Elity se zbavují zlata, nakupují pozemky v Grónsku, Pacifiku a na Antarktidě


Lidstvu nebude dovoleno opustit planetu Zemi, s výjimkou elit a zasvěcených. Proto můžete v přímém přenosu sledovat proces v americké NASA, jejíž program je pomalu a v tichosti přesouván do soukromých rukou, soukromým vesmírným dopravcům, např. SpaceX Elona Muska. Tento proces postihl i ruský kosmický program, kde soukromý sektor hraje čím dál tím větší roli. Mimo planetu Zemi se dostanou jen nejbohatší lidé, kteří budou ochotni svým kapitálem zainvestovat exodus elit a skupin „gojímstva“ v roli otroků na jiná tělesa, nejprve uvnitř a později mimo naší sluneční soustavu. Systém pyramidy je předem daný. „Na bedrech otroků dotkne se člověk hvězd…“, je uvedeno v jednom z předbiblických textů proroků v sánskrtu o zániku měst Mohenjo Daro a Harappa.

Globalizace podle Syndikátu se dá chápat jako „zotročení celé lidské populace“ s cílem vrhnutí zdrojů celé civilizace k opuštění planety Země financované z nekonečných fondů globálních elit, které budou zdroje čerpat z nekonečné armády „otroků“ celé globalizované civilizace. Každý z lidí na planetě Zemi přispěje za svůj život několika tisíci dolarů k tomu, aby se globální elity a skupiny gojímstva (potřebného na založení exo-kolonií mimo planetu Zemi) mohly přesunout na jiné planetární těleso. Toto je jedna ze součástí plánu Syndikátu kvůli událostem, které planetu čekají.

Start rakety SpaceX Red Dragon miliardáře Elona Muska. Jeho rakety a kosmické lodě mají v budoucnu odvážet globální řídící elity ze Země na jiná planetární tělesa.

Stále ještě nenadešel čas na třetí a další části informací o Syndikátu, ale ta hlavní informace a rámec globalizace, který lze odhalit tak, aby to bylo srozumitelné, spočívá v tom, že globalizací není myšlena pouze planeta Země. Globalizace má snad už pro každého z vás jasný a pochopitelný exo-planetární přesah. Když došlo ke svržení „andělů z nebes“, jak se zmiňuje Bible, přišly o své technologie. Nemohli se vrátit. Celá globalizace je cestou k napnutí sil celé planety k cestě zpátky nahoru, ovšem ne pro lidstvo, které vzniklo, je a zůstane v roli otroků, jak svými úmyslně vypnutými částmi lidského mozku, které nefungují a nejsou aktivní a lékaři tomu nerozumí, proč tomu tak je, tak i svými zkrácenými telomery, které zajišťují brzké úmrtí člověka okolo 80. až 90. let věku a tím je zajištěno, že člověk něpřežije dlouhé a staletí trvající cesty ke hvězdám. Toto je ošetřeno, Syndikát nedovolí lidstvu opustit Sluneční soustavu. Cesta zpátky nahoru bude jen pro elity v genetické linii potomků Nephilim se zachovanými telomery, tedy jen pro ty elity, které vedou a řídí planetu v predikci jejího směřování a vezmou s sebou otroky, základ nových otrockých beder v nové exo-kolonii. Tito vybraní otroci jsou:

  • Zasvěceni. Uvidí, co se stane se Zemí a Sluncem, znají plán.
  • Poučeni. Chápou, co se stane, když se plán nenaplní.
  • Motivování. Když budou plán naplňovat, i proti vůli svého lidu, budou vyvoleni k cestě.
  • Znají své místo. Nedovolí si odporovat globálním elitám. Podporují New Age.
  • DNA je klíčem a vstupním pasem do Syndikátu. Ne všechna šlechta nese krev Nephilim!
  • Zdroje nejsou cílem, pouze prostředkem k cestě nahoru, nikoliv vpřed!
  • Po nás potopa. Nikdo už neřeší starobní důchody nebo své potomky, čas se nachýlil.

Když se potápí Titanic, místo na člunech je jenom pro vyvolené. Je absurdní, že desítky dělníků, kteří Titanic opravdu stavěli a za peníze ze mzdy z loděnic se potom plavili na Titanicu do Ameriky za lepším životem, klesly ke dnu se samotnou lodí. Zachránili se hlavně lidé z 1. třídy. Globalizace přivede snížení spotřeby zdrojů pro konzum zde na planetě Zemi, ale přesune je k použití pro dosažení plánů na přesun řídících elit, nejprve na izolované ostrovy v Pacifiku, do Grónska a do Antarktidy, později na Mars a dále.

