Karmické situace, ve které se lidstvo nachází

k České republice-Citace FB

...citace od. Wanderer stars
..Pro čechy a slováky, stejně pro poláky a další slovanský státy nastal čas si přestat nalhávat, že jsme součástí západu. To co se děje v německu, švédsku, bruselu a v dalších západních zemích je jejich karma a není ani divu. My se stále bezdůvodně stavíme po jejich boku když se sytíme nenávistí vůči islámu a lidem, na který stále padají bomby ze západu. Koloniální , imperiální politika západu nyní začíná sklízet co zasela. Tak to v životě chodí. Neni na nás aby jsme zachranovali západ, ale tento svět. Západ zešílel a je jim jedno co se stane s planetou, těm šlo vždy jen o svý mamony a ega. Západ byl vždy ten agresor a německo dokázalo v minulým století jak si představuje globalizaci. Nyní spolu s amerikou započali realizovat fašistické cíle. Požná muslimům za jejich oslabení západu ještě poděkujeme. Nastává čas slovanských národů tak se vydejme tímto směrem a přestanme se vidět stále na západě. Když se sjednotíme budeme silní a pak nás islámský extremismus nemá šanci znervoznit. Neplýtvejme energii na to co se děje na západě, tvořme nový svět...

---

..Pro čechy a slováky, stejně pro poláky a další slovanský státy nastal čas si přestat nalhávat, že jsme součástí západu. To co se děje v německu, švédsku, bruselu a v dalších západních zemích je jejich karma a není ani divu. My se stále bezdůvodně stavíme po jejich boku když se sytíme nenávistí vůči islámu a lidem, na který stále padají bomby ze západu.

 

Krásné nedělní ráno, dne 15. listopadu přeji Vám všem miláčkové, dneska Vám napíši takovou mojí srdeční úvahu k situaci, ve které se nacházíme ve válce proti terorismu.

Stále nám všem povídám o lásce, abychom si chránili rodinu, domov a děti. Aby jsme ve vší laskavosti milovali naší Zemi, měli k životu respekt a úctu. Nějak se mi zdá, že se lidé jen těžko vzdávají svého zažitého myšlení a chování. A když přijde jakékoli vybočení, jsou plni citových výlevů, stresů, obav a strachů ze ztráty, ze změny …

Bože, ani já si nepřeji válku, terorismus a násilí. Ale všem na naší planetě přeji, aby byli probuzeni a právě teď svou šanci využili. Přeji všem, aby nepodporovali strach a úzkost. Pořád jen slyším, jak se lidi bojí a jaký mají velký strach. Manipulace je příšerná. :-(

Můžeme milovat, být solidární k traumatu druhých, můžeme s druhými soucítit a pomáhat, ale tady nejde o litování, takže nelze litovat, co je dáno karmicky. Jsou věci které se dějí, anebo které se stanou a které již od mala vím. Jen o tom nemluvím. Proč ? Karma je dána. Přesto jsem si na situaci vytáhla dvě karty. První kartou je Velekněz a druhou kartou je Dvojka Mečů. Takže co více říct ? Ano, karma je dána a karmické prožití dohání a dožene každého z nás. Nejsem sluníčková, ani nejsem srdíčková, ani nejsem negativní. :-)

Jsem prostě svá a nezávislá a mám duši plnou lásky. A když se podívám do astrologie, psal se den 17. listopadu roku 1985, kdy Saturn vstoupil do ohnivého znamení Střelce, ve kterém se zpětnými přestupy setrval do 12. listopadu 1988.

Čtěte také: PizzaGate

Poté v roce 2014, přesně psáno dne 23. prosince po dvaceti šesti letech se opět Saturn do Střelce navrátil.

A 18. září roku 2015 se ve Střelci trvale usadil a zůstane zde až do 20. prosince roku 2017. Pak Saturn přestoupí do zemského Kozoroha.

Střelec zastupuje deváté znamení zvěrokruhu a vládne mu planeta Jupiter.

Devátý astrologický dům symbolizuje cizinu, náboženské směry, sekty, životní filozofii a dozrávání k poznání moudrosti  Pak Saturn ve Střelci všem přináší spravedlivé a karmické vyrovnání. Saturn ve Střelci přináší stěhování, migranty, názorové střety a rozloučení se s dosavadním způsobem života. Už nic není a nebude tak, jak bylo dosud. Rok 2015 je karmickým rokem a uzavíráním karmických kruhů. Stavíme se na vlastní nohy, začínáme uchopovat vlastní myšlenky.

Pamatujte, že Saturnská stránka je spravedlivá.

Saturn překonává hluboké krize.

Přes všechnu snahu a úmornou práci a s pochopením a přijetím karmického úkolu duše nás převede přes všechny pochyby. Každá duše tady má karmický úkol. Saturn nám právě teď ve Střelci přináší obtížný úkol, jelikož stojí v kvadratuře na Neptuna do Ryb.

Okolo Vánoc se situace zklidní a příští rok 2016 nám opět vůbec nic neulehčí.

Saturn bude stát v kvadratuře na Chiron do Ryb. Chiron je bolestí Země a lidstva už z dávných minulých životů. To, že srdce Evropy a Česká republika je chráněna neznamená, že se nemůže nic stát. Záleží na pokorném a láskyplném vědomí lidstva. A když se mne zeptáte, jak může vývoj násilí a útoků pokračovat dál, vidím začátek roku, jaro 2016. Měsíc duben bude velmi zatížený. Pak v červenci 2016 se hodně odehraje … Mějme v srdci hodně lásky, mějme úctu a pokoru k životu a setrvávejme v bdělosti. Všichni, kdo klamou, půjdou z kola ven. Boj o moc při volbách se bude dávat na ústup, politika projde převratem.

Padne evropská unie, hranice se začnou uzavírat. Máme spousty karmicky daných nemocí, rakoviny a jiné zatížení duše, kdy duše odchází do posmrtného období – Bardu. Kdy duše čekají na své znovuzrození. Ovšem ne všechny jsou a budou zpět povoláni.

Rok 2016 a rok 2017 jsou obdobím převratů. Počítejme ještě tak 22 až 24 let. S návratem planety Uran do Lva, kterému Slunce vládne, dojde k zvratům životě, hvězdy a planety ve vesmíru budou přijímány zcela novým pohledem zrovna tak, jako se budou psát zcela nové dějiny. A ještě doplňuji, že jsme součástí tvoření života a osudu a jen na nás všech záleží, jak se daným situacím postavíme a jak budeme karmický úkol zvládat  Každou přítomnou vteřinou  tvoříme budoucnost ♥  

Co je dnes, zítra už nemusí být, věci se rychle mění. To je zatím vše … V lásce a úctě k Vám Vaše astroložka a kartářka Jitka ♥ 

Astroložka Jitka Bártová - České Budějovice - telefony 775 097 667 a 777 602 325

Zdroj: www.povidanishvezdami.cz 

Článek lze sdílet pouze s platným odkazem: www.povidanishvezdami.cz !!!

Čtěte také: Vladimír Železný - Evropa už je ztracená

---

Rok 2016 je přelomovým rokem! Radujte se, že jste toho součástí!

16. Červenec 2016 - 13:08 - MM

Rok 2016 je přelomovým rokem! Radujte se, že jste toho součástí!

ROK 2016 – přelomový rok?

V současné době jsme svědky nebývalých změn a proměn, které zasahuji lidstvo na této zemi.

Z hlediska alternativních pohledů a numerologie má rok 2016 zvláštní postavení a lze jej chápat jako souhru několika významných časových etap.

Jednak se nacházíme na počátku věku VODNÁŘE, jenž je často charakterizován také jako věk „DUCHA“, ale také na počátku tisíciletí, které začíná číslici 2.

Zvláštnost roku 2016 je tak možné posoudit z následujících  průniku čtyř významných časových období:

1 – věk VODNÁŘE

2 – nové tisíciletí začínající číslem  2

3 – průchod PLUTA znamením KOZOROHA

4 – obsažnost energii čísel numerologie  1 – 9 v daném roce

1. Věk VODNÁŘE

navazuje na předcházející věk RYB, který započal podle některých materiálu asi 150 let před „Kristem“ a  trval asi 2100 let.

Přechod mezi jednotlivými věky je často doprovázen nečekanými událostmi ukazujícími na nové pojetí významných změn pro lidstvo.

V počátku věku VODNÁŘE /cca od 1950/ půjde o vzájemné působení „DUCHA“ a „HMOTY“, kdy posupně bude „Duch“ získávat  převahu.

