Psychowalkman - prodejci uvádí jeho mnohé přednosti. Například snížení hyperaktivity, zlepšení výkonu při testech, zlepšení koncentrace a pozornosti, zlepšení krátkodobé i dlouhodobé paměti, zmírnění podrážděnosti a lehčí formy deprese, lepší integrace pravé a levé hemisféry, zmírnění projevů nespavosti, pomoc při bolestech hlavy a lepší rozhodovací schopnosti.

co je to psychowalkman?

sestavila: Soňa 

      

Psychowalkman - prodejci uvádí jeho mnohé přednosti. Například snížení hyperaktivity, zlepšení výkonu při testech, zlepšení koncentrace a pozornosti, zlepšení krátkodobé i dlouhodobé paměti, zmírnění podrážděnosti a lehčí formy deprese, lepší integrace pravé a levé hemisféry, zmírnění projevů nespavosti, pomoc při bolestech hlavy a lepší rozhodovací schopnosti.

Jistě jste i vy našli něco v čem by Vám mohl psychowalkman pomoci. Jak přístroje fungují a co od nich skutečně můžeme očekávat?

Psychowalkman - AVS

Přístroje v Čechách nazývané psychowalkman jsou výrobci nazývány AVS. Pod zkratkou se skrývá popis funkce přístroje – a tou je Audio Vizuální Stimulace. Jedná se tedy o přístroje stimulující dva lidské smysly, konkrétně zrak a sluch. Proto mají AVS přístroje sluchátka a brýle. Na vnitřní straně brýlí jsou umístěny diody, které směřují k oku. Protože jsou diody oku velice blízko a stimulace může být značně intenzivní, doporučuje se mít zavřené oči.

Čtěte také: generátor na kvantovou energii

U nejmodernějších přístrojů, jako je např. Procyon se v návodech dočteme, že výrobce důrazně doporučuje mít zavřené oči v průběhu celé stimulace. Některé AVS přístroje, například David Pal, mají před diodou ještě clonu, která funguje jako rozptylka. Takovýto přístroj je vhodný pro jedince citlivější na světlo nebo pro účely ranního probuzení a navození spánku.

Naopak přístroj s clonou neumožňuje nejzajímavější světelné efekty pro podporu představivosti nebo stimulaci před učením. Ani snížená intenzita světelné stimulace spolu s clonou ovšem neznamená, že přístroje AVS mohou používat všichni.

Účinky psychowalkmanu

Přístroje nejsou vhodné především pro epileptiky a lidi, kteří trpí závažným neurologickým onemocněním. Mnozí výrobci odrazují i před užíváním po konzumaci alkoholu nebo drog. Ženy by přístroj neměly zkoušet poprvé v období těhotenství. Dětem se přístroj také moc nehodí a to zejména proto, že se u nich ještě nemusely projevit sklony k epilepsii.

Na druhou stranu je známo několik studií, kdy se s pomocí AVS přístrojů zlepšil stav dětí s LMD, především díky pozitivním vlivům na soustředění. Jedincům citlivějším na blikající světlo nabízí zajímavou funkci přístroj Procyon. Jedná se o funkci Gansfeld. Jde o stimulaci stálým zdrojem světla, který je možné doplnit lehce blikajícím světlem.

---

Psychowalkmany a základní princip jejich funkce

sestavil: Václav 

Psychowalkman, audiovizuální stimulátor, je technologický výrobek, který pomocí zrakových a zvukových impulsů působí na lidskou psychiku. Psychowalkman dokáže v nezvykle rychlém čase změnit psychické naladění uživatele podle jeho potřeby. Umožňuje vyladit vědomí a vyvolat změnu frekvence mozkových vln.

Nedílnou součástí psychowalkmanu, v současné době i u nás nejpoužívanějšího autostimulačního neurotechnologického vynálezu, je kromě zrakového působení i působení zvukové. Co je účelem zvukové stimulace mysli? Proč ve sluchátkách psychowalkmanu uslyšíte místo hudby zcela nepopsatelné zvláštní zvuky? Tento článek obecně pojednává především o jeho zvukové stránce a dále o historii zvukové stimulace.

Psychowalkman a zvuk

Psychowalkman, relaxační přístroj pro audiovizuální stimulaci mysli, dokáže uživatelův mozek naladit do hladiny alfa (frekvence mozkových vln se pohybuje rychlostí 8 - 13 cyklů za sekundu – tzv. Hz) i do ostatních dosud známých hladin vědomí: theta (4 - 7 Hz), delta (0,5 - 3 Hz) a beta (14 Hz a výše). Rovněž dokáže vyvolat specifické stavy změněného vědomí, například stav tzv. Schumannovy rezonance. To je pro lidský organismus velmi blahodárný stav duševní aktivity na rozhraní hladin alfa a theta, konkrétně 7,8 Hz, protože na této frekvenci též pulsuje geomagnetické jádro Země.

Psychowalkman pravidelným používáním posiluje schopnost mysli samostatně a lépe navozovat žádoucí změny frekvencí a využívat tak celou kapacitu vědomí. U dnešních psychowalkmanů je působení na oba lidské smysly, tedy zrak a sluch, vždy součástí jednoho přístroje, i když původně se vývoj obou druhů stimulace ubíral vlastní cestou.

Princip působení tohoto stimulačního přístroje je vcelku jednoduchý. Na přístrojem vysílanou frekvenci zrakových a zvukových pulsů se nejdříve přeladí přímo kontaktované smyslové centrum, tedy zrak nebo sluch. Z takto ovlivněných oblastí mozku se poté konkrétní frekvence rezonantně začne šířit do zbylých částí mozku. Pokud je tedy mozek pod nadvládou frekvence 18 Hz (hladina beta), naladí se během několika málo minut působení stimulace psychowalkana na frekvenci vysílanou přístrojem, například na 10 Hz (hladina alfa). Psychowalkman obsahuje řadu různých programů tak, aby uživatel mohl volit mezi konkrétními frekvencemi nebo jednotlivými účinky.

I když je část mozku, zodpovědná za příjem a vyhodnocení všech zrakových podnětů, mnohem rozsáhlejší, než sluchová, a mohlo by se zdát, že zraková stimulace psychowalkmanu je důležitější, a promlouvá více do konečného výsledku, nedá se říct, že samotná zraková stimulace je účinnější než sluchová: obě dvě jsou prostě rozdílné.

Historie zvukové stimulace mysli

Lidé odjakživa intuitivně tušili, a my dnes již zcela prokazatelně víme, že sjednotit frekvenci mozkových vln (ať už v hladině alfa nebo beta) znamená harmonizovat činnost mysli. Důsledkem této harmonizace je především prospěšný vliv na celkový zdravotní stav a rovnováhu organismu na chemické, fyzikální i duševní úrovni (mozek je řídící jednotka celého organismu) a výrazné zvýšení duševní kapacity (lepší řešení logických i emočních problémů, zvýšení IQ a EQ, duchovního "probuzení" apod.).

Dnes již také víme, že dosáhnout konkrétního stavu vědomí, např. hluboké hladiny alfa (8-9 Hz) znamená "formátovat" své vědomí k dosažení zcela konkrétních účelů.

Historie ukazuje, že tyto dva poznatky využívalo lidstvo s úspěchem po tisíciletí, a dokonce mnohem lépe, než to zatím dokážeme my dnes. Navíc o důležitosti těchto jevů vědělo, i když se jednalo o vědění podvědomé a pocitové, z dnešního hlediska nepodložené vědeckými důkazy. Navozování změněných stavů vědomí nebylo totiž bláznivým výstřelkem šamana nebo kouzelníka, jak by se z dnešního pohledu 20. století mohlo ještě donedávna zdát. Schopnost navozovat a využívat změněného vědomí je základním předpokladem k dosažení trvalé psychosomatické rovnováhy, nezkreslenému prožívání života, radosti a štěstí z něj, stejně tak jako autentickému prožívání jeho duchovního aspektu.

Tato základní lidská potřeba se nezměnila, přesto, že po několik posledních set je společensky trvale potlačována. Snaha o její zpětné dosažení, která výrazně sílí v posledních padesáti letech (ale je stále okrajová) potom pro většinu populace někdy působí křečovitě (,,lidové léčitelství a šamani, jak divné!"). Je nesporné, že k rozvoji schopnosti dosahovat a využívat změněného vědomí hrál od počátku významnou úlohu sluch a jeho stimulant – zvuk.

K ovlivnění psychiky prostřednictvím sluchu bylo historicky používáno mnoho jevů, včetně hry na hudební nástroje. Zastavme se k dokreslení souvislostí alespoň u některých. Jedním z nejzákladnějších jevů je naslouchání přirozeným zvukům přírody. Antropologové dokonce zjistili, že šimpanzi jsou schopni ujít i několik desítek kilometrů "jen" proto, aby našli místo, která jim "zvukově" (pochopitelně i "zrakově" apod.) vyhovuje. Místo, které je tedy pro udržení psychosomatické rovnováhy nejoptimálnější. Je to přirozená schopnost a potřeba většiny savců, člověka nevyjímaje. Netřeba asi zdůrazňovat, že závažné negativní důsledky ignorování této i dalších přirozeností pociťuje člověk dnešního světa dnes a denně.

Dalším druhem zvukové stimulace je vyslovování či vyluzování různých zvuků, dnes je v ezoterice nejznámější pravděpodobně slabika ÓM. Každá hláska má jiný tón, jinou vibraci - frekvenci. Vyslovení zvuku je vnímáno nejen sluchem, ale rezonancí celým tělem, protože lidské tělo je obrovský rezonátor. Pro mluvícího rezonuje vydaný zvuk především v krční oblasti, kde vlastně vzniká, pro příjemce především v oblasti mozku, kde je centrum sluchu. Vyslovováním určitých hlásek či zvuků je tedy možné ovlivnit psychiku, dokonce lze působit určitými hláskami či tóny na konkrétní frekvenci mozkových vln.

