysl nebo dokonce sama příroda při rozkladech například shnilého ovoce. Jenom Babiš a spol si mnou ruce, jak se jim penízky za prodaný ocet hrnou. Lidi už tolik nezavařují a ten výpadek spotřeby se něčím nahradit musí.

»

 • odpovědět

Jasně, že je to ptákovina,

Napsal uživatel Jimmy (neověřeno) dne 2. Srpen 2013 - 7:43.

Jasně, že je to ptákovina, stejně jako ta celá ujetá teorie, ale když někdo chce mít ve svém světě chemtrails, tak nebude posl

No, nevím...

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne 14. Srpen 2013 - 7:35.

...kde jste vzali, že má ocet stoupat kamsi do nebe. Kdyby ty rozprašované chemikálie zůstaly tam, asi by nám tolik (tak strašně) nevadily - jenže ony spadnou dolů, sem k nám, na zem. A vadí tady - a TADY se sejdou s octovými parami. Nebo ne?

Nejsem chemik tělem a duší a napadlo by mě, že ocet by mohl chránit (likvidovat je) před nějakými biologickými "dárky", ale na kovy a podobně by ho bylo třeba zřejmě strašně moc .. ale když se tak dívám na to, čím nás obluzují noviny a časopisy a televize a další manipulační média, je mi bližší připustit, že "na tom něco bude" u čehokoli, co tihle popírají (ačkoli to naopak dává nějaký smysl) :-)

 

Ještě aby tak dával smysl

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne 16. Srpen 2013 - 3:49.

Ještě aby tak dával smysl tvůj příspěvek... 

---

...doporučené externí odkazy

chemtrail - wiki

blud

tajemství naší planety

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na