V této době je pro lidstvo nesmírně důležité pochopení „vesmírných zákonů“ na úkor zákonů hmoty, jež nám budou přinášet učitelé tohoto věku a pozná je pouze ten, u něhož převládne „Duch“ nad „hmotou“.

2. V novém tisíciletí, které začalo rokem 2000

jsme se objevili na prahu nového vnímání lidského života.

Předešlé tisíciletí /1000 až 1999/ bylo charakterizováno silnou touhou po nezávislosti, samostatnosti, tvořivosti, ale také silným projevem „ega“, lze říci, že vládl rozum. Bylo to tisíciletí rozvoje individualismu vedoucímu k prosazení jednotlivců, ale i prosazování tzv. nejlepších výjimečných  společnosti či dokonce tzv. výjimečných států a národů, které vědí nejlépe co potřebují ostatní.

V novém tisíciletí /2000 – 2999/ postupně bude docházet k zásadní změně přístupu mezi jednotlivci, společnostmi i národy.

Půjde o prosazování, a to ve všech oblastech, vzájemné spolupráce, rovnoprávných vztahů, ohleduplnosti jeden k druhému a projevu skutečné lásky. Národy a státy budou spolupracovat na bázi rovnosti.

V podstatě lze říci, že v tomto tisíciletí bude se silně projevovat „láska“ a vládnout bude srdce.

Navíc je třeba si uvědomit, že srdce nám poskytuje až 90% informací o našem životě, kdežto rozum pouze 10%  informací. 

3. Při dlouhodobých sledováních se zjistilo, že když planeta PLUTO prochází znamením KOZOROHA dochází v lidské činnosti k značným proměnám.

Především dochází ke společenským změnám, krizím a to s dopadem na celý svět.

Společenský vývoj a život bude postupně realizován na zcela nových hodnotách a základech, jako je zodpovědnost, hospodárnost a realistický přístup k rozvoji lidstva.

Planeta PLUTO ve znamení KOZOROHA se objevuje jednou za 247 let a tento průchod trvá 17 až 21 let. Při pohledu do minulosti se PLUTO nacházelo v KOZOROHU v období 1516  až 1533. Z dochovaných dokumentů vyplývá, že v této době došlo k rozpadu vyspělé kultury - Aztécké říše.  Za dalších 247 let, tedy v období 1762 – 1775 došlo rozkladu tzv. „ aristokratických“ struktur vládnutí.

V současné době se PLUTO nachází ve znamení KOZOROHA od roku 2008.

Sami vidíme a prožíváme proměny spojené se společenskou, ekonomickou a finanční krizi s dopadem na celý svět.

Mnozí věštci, jako např. Edgar Cayce či Vanga uváděli že na počátku nového tisíciletí dojde k postupnému přechodu na období, kde se do popředí dostane „duchovní pojetí života“.

4.Rok 2016 lze považovat za zlomový rok i z pohledu numerologie.

Přijmeme-li skutečnost, že základní čísla numerologie 1 - 9 chápeme jako čísla vyjadřující určitý symbol či energii nesoucí významné informace, pak je nasnadě otázka, zda tato čísla jsou obsažená v daném roce a to bezezbytku. V podstatě jde o to, zda číslo roku je dělitelné čísly 1 – 9 a to bez zůstatku.

Rok 2016 je charakteristický tím, že je dělitelný a to bezezbytku  všemi čísly 1 – 9 vyjma čísla 5.

Tato skutečnost se opakuje 1x za 504 let /což je 7x8x9 = 504/. Navíc budoucí zlomový rok nastane v roce 2016 + 504 = 2520. Tento rok bude zvláštní tím, že je dělitelný bezezbytku  všemi čísly 1 - 9 , tj. i číslem 5.

Rok 2520 bude rokem zrodu nové lidské generace!                                                                                   

Zvláště si povšimneme  čísel 7, 8 a 9, přičemž čísla 7 a 8 spadají do skupiny tzv. karmických čísel.

Žena a muž mají ve svém životě typické jim odpovídající poslání a přijmeme-li skutečnost, že žena je nositelem lásky, takže např. zklamání v lásce můžeme posoudit jako osudové, čemuž odpovídá číslo 7  a na druhé straně muž je nositelem moudrosti, takže např. zklamání v profesionální a materiální oblasti můžeme rovněž posoudit jako osudové, čemuž odpovídá číslo 8. 

Nyní se podíváme na výsledky těchto dělení pro čísla 7, 8, 9 a následně stanovíme výsledné číslo dle postupu numerologie, takže: 

2016 : 7 = 288, tj.  2+8+8= 18 = 1+8 = 9

2016 : 8 = 252, tj.  2+5+2 = 9

2016 : 9 = 224, tj. 2+2+4 = 8, tj. karmické číslo

V obou případech při dělení  čísly 7 a 8 je z numerologického hlediska výsledné číslo 9, tj. duchovní číslo, které v sobě zahrnuje i to, že je třeba definitivně rozřešit dosavadní situaci, někdy i rozpady.

Z tohoto pohledu jde o duchovní růst na úkor materiálního úbytku.

Lide silněji závislí na materiálních statcích budou prožívat zvýšené obtíže.

Z hlediska historie nastal podobný zlomový rok před 504 léty, tj. v roce 1512, po kterém došlo k rozpadu Aztécké říše. A platí :

1512 : 7 = 216, tj. 2+1+6 = 9

1512 : 8 = 189, tj. 1+8+9 = 9     

Rozdíl tohoto roku oproti roku 2016 je v tom, že toto období bylo pod vládou tisíciletí začínajícího 1 – silné ego a vládou věku RYB.

Za zmínku stojí i to, že do období okolo roku 504 spadá např. pád „ Římské říše“.

Číslo 7 je velmi zajímavé číslo,

neboť kromě toho, že je to karmické číslo, tak např. máme 7 dní v týdnu, máme 7 základních čaker a královna ze Sáby Sibyla též pravila, že každých 7 let dojde ke změně, případně i každých 70, 700 a konečně 7000 let.

Změna přijde v létech, ve kterých číslo 7 bude obsaženo v daném roce bez zůstatku.

Rok 2016 je právě tímto rokem.

Z hlediska numerologie je výsledné číslo při dělení číslem 7 číslo 9, tj. liché číslo, kdy se uvádí, že jde o tzv. chudá léta v materiálním slova smyslu.

Nicméně za dalších 7 let, tedy v roce 2023 /2016+7 = 2023 / bude výsledné číslo dělení následující:

2023 : 7 = 289, tj. 2+8+9 = 19 = 1+9 = 1.

Je to rovněž liché číslo.

Až v roce 2030 bude výsledné číslo dělení sudé.

Můžeme tedy očekávat, že do roku 2030 dojde k radikální proměně lidské společnosti.

Období těchto proměn bude trvat 14 let. Totéž  platilo i v roce 1512. 

Závěr

Nacházíme se v průsečíku významných časových etap, který přináší pro lidstvo zásadní změnu jejich života i když toto období proměn může být chaotické, nepochopené, nečekané a pro někoho až zničující.

Mají pravdu ti, kteří říkají, že současnou společnost již není možné reformovat, ale je nezbytná radikální změna.  

Faktem je, že lidé na celém světě pociťuji, že něco se musí tzv. stát, jako by narazili na zeď iluzí a potřebuje nové mocné impulsy, nové myšlenky, ideály a motivy pro svůj život.

Příkladem toho jsou rozpadávající se vztahy, a to jak soukromé, tak i např. podnikové, ekonomické, finanční a konečně i politické. 

Postupně dojde k tomu, že kriteriem úspěšnosti člověka již nebude hodnota majetku, ale hodnota duchovního života, jako např. úcta, upřímnost, pokora a oddanost.

Vztahy se již nebudou řídit tím co od nich očekáváme, ale tím co do nich vkládáme.

Důkazem toho jsou děti narozené po roce 2000 včetně. Jsou těmi, kteří touží po lásce a dotyku, kdežto my narození v předešlém tisíciletí se snažíme jim zajistit materiální blahobyt, a to je rozpor, který způsobuje, že děti jsou plačtivé, hyperaktivní, autistické, agresivní, nemocné apod. Tak jako nemoc dítěte je odrazem vztahů mezi rodiči závislých na materiálních hodnotách, tak nemoc lidí v dané společnosti je odrazem stavu této společnosti. 

Milan Walek

Zdroj: http://empatia.cz/rok-2016-je-prelomovym-rokem-radujte-se-ze-jste-toho-soucasti

---

Bojíme se. Brzy se budeme bát víc

Zveřejněno 29.7.2016  0Komentáře0

Bojíme se, že přijdeme o práci, zda budeme schopni splácet hypotéku a nepřijdeme o střechu nad hlavou. Bojíme se, aby nás neskolila nějaká choroba. Bojíme se migrace Evropy. Bojíme se bomb. Těch na lidech.