Zlomovým předělem ve stimulaci mysli zvukem byl podle mne vynález bubnu. Datovat je to obtížné – jisté však je, že buben jako nástroj byl znám a rozšířen po celou historii šamanismu (čínské archeologické nálezy datují první známé šamanské bubny potažené aligátoří kůží do doby asi 6000 let př. Kr.). Jako významný zdroj "vibrací" přetrval, i když v pozměněném účelu, do dnešní doby. Při výzkumu tohoto jevu bylo například zjištěno, že frekvence bubnování několika současných primitivních národů z různých míst planety odpovídá bez rozdílu hladině theta (4 - 7 cyklů za sekundu). U bubnů, jako nástroje specifických zvuků, také tkví kořeny zvukové stimulace, která je používána v dnešních psychowalkmanech.

Princip zvukové stimulace psychowalkamanu

Psychowalkman vysílá specifický druh zvuku, který dokáže účinně změnit dominantní frekvenci mozkových vln, tzv. binaurální rytmy. Jsou to stimuly, které vznikají přímo a pouze v mozku. Přístroj vysílá do jednoho ucha zvuk na jedné nosné frekvenci, např. 200 Hz, a v témže okamžiku pro druhé ucho jiný zvuk na "vyhozené" frekvenci, např. 210 Hz. Sluchové centrum pak vyhodnotí příjem o frekvenci 10 Hz a na ni se přeladí.

Kromě binaurálních rytmů se můžeme u některých modelů psychowalkmanů dostupných v ČR setkat i s jiným druhem zvuku, který může fungovat fyziologicky odlišně. Jedním z takových je například tzv. bílý šum. Bílý šum je velmi rychlé a nahodilé střídání zvukových frekvencí, tedy forma smyslové deprivace sluchu tím, že poskytuje neurčitou a zmateční informaci. Mozkové centrum sluchu reaguje na takový podnět útlumem, tedy uvolněním do nižších hladin vědomí alfa až delta. K dalším účinným typům stimulačních signálů využívaných v omezené míře světovými výrobci neurostimulačních přístrojů patří dále klapot, izochronní tóny (běžně se vyskytují v přírodě), šedý nebo hnědý šum, monaurální rytmy, binaurální a izochronní akordy. V drtivé většině modelů všech značkových výrobců psychowalkmanů jsou standardně zabudovány právě binaurální rytmy. Jednou z jejich nesčetných výhod je to, že působí daleko pod i nad prahem slyšitelnosti.

Duchovní aspekty

Člověk jako souhrn vibrací vyzařuje jakousi svoji zvukovou auru, podobně jako světelnou auru. Rezonuje tedy do okolí určitou frekvencí - a pokud bychom ji dokázali přesně změřit, zjistili bychom možná o dotyčném, v jaké je kondici a na jaké úrovni duchovního probuzení (vědomí) se nalézá. Protože rezonuje určitou frekvencí, je stejnou frekvencí i přitahován. Není tajemstvím, že různé druhy hudby v tomto smyslu též působí jinými frekvencemi. Tak je podle některých názorů heavy metal nebo tvrdá rocková hudba frekvenčně daleko nižší, než například relaxační hudba se zvuky přírody. Folk a country je řekněme někde uprostřed. To, jakou hudbu posloucháme, jakou hudbou jsme tedy přitahováni, může tedy také vypovídat o tom, jak jsme duchovně zralí a otevření. S trochou nadsázky bych si tedy dovolil i použít slogan: ,,Řekni mi, co posloucháš, a já ti řeknu, jak na tom z duchovního pohledu jsi."

Děkuji J.M. Valuchovi, že jsem odborné informace mohl čerpat z jeho publikace "Neurotechnologie, mozek a souvislosti, 3. vydání".

Osobní zkušenost

sestavil: Václav

Na tento článek si dovolím reagovat i já a přidat svoje praktické zkušenosti a postřehy.

  1. Psychowalkmen jsem vyzkoušel v souvislosti s měřením odezvy audiovisuální stimulace tohoto typu v EEG. Popisované stavy přístroj opravdu navozuje, nicméně výsledek je hodně inviduální a liší se pro různé typy lidí.
  2. Chtěl bych se zmínit o velké nebezpečnosti jeho používání pro lidi trpící epilepsií. Přístroj může vyvolat epileptickou událost i u těch, kteří mají k epilepsii sklony a nemusí o tom před použitím psychowalkmenu vůbec vědět.
  3. Zde na stránkách mám v odkazech program "BrainWave Generator". Ten bych doporučil vyzkoušet před tím, než si psychowalkmen zakoupíte. Tato aplikace je volně ke stažení.
  4. Můj cekový názor na psychowalkmeny zní: "drastická metoda meditace". Doporučil bych vyzkoušet jemnější a přirozenější techniky..

---

AVS Přístroje Informace o technologii

 

katalog ROK 2010 VYDÁNÍ PRVNÍ 15 Založena 1995. Výhradní dovozce. EU distributor.

2 Informační část: Co je to AVS přístroj a k čemu vám bude? 1 Zkušenosti českých uživatelů 2-4 Proč AVS vlastnit 5 Účinky 6 Produktová část: jednotlivé modely Podle čeho vybrat konkrétní model 10-11 Galaxy 12 Sirius 13 Luma 10 14 Proteus 15 Procyon 16-17 ilightz 18-19 InnerPulse 20-21 Laxman 22-23 Informační část: Odborný princip 24 Nejčastější dotazy 25-26 obsah Žijeme ve velice uspěchaném světě, jehož nároky neustále stoupají. Člověk, biologický druh, který se na Zemi vyskytuje bez zásadnější inovace 30 až 50 tisíc let, stále častěji selhává, není totiž schopen nadprahovému stresu a zátěži vzdorovat. Je totiž evidentní, že pouhým dodáváním, byť kvalitních a účinných léků, jen obvykle léčíme symptom - organismus je z toho víceméně vyňat a nemusí se příliš starat sám. Proto návrat k aktivním biologickým metodám a jejich rozšíření a modernizování jsou jednou z přínosných a také úspěšných cest. Mezi ty metody, které posunují výše úroveň aktivní zdravotní kondice a života, a které na sebe v poslední době upoutávají čím dál větší pozornost, patří i ta biologická stimulační, metoda audiovizuální stimulace - AVS. Jsem přesvědčen, že právě metoda AVS, kterou mohou lidé snadno využívat, posune do budoucnosti hranice aktivní psychické kondice. MUDr. Jan Cimický, CSc. Garance výrobků AVS přístroje, které najdete v tomto katalogu, je systematicky vytvořený výběr z celosvětové produkce. Zastupujeme všechny renomované výrobce AVS přístrojů z celého světa. Jak při sestavování nabídky postupujeme: Jakmile ve světě vznikne nový AVS přístroj, testujeme jej. Do nabídky pak zařadíme jen takový model, který splňuje požadavky na kvalitu zpracování a především na účinnost. Nikdy se tedy nemusíte obávat, že by přístroj od Galaxy nefungoval nebo byl neúčinný. Hlavní rozdíl mezi značkovými a neznačkovými AVS přístroji Dodáváme pouze značkové prověřené přístroje. Rozdíly mezi značkovými a neznačkovými AVS přístroji jsou značné, především v účinnosti. Vyrobit,,plastovou krabičku-tělo jednotky, podobnou značkovým přístrojům, dnes zvládne každá čínská továrna. Ale účinnost přístroje nezajišťuje plastová ovládací jednotka, nýbrž stimulační programy. A vyvinout účinné stimulační programy je náročné a drahé. Je to také vlastně největší hodnota, za kterou se platí. Všichni výrobci, které zastupujeme, mají vlastní vývoj, dlouholeté zkušenosti a tradici - většina těchto firem vznikla v letech 1984-1990. Je pochopitelné, že neznačkové výrobky nemohou bez tohoto zázemí a dlouholetých zkušeností dosahovat takových kvalit a účinnosti. V účinnosti (programů) je tedy největší rozdíl mezi značkovými a neznačkovými výrobky. Výhody značkových přístrojů Galaxy jsou: Je zajištěn účinek Jsou zcela bezpečné Maximální rozsah programů/účinků Programy mají přesné popisy, k čemu jsou určeny Kvalita technologického zpracování Velké množství a kvalita doplňků Velké množství funkcí (související s AVS technologií) Minimální poruchovost Upozornění: veškeré informace v tomto katalogu a dalších tiskovinách a webových prezentacích Galaxy, zejména popis technologie, účinnost, konkrétní účinky apod. se týkají pouze AVS přístrojů dodávaných společností Galaxy. Společnost Galaxy nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost nebo rozdílné funkce a neúčinnost jiných AVS přístrojů a jiných dodavatelů AVS přístrojů. Společnost Galaxy neposkytuje rady, návody a doplňky k jiným AVS přístrojům (AVS přístrojům zakoupeným jinde). Ceny uvedené v katalogu jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné minimálně do 31.12.2009.