Termonukleární zabiják na obloze – Slunce

Energetický výkon Slunce se stále zvyšuje, zatímco tento fakt se úzkostlivě tají a bagatelizuje. Vysychají vodní zdroje, oblasti mírného pásu se stávají pásy subtropickými a subtropický pás se stává tropickým. Dochází k selhávání GPS satelitů čím dál častěji. Majitelé GPS autoalarmů to znají velmi dobře, kdy obvykle v noci najednou vám začne zvonit telefon, GPS tichý autoalarm vám z auta hlásí na mobil, že došlo k pohybu auta, ke krádeži a někdo ho naložil na náklaďák. Když se podíváte z okna, auto je na místě. Falešný poplach. Tyto chyby způsobují solární emise, nabité částice ze Slunce, které naruší GPS satelitní telemetrii a GPS modul v autoalarmu dostane jiné souřadnice ze satelitu kvůli poruše způsobené solární emisí.

Těchto emisí je stále více a energetický výkon Slunce se navyšuje. Na potlačení paniky na planetě Zemi se používá osvědčená metoda Agathy Christie zvaná „teorie samo-viny“ (self-guilt theory). Pokud na ulici uvidíte ležet mrtvoly, vypukne panika a lidé začnou šílet ze strachu z nějaké pandemie, otravy apod. Pokud ale lidem v ulici namluvíte, že ty mrtvoly jsou tam kvůli vám, protože to byli žebráci a vy jste jim nedávali najíst, nastane u vás pocit „samo-viny“ a panika nevypukne. Nedíváte se na mrtvoly potom jako na hrozbu a důvod k panice, ale jako na něco, za co si můžete sami a je tak lepší držet ústa a krok. Oteplovací agenda o tom, že člověk si může za oteplování planety, je na tom úplně stejně. Kdyby člověk věděl, že na planetě Zemi se upeče zaživa a nemůže to nijak ovlivnit, zatímco vybrané elity balí kufry a chtějí opustit Zemi způsobem, že nechají dělníky stavět technologie a rakety, ale s sebou je potom všechny nevezmou, potom by panika zachvátila celou civilizaci. Pokud ale civilizaci je namluveno, že má možnost teplotu planety ovlivnit, lidé se uklidní.

Satelity na oběžné dráze Země budou čím dál tím více náchylnější k poruchám kvůli zvyšující se sluneční aktvitě.

Teplota na rovníku a v arabských zemích stoupá. Arabové prchají. Nejenom kvůli válkám, ale kvůli tomu, že dochází potraviny. Kvůli suchu je méně potravin. Zimy ve Střední Evropě jsou čím dál tím mírnější a kratší. Od Antarktidy se odlamují ledovce velké jako Long Island v New Yorku [3]. Ale pokud se v lidstvu vytvoří pocit viny „self-guilt“, lidé nebudou panikařit a namísto toho budou souhlasit s vlastním chudnutím, omezováním spotřeby, Pařížskými protokoly atd. Ušetřené planetární zdroje potom globální elity vrhnou do technologií, které jim umožní opustit planetu a založit exo-kolonie mimo zabijácký energetický dosah Slunce v budoucnosti.

Nakupování pozemků v Grónsku, v Antarktidě a v jižním Pacifiku není ani tak motivováno izolovaností těchto míst, i když i to hraje podstatnou roli, jako spíš chladným prostředím, které za několik dekád se přemění z nehostinné arktické a antarktické pustiny v mírný pás a ceny pozemků vyletí do astronomických výšin, protože zbytek civilizace bude prchat do chladnějších oblastí a ceny pozemků na Antarktidě nebo v Grónsku se budou vyvažovat nikoliv dolarem nebo eurem, ale zlatem, stříbrem, drahými kovy a minerály, v neposlední řadě lithiem. Napovím vám něco, co můžete využít k vlastnímu studiu a sledování kroků Syndikátu.

Sledujte, co dělají nejbohatší lidé tohoto světa. Jsou na seznamu Syndikátu. Nezajímají se o budoucnost civilizace, ale zajímá je budoucnost nosiče civilizace, budoucnost této planety jako tělesa. To není jedno a totéž. S přežitím civilizace globalisté za bodem zvaným „Horizon 1“ nepočítají (vysvětlím v budoucnu ve třetím pokračování o Syndikátu). Proto si všimněte, jak politikům už je jedno, co bude s důchodci za 40 nebo 50 let. Všimněte si, jak je všem úplně jedno, jestli národy přežijí kulturní migraci. Všimněte si, jak nikomu nezáleží na zadlužení států, ale ani na splácení. Všimněte si, proč už globalismu nezáleží na potomcích a na rozvoji budoucnosti. Jediné, co se vyžaduje, to je cesta úspory zdrojů a snížení západní konzumní spotřeby. To jsou nápovědy pro Vás. Studujte a přemýšlejte.

Zdroj: http://aeronet.cz/news/syndikat-ii-za-kriku-allahu-akbar-utoci-francouzsti-muslimove-na-policisty-ti-ze-strachu-o-zivot-utikaji-pryc-vlada-jim-sebrala-zbrane-a-dokonce-i-obusky-maji-jenom-vrhace-slzneho-plynu/