 

Bojíme se, že to, co se děje v Německu, Švédsku a zejména ve Francii se začne dít i u nás. Bojíme se na dovolenou po Evropě i mimo ní, aby vedle nás na letišti, v letadle, či někde na ulici nevybuchla bomba. Před dvěma lety jsem byl v létě v pizzerii na jídle na předzahrádce. Vedle u stolu seděla skupinka arabů a pod stolem měli dvě větší tašky. Neměl jsem dobrý pocit. Pak zaplatili a odešli a tašky pod stolem zůstaly. Vyřítil jsem se ze svého místa do vnitřní části restaurace za zeď a upozornil na událost číšníka. Šel k těm taškám a zvedl je. Bál jsem se, prostě jsem měl živočišný strach. Za chvilku se pro ně vrátili.

Když jsme letěli na dovolenou a na Ruzyni jsem viděl skupinku arabského vzezření se zavazadly a nikde žádný voják či policista, zdrhal jsem co nejdál. Bál jsem se na letišti ve Franfurtu, v letadle a přestal jsem se bát až v křesťanské Dominikánské republice. Dnes mám přítelkyni s její dcerou na dovolené ve Španělsku a zase se bojím. Bojím se, že až lidem v Německu dojde trpělivost a donutí svou vládu k radikálnímu řešení toho, co se tam dnes děje, povalí se na nás dvě migrační vlny. Jedna z Německa a druhá z jihu. Bojím se toho, že pak se u nás začne dít to, co v Německu, ve Francii či Švédsku. Bojím se toho, že až se tak stane, Vláda situaci nezvládne, protože nemá jak.

Čtěte také: politika a svět

Je třeba, aby lidé v Evropě donutili svá národní vlády a Brusel k okamžitému účinnému řešení stávajícího stavu. Bojím se ale, že to neudělají, většina si myslí, že se jich to netýká. Do Evropy se chystá další vlna údajně až 8 milionů migrantů. Zatím ji drží jakžtakž Turecko díky úplatkům z Bruselu, ale i s ohledem na současnou situaci v Turecku se bojím, že ji dlouho držet nebude. Za komunistů jsem se nebál ani jich, ale dnes se bojím. Není to na hlavu? Většina „uprchlíků“ před válkou jsou ekonomičtí migranti a jsou mezi nimi i teroristé, jak ukázaly události posledního roku. Nechci tu ekonomické migranty ani teroristy. Nechci islamizaci Evropy. Ale zase se bojím, že když o tom napíšu, zablokují mi stránky, nebo si mne předvolají k „podání vysvětlení“.

I kdyby se našlo řešení zítra, je pozdě. Už jsou tady, takže se bát nepřestaneme. Je třeba příště současné politiky nevolit. Je třeba, aby Evropané donutily své vlády a Brusel k zamezení dalšího přílivu migrantů a zásadnímu zpřísnění azylové politiky. Je nezbytná změna azylové politiky i tak, že když azylant, poruší zákony země, která jej přijala, dopustí se jakékoli trestné činnosti, či bude vyhrožovat původnímu obyvatelstvu, bude okamžitě vyhoštěn. Je zcela nepřijatelné, aby premiér Sobotka „zakazoval“ lidem referendum, či ministr ničeho zaváděl českou cenzuru facebooku a internetu, nebo aby Ministři vnitra a spravedlnosti hrozili lidem vězením za projevení názoru. Je třeba skončit s cenzurou a tendenčními zprávami a zamlčováním toho, co se děje v Evropě.

Pakliže ty informace budeme mít, budeme se bát asi ještě víc. Pak ale pochopíme, že se nás to týká, v příštích volbách vyženeme stávající politiky od jejich koryt a budeme mít šanci se alespoň částečně připravit na to, co nás čeká. Připravit se na to zcela ale nejde. Na válku se dost dobře nedá připravit. Bojím se, že bude válka. Bojím se, že jediným řešením je včas utéct někam do Karibiku. Jenže většina z nás nebude mít jak a za co. Je třeba urychleně skončit s Evropskou unií v dnešní podobě a hlavně s jejími politiky. Bojím se, že ani to nezabrání terorismu v Evropě, protože „oni“ jsou už tady. Budeme se bát mnohem víc, než dnes.

I když chápu, že tom mám být „uklidňující“ prohlášení ministra Chovance, že naší zemi nehrozí žádné bezpečnostní riziko, je to blábol a nesmysl. Otázka totiž nezní zda, ale kdy se u nás stane něco podobného, jako v Nice, Madridu, Bruselu či Londýně:

Čtěte také: informační válka

 

Po teroru v Německu exsvazačka DDR Merkelová prohlásila: „Naší největší silou je soucit“. To je ale žvást roku, což? Ne, naší jedinou silou může být pouze to, že se původní Evropané urychleně ozbrojí. I pak se budeme bát…….

Zdroj: http://svobodnenoviny.eu/bojime-se-brzy-se-budeme-bat-vic/

---

Ze Švédska emigruje tolik lidí, jako okolo roku 1880, kdy odcházeli většinou do USA

OD ZU MIELE · 15.3.2016

 

foto: depositphotos.com

Co se děje v nejrychleji rostoucí zemi v Evropě? V roce 1975, kdy se země rozhodla stát multikulturní, mělo Švédsko 8 208 442 obyvatel. V roce 2014 populace čítala 9 743 087. Jedná se o nárůst 18,7%. V minulém roce přibilo dalších 150 tisíc lidí.  30% populace má celkové nebo poloviční cizinecké kořeny (alespoň jeden rodič nemá Švédské občanství, takže v tomto čísle nejsou zahrnuty třetí a další generace migrantů).

Jedním z hate-faktů, které Švédská vláda neuznává (od roku 1998), je etnikum, proto neexistují žádné oficiální etnické statistiky obyvatelstva nebo migrantů. Existují ovšem statistiky národnostní historie (země původu). Proto lze množství muslimů pouze odhadovat. Odhad se udává mezi 1,8 – 4,4 %.

Pořád to však není dost, tak ministryně se slzami v očích oznamuje, že bohužel už není schopná přijímat více migrantů.

Protože je není schopná ubytovávat, a to i přes úpornou snahu ministra pro bydlení (rodilý švéd od pohledu), protože uprchlíci mnohem radši spí venku v mrazech, než aby sdíleli ubikace s jinými uprchlíky, vymlouvajíce se například na duchy.  Anebo prostě odmítají vystoupit z autobusu, protože se jim ubytování nelíbí, kvůli zimě a lokalitě.  Na začátku krize ještě lidé nabízeli migrantům možnost ubytování u nich doma, dnes už žádné nabídky neexistují. Proto vláda zvažuje možnost zabavení domů.   Jedním z důvodů aktuální nechuti pomoci „bližnímu“ svému by mohl být i případ, kdy švédský transvestita (54 let, s parukou a v ženských šatech) nabídl jídlo a přístřeší dvěma náctiletým migrantům. Když dorazili k němu domů, tak mu sklouzla paruka a migranti zjistili, že se nejedná o ženu. Samozřejmě, že logický postup v takové situaci je umučit tohoto transvestitu k smrti, kolem krku mu omotat mrtvého hada a pak natočit nad jeho mrtvolou nenávistná videa o homosexuálech. A také mu vykrást byt. Vrah je 16letý migrant ze Severní Afriky, tvrdí, že se pouze bránil.

Ale ten primární důvod, proč už nejsou ubytovací kapacity je prostý – všechny byly vypáleny. Vypalování míst, kde by šlo ubytovat migranty, je nový švédský národní sport. Už jich shořelo několik desítek. A dochází i k útokům na migranty.  A objevují se povzbudivé zprávy pro migranty (napsané arabštinou špatným směrem): „Toto je poslední varování. Opusťte naše město. Nepřežijete zimu. Jestli neopustíte toto místo, zemřete. Pamatujte, tady není žádná policie, můžeme si s vámi dělat, co chceme.“

Čtěte také: historie - Putin a Stalin

Dalo by se namítnout, že toto jsou ojedinělé případy, nevystihující pocity majority. Ty se bohužel nedozvíme, protože Švédsko vydalo zákon, který zakazuje kritiku migrační politiky.  Mohl by nám napovědět nárůst preferencí anti-imigrační strany na 20% v průzkumech.  Ale reálné číslo se nedozvíme dříve než 2018, protože se vládnoucí strany domluvily s opozicí na tom, že odsunou své rozpory, které měly vyústit v předčasné volby, aby anti-imigrační strana nedej bože nedostávala hlasy.  Z toho samého důvodu šéf policie zatajuje trestné činy migrantů například na hudebním festivalu, kde byla situace tak špatná, že policie zvažovala rozdělení davu na muže a ženy. „Nechtěli jsme říct, jak to bylo, protože věříme, že by to mohlo prospět špatným politickým stranám,“ řekl šéf policie Peter Agren.