3 co je avs přístroj & k čemu vám bude Co je to AVS technologie a AVS přístroj? AVS přístroj se skládá z ovládací jednotky, sluchátek a speciálních brýlí. Sluchátka vysílají specifické rytmické zvuky a brýle pulsující světlo. Pulsující světlo a zvuk optimalizuje, zlepší nebo zvýší činnost mozku, všech psychických a tělesných biorytmů. Tak dochází k mnoha užitečným efektům. AVS přístroj dokáže například navodit hluboké psychofyziologické uvolnění (silnou relaxaci). Dokáže zvýšit výkonnost mozku (koncentrace, rychlejší učení) nebo účinně řešit některé psychosomatické zdravotní potíže (nespavost, deprese, bolesti a další). Reference Technologii AVS vyvíjelo od padesátých let minulého století několik vědeckých týmů. Na jejím vývoji se mimo jiné podíleli nositelé Nobelových cen (George Arnim von Bekessy: 1955, výzkumy v oblasti sluchu, Ragnar Arthur Granit: 1966, výzkumy v oblasti zraku) a prestižní vědecké instituce, jako například americký armádní výzkum (Pentagon a US Air Force) a NASA. Prvními uživateli byli kosmonauté a piloti americké armády. AVS přístroje jsou určeny především samouživatelům, jsou používány také v profesiolnální zdravotní praxi. Účinnost Účinky AVS technologie jsou dnes bezpečně prokázané a zdokumentované: existuje velké množství klinických výzkumů o efektu ovlivnění činnosti mozku světlem a zvukem. Účinek AVS přístrojů není záležitostí víry nebo nějakých nadpřirozených jevů. Účinek AVS technologie je záležitostí fyziky - která jak známo funguje pro každého stejně. Praktickými důkazy účinnosti u nás i ve světě je používání AVS přístrojů lékaři a jinými profesními skupinami, zdokumentovaná vysoká spokojenost uživatelů s účinky nebo trvale rostoucí prodeje AVS přístrojů. Bezpečnost AVS přístroje Galaxy jsou zcela bezpečné. Za více než padesát let výzkumů nebylo nikdy zjištěno, že by AVS technologie způsobila jakékoliv poškození organické či funkční povahy nebo újmu na zdraví či závislost. K čemu naše přístroje lidé používají? AVS přístroj obsahuje mnoho programů a každý program je zaměřen na určitý účinek. Nevíme přesně, co vy osobně hledáte, proto otiskujeme několik výpovědí českých uživatelů. Dozvíte se, k čemu běžně používají naše přístroje samouživatelé a také v čem jim pomohli. Jaké tři okruhy účinků můžete od našich přístrojů očekávat: Hluboké psychofyziologické uvolnění, tedy silnou relaxaci, rychlé odstranění únavy, napětí a stresu. Zlepšení duševních výkonů a dosažení psychické odolnosti a vyrovnanosti. Kdo všechno naše přístroje používá? Samouživatelé: přes 90% z celkového počtu. Počet celkově: desítky tisíc. Lékaři a psychologové: včetně prestižních středisek a oddělení (např. fakultní nemocnice Praha a Brno, několik primářů různých oddělení). Počet celkově: několik set. Specializované profesní skupiny: hasiči, záchranáři, vojsko (např. elitní zásahová jednotka URNA, jednotky Odstranění nebo zmírnění některých zdravotních potíží, především psychosomatického charakteru. Podrobnější informace najdete dále v informační části. armády v zahraničních misích). Počet celkově: několik desítek týmů. Známé osobnosti: showbusiness, politici apod. Počet celkově: do stovky osobností. Vrcholoví sportovci: např. Šárka Záhrobská, ŠárkaKašpárková, Jan Řehula, Kateřina Baďurová, Jiří Zídek, Slavia Praha (fotbal). Počty celkově: několik desítek. 1

4 co je avs přístroj zkušenosti uživatelů Zkušenosti českých uživatelů Petr Kopecký, Praha, grafik Klára Paterová, Slatinice, učitelka Hana Turková, Brno, studentka VŠ Mé zkušenosti s technologií AVS jsou poměrně krátké, ale velmi pozitivní. Přístroj jsem začal používat, protože jsem měl problémy se soustředěností, cítil jsem se být podrážděný a nervózní. Již po několika málo aplikacích se tyto problémy podařilo zmenšit a nyní jsem o mnoho vyrovnanější a klidnější. Používám především relaxační programy a také programy na zlepšení kreativity a obrazotvornosti, což mi pomáhá i při práci. S přístrojem jsem opravdu spokojený a mohu ho každému zájemci doporučit. Cena přístroje byla poměrně vysoká, ale investované prostředky se mi vrátily ve formě větší pohody, vyrovnanosti a optimističtějšího pohledu na svět. Rozhodně této investice nelituji. Poděkování: Děkujeme všem uživatelům, našim zákazníkům, kteří se podělili o své zkušenosti a dali souhlas k otištění fotografií. AVS přístroj jsem si koupila asi před půl rokem a jsem s ním velmi spokojená. Dá se říci, že hladiny vědomí, do kterých jsem se učila pronikat pomocí meditace celé roky, se dají s AVS přístrojem nacvičit za pár měsíců. Moje známá má problémy s nespavostí, ale po spuštění příslušného programu spala celou noc jak dudek:-). Já sama používám přístroj hlavně k relaxaci, doplnění energie po ránu a jako pomůcku při léčení zdravotních problémů. Vřele ho doporučuji všem, kteří si chtějí více rozšířit své vědomí a touží po lepším sebepoznání. Nejdřív jsem moc nevěřila, že by mi mohl pomoct od mého stresu, ale předčil má očekávání. Kdykoliv na mě přijde únava, lhostejnost či špatná nálada, tak si podle chuti vyberu jeden z mnoha zajímavých programů. Pro kvalitní relaxaci většinou volím delší programy, kratší programy jsou praktické - stačí deset až patnáct minut a jsem přeladěna na učení, uklízení či odpočinek. Nejvíce využívám jako studentka VŠ programy na učení. Známé osobnosti, které u nás přístroje kupovali: Herci: Václav Postránecký, Dagmar Patrasová, Petr Štěpánek, Otakar Brousek ml., Marek Vašut, Jiří Lábus, Ota Jirák, Jiří Krytinář. Zpěváci: Michael Kocáb, Robert Kodym, Petr Piňos. Dále například: Režisér Saša Gedeon, politička Vlasta Parkanová, kosmonaut Vladimír Remek, bývalá první dáma Dagmar Havlová. 2

5 co je avs přístroj zkušenosti uživatelů Zkušenosti českých uživatelů JUDr. Karel Kotul, 71 let, Praha 12 Téměř úplně odstranil moji nespavost. Několik let jsem bez prášku neusnul. Usnu, aniž bych musel použít prášek, přičemž usnu hlubokým spánkem. Ráno vstávám osvěžen. Emilie Pokorná, Neratovice: Kolegyně v práci si AVS přístroj zakoupila v roce 1998 a používala ho její dcera při učení na zkoušky při studiu na VŠ. Dodnes ho pravidelně používají a jsou velmi spokojeni. Já jsem si jej také objednala pro svoji dceru, pro uklidnění při učení a skládání zkoušek na VŠ. Pan Miroslav Trčala, Zlín AVS přístroj předčil všechna moje očekávání již po několika dnech. Příznivé účinky jsem pocítil při usínání, hloubce spánku, příjemném ranním probuzení, zvýšené svěžesti, sebevědomí a dobré náladě a stále znovu mě překvapují nové a nové prožitky. Motlová Alena, 49 let, Kralupy nad Vltavou Mě osobně pomohl v překonání velkých potíží po operaci, kterou jsem musela podstoupit ohledně umělého přechodu. To znamená rozhozená psychika, návaly, nespavost, stresy, atp. Při jeho používání jsem mohla vysadit léky určené k mým zdravotním potížím. Václav Šimek, Praha Od roku 1987 jsem trpěl velmi těžkými depresemi. Během uplynulých deseti let jsem absolvoval množství psychoterapií, vyzkoušel několik psychiatrů a desítky druhů léků, v počtu mnoha tisíců tablet. Nic nepomáhalo. V letošním roce jsem si koupil AVS přístroj Orion v naději, že snad alespoň trochu pomůže. Stalo se neuvěřitelné! Deprese zmizela, jakoby ji odvál vítr, a do dneška (tedy po asi 120 dnech), se již neozvala. Marie Dankaničová, Olomouc Odstranil potíže s nočním probouzením, zlepšil soustředěnost a chuť učit se nové věci, odblokoval obavy a strach, navodil radost ze života. Jana Vojtová, Protivín, okres Písek Po úmrtí manžela mi pomohl dostat se z deprese, lépe spát, tak nějak se zklidnit a nabrat chuť do života potřebnou energii. Jaromír Gavlas, Frýdek - Místek Vlastním audiovizuální přístroj ORION krátkou dobu, ale jsem velmi spokojen. Nejlépe na mne působí somatické programy a pak relaxační, např. bleskové osvěžení. Mám zvýšený krevní tlak, který mi po relaxaci klesne o 10 jednotek. Po programech se cítím uklidněně a spokojeně. Takové přístroje doporučuji všem. Děkuji. Olga Elserová, Jičín Přístroj mi pomohl k relaxaci, při usínání, k získání energie. Mému 12letému vnukovi pomáhá odstranit poruchy koncentrace (dyslektik). I přes krátkou dobu používání mám dojem, že se mi zlepšilo vidění za šera (při jízdě autem v noci). Paní K. I., Holovousy V mém osobním případě dochází ke zlepšení zdravotního a duševního stavu. Přístroj používám i ke zrychlenému učení. Moje dcera trpí exémem a používáním přístroje se zmírnily projevy nemoci: ve škole se lépe koncentruje a její zdravotní stav se zlepšil. Má starší dcera ve škole lépe zvládá trému a vymizely i občasné bolesti hlavy. Pracuji na Lékařské fakultě a proto dokážu ocenit Vaše výrobky i po vysoké odborné stránce. Další zkušenosti našich zákazníků najdete na www.galaxy.cz 3