Proč by někdo odmítal migranty? Například tohoto nejrychlejšího 14letého chlapce na světě (nejedná se o vtip), který zaběhl 100m za 11,82 vteřiny (ten vlevo). Nebo 16letého – ten s medvídkem. A co se jedná? Jde o to, že pokud nějaký migrant dorazí bez dokumentů a tvrdí, že je nezletilý, je s ním tak zacházeno, protože věkové testy jsou přece další hate-fakt.  Jedná se o pragmatickou vypočítavost, hlavně z hlediska možnosti slučování rodin a rychlejšího azylového řízení pro osamocené děti. Pak ale někteří z těchto „dětí“ napadají personál sirotčinců, ostatní (pravé – věkem) děti anebo se pokoušejí znásilnit dívky. Proto je jim raději zařízen byt, kde bydlí sami.

Další zajímavostí je, že z důvodu nepoměru pohlaví mezi migranty, je dnes ve Švédsku 123 chlapců na 100 dívek ve věku 16-17 let. Toto číslo je horší než v Číně s politikou jednoho dítěte, kde je to 117 na 100. Nevidím, jaké by tohle mohlo mít negativní důsledky do budoucna (sarkasmus).

Samozřejmě ne každý migrant dostane azyl. Proto někteří radši ubodají dva lidi v obchodním domě Ikea, než aby byli vyhoštěni. Opět lze namítnout, že se jedná o velmi extrémní případ. Pravda, většina, pokud má být deportována, tak beze stopy zmizí – například velmi nenápadných 14 000 lidí. A i v případě, že se podaří nějakého z nich dopadnout, tak státy jako Afganistán, Írán, Libye, Somálsko, Eritrea, Libanon a Maroko nikoho z nich nepřijmou zpět.

Ve Švédsku existuje 55 no-go zón, kam se neodváží ani policie, které korelují se 186 vyčleněnými územími obývanými migranty. Kde po těch, co tam nejsou vítáni, hází kameny.  A policisté se tam odváží pouze těžce vyzbrojení. A samozřejmě tam neplatí zákony. Původně byla zpráva o těchto zónách na oficiálních stránkách policie. Už tam není.

Samozřejmě, když bude nejhůř, tak vždycky lze povolat armádu, že? To by ale Švédsko muselo nějakou mít. Situaci nejlépe vykresluje tato výborná parodie (video). Švédsko není členem NATO. A bez jeho pomoci jejich „Armáda by byla schopna ubránit jednu konkrétní lokalitu po dobu jednoho týdne,“ pokud bychom uvažovali tu nejlepší možnou situaci. A to neřekl jen tak někdo na internetu, jedná se o zprávu nejvyššího velitele ozbrojených sil z roku 2013. Za toto prohlášení byl obviňován z vyzrazení státního tajemství a ohrožení národní bezpečnosti. Švédská armáda už po několik desetiletí nezná nic jiného než škrty, dospěla do fáze, kdy prakticky ani není bojeschopná. Armáda a válka samozřejmě nezapadají do idealistického utopistického náhledu světa, který je doktrínou ve Švédsku, vyjádřenou například v komentáři onoho parodického videa: „Proč by na nás Rusko útočilo, vždyť máme jen sníh a stromy.“ A Rusko Švédsku otevřeně vyhrožuje, že pokud by se stalo členem NATO, pocítí následky. Rusko také s oblibou provokuje ponorkami ve Stockholmském pobřeží nebo přelety stíhaček přes území.  A armáda stojí peníze, které přeci potřebují všemožní chudáčci, například migranti. Odzbrojení je tak masivní, že pokud srovnáme čísla z poloviny 80. let a současnost, tak dostane 6% mužů ve zbrani. Je možné, že někdo by mohl namítnout profesionalizací armády, ale lze zemi srovnat s okolními nordickými státy, které jsou rozlohou mnohem menší, ale mají větší armády. Panuje diskuze také o nakládání s prostředky vynaloženými na obranu, když jeden švédský voják stojí čtyřnásobek toho, co německý. Anebo situaci, kdy nakoupí 120 moderních drahých tanků, ale mají posádku pouze pro třetinu z nich.

Ještě by se šlo ve článku o Švédsku zmínit o jejich kradení dětí. O tom, že Norská sociálka krade děti, se u nás ví. Ale stejné praktiky používají i ve Švédsku. Policie proti matkám, které odmítají odevzdat své dítě, používá například omračovací granáty (když je dítě samozřejmě v místnosti s ní). Pro švédskou sociálku platí, že oni samozřejmě vědí, co je pro dítě to nejlepší. Ale berou děti cizinců bez předchozích varování nebo je přímo unášejí, bez vědomí matky (která se o tom dozví o týden později z úředního dopisu). Nebo dítě odeberou rodičům, když se celá rodina zrovna chystá odcestovat do rodné země matky, a už sedí v letadle, které je připraveno vzlétnout.  U tohoto kradení dětí je veselé, že sociálka neváhá děti svěřit k adopci usvědčeným pedofilům.

Čtěte také: islám - vzestup

Následují téma, které je velmi ožehavé, existuje kolem něj spousta záměrných lží a polopravd. Také nejde zcela jasně určit, protože by bylo třeba hate-faktů, které ale Švédsko neeviduje. Ba dokonce naopak – přijalo zákony v roce 1998, které zakazují provádět statistiky kriminality dle etnik. Vrháme se do vod kriminality a hlavně – znásilnění.

Beztak se těším, až mi altruisti z FreeHate můj článek „rozcupují“ (link).

Jako první bezcitná čísla. K tomu, jak propaganda tato čísla vysvětluje, se dostanu později. Za posledních 40 let vzrostl počet násilných trestních činů o 300% a počet znásilnění o 1500%. V roce 2012 bylo Švédsko v počtu znásilnění na obyvatele třetí zemí na světě za jihoafrickými státy Lesotho a JAR (není zahrnuto do statistiky 60 zemí, které znásilnění neevidují). V roce 2010 bylo Švédsko šesté.  V roce 2010 to bylo 63,5 znásilnění na 100 tisíc obyvatel, v roce 2014 to dělalo 69 případů na 100 tisíc obyvatel (meziroční nárůst o 11% oproti roku 2013). Pro srovnání – v ČR se pohybuje toto číslo okolo 5 případů/100 tisíc obyvatel.

Švédsko patří někam do mezi nejhorší státy Afriky. Jak ale tato čísla interpretují lidé, kteří podporují migraci? No, přece absolutním převrácením významu čísel. Kdy tvrdí, že: „Tato čísla jsou vysoká, protože Švédsko je velmi vyspělá země, kde se oběti nebojí znásilnění ohlásit.“ Také operují s tím, že: „Švédská definice znásilnění je specifická, proto nelze porovnávat s jinými státy.“  (Toto je také zdroj, ze kterého čerpali zmrdi z FreeHate). I kdybych byl ochoten uznat tyto patetické výmluvy, tak tato zkreslování reality nelze aplikovat, u výmluvy 1 – na sousední státy, kde jsou kulturně-sociální zvyklosti prakticky identické, ale například v Dánsku je počet znásilnění desetinový. A u výmluvy 2 – porovnání jednotlivých let ve Švédsku mezi sebou. Poslední výmluva, kterou uvedu, proč jsou ta čísla tak vysoká, je ta, že „pokud je oběť znásilněna třeba 300 krát (!?), a až pak tyto činy nahlásí, berou se jednotlivě“… (Když jsem se tuhle sračku snažil pochopit, tak jsem to nezvládl). Jo, a víte kolik je z těchto 69 oznámených činů skutečně odsouzeno? 3,7. Co se týče odhadů v počtu činů nahlášených/nenahlášených, tak se pohybují odhady mezi 10-30%. Co jsem se ale nedočetl, tak jestli když proběhne skupinové znásilnění jedné ženy deseti muži, tak jestli je to bráno jako jedno nebo deset…

Pokud sesumírujeme statistiky ze Švédska dohromady, tak nám vyjde, že 1 žena z 2 (!!!) se během svého života stane obětí sexuálního násilí (v ČR 1 z 30). Je to statistika dost přitažená za vlasy, ale tyhle čísla jsem dostal následně: (počet žen v zemi)/((počet nahlášených případů za rok * 4[pouze 25% je nahlášených])*(průměrný věk dožití))

Ale proč mluvit jen o ženách, že? Bavíme se o státu progresivním. Švédsko je první země na světě, která otevřela kliniku určenou speciálně pro mužské oběti znásilnění. Slovo butthurt ve Švédsku nabylo zcela nového významu.

Pořád ale nepadla zmínka o migrantech. Přece mohli i původní obyvatelé zvlčet. To těžko, bílí Švédové jsou kastráti klanějící se feministkám. I když feministky uvádějí, že nárůst násilí vůči ženám, je následek toho, že se muži bojí o své „mužství.“ Ale jak už jsem několikrát zmiňoval, selektování pachatelů dle rasy by znamenalo sbírat nenávistná fakta. Proto jsou k dispozici pouze odhady dnešních čísel. Poslední OFICIÁLNÍ (státem vydaná) data jsou z roku 2001, než byly tyto statistiky zakázány: cizinec byl průměrně 5,5krát pravděpodobnějším násilníkem než rodilý Švéd (a to i pokud bereme, že třetí generace jsou „rodilí Švédové“). U Iráčanů to dělalo 20 násobek. U Severních Afričanů 23 násobek. Afričanů (zbytek) 17 násobek.  Neoficiální statistika uvádí, že lidé ze 2% populace (muslimští muži) páchají 77% znásilnění.

Když přijde řeč na znásilnění, tak vždycky najdete někoho, kdo bude tvrdit, že ve většině případů oběť pachatele zná. No, tak ve Švédsku tomu tak není, 58% obětí byly znásilněni zcela cizím mužem. Kapitola sama o sobě jsou skupinová znásilnění, které se v minulosti nestávala, v současnosti jsou běžná.

Čtěte také: 2016 - co se událo u nás v Česku

Pokud někdo upozorní na kriminalitu migrantů, tak je napaden na sociálních sítích. Nebo rovnou hnán k soudu. Jako například politik Michael Hess, který byl obviněn z „hanobení etických skupin“, když si dovolil říct: „Kdy si vy novináři uvědomíte, že znásilňování a brutalita k ženám, odmítající učení Islámu, je hluboce zakořeněna v Islámské kultuře. Existuje silné spojení mezi znásilňováním ve Švédsku a přílivem migrantů ze Středního východu a Severní Afriky.“ Dostal pokutu a podmínku, do vězení nemusel, protože měl čistý rejstřík.

Co dál? Popisovat jednotlivé případy? Dávat sem fotky zohavených mrtvol (to jsem vidět nemusel, díky google)? Popsat bezzubost trestů, kdy za znásilnění 12 leté dívky dostal pachatel 180 hodin veřejných prací? Popsat líčení, kdy soudy uvěřili pachatelům, kteří tvrdili, že žena chtěla mít sex s šesti osmi muži? Události, kdy média záměrně lhala o národnosti pachatelů? A tak dále…

Objevil i perličky jako: 

Policie, namísto poskytnutí ochrany před protestujícím davem, vtrhla do galerie vystavující „rasistické“ umění (například fotografie černocha v oprátce), zatkla umělce Dana Parka (dostal půl roku za hanobení etnických skupin), zabavila 9 obrazů. A nechala galerii napospas, přičemž se majitel bál, že dav vtrhne dovnitř.

Policie zastavila svalnatého muže na ulici, protože byl moc „nabušený.“ Zatkla ho, soud vydal povolení k domovní prohlídce. Proč? Protože steroidy jsou ilegální. A toto se událo i přesto, že ombudsman upozornil policii, že svalstvo není adekvátní důvod k zatčení.

U 60 dívek na základní škole, ve městě Norrköping, bylo zjištěno provedení ženské obřízky, u 28 dívek toho nejextrémnějšího typu, kdy celé vnější pysky (nebo je to správně vulva?) jsou odřezány, otvor zašitý, kromě malého otvoru pro močení. Toto zohavení se provádí na dívkách už v dětství, pokud rodiče nenajdou nikoho, kdo by to udělal ve Švédsku, odjíždějí kvůli tomu do zahraničí. V případě tohoto města se na to přišlo, když jedna dívka dostala silné menstruační bolesti, kvůli kterým musela do nemocnice. Odhady hovoří, že ve Švédsku je 38 000 obřezaných žen.

Somálský migrant ukradl královské klenoty. Ne, tohle není vtip. Je to jako taková zvrácená multikulturní pohádka: Bylo, nebylo. Sestra Švédského krále jednoho krásného dne (i když samozřejmě ve Švédsku jsou všechny dny krásné, nemají tam xenofoby a podobnou havěť) se svým manželem dělali obchůzky ghet… ehm, melaninově bohatých městských částí. I narazili na malého (18 let) černouška ze Somálska. „Jé, ten je roztomilý, vezmeme si ho domů?“ Pravila královská sestra. Její muž nic nenamítl, přece jenom je tolerantní, navíc bude mít parťáka na chlastání. I tak si ho vzali domů do královského paláce. A starali se o něj. Avšak netušili, že si pod křídlem pěstují hada. I našel klíč od trezoru, z trezoru vybral královské klenoty, naplánoval to svést na služebnou, nějaké klenoty vyměnil za peníze na marihuanu, a tiáru, kterou ukradl už dříve, prý hodil do řeky. Potápěči ji ale nenašli.

Ve městě Malmö padají návrhy, aby procentuální zastoupení zaměstnanců měst odpovídalo místnímu národnostnímu složení. Tzn., když má město 42% migrantů, tak má být 42% zaměstnanců města migranti. V tom samém městě se odehrálo několik bombových útoků na justiční centrum.

Čtěte také: 2016 - co se událo ve světě

foto: depositphotos.com

Švédsko se vší silou snaží, aby se stalo první zemí na světě, která zcela vymítala rozdíl mezi pohlavími. Proto se zavádějí společné záchody, školky přestávají používat výrazy „kluci“ a „holky“, zrušili rozdělení oblečení v obchodech na klučičí/holčičí, vniklo (a bylo přidáno do oficiálního slovníku) nové pohlavně neutrální zájmeno (nejsem lingvista, ale u nás už existuje – ono, ale rozhodně ho nikdo nepoužívá, když mluví o osobě), vznikla první pohlavně-neutrální knížka (kde jsou, parafrázuji do češtiny, výrazy „máma“ a „táta“ převedeny na „máta“ a „táma“, aby nebylo zřejmé, kdo nosí sukni a kdo má koule. I když samozřejmě sukni [nebo burku] můžou nosit oba rodiče a/nebo můžou oba mít koule… vůbec, za tohle sexistické projektování rolí bych byl nejspíše ve Švédsku uvězněn). Přepisují se koledy. Stát sponzoruje konference o „vyhýbání se tradičním pohlavním modelům“, kde se učitelé dozvědí, že pokud si například děti hrají na rodinu, tak nemají si hrát jenom maminku a tatínka, ale taky na tatínka a tatínka, maminku a maminku, tetu a strejdu a psa a tři migranty. Strana Zelených navrhuje, aby každá školka měla „učitele na pohlaví“, kteří mají fungovat jako hlídací psi vymáhající pohlavní neutralitu. Některé škol(k)y odstraňují hračky, které jsou „pohlavně zakódovány“ – jako autíčka. Když si kluci… a jejej, tohle zase smrdí kriminálem…ehm, ehm… když si ono hráli s auty a jiné ono o auta nejevily zájem, tak jim auta prostě odstranili. Jiné školky zrušily volnou hru bez dozoru, protože když děti neustále nehlídali, „objevovaly a utvrzovaly se stereotypické pohlavní vzorce chování.“ Firmy prodávající hračky se přizpůsobily a v reklamě nepoužívají klasické pohlavní role, minimálně ke hračce postaví obě pohlaví, možná z přesvědčení, možná, že ví, že by jim to feministky daly pořádně sežrat. Takže kluci jezdí s kočárkem a holky na motorce. Což by asi bylo docela úplně jedno, ale alespoň máme částečnou představu, proč potomci migrantů ve školkách a školách v některých městech říkají bílým dětem: Svennebög (Švédská buzno) a Svennehora (Švédská kurvo).