6 co je avs přístroj zkušenosti uživatelů Zkušenosti českých uživatelů Miloslav Kuba, Zeleneč, účetní AVS přístroj jsem koupil manželce, ale využívám ho převážně já. Většinou před spaním, dávám si krátký spací program, poté se mi lépe usne i spí. Ráno používám AVS přístroj také, dávám si rychlou rozcvičku, a ta mi velmi pomáhá. Od té doby jsem přestal mít pocit rozlámaných zad a pocit nevyspalosti, kterým jsem dlouhodobě trpěl. Dále ho občas používám před různými sportovními úkony, a to dle druhu a trvání daného sportu. Vcelku jsem velmi spokojen s AVS přístrojem. Věra Fryaufová, Litomyšl Moje zkušenosti jsou celkem pozitivní. AVS přístroj používám již několik let, a to především ke zklidnění a relaxaci. Není to ovšem lék na všechno jak si někteří myslí a na jeho pozitivním účinku by se měl člověk sám aktivně svým přístupem podílet. Pokud se to naučí, předčí pak účinky jeho očekávání. Miloslav Kocián, Veřovice okr. Nový Jičín, OSVČ Pomáhá při nahromaděném stresu k rychlému uvolnění. Dle potřeby 2x až 3x týdně po vypjatých dnech lze pomocí AVS přístroje velmi rychle a účinně relaxovat a regenerovat, čímž se člověk zbaví nahromaděného stresu. Doporučuji!!! Tomáš Crhonek, Olomouc, správce internetových serverů Vždy jsem měl vážné problémy s dlouhodobou nespavostí. Někdy to nevadilo, ale čím dál tím častěji ve spojitosti s profesním životem to znamenalo velký problém vedoucí až k pracovní neschopnosti. Tehdy to začalo být vážné. Léky nepomáhaly. Ve chvíli postupného propadání beznaději jsem zakoupil AVS přístroj Procyon. Následující spánek je velmi osvěžující, konečně si po mnoha letech užívám sny. Po několika dnech si nelze nevšimnout, že člověk vydrží v plném nasazení mnohem déle. V odpoledních hodinách, kdy se dříve dostavovala únava a pracovní nechuť jsem teď stále plný energie. Přístroj Procyon mi tak pomohl prohloubit noční uvolnění, a tím nastolit spánek a zároveň pozvednout skomírající energii přes den. Jeho účinek je obrovský. O AVS přístrojích Galaxy jsem věděl již od devadesátých let. Pro mě, co by budoucího diplomovaného fyzika zvyklého na exaktní důkazy, něco zcela cizího. Účinkům AVS přístrojů jsem ale věřil. Ne, nebyla to víra. EEG není o víře. EEG je přesné měření. Používá k tomu přirozených metod, vždyť co může být přirozenější než zvuk a světlo? Nemění násilně chemii v mozku jako léky, mozek se ji po čase naučí řídit sám. Josef Mikeš, Žďár, mistr provozu Vlastním AVS přístroj Procyon a jsem s ním velmi spokojen. Používá ho celá rodina. Zvláště dnes, v dnešní hektické době, kdy přijde člověk z práce velice unaven, mi používání AVS přístroje velmi prospívá. Nejraději používám relaxační programy, kde se člověk úplně odreaguje od těch všech starostí a nabere nové síly. Ještě jednou díky za skvělé programy. Petr Volšík, Praha, advokát Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl na blikání, které ze začátku působilo nepříjemně a než jsem se naučil nastavit optimální intenzitu. Začal jsem s relaxačními a meditačními programy, k dalším jsem se doposud z časových důvodů nepropracoval. Při relaxačních programech se většinou pohybuji na hranici bdění a spánku, až k lehkému spánku. Po těchto programech se cítím psychicky odpočatý. Meditační programy na mne působí velmi podobně jako programy relaxační. Ing. František Kozel, Karlovy Vary, 69 let, důchodce AVS přístroj Galaxy používám výhradně s napaječem ze sítě a s příposlechem skladeb od Vangelise, nebo při jazykové výuce s příposlechem cizího jazyka. Co se týká programů, hlavně využívám programy uvádějící mě do hladiny alfa a theta. Pomocí vln alfa pomáhám léčit zdravotní i jiné problémy mých blízkých a i u sebe sama. AVS přístroj je mi dobrým pomocníkem pro život. 4

7 proč avs přístroj vlastnit Účinky podrobně Kde se o našich přístrojích psalo a mluvilo (reportáže)? (od roku 1996 do současnosti) Tisk: přes 115 různých časopisů a novin. Rozhlas: několik stanic - například Frekvence 1, Zlatá Praha, Radio 1, Český rozhlas. Televize: Nova, Prima, ČT1, ČT2, kabelové televize. Každý model obsahuje celou škálu programů, tedy účinků. Účinky jsou řazeny do jednotlivých skupin, kategorií. Na následující straně uvádíme všechny účinky (programy), tedy kategorie, které naše přístroje obsahují. Pak už záleží na každém modelu, jaké obsahuje kategorie a kolik obsahuje účinků (programů) v dané kategorii. Proč náš přístroj vlastnit? Mnoho uživatelů prohlašuje, že AVS přístroj se stal běžnou a důležitou součástí domácnosti a život bez něj si již nedokáží představit. Proč? Potřebné účinky AVS technologie nabízí rychlou pomoc od civilizačních potíží, se kterými se mnoho lidí setkává téměř denně: únava, stres, depresivní nálady, špatný spánek. Posiluje preventivně psychickou odolnost, stejně tak řeší následky civilizačních neduhů. Nabízí koncentraci, zrychlení učení a zlepšení dalších duševních výkonů, jako jsou paměť, kreativita nebo niterní duchovní rozvoj. AVS přístroje používají lidé, kteří pociťují nějaké potíže, stejně tak jako lidé zdraví a duševně vyrovnaní. Jedinečné, nenahraditelné účinky AVS přístroj není náhrada za známé způsoby relaxace (odpočinek u knihy, pobyt v přírodě, dovolená), ani za známé metody povzbuzení (káva, energetické nápoje, viagra), ani za známé způsoby léčení (farmaka, léky) ani za známé způsoby udržování fyzického zdraví (pohyb, cvičení). AVS přístroj není náhrada, AVS přístroj poskytuje jedinečné, s ničím jiným nesrovnatelné a mnohdy nenahraditelné účinky. AVS přístroj může většinu uvedených metod podpořit a zesílit. Také může být a bývá účinnější než postupy, které lidé běžně znají. Pro mnoho uživatelů je takřka jediným,,profesionálním ochráncem psychického zdraví. Pomáhá řešit potíže, kde jsou jiné postupy neúčinné nebo s vedlejšími následky. Přesvědčit se o tom můžete ostatně sami. Další výhody Kromě učinnosti má používání AVS přístroje řadu dalších nesporných výhod, např. absenci vedlejších účinků atd. Více též na straně 8 (Možné výhody a nevýhody). 5

8 programy účinky Základní programy - účinky: obsahuje je každý náš přístroj. Relaxační programy Zajišťují hluboké psychofyziologické uvolnění: relaxaci, rychlé odstranění únavy, napětí a stresu. Díky schopnosti zvýšit hladiny potřebných hormonů, například endorfinů, též zlepšují psychickou odolnost, vnitřní klid a pohodu. zruší stresovou smyčku a bloky stresu, úzkosti a negativních emocí poskytují rychlou úlevu od stresu a únavy navozují vnitřní klid a rovnováhu vyrovnanost, nadhled a psychickou odolnost zlepšují sexuální apetenci regenerují organismus podobně jako spánek urychlují léčbu nemocí, především psychosomatických a stresem podmíněných zmírňují bolesti hlavy odstraňují úzkostné, panické a depresivní duševní stavy podporují meditaci a různé techniky duševní práce snižují vysoký krevní tlak uvolňují svalstvo, redukují bolesti svalů a zad uvolňují do organismu tzv. přirozené opiáty vyvolávající stav blaha (nejznámější jsou endorfiny) Důležité upozornění: AVS přístroj neposkytuje běžnou relaxaci, jak ji znáte. Poskytuje hluboké psychofyziologické uvolnění, kterého jen málokdo dosahuje pravidelně (případně ho nedosahuje vůbec). Z hlediska regenerace organismu lze jedno 30-45 minutové použití AVS přístroje (hluboce relaxační program) přirovnat k několika hodinám spánku. Učební programy AVS přístroj dokáže navodit stav, ve kterém mozek přijímá a ukládá informace mnohem lépe a rychleji než v běžném stavu vědomí. Výzkumy prokázaly, že pravidelné používání zlepšuje všechny duševní funkce (paměť, bystrost, trvalou koncentraci, hladinu IQ a EQ) a je prevencí chorob typu Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza. urychlují a zkvalitňují proces učení navozují stav vrcholné koncentrace vhodný pro učení nebo jiný duševní či fyzický výkon odstraňují trému fixují informace do paměti pomáhají u poruch školních dovedností (lehké mozkové dysfunkce - LMD, hyperaktivita) zlepšují celkovou psychickou výkonnost Spánkové programy Zlepšují spánkový model, tedy schopnost organismu dobře usínat i spát (na rozdíl od farmak, které pouze,,utlumují ). Proto se při pravidelném používání kvalita spánku zlepší a současně lze frekvenci používání snížit. Příznivý vliv spánkových programů pociťují i zcela zdraví lidé už od věku zhruba 20-30 let. AVS spánkové programy jsou velmi účinné: uživatelé, kteří vyřešili dlouholeté potíže se spánkem včetně vysazení léků nejsou žádnou výjimkou, ale spíše pravidlem. navodí místo mělkého spánku spánek hluboký: po probuzení je člověk odpočinutější rychle pomohou usnout odstraní noční buzení se redukují další spánkové poruchy, jako je např. somnambulismus, noční děsy, náměsíčnost, také chrapot Energizační programy Stimulují mozek a tělo k vyšším výkonům, tj. fungují jako stimulanty (káva, nápoje), ovšem zdravěji. Optimalizují mozek tak, že ten aktivuje přirozené energetické rezervy organismu. Z toho důvodu má AVS přístroj další výhodu: nemůžete se energizačními programy předávkovat. Jakmile nebude mít AVS přístroj kde,,brát (z hlediska rovnováhy organismu), energizační programy vám nepomohou. (V takovém případě budete muset zařadit relaxační, případně spánkový program.),,dobíjejí energii osvěžují podobně jako relaxační programy spolehlivě nahrazují a předčí klasické simulanty jako jsou káva, cigarety, energetické nápoje aktivují přirozené energetické rezervy organismu nabuzují ospalou a nekoncentrovanou mysl i tělo Poznámka: mezi některými energizačními a relaxačními programy je jen tenká hranice. Další programy - účinky: obsahují je jen některé modely. Programy na zvýšení kreativity Tyto programy stimulují pravou hemisféru, kde v mozku sídlí centrum kreativity a obrazotvornosti a zlepšují její propojení s levou hemisférou. Tím je lze využít pro zvýšení tvořivosti, fantazie, obrazotvornosti, vizualizace, pro řešení nesnadných rozhodnutí, neřešitelných situací. Propojením a aktivací mnoha různých částí mozku najednou evokují nalézání originálních řešení v umění, podnikání, jakémkoliv rozhodování. Meditační programy Přivedou mysl do stavu hlubokého uvolnění, ve kterém se snadněji medituje. Aktivují pravou hemisféru, kde sídlí podvědomí. Používají je zkušení meditátoři, protože jim ukazují další, vzdálenější stavy mysli. Začátečníkům pomáhají trénovat stavy vědomí tak, aby je příště dokázali navodit částečně sami. Vrcholný výkon, Somatické programy, Zábavné programy a další Tyto programy většinou různě kombinují užitky z předešlých kategorií. Například program Vrcholný výkon pro sport obsahuje prvky relaxace (pro uvolnění svalstva a mysli) i učení, resp. koncentrace. 6