Čtěte také: BREXIT

Když už jsme u té školy, tak si můžeme přiblížit školství. To Švédské se v mezinárodních žebříčcích propadá. Byla by to dlouhá analýza proč, ale zkráceně – v 90. letech proběhla liberalizace školského systému. Stát se rozhodl, že zaplatí jakoukoli školu, pro kterou se rodiče rozhodnou. A stát nebude zasahovat do škol, ty se měly vyprofilovat na základě nabídky-poptávky. To selhalo, protože rodiče měli hlavně požadavek, aby jejich dítě lehce „prolezlo“ (ne všichni, ti ale skončili na několika elitních školách). A kdokoliv si může založit školu, třeba i „náboženství“ scientologie nebo Plymouth Brethren. A taky židé, křesťané a muslimové. Náboženských škol je 10%. Některé sponzorují organizace (např. Al-Haramain) podléhající mezinárodním sankcím za podporu terorismu. Další aspekt liberalizace škol je nahrazení klasického systému systémem progresivním a individuálním. Což znamená, že děti nemají být do učení nuceny, známkovány, memorovat si látku, opakovat, dostávat úkoly. Výklad nahradily „skupinové projekty.“ Také se uvolnila pravidla, děti tak například můžou být v kapucích a mít ve vyučování telefony. Švédsko, ze zemí OECD, má nejvíce dětí, které chodí pozdě, také mají špatnou třídní disciplínu a vytrvalost při řešení úkolů. A pomalé tempo: 15letý student v typickém výukovém programu má 741 hodin výuky, průměr OECD je 942. Švédské školství bylo okolo roku 1990 jedno z nejlepších v industrializovaných zemích, dnes je jedno z nejhorších. Situace je tak vážná, že studenti hlásící se na univerzity mají problém se čtením a psaním.

Už jen zkratkovitě, zdrojování už mám plné zuby, použijte google:

Feministická iniciativa – politická strana, pohybuje se pod volební hranicí do parlamentu. V městských zastupitelstvích už lidi má. Výňatky z programu: převýchovné tábory pro muže; zrušení armády; absolutní otevření hranic; zákony přikazující zaměstnavatelům zaměstnat víc lidí, pokud to stát rozkáže; zákaz domácích úkolů; povolení polygamie; zákaz aut ve městech; omezit pracovní na 6 hodin denně; bezmasé pondělí; povinná sexuální výchova ve školkách.

Zacházení s navrátivšími bojovníky ISIS: bydlení zadarmo, renta dokud nedostanou práci, zdravotní péče, včetně psychologa, zdarma.

Úředníci z úřadu práce – migranti ve speciálním vládním programu, kteří měli pomoci svým krajanům se začlenit do společnosti a najít jim práci, rekrutovali pro ISIS a spící teroristické buňky. Taky podváděli s dávkami.

Švédsko má úřad práce v Etiopii.

Ze Švédska emigruje tolik lidí, jako okolo roku 1880, kdy odcházeli většinou do USA. (50600 v roce 2013).

O umělci Danu Parkovi už jsem psal. Nedal si chlapec pokoj, a pořád provokoval, tak prokurátor nařídil psychiatrické vyšetření, aby mohl být zavřen v blázinci. Přece jenom psaní článků je známka šílenství, před kterou musí být obyvatelstvo chráněno. Bohužel zákony toto nereflektují a psaní článků, dělání fotek a jiné provokace nejsou trestný čin, tak se holt musí hledat jiné cesty.

Převzato- http://nejvic-info.cz/ze-svedska-emigruje-tolik-lidi-jako-okolo-roku-1880-kdy-odchazeli-vetsinou-do-usa/​

---

Čtěte také: Rusko - nový leade světa?

---

Brusel tlačí na pilu. Horší než teroristé jsou prý svobodomyslní občané

 

Sdílet19 Tweet0 1

Témata: EU, zbraně

Vzhledem k urputnosti jeho počínání je stále zřetelnější, že největšími nepřáteli EU nejsou v představách komise teroristé, ale svobodomyslní občané.

Těžko si lze jinak vysvětlit jeho úpornou snahu jim odebrat legálně držené zbraně. Ale pěkně popořadě….

Jeden z prvních pokusů provedla v roce 2013 komisařka Cecilie Malmström svou iniciativou celoevropské kontrole zbraní. Cílem bylo odzbrojení občanů jednak zdražením zbraní (požadavek biometrických senzorů), ale hlavně podřízením práva občana libovůli úřadu. Pro široký odpor občanů tato záležitost na čas „usnula“.

Vrátila se zpět v loňském roce, kdy komise, oficiálně jako reakce na teroristický útok ve Francii, navrhla opatření, která by sice měla nulový efekt na teroristy, ale zcela zásadní dopad na držitele legálních zbraní. Jen pro připomenutí několik „perliček“, ve směrnici 91/477/EHS je podobných nápadů daleko více.

Čtěte také: přichází nová éra nenávisti?

Převést do kategorie zakázaných zbraní civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem, přestože ani Evropská komise nebyla schopna uvést konkrétní příklady zneužití takové zbraně k terorismu.

Normálnímu člověku je jistě nepochopitelné, jak má “vzhled” vliv na parametry zbraně. Navíc není jasné, kdo a jak by to posuzoval – patrně nějaká “estetická komise”. Možná, že by pomohlo nabarvit zbraň na růžovo.

Nezbytnost zbrojního pasu na repliky, přičemž pro účely této směrnice se „replikou palné zbraně“ rozumí předměty, které mají fyzický vzhled palné zbraně, ale jsou vyrobeny takovým způsobem, že nemohou být upraveny k vystřelení nebo vymetení střely nebo projektilu působením chemické energie.

Tedy i plastové hračky pro děti…… všichni se postaví do fronty na zbrojní průkaz, včetně dětí a provozovatelů airsoftu.

Pro hromadný odpor občanů z celé EU a i politických zástupců se „Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů“ IMCO pod vedením britské konzervativní poslankyně Vicky Ford ujal úkolu směrnici přepracovat. Po Velikonocích byl zveřejněn jeho první oficiální návrh, který stále ještě obsahuje řadu pomýlení, ale odstranil největší „zvěrstva“ jako je zbrojní pas na repliku zbraně a další. Bohužel zákaz samonabíjecích zbraní tam v modifikované podobě zůstal.

Je symptomatické, že i tento „malý krok správným směrem“ vzbudil nelibost a „Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci“ LIBE pod vedením zelené europoslankyně Valero Bodil vypracoval vlastní, zatím pracovní návrh, který jde v absurdnostech ještě dál než původní návrh komise a požaduje například seriové značení každého kusu střeliva a to střely a nábojnice zvlášť. Tak tedy vypadají ty „občanské svobody“ v praxi.

Podle posledních neoficiálních informací získal tento nesmyslný návrh podporu i vlivných členů frakce „Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu“. Jak vidno, jde o opravdové demokraty.

Situace v ČR je naštěstí přehlednější a návrh EK je pokládán za nesmyslný napříč politickým spektrem, jak ostatně potvrdilo i nedávné hlasování v parlamentu, kde proti přijetí směrnice bylo 142 poslanců ze 144 přítomných. Směrnici EK tak podpořili jen poslanci Zlatuška a Gabal. Návrh také odmítl Senát. Ministr vnitra Milan Chovanec normu označil jako „neodůvodněný zásah do práv legálních držitelů zbraní.“

Bohužel, při zkušenostech s naší současnou vládou je otázka, zda tento zcela většinový postoj dokáže jednoznačně presentovat i v Bruselu a zda premier Sobotka nevymění svobody občanů ČR za příjemný pocit, že nebude mezi „potížisty“, jako nedávno v otázce kvót.

---

Čtěte také: policie USA

---

Klid před bouřkou

Pepe Escobar

3.5.2016 Komentáře Témata: Analýza, Globální ekonomika, Hybridní války1404 slov

Zdá se, že názvem hry v r. 2016 bude Velký neklid. Přesto lze současný zmatek interpretovat jako klid před další ničivou geopolitickou/finanční bouří. Podívejme se na současný stav hry prostřednictvím dilemat trápících dům Saudů, EU a členy BRICS Rusko, Brazílii a Čínu.

Ropa a dům Saudů

Jen nemnoho lidí je obeznámeno s Baltským suchým indexem. Přesto je tento index klíčem ke sledování poptávky po této komoditě. Před dvěma měsíci se obchodoval na historickém minimu. Od té doby vzrostl o více než 130%. Ceny drahých kovů se posunuly výše prakticky ve všech měnách. Proč je to důležité? Protože nám to říká, že víra v nekryté peníze – americký dolar obzvláště – prudce klesá.

Nárůst Baltského indexu je předzvěstí růstu poptávky po ropě v Asii – obzvláště v Číně. Padající nabídka a rostoucí poptávka po ropě pravděpodobně vytlačí cenu za barel v druhé polovině 2016.

To neznamená, že dům Saudů získá zpět důvěru jak USA, tak Ruska. Zdroje z hlubin neustále potvrzují, že co se týká Washingtonu a Moskvy, tak je dům Saudů postradatelný. Oba státy jsou skutečně energeticky nezávislé (pokud by USA chtěly). Mocné washingtonské frakce nestoudně obviňují Riyadh z „teroru“ – no, je to trochu komplikovanější – zatímco Moskva považuje dům Saudů za vykonavatele amerických příkazů s cílem zničit Rusko v ropné cenové válce.

Nemocný král Salman – směřující k demenci – a mladý válečník princ Mohammed by byli vyřízení, kdyby oněch slavných 28 stránek o 9/11 bylo uveřejněných, a saudská spojka je nesporná. Co dál? Změna režimu. Puč CIA. „Důvěryhodné“ saúdské aktivum CIA dosazeno k moci.

Domu Saudů nezbývá, než hrát o čas. Ve výšinách Riyadhu panuje pocit, že vztahy s Washingtonem se nezlepší, dokud bude prezidentem Obama; příští prezident – ať již Hillary nebo velký Donald – bude pro jednání mnohem lepší. Takže plánem A prozatím je tvářit se vůči Washingtonu ve „válce proti Teřře“ jako klíčový partner; to znamená, že král Salman ustoupil Mohammedovi bin Nayefovi, korunnímu princi, který je v tom mnohem zběhlejší, než princ válečník, vůdce katastrofické války v Jemenu.

Souběžně s tím turecký sultán Erdogan nadále prosazuje svoji hru převzetí iráckého Kurdistánu, s konečným cílem zmocnit se všech zásob, aby bylo Turecko energeticky nezávislé – a tím se stalo regionální velmocí.

Čtěte také: volby v USA - Trumph nebo Clintonová?

Navíc, v rámci Trubkostánu, Erdogan také tutově potřebuje katarský plynovod vedoucí přes Saúdskou Arábii a Sýrii, aby získal energetickou nezávislost na Rusku. To je čirou náhodou také hlavním cílem USA. A je to také předzvěstí potíží pro syrský mírový proces.

Erdogan má již u nohou velmoc Německo, v podobě dolézající žebrající kancléřky Merkel. Pokud by si Turecko prosadilo své a stalo se energetickou mocností, Merkel by sebou pokorně flákala na zlatou podlahu paláce v Ankaře nepřetržitě. CIA sdělila, po analýze, že Turecko bude nadále „rozšiřovat svůj vliv“ v Iráku prostřednictvím bojůvek, které podporuje, na úkor irácké bezpečnosti a politické jednoty.

Americká válka za Velký Střední východ autora Andrew Baceviche probírá, jak Washington nařídil, aby „vojenská převaha“ na celém Středním východě byla strategickým cílem ve válce proti SSSR – to bylo v době, kdy geopolitické první housle hrála „Velká šachovnice“ dr. Zbigniew Brzezinského. Tato válka vždy byla předpokládána jako nekonečná – a nyní zahrnuje „Velký Střední východ“, po kterém neokonzervativci tak baží.

Rusko, Brazílie a hybridní válka

Největší ruská komoditní burza aktivně vábí mezinárodní obchodníky s ropou, aby se připojili k jejímu vznikajícímu trhu s futures. Cíle jsou křišťálově jasné: odpojit mechanismus stanovování ceny od standardu Brent a, což je klíčové, opustit petro dolar. To je čirou náhodou i klíčovou podmínkou stanovenou Pekingem domu Saudů, aby nadále kupoval jejich ropu.

Snadno lze zapomenout, že před 20 lety se Moskva chtěla připojit k Západu coby křesťané, a bylo s ní zacházeno jako s odpadem. Rusko bylo na americkém východním pobřeží vnímáno za Jelcina jako slabé, kdy ten rovněž nechal kořistníky, požírající Rusko jako kobylky, zkolabovat ruský GDP o 40%, kdy vysávali přírodní zdroje a pláchli nejméně s jedním bilionem dolarů.

Nyní Země vyjímečných aktualizuje každý trik na skladě, aby zničila, či aspoň podkopala Rusko majdanem na Ukrajině, cenovou ropnou válkou, útoky na rubl a syrské produktovody.

Vládne hybridní nekonvenční válka – a bude to jen odpornější. BRICS jako celek je cílem útoku. Brazilská barevná revoluce, zinscenovaná jako proces měkké změny režimu, je právě v první fázi nové, komplexní strategie hybridní války, která bude v akademické obci studována po desítky let.

Jak poptávka po ropě roste a nabídka slábne, budou muset individua praktikující hybridní válku v celém spektru vytvořit krizi, aby udrželi chaos v běhu. Možným scénářem je nechat sužovaný italský bankovní systém zkolabovat; to je další hraniční pomezí v EU.

Mezitím mrtvolná Evropa smluvně přesunula politiku represí proti uprchlíkům do zahraničí, čímž spustila největší masovou deportaci po druhé světové válce, s tábory financovanými daňovými poplatníky EU a řízenými velkým demokratem Erdoganem. Chybějící spojovací článek je nyní obnažen; vše probíhá pod kontrolou na NATO napojených mozkových trustů.

Jakkoliv to může být děsivé, není to vůbec nic nového. Již to bylo zabudováno do dohod, které EU vnucuje africkým zemím, kdy to „povýšilo“ jejich statut na hranici říše střežené Cerberem. To je klíčovým posláním agentury Frontex, která stále více odstraňuje vnější hranice EU – rozšiřuje je na východ a na jih – aby se lépe odráželi přistěhovalci. Samozřejmě, že se ani nešpítne a spojitosti s neo-imperiálními válkami NATO.

Čtěte také: masakr v Nice

Není divu, že Noam Chomsky poznamenal, že podpora formální demokracie na Západě klesá, neboť nejde o skutečné demokracie. Všechna hlavní rozhodnutí ovlivňující EU jsou prováděna nevolenými eurokarty v Bruselu. V průlomové knize vydané ve Španělsku, Mercado-Estado-Carcel en la Democracia Neoliberal Espaňola (Anthropos), Daniel Jimenez, doktor soudní psychologie univerzity v Zaragoze, podrobně popisuje, jak nový institucionální místní řád znamená oddemokratizování, odnárodňování a závislost; NATO, MMF, Světová banka, Pařížský klub, BCE, Evropská komise, Fed, to vše je součástí globální sítě institucí, soukromých, ale vydávajících se za veřejné, nebo veřejných, avšak řízených soukromými zájmy (jako Fed). Michael Hudson, mimo dalších, podrobně popsal, jak EU nikdy nevytvořila trvalé mechanismy převodu kapitálu z bohatších ekonomik chudším členům.

Pokud nezpracujeme Čínu, máme problém

Komplexní techniky odvozené od hybridní války byly nasazeny v plné síle proti Rusku a Brazílii. Ale proti Číně pohoří vše.

Báchorkou Země vyjímečných je, že Čína není ekonomiky bezpečná, jak se zdá. Takže globální veřejné mínění je bombardováno obvyklými litaniemi o „otřesech na jejím finančním trhu“, „nechuti investorů k riziku“, „volatilitě“ či o nevyhnutelném krachu.

Nesmysl. Vedení v Pekingu své strategické imperativy v poslední pětiletce zcela vymezilo. Kdykoliv bude potřeba, nalije do systému jakékoliv množství úvěrů. Nebude devalvovat juan – bez ohledu na to, jak hlasitě si bude Washington/New York stěžovat.

Devalvace juanu by potopila řadu čínských firem obtěžkaných dluhem v amerických dolarech. Navíc Peking štěpí svůj systém a pečlivě řídí přechod z modelu poháněného vývozem na model tažený spotřebou vnitřního trhu. Silný juan zachovává kupní sílu desítek milionů příslušníků nové čínské střední třídy – všichni jsou stále mobilnější a všichni vlastní aktiva.

Podle amerického ministerstva financí je v čínských rukách jen asi 1,2 bilionů dolarů likvidních aktiv. A bude to klesat, rychle – jak Čína nakupuje zlato. A navíc Čína již svoji ekonomiku otočila. To nás přivádí zpět k dramatickému nárůstu Baltského indexu. Cena ropy roste. A Čína kupuje vše.

Peking postupuje na všech frontách; rozšiřuje vliv/obchodní dohody v celé Eurasii, kterou Nová hedvábná stezka přetvoří na obrovskou tržnici; modernizuje svoji armádu; kupuje strategická zahraniční aktiva; buduje globální důvěru v juan jako stabilní rezervní měnu; umožňuje čínské elitě diverzifikovat své obrovské bohatství nákupy zahraničních aktiv, od vinic v Bordeaux po divný fotbalový obr, AC Miláno.