9 avs přístroj jak se používá Jak se náš AVS přístroj používá? Nasadíte si sluchátka a brýle, na přístroji si zvolíte program, například Rychlé odstranění únavy a stisknete start. Přes zavřená oční víčka vnímáte světelnou a zvukovou stimulaci. Po skončení vybraného programu, který trvá v průměru 20 minut, se přístroj sám vypne. Přístroj: ovládací jednotka V přístroji je různý počet programů účinků. Počet a kvalita záleží na modelu přístroje. Můžete si ladit hlasitost a intenzitu světel. Ovládání je velmi jednoduché! Účinek, například hluboký odpočinek, začínáte cítit během programu nebo bezprostředně po jeho skončení. Používání je většinou velmi příjemné, bez ohledu na druh programu. Všechny programy jsou v přístroji, dovnitř již nevkládáte žádnou paměťovou kartu ani CD! Možnosti využití našich přístrojů pro samouživatele Můžete je využít doma, v práci, při sportu, na volný čas, učení, zkoušky,rekonvalescenci, po nemoci, ve zdravotnickém zařízení... Čistě zdravotní účinky: potíže se spánkem, deprese, únava, únavový syndrom, lehké mozkové dysfunkce (LMD), apatické chování, poúrazové stavy, migréna, bolesti, stres, úzkost, snížení vysokého krevního tlaku, zvýšení imunity. Zaznamenávány jsou pravidelně dobré výsledky u dalších potíží, například alergií. Kondiční účinky: odstranění spánkového dluhu, negativních pocitů, stresu, únavy, podrážděnosti, napětí, depresivních nálad, bolestí, trémy. Zvýšení koncentrace, tvořivosti, učení, pomoc při sportu, zlepšení paměti, meditace, cílené odstraňování návyků a závislostí, transformace osobnosti, povzbuzení smyslů, sebepoznání, zábava, regenerace. V klinické terapii je využití AVS přístroje ještě širší. Sluchátka Ve sluchátkách uslyšíte specifické zvuky, vzdáleně podobné bubínkům, nikoli však hudbu! Brýle Brýle jsou z vnitřní strany osazeny speciálními diodami, které vydávají pulsující světlo. Při stimulaci máte zavřené oči. Připojení hudby,,sezení si můžete oživit příposlechem hudby. Propojíte AVS přístroj s vaším CD, MP3 přehrávačem (pomocí dodávaného kabelu) a do sluchátek vám půjdou zvuky přístroje i hudba současně. MUDr. Peter Žigo, v publikaci: AVS technologie příručka pro odbornou veřejnost, uvádí: kvalitní značkové přístroje AVS prokazatelně harmonizují/synchronizují dominantní frekvenci mozku s vysílanou stimulační frekvencí. 7

10 Využítí & doplňkové informace Každý náš přístroj sestává vždy z těchto částí Stereosluchátka Ovládací jednotka Stimulační brýle Obal Možné výhody a nevýhody AVS přístrojů Výhody Vysoká účinnost a jedinečnost některých účinků. Používání je bezrizikové, bez vedlejších účinků a závislostí. Vy nebo rodina můžete využívat více užitků, možností, protože přístroj má více druhů programů. Jeden přístroj slouží mnoho let, protože technologicky nezastarává. AVS přístroj je cenově výhodné řešení. Může ho používat každý, včetně starších lidí, díky snadnému ovládání. Úspora času, oproti jiným, méně účinným nebo časově náročnějším metodám. Používání kdykoliv, v pohodlí domova. Nevýhody Potřebujete více času, např. oproti užívání léků. Bariéra nedůvěry ze strany okolí, rodiny, pokud nezastává stejný názor na užitek AVS přístroje. 8 Dále každý přístroj obsahuje: Kvalitní alkalické baterie Propojovací kabel na příposlech Český návod Galaxy Českou programovou knihovnu Galaxy s přesným popisem a grafickým znázorněním programů Některé přístroje obsahují navíc další příslušenství: v takovém případě je příslušenství uvedeno u příslušného modelu v produktové části. Máte ještě nějaké dotazy, na které jste nedostali odpovědi? Podívejte se na Nejčastější otázky zákazníků na straně 25 a 26. Zdroje literatury v části Vše o AVS přístrojích (strana 3-10): PhD. Thomas Budzinski: klinické zprávy a monografie. MUDr. Peter Žigo: AVS technologie - příručka pro odbornou veřejnost. Jan M. Valuch: Neurotechnologie, mozek a souvislosti. Světové klinické výzkumy z let 1986-2005. Michael Hutchison: Megabrain Power, 2. vydání.

11 Produktová část

12 Produktová část jednotlivé modely Podle čeho vybrat konkrétní model? Liší se jednotlivé modely mezi sebou v účinnosti? Ano, liší se. Rozdíl mezi méně účinným (levnějším) a účinnějším (dražším) modelem je v rychlosti dosažení účinku. Nejlevnější i nejdražší model vám poskytne srovnatelný efekt, ale levnější model vám ho poskytne pomaleji. Jaký je přesně rozdíl mezi účinností (rychlostí) nejlevnějšího a nejdražšího modelu lze změřit obtížně, ale zhruba činí 10-50%. Největší vliv na rychlost účinku má kvalita programů (čím dražší model, típ lepší programy) a počet barev ve stimulačních brýlích. Jednobarevné brýle jsou základní, nejúčinnější jsou mnohobarevné brýle. Následuje návod, ověřený patnáctiletou praxí našich zákazníků. Návod obsahuje čtyři důležitá kritéria, která jsou řazena podle důležitosti. 1. Užitek, který hledáte První kritérium, podle kterého vybírat. Chcete relaxovat? Nebo se učit? Zlepšit psychickou odolnost proti stresu? Zlepšit spánek? Odstranit deprese? Nebo něco speciálního, například zvýšit kreativitu? Vybírejte tedy model podle toho, co vás zajímá. Každý náš model poskytuje základní účinky, což jsou: relaxace (odstranění únavy, napětí, stresu, psychické nepohody) zlepšení spánku zlepšení učení (též koncentrace) dodání energie Další případné účinky obsahují jen některé modely. 2. Počet programů Pokud nemáte zkušenost s používáním, tak se vám může zdát 20 programů jako dostatečné množství. Ale zkušenost z praxe je taková, že 20 programů je většinou nedostatečný počet. Pokud chcete dosáhnout uváděných účinků, musíte používat několik různých programů v dané kategorii. Navíc nyní nemůžete vědět, jaké další účinky - programy se vám budou hodit za rok, za dva. Proto doporučujeme: na počtu programů, pokud si to můžete dovolit finančně,,,nešetřete. Čím více, tím lépe. 3. Cena Kolik chcete a můžete do AVS přístroje investovat, je čistě Vaše osobní věc. My vám v tom můžeme jen poradit s výpočtem. Při rozpočítání pořizovací ceny vychází jedno použití na cca 10-20 Kč. To je velmi málo v porovnání s jinými investicemi, které vám přináší podobný užitek (jedno saunování, Výzkumy spokojenosti V Česku proběhlo opakovaně dotazování zákazníků, prováděné agenturou Agma. Výsledky: 98% krabička léků, masáž, část dovolené, kurz meditace, učení jazyka atd.). Domníváme se, že nákup AVS přístroje, kdy si kupujete dokonce několik účinků, na 5-10 let, je velmi dobrá investice, na které nemusíte šetřit. 4. Doplňkové funkce a komfort Doplňkové funkce a komfort zásadně nezvyšují účinnost, ale usnadňují, zrychlují nebo zpříjemňují používání. Model s více funkcemi vám navíc nezevšední: můžete stále něco nového zkoušet. Jste zvyklí na to nejlepší? Jste zvyklí spíše na,,zlatý střed? Nebo je pro vás důležitá nízká cena a jakékoliv další funkce oželíte? V Galaxy si můžete vybrat ze všech možností. Jejich vysvětlení je na následující straně. uživatelů je plně spokojeno s přístroji Galaxy. 48% uživatelů uvádí, že účinky ještě předčily jejich očekávání. 10

13 Produktová část vysvětlení funkcí Základní funkce: obsahují je všechny modely Funkce málo významné pro používání, slouží spíše k experimentování Ladění hlasitosti a intenzity světel Ladíte si hlasitost a sílu světel. Pauza Možnost zastavení programu,,na místě, přerušení programu. Barvy brýlí: jaký mají význam? Některé barvy podporují určité účinky: například zelená barva podporuje relaxaci, červená barva dodání energie. Rozdíly v účinku pro běžné používání je zanedbatelné stimulace konkrétními Příposlech hudby Kabelem dodávaným s naším přístrojem můžete propojit přístroj s jakýmkoliv vaším CD, MP3 přehrávačem. Ve sluchátkách pak uslyšíte současně zvuky přístroje i hudbu. Výjimku tvoří Laxman, který má MP3 zabudovanou přímo v sobě. Funkce významné pro běžné používání Úprava délky programu Můžete zkrátit nebo prodloužit libovolný program. Touto funkcí disponuje Luma, ilightz, Inner- Pulse. Úprava a stahování stimulačních programů Díky možnosti připojení AVS přístroje k PC a dodávanému software můžete upravovat stávající programy, tvořit nové programy nebo si stahovat do přístroje nové programy (pokud je výrobce nabízí). Software je přiložen na CD nebo připraven ke stažení z www. Touto funkcí disponuje Proteus, Procyon, InnerPulse, Laxman. Více druhů stimulačních zvuků Počet různých stimulačních zvuků nemá vliv na účinnost, ale obohacuje poslechový zážitek, podobně jako připoslouchávání hudby. Touto funkcí disponuje Luma a InnerPulse - ostatní modely používají pouze jeden druh stimulačního zvuku. barvami se využívá pouze pro experimentální nebo speciální zdravotní účely. Důležitý pro účinek je počet barev brýlí. Základní brýle jsou jednobarevné, pak následují se stupňující se účinností dvoubarevné, trojbarevné a nakonec mnohobarevné brýle. Tři významné funkce, které obsahuje pouze Laxman: Displej, resp. ovládání v češtině Neomezená pamět: vyměnitelná AudioStrobe K přístroji posloucháte hudbu ze speciálního CD Audiostrobe. Toto CD přizpůsobuje pulsování světel přístroje rytmu hudby,,tlumočí hudbu do řeči světel. Individuální frekvence Sami si nastavíte stimulační frekvenci, kterou chcete. Obnovitelný firmware Můžete si v přístroji vyměnit firmware (pokud je od výrobce nový firmware dostupný). Firmware = vlastní vnitřní program, který řídí chod přístroje. Experimentální (náhodné, Autopilot) programy Přístroj vytvoří vždy jiný program v příslušné hladině vědomí, kterou si vyberete. paměť (flashkarta), na případné uložení dalších programů nebo hudby. MP3: zabudovaný MP3 přehrávač (možno použít samostatně). Režim osobních preferencí Můžete si nastavit některé vaše oblíbené parametry (tóninu, hlasitost apod.) a ty se spustí vždy stejně při jakémkoli programu. Manuální programování Můžete si nastavit program s libovolnou tóninou, druhem zvuku a dalšími funkcemi. Cyklování Upravuje pulsování brýlí - poměr času mezi vysíláním světla a,,tmou. ColorPulse,,Tlumočí jakoukoliv hudební nahrávku do světelné stimulace převádí rytmus hudby do do rytmu světel v brýlích. MicroPulse Přes mikrofon v přístroji,,tlumočí zvuky z prostoru do světelné stimulace převádí rytmus zvuků do rytmu světel v brýlích. Upozornění k počtu programů v kategoriích : Rozdělení programů do kategorií je orientační, protože jeden program lze někdy zařadit do dvou různých kategorií. Například meditační program může poskytnout meditaci i relaxaci nebo relaxační program může poskytnout relaxaci i energii apod. 11

14 Produktová část galaxy Galaxy 3.451 Kč Model Galaxy poskytuje základní účinky, jako je relaxace, spánek, učení, energie. Pro ukázku obsahuje i jiné programy, jako je například kreativita nebo meditace. Velmi jednoduše se ovládá. Doplňkové funkce Málo významné: Individuální frekvence, Audiostrobe 30 Počet programů v jednotlivých skupinách Relaxace Spánek Učení Energie Meditace Vrcholný výkon Kreativita Zábava Somatické Speciální Poznámka: Některé programy jsou jen ukázkové a nejsou tak propracované Brýle Počet Barev: jednobarevné Barva: 12 AVS přístroje mají nejen uvolňující efekt při vzniku stresu, nýbrž vhodně programují náš nervový systém tak, že vznikají dobré podmínky pro jeho budoucí zvládání. Doc. PhDr. Jiří Kulka, CSc.

15 Produktová část sirius Sirius Sirius je určen pro nenáročné uživatele. Velmi jednoduše se ovládá. Většina programů je orientována na základní účinky: relaxaci, učení a zvýšení energie pro výkon těla i mysli (kategorie Vrcholné výkony). Doplňkové funkce Málo významné: Individuální frekvence, Audiostrobe, Color Pulse,Micropulse 5.593 Kč 23 Počet programů v jednotlivých skupinách Relaxace Spánek Učení Energie Meditace Vrcholný výkon Kreativita Zábava Somatické Speciální Poznámka: Kategorie Vrcholné výkony obsahuje programy, které se dají současně zařadit do relaxace i dodání energie. Kategorie Somatické programy obsahuje tři programy na relaxaci a dva programy na spánek. Brýle Počet Barev: jednobarevné Barva: příslušenství navíc zdarma cd audiostrobe Po týdnu zkoušení musím říct: funguje to! Ivan Brezina, jeden z nejznámějších českých novinářů. Z článku o AVS technologii, časopis Reflex. 13

16 Produktová část Luma Luma 7.735 Kč Výhodou Lumy je rovnoměrné rozložení účinků (programů) do několika kategorií. Luma je (spolu s InnerPulse) velmi vhodný model pro uživatele, kteří se zabývají meditací a cílenou prací s lidskou myslí, protože obsahuje velký počet programů k meditaci a speciálních programů. Toto zaměření podporuje i režim experimentálních programů. Doplňkové funkce Významné: Úprava délky programu Více druhů zvuku Málo významné: experimentální programy 45 Počet programů v jednotlivých skupinách Relaxace Spánek Učení Energie Meditace Vrcholný výkon Kreativita Zábava Somatické Speciální Speciální programy Jedná se o nesourodou skupinu programů, určenou především pro experimenty s AV stimulací. Jsou zde například programy pro stimulaci pouze jedné hemisféry, pro dálkové mentální vidění apod. Brýle Počet Barev: jednobarevné Barva: Na EEG jsme během používání AVS přístroje zaznamenali žádoucí změny v aktivitě mozku ve smyslu zkvalitnění koncentrace pozornosti a relaxace. Zlepšení bylo nalezeno u zdravých osob, ale i u jedinců s potížemi v této oblasti. MUDr. Dana Schafferová, neurologická ambulance, Pavel Ptáček, klinický psycholog 14

17 Produktová část proteus Proteus Proteus je typický zástupce střední třídy. Od nižší třídy se liší především dvoubarevnou světelnou stimulací a možností úpravy stimulačních programů přes PC - je to nejlevnější model s touto funkcí. Programy má dobře rozložené do jednotlivých skupin. Proteus má velký počet učebních programů, proto je vhodný právě pro podporu učení. Doplňkové funkce Významné: Úprava a stahování stimulačních programů 9.996 Kč Málo významné: Audio Strobe, obnovitelný firmware, individuální frekvence 50 Počet programů v jednotlivých skupinách Relaxace Spánek Učení Energie Meditace Vrcholný výkon Kreativita Zábava Somatické Speciální Poznámka: Kategorie Vrcholné výkony obsahuje programy, které se dají současně zařadit do relaxace i dodání energie. Kategorie Somatické programy obsahuje tři programy na relaxaci a dva programy na spánek. Brýle Počet Barev: dvoubarevné Barva: příslušenství navíc zdarma cd audiostrobe Software proteus editor ke stažení Po půlročních zkušenostech mám s AVS přístrojem velmi dobré výsledky. MUDr. Jiří Poděbradský, předseda České fyziatrické společnosti ČR. 15

18 Produktová část procyon Procyon 12.257 Kč Není náhoda, že se Procyon stal nejprodávanějším modelem roku 2009. Představuje ten nejlepší,,zlatý střed. Má velké množství kvalitních programů, jejich vyvážení v rámci kategorií, jednoduché ovládání a velmi účinnou tříbarevnou světelnou stimulaci. Doplňkové funkce Významné: Úprava a stahování stimulačních programů Málo významné: Audio Strobe, obnovitelný firmware 50 Počet programů v jednotlivých skupinách Relaxace Spánek Učení Energie Meditace Vrcholný výkon Kreativita Zábava Somatické Speciální Poznámka: Kategorie Vrcholné výkony obsahuje programy, které se dají současně zařadit do relaxace i dodání energie. Kategorie Somatické programy obsahuje tři programy na relaxaci a dva programy na spánek. Brýle Počet Barev: dvoubarevné Barva: 16

19 Produktová část procyon Ukázky některých programů Procyon: Odpočinek po práci Velmi zajímavý program, jehož použití jasně avizuje název. Dokáže perfektně odrušit těkavé myšlenky a uvolnit od starostí a myšlenek z práce a výborně mírně zrelaxovat, takže budete mít chuť i sílu do dalších osobních aktivit. Plná energie 1 Program s mírným načerpáním energie do zásoby. Použijte kdykoli, kdy potřebujete zvýšit hladinu adrenalinu, povzbudit se, zvýšit tlak, nebo se pustit do něčeho fyzicky namáhavého. Regenerace Toto sezení střední délky je určeno pro odpočinek po celodenní zátěži, například po příchodu z práce. Cílová frekvence se pohybuje na hranici hladin theta a delta, což přináší velmi hluboký odpočinek. V závěru programu frekvence vyvede Vaší mysl k velice aktivnímu bdělému stavu. Je možné, že v hluboké relaxaci, kterou tento program poskytuje, ztratíte přehled o čase a sezení se Vám bude zdát mnohem kratší než je ve skutečnosti. Rychlé osvěžení Velmi univerzální program sloužící k jakémukoli osvěžení během dne: v práci, doma, před sportem, po probdělé noci Použijte jej opravdu kdykoli, kdy budete cítit jakýkoliv náznak únavy. Taktéž je velmi vhodný pro chvíle, kdy prostě nebudete mít náladu, budete mít jakékoli negativní pocity nebo myšlenky, úzkosti, napětí, stres. Vyznačuje se totiž speciálními světelnými vzorci pro rozpuštění depresivních a úzkostných stavů a negativních pocitů. Michael Hutchison, americký vědec, popularizátor vědy, autor knihy Megabrain Power (4 milióny výtisků). Kapacitu mozku používáme běžně na pouhých 10%. Jako byste jeli na jedničku v moderním závodním autě a nikdo vám neřekl o existenci řadicí páky. AVS technologie posouvá hranice využitelné kapacity mozku. Formátuje mozek k lepší činnosti v oblastech: relaxace, učení, psychická nálada a odolnost, spánek. 17

20 Produktová část inner pulse Inner Pulse InnerPulse se úspěšně prodává už několik let, protože patří k vynikajícím světovým modelům. Nejdůležitější parametry, kvůli kterým je vyhledávaný, jsou tyto: bohatý výběr propracovaných programů, razantní účinná stimulace podpořená vynikající světelnou stimulací a největší množství funkcí specifických pro AVS technologii. Využívají ho nároční samouživatelé, experimentátoři i zdravotní profesionálové. Jako jediný přístroj obsahuje speciální,,dýchací programy. S InnerPulsem nemůžete být nikdy nespokojeni. Jeho kvalita je podtržena tím, že se jako jeden z mála spotřebních výrobků nevyrábí v Asii, ale v USA. Doplňkové funkce Významné: Úprava délky programu Více druhů zvuku Úprava a stahování stimulačních programů dvoubarevné brýle 16.065 Kč vícebarevné brýle 19.992 Kč příslušenství navíc zdarma kniha průvodce Software inner pulse editor ke stažení síťový adaptér 50 dalších programů na CD! speciální bonus zdarma záruka 5 let zdarma zapůjčení jiného přístroje po dobu reklamace 18 Málo významné: Audio Strobe, experimentální programy, improvizace, manuální programování, individuální frekvence, režim osobních preferencí. Některé, zvláště psychické, psychosomatické zdravotní obtíže a bolestivé stavy je možné s pomocí AVS přístroje příznivě ovlivnit už během 10 sezení. Dr. Vladimír Masopust, Fakultní nemocnice Motol, Praha

21 Produktová část inner pulse Velmi důležitou součástí InnerPulse, která významně zlepšuje účinnost, jsou speciální mnohobarevné brýle značky ColorTrack. Jako jediné na světě mají svoje samostatné funkce. Například si k programu můžete spustit jakoukoliv z 18 barev! To i představuje celkem 15 625 000 odstínů. Představte si například blankytně modrou nebo karmínovou stimulaci! Brýle InnerPulse ColorTrack představují významnou hodnotu. 60 Počet programů v jednotlivých skupinách Relaxace Spánek Učení Energie Meditace Vrcholný výkon Kreativita Zábava Somatické Speciální Dýchání Poznámka: Kategorie Speciální programy obsahuje programy například na stimulaci pouze jedné hemisféry nebo program Vyhnání smutku (proti depresivní náladě). Brýle (verze Classic) Počet Barev: dvoubarevné Barva: Brýle (verze Exclusive) Počet Barev: mnohobarevné speciální Barva: i Co jsou to,,dýchací programy? Jedná se o cvičení, která vás naučí správně dýchat. To můžete využít běžně v životě, při sportu, pro zdraví (např. odstanění astmatu) nebo pro meditaci a různé alternativní techniky. Dýchací programy InnerPulse používají osvědčené dýchací vzorce z vyhlášených východních praktik jako jsou pranayama, jóga nebo taoismus. Je známo, že správné dýchání je základem zdravého života a vstupní branou k většině meditací a cvičení. Všechny dýchací programy se vždy skládají z jednotlivých dýchacích cyklů, každý cyklus má své fáze. Světelně-zvuková stimulace vás frekvencí navádí ke správnému dýchání, provází vás jednotlivými odlišnými fázemi. Dýchání si osvojíte tím, že tuto zkušenost opakovaně prožijete. 19

22 Produktová část ilightz ilightz Doplňkové funkce Významné: Úprava délky programu Málo významné: obnovitelný firmware, osobní preference, Autopilot, manuální programování, individuální frekvence 18.088 Kč Přístroj ilightz je špičkový přístroj, proto na něm oceníte téměř vše: programy, razantní účinnost podpořenou mnohobarevnou stimulací, množství různých funkcí. Navíc však ještě vyniká mezi ostatními přístroji vyšší třídy svými programy. Obsahuje totiž nejvíce programů a obsahuje nejvíce speciálních programů celkově 13 kategorií účinků! Kromě toho disponuje programová knihovna perfektními, často detailními popisy stimulačních programů. 75 Počet programů v jednotlivých skupinách Relaxace Spánek Učení Energie Meditace Vrcholný výkon Kreativita Zábava Somatické Speciální příslušenství navíc zdarma kniha průvodce síťový adaptér Poznámka: Učení obsahuje i kategorii Koncentrace v počtu 8 programů. Kategorie Speciální programy se skládá z těchto programů: Zdraví, Imunita, Sebepoznání, Transformace, Hyperaktivita, Bolest, Fyzická námaha a sport, Deprese a SAD. speciální bonus zdarma záruka 5 let zdarma zapůjčení jiného přístroje po dobu reklamace i ilightz je velmi výjimečný model, nejen designem. Je například přímo propojitelný s ipodem (vstup na horní hraně) a má několik drobnějších praktických funkcí: kontrast a podsvícení displeje nebo kompletní informace o probíhajícím programu na displeji. 20

23 Produktová část ilightz Brýle Počet Barev: mnohobarevné zn. Colormatrix Barva: Důležitou součástí ilightz, která ovlivňuje účinnost a významně přispívá ke komfortu, jsou speciální mnohobarevné brýle značky ColorMatrix. Můžete si zde kromě standardního mnohobarevného režimu vybrat jednu ze čtyř různých barev samostatně i Unikátní je přímé propojení ilightz s ipodem. Jako jeden z mála výrobků na světě má ilightz uzavřenu exkluzivní smlouvu s firmou Apple o propojení těchto dvou výrobků. Propojení ipodu s přístrojem ilightz umožňuje příposlech hudby z ipod v průběhu programu, včetně jednoduššího ovládání ipod přes AVS přístroj. i AVS působí na činnost mozku a na vyšší nervovou soustavu, tedy na organismus jako celek. Toto komplexní působení umožňuje AVS použít jako podpůrnou nebo hlavní metodu v léčbě nemocí různých medicínských specializací. Metoda AVS má předpoklad stát se významným nástrojem moderní psychohygieny. MUDr. Peter Žigo, český lékař, autor příručky Metoda AVS: využití v klinické praxi. 21

24 Produktová část Laxman Laxman 23.800 Kč Laxman je v současnosti nejnovější a také nejluxusnější AVS přístroj na světě. Statut luxusu mu zajišťuje pěkný design, úchvatné programy a moderní prvky, jako jsou zabudovaný MP3 přehrávač nebo ovládání - Menu v češtině. Všechny základní účinky jsou zesíleny o dokonalý estetický zážitek: světelný i zvukový. Světelný zážitek zajišťuje nový typ světelné stimulace Ganzfeld, s uzavřenými brýlemi. A zvukový zážitek zajišťuje hudba, namixovaná přímo k programům. Navíc jde o velmi specifickou hudbu nebo zvuky: jedině z Laxmanu uslyšíte šplouchání moře a křik létajících racků, bubnování šamanů a jiné zajímavé hudebních kreace. Laxman otevírá zcela novou dimenzi zážitků v AVS technologii. Z těchto všech důvodů si proto Laxman k dokonalému efektu vystačí s,,pouhými 38 programy. Doplňkové funkce Významné: Část programů je přímo se speciální hudbou Má,,neomezenou paměť (výměnou flahkartu): na další programy neo hudbu Má zabudovaný MP3 přehrávač: můžete tedy Laxman používat současně jako MP3 přehrávač nebo připoslouchávat ke stimulačním zvukům svojí hudbu Má ovládání (displej) v češtině Úprava a stahování stimulačních programů Málo významné: obnovitelný firmware, náhodné (experimentální) programy, manuální programování, cyklování. 22

25 Produktová část Laxman Brýle Počet Barev: mnohobarevné typu Ganzfeld Barva: 38 Počet programů v jednotlivých skupinách Relaxace Spánek Učení Energie Meditace Vrcholný výkon Kreativita Zábava Somatické Speciální příslušenství navíc zdarma kniha průvodce usb adaptér kniha průvodce velká kvalitní sluchátka i Co jsou to brýle Ganzfeld? Laxman jako jediný AVS přístroj na světě používá tento typ brýlí. Brýle Ganzfeld jsou kolem očí uzavřeny a vysílají barvy na bílé pozadí. Tím vzniká silnější světelné pole. Ganzfeld stimulace je nejúčinnější typ světelné stimulace. Věřím v budoucnost AVS přístrojů. MUDr. Stanislav Grof, původem Čech, jeden z nejznámnějších světových psychiatrů. Zakladatel mezinárodní transpersonální psychologie, spoluautor holotropního dýchání. speciální bonus zdarma záruka 5 let zdarma zapůjčení jiného přístroje po dobu reklamace 23

26 odborný princip avs technologie Pásma aktivity mozkové činnosti (tzv. hladiny vědomí) Odborný princip Hladina beta alfa theta delta Záznam mozkového vlnění Historie Vliv světla a zvuku na změnu psychické nálady je znám a využíván nejméně 5000 let: ve formě bubnů nebo upřeného pohledu do plamene ohně. Ve starověku řecký filozof Ptolemaios uváděl skupiny lidí do stavu euforie kolovrátkem, mezi jehož loukotěmi probleskovaly sluneční paprsky. Konzistentní výzkum začal v minulém století: v letech Aktivita mozkových vln 14Hz a více 8-13 Hz 4-7 Hz 0,5-3 Hz Stav bdělosti uvolnění představivosti spánku 1935-52 objevil anglický psychoneurofyziolog Grey Walter postupně s několika vědeckými týmy,,efekt napodobení frekvence : mozek se ladí na frekvenci, kterou přijímá ve formě zvuku a světla. Po desetiletích výzkumu vznikla v roce 1986 po uvolnění informačního embarga ze strany armádního výzkumu první soukromá firma zabývající se vývojem a výrobou AVS přístrojů. Činnost mozku je založena na principu bioelektřiny: veškeré údaje se v mozku mezi buňkami přenáší pomocí drobných elektrických impulsů. Tyto impulsy jsou různě rychlé, mají tedy různou frekvenci. Tuto rychlost, frekvenci lze změřit přístrojem EEG. Vyjadřuje se hertzích za sekundu (Hz). Pro zjednodušení se frekvence mozku dělí do čtyř skupin (beta, alfa, theta, delta) říkají se jim též hladiny vědomí. Zajímavé je to, že každá skupina odpovídá zcela konkrétnímu duševnímu a fyzickému rozpoložení (viz tabulka). Například ve spánku produkuje mozek dominantně (ve větší části mozku) frekvenci nejpomalejší (delta), při aktivaci energie, vzrušení a stresu naměříme v mozku frekvenci nejrychlejší (hladinu vědomí beta). Frekvence střídá mozek tak, aby dosáhl rovnováhy organismu například po stresu se snaží navodit pomalejší frekvence, tedy donutit tělo a mysl k relaxaci. Nicméně různou zátěží, která se začíná projevovat už od dětských let (nedostatek odpočinku, spánku, stimulanty, chemické látky, nedostatečná výživa, přemíra stresu aj. aj.) mu to nedovolujeme a tento mechanismus stále více omezujeme. V nejhorším případě zátěž přesáhne mez, kterou není schopen mozek vyrovnat. AVS přístroj dokáže změnit frekvenci mozku podle aktuální potřeby. Používá k tomu pulsující světlo a zvuk, které vysílají požadovanou frekvenci. Na tu se mozek automaticky naladí, resp. vyladí svou frekvenci podle požadované vysílané frekvence. Jedná se o tzv. efekt napodobení frekvence, který objevil anglický vědec Gray Walter v letech 1935-1952. Například pokud je člověk ve stresu, tak se frekvence mozku pohybuje ve vyšších kmitočtech (vyšší hladina beta). AVS přístroj vysílá při relaxačním programu pomalou frekvenci (například alfa), na kterou se mozek naladí. Jakmile se během programu dominantní frekvence mozkových vln přeladí, dojde ke všem důsledkům hluboké relaxace na psychické i fyzické úrovni: uvolní se svalstvo, obnoví se klidné a hluboké dýchání, zlepší se distribuce krve v těle, sníží se krevní tlak, uvolní se tzv. hormony blaha, což uživatel pocítí jako zlepšení nálady atd. atd. projevy jsou vždy komplexní pro celý organismus. Stejným mechanismem funguje AVS přístroj pro všechny ostatní účinky. Proto je také metoda AVS bez vedlejších následků: znovu učí mozek to, co je pro něj přirozené pružně měnit frekvence mozkových vln. Přeladěním frekvence mozek tak dosáhne všech uváděných účinků, od hluboké relaxace po stavy vrcholné koncentrace. Kromě nastolení psychofyziologické rovnováhy vykonává AVS přístroj pro mozek několik dalších užitečných činností. AV stimulace například stimuluje tvorbu nových nervových spojení a mozek okysličuje. MUDr. Jan Cimický, CSc., používá AVS přístroje od roku 1997. 24