Není divu, že udivující šíření čínské ekonomické moci vedlo k naprosté nepříčetnosti různých Vyjímečných – od neokonzervativců po neoliberály. Washington nemá zemím v Asii, Africe a latinské Americe – v podstatě celému globálnímu Jihu – naprosto nic co nabídnout. Všichni viděli, jak Peking na trhu nepožaduje u státního dluhu složený úrok mafiánského stylu; „podporu“ neoliberálních kroků NATO nebo OSN; další extrateritoriální uzel pro základny americké Říše; nebo totální ovládnutí centrální banky.

Na druhou stranu viděli to, co nabízí Washington: nekonečnou válku; zrychlující likvidaci národních států; demokracii rozbombardovanou na cucky; a technokratickou vládu 0,00001%.

Avšak toto vše je jen klidem před bouří. Říše již vrací úder. Čeká nás spousta krve.

---

Čtěte také: Čingischán a jeho doba, změny ve světě

Ministerstvo spravedlnosti chystá další omezení svobody slova

Už nebudeme moci nadávat vůbec na nikoho

Jan Korál

5.5.2016 Komentáře Témata: Politická korektnost, Policejní stát, Česká republika1110 slov

Když jsem poprvé viděl na webu ceska-justice.cz článek s názvem „ČR zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům„, myslel jsem si, že jde o aprílový žert. Ale pak jsem se podíval na web Ministerstva spravedlnosti a zjistil jsem že ne. Takhle si asi soudruzi cinkající na Václaváku klíčema v ¨89 nepředstavovali. Přestává sranda. Pokolikáté už?

O co tedy konkrétně jde?

Důvodová zpráva vysvětluje, že se jedná o implementaci nařízení Evropské unie, avšak z roku 2008, takže nejde o nic, co by bylo na základě aktuální potřeby vytvořeno z iniciativy rusofobního a pro-imigrantského ministra Pelikána (ANO), ale co bylo již dlouho připraveno v centrále EU, aby invaze migrantů proběhla bez keců veřejnosti. Pravděpodobně se však v EU podivili, že neplníme jejich rozkazy a tak musel Pelikán zatlačit, aby se s tím konečně něco udělalo. A tak Ministerstvo spravedlnosti navrhlo změnu Trestního zákoníku, tj zákona č. 40/2009 Sb u těchto paragrafů:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

§ 356 Podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

Zákony po změně budou vypadat následovně, s tím, že přidaná slova jsou označena červeně:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

  1. některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
  2. skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Čtěte také: nepokoje v Almaty

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  1. nejméně se dvěma osobami, nebo
  2. tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356 Podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

 (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo jednotlivci pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání nebo k omezování jejich práv a svobod, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
  2. účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

Třídou je míněna skupina s podobným životním stylem

Podle důvodové zprávy však třída není chápana v komunistickém pojetí, kdy byly známy pouze příslušníci dělnické třídy a buržoazie. Jak vyplývá ze zprávy, příslušníkem nějaké třídy je každý. Lidé s podobným vzděláním, životním stylem a příjmy pak vytvoří onu třídu: „Do trestných činů násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352) a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355) se doplňuje kvalifikační znak ,třída´, který je nyní obsažen v demonstrativním výčtu vymezení skupin u trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356). Podle odborné literatury se třídou chápe typ sociální vrstvy z hlediska sociální stratifikace. Jde tedy o sociálně vymezenou skupinu lidí, kteří mají obdobné sociální pozice a status – životní styl, prestiž, práva, autoritu, ale i majetek, příjmy, vzdělání atd..

Změnu dozná i §356 trestního zákona, kam budou dopsáni noví adresáti podněcování k nenávisti nebo násilí v České republice, a to i přesto, že takové podněcování se v ČR prakticky nevyskytuje. „Rovněž se navrhuje doplnit znaky sexuální orientace a „pohlavní identita“.

Co to v praxi znamená?

Zatím nám bylo zakázáno nadávat jen na cigány a židy. Teoreticky i na muslimy.

Teď budeme mít zakázáno nadávat nejen na buzeranty, pedofily, či zoofily, ale celkově na jakýmkoliv způsobem vymezenou skupinu. Např. na bankstery, oligarchy, politiky, sluníčkáře, pražskou kavárnu, rusofoby, eurohujery, lžimédia, právníky, lichváře, fízly, imigranty, farmaceutické traviče, Agrofert nebo na vydřiduchy z nějaké firmy, apod. Paradoxně definice platí i na třídy typu zloději, feťaci, či zločinci jakéhokoliv druhu.

Pokud budeme chtít nadávat na jednotlivce, tak tam již platí Zákon na ochranu osobnosti.

Čtěte také: pumové útoky - Kábul - Afghanistan

To znamená, že už nebudeme moci nadávat vůbec na nikoho, i kdyby nás vraždil, v jednom kuse okrádal a stahoval z nás kůži za živa!

Úvahy, že při platnosti tohoto zákona už nebude moci JXD nadávat na konspirační teoretiky a biomatky a sluníčkáři na xenofoby, opravdu nejsou na místě.

Jediné, co budeme moci dělat, je držet hubu.

Čtěte také: puč v Turecku

Novela zákona ještě není schválena

Vzhledem k tom, že tato novela ještě není k nalezení na webu Poslanecké sněmovny, tak lze předpokládat, že ji teprve připravilo Ministerstvo spravedlnosti, které ji pak bude prosazovat v Poslanecké sněmovně jako vládní návrh. Nicméně důvodová zpráva uvádí, že je třeba tuto novel schválit co nejrychleji, tj. v 1. čtení a to vzhledem k tomu, že zde popsaná úprava je jen jednou z mnoha úprav v novele Trestního zákoníku a ty další se týkají mj. financování a podpory terorismu, tak důvodová zpráva uvádí následující:

Předkládaná novela je velmi naléhavá, neboť pokud by nebyla urychleně schválena, FATF zařadí Českou republiku do skupiny jurisdikcí s nedostatečnými opatření v boji s financováním terorismu, což bude mít řadu politicko-ekonomických důsledků. Pokud nebude Česká republika v tomto směru splňovat mezinárodně stanovené požadavky, bude to mít velmi pravděpodobně vliv na tzv. „rating“ České republiky ze strany mezinárodně uznávaných agentur, které hodnocení FATF berou velmi vážně. Výrazně se tím ovlivní posuzování rizikovosti a důvěryhodnosti země ze strany zahraničních společností a investorů. Důsledkem toho pravděpodobně dojde k významnému zhoršení přístupu národních finančních institucí na mezinárodní trhy a k omezování či blokování obchodů českých společností na mezinárodním poli. Takové změny by zcela jistě měly v konečném důsledku významný vliv i na hospodářské výsledky celého státu. Proto se navrhuje projednat tento návrh zákona podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 40/2007 Sb., tedy aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.

Pište poslancům a senátorům ještě dnes, že s tímto návrhem nesouhlasíte a že tu nechcete mít totalitní stát s absolutní cenzurou!

Článek vyšel 12. dubna 2016 na New World Order Oposition.

Poznámka editora

Výzva autora v posledním odstavci je úsměvná. Stejně tak dobře můžete zkusit zaříkávání, bude to mít zhruba stejný účinek.

Převzato- http://www.zvedavec.org/komentare/2016/05/6878-uz-nebudeme-moci-nadavat-vubec-na-nikoho.htm

---

...doporučené externí odkazy

Věřitele děsí záměr vyhlásit dluhovou amnestii

V. V. Pjakin: Otázky a odpovědi ze dne 14. 12. 2015

Události v Kolíně. Otázky a Odpovědi V.V. Pjakina ze dne 11.1.2016

Globální prediktor je v pasti..

Pravda o vode

REVOLUCE NA ISLANDU!!!

Země je osvobozena..

Třináct světových rodinných klanů (GP?) a Vatikán řídí svět. Politici jako poslušné loutky

Pravda o imigraci

Krásy Islámu v obrazech-jen pro otrlé

Americký magazín: Všetko sme pokazili. Svet musel nakoniec zachrániť Putin

Imigrace zničila Švédsko, říká matka mladé ženy ubodané na ubytovně

---

Aktivity: 
Aliance pro transformaci České republiky
ekonomickareforma.cz
hzpd.cz
jednej.cz
JusticeTV
Komuna
Legalizace
Občanská sounáležitost
Právníci radící občanům
Ne Základnám
Společenství svobodné spolupráce
tso.cz
vnitrostatnioffset.cz

---

...další externí odkazy

Novinky

Zvědavec

AC24

---

tip na stránku

střelba v Mnichově

Donald Trumph a Elity..

Donald Trump a první změny v jeho první den v úřadu

---

Spřátelené blogy: pepomat - wordpress

pepomatwebmium - blogspot 

pepomatwebmium - blog

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na