27 informační část N e j č a s t ě j š í d o ta z y Vaše nejčastější dotazy AVS přístroje mají určitě skvělé účinky: proč nejsou ještě známější, rozšířenější? Rozšíření každého nového výrobku nějakou dobu trvá: jde především o rychlost, s jakou se informace dostávají na veřejnost. Například internetu trvalo 20 let, než jej začalo používat přes 50% populace (je to navíc relativně levná a mnohoúčelová služba), mobilním telefonům to trvalo 25 let. AVS přístroje jsou navíc proti jiným výrobkům v,,nevýhodě : používání probíhá v soukromí, s často soukromým kontextem (řešení nějakých potíží) a svým nezvyklým působením vyvolávají na začátku více nedůvěry než jiné výrobky (v Asii to je díky odlišné mentalitě zcela naopak). Předpokládám tedy, že šíření AVS technologie v Evropě bude trvat déle než šíření jiných výrobků. Kdy se dostaví účinky? Účinky typu zvýšení koncentrace nebo odstranění únavy nastávají okamžitě: v průběhu programu nebo bezprostředně po jeho skončení. Výjimkou je začátek používání, kdy mozku může trvat cca 1-5 sezení, než stimulaci přivykne. Některé účinky, jako například trvalé zvýšení psychické odolnosti, vyžadují opakované používání spíše v rámci týdnů, než dnů. Záleží také na dalších faktorech jako je momentální kondice, pravidelné zatížení stresem, typ přístroje, vhodnost použitých programů apod. Obecně platí, že většina uživatelů je rychlostí účinků příjemně překvapena. Působí AVS přístroj opravdu na každého? Účinnost není záležitostí víry nebo nějakého přesvědčení, ale je založena na fyzikálním principu. A fyzikální zákony fungují pro každého stejně. Navíc výsledky všech výzkumů na toto téma jsou jednoznačné: princip AVS přístrojů na přeladění mozkových vln byl vždy spolehlivě prokázán. Účinkuje na každého stejně? Každý jsme individualita a každý přijímá zrakové a zvukové podněty jinak rychle. Každý je také v jiné momentální kondici a rozpoložení, proto nemůže působit stejný přístroj a stejný program na každého stejně. Z toho důvodu obsahuje každý model více programů, aby si uživatel vyzkoušel několik z nich a zjistil, který mu individuálně a momentálně pomáhá nejlépe. Rozdíly v rychlosti účinku mezi jednotlivými uživateli jsou zanedbatelné. Setkal jsem se s názorem, že je AVS přístroj nebezpečný. Je naprosto vyloučeno, že by AVS přístroj mohl být nebezpečný. Potvrzuje to více než padesát let světových výzkumů. Během všech výzkumů, které byly kdy na toto téma provedeny, nikdy nebyl zjištěn jediný negativní následek použití nebo poškození. Používá totiž pouze přírozené stimuly světla a zvuku. Rovněž obava, že by AVS přístroj mohl spustit epileptický záchvat u zdravého člověka, je mylná. Ani obava, že by AVS přístroj mohl spustit záchvat u člověka, který epilepsii má, ale ještě o tom neví, není správná. Kdyby to tak bylo, tak by záchvat vyvolal už dávno jiný zdroj pulsujícího světla, který má podle statistik vyšší nebezpečnost a je používanější než AVS přístroje, např. televize, monitor PC, blikající zářivky, odraz pulsujícího slunce apod. Zančkové AVS přístroje jsou pouze bezpečné. AVS přístroje by nepoužívali lékaři, pokud by nebyly zcela bezpečné. Nemá používání AVS přístroje nějaké vedlejší škodlivé účinky nebo závislost? Odpověď je shodná jako předešlá: za více než padesát let výzkumů nebyl zjištěn jediný vedlejší negativní důsledek používání AVS technologie. Vysílání světla a zvuku, jevů pro organismus přirozených, navíc vědecky profilovaných, prostě nemůže na rozdíl od chemických látek způsobit škodlivý účinek. AVS přístroj nedodává tělu na rozdíl od tabáku, alkoholu či drog žádné látky, na kterých by vůbec mohla nějaká závislost vzniknout. AVS přístroj optimalizuje činnost mozku, což je přímým protikladem k tvorbě závislostí AVS přístroj se proto k léčení závislosti používá. Nemůže mi AVS přístroj nějak negativně ovlivnit psychiku nebo mozek? V žádném případě nemůže, protože AVS přístroj nemůže nijak zasáhnout do psychiky, mysli člověka ani mozku. Nevysílá totiž žádné informace. Vysílá světlo a zvuk a to jsou pro mozek a pro člověka přirozené stimuly. Jestliže máte takovou obavu, jakou obavu byste musel mít například z televize nebo z rádia? i Vědec Thomas Budzinski uvádí další aplikace, ke kterým se AVS technologie používá v klinické praxi: chronické bolesti vč.. bolesti při AIDS, diabetes, selhání imunitního systému, závislosti všech druhů, skleróza multiplex, Alzheimerova, Parkinsonova choroba a další. Psycholog PhD. Thomas Budzinski Americký vědec, vedoucí několika vědeckých týmů, autor několika desítek studií a publikací (biofeedback, technologie AVS), působil mj. jako hlavní psycholog NASA (1980-83) a Pentagonu (1984-86). 25

28 informační část N e j č a s t ě j š í d o ta z y Vaše nejčastější dotazy Zdravotní upozornění: 26 Nemůže mi být používání AVS přístroje nepříjemné, protože nesnáším blikající světlo? Nepoškodí mi zrak? Ano, může to být nepříjemné, ale zrak poškodit nemůže. Zvláště ze začátku může být používání nepříjemné, protože mozku i očním nervům trvá několik sezení, než si přivyknou. Pokud jste citlivá na blikající světelné podněty (to byste už věděla, protože by vám pravidelně vadilo jakékoliv blikající světlo), doporučuji vám přístroj nejdřív vyzkoušet. Ale obávat se nemusíte, protože i hodně citliví lidé na světlo stimulaci snesou. Světelnou stimulaci vnímáte přes zavřená víčka a můžete si ji ztlumit na minimum. Nemůže se mi stát, že se po použití AVS přístroje neprobudím? V žádném případě nemůže, k tomu není žádný objektivní a rozumný důvod. AVS přístroj nedělá nic, co by pro mozek nebylo přirozené. Veškeré stavy mysli (a těla), které Odborné dotazy zodpověděl: Prim. MUDr. Jan Poláček, psychiatr. Na ostatní dotazy odpovídal Jan Valuch (ml.), člen Mezinárodní neurotechnologické federace, spoluzakladatel AVS dosahuje (hluboká relaxace, koncentrace, meditace) jsou pro mozek přirozené, byť jich dosahuje málo často. Žádný takový případ, jako uvádíte, se ve více než padesátileté historii výzkumů a používání ještě nikdy nestal. Proč někde nepublikujete nějaké vědecké studie o účinnosti AVS technologie? Kontrolovaných klinických studií existují k dnešku stovky a dalších měření a výzkumu tisíce. Navíc většinou existují v oddělených kategoriích (výzkum relaxační reakce, zvýšení koncentrace, léčba depresí apod.). I kdybychom měli dost finančních prostředků na to všechny existující výzkumy shromáždit, případně nakoupit a utřídit (což už samo o sobě je téměř nemožné), jakým způsobem bychom je měli zveřejnit? Jak posoudit, které výzkumy jsou důležitější a které méně důležité? Je to opravdu nemožné, nehledě k nákladům na tuto práci a rentabilitě. Nicméně každý si může některé, Světové asociace pro AVS technologii, autor dvou odborných publikací, několika desítek odborných článků, odborný garant metody AVS pro ČR a SR, spoluzakladatel společnosti Galaxy. tzv. volné studie nebo tzv.,,abstrakta vyhledat na internetu (většina je pochopitelně v angličtině). Nejdůležitější závěry výzkumů v češtině uveřejnil MUDr. Peter Žigo v publikaci: AVS technologie informace pro odbornou veřejnost. Potřebuji, aby mi někdo poradil s odborným zdravotním problémem, zda ho AVS umí vyřešit. Kam se mohu obrátit? Na značkové prodejny Galaxy. Jejich personál je totiž školený českými lékaři (na základní odborná témata). V případě potřeby mohou podrobnosti dodatečně zjistit u spolupracujících lékařů. Bez konzultace s lékařem by neměli AVS přístroj používat tyto osoby: lidé trpící záchvatovitým onemocněním (např. epilepsií), lidé s diagnostikovanou duševní či psychiatrickou poruchou, lidé po vážném úrazu hlavy nebo páteře, těhotné ženy a osoby s voperovaným kardiostimulátorem. Používání AVS přístroj souběžně s konzumací alkoholu nebo jiných omamných látek se nedoporučuje, může vyvolat nevolnost. Výjimečně se mohou během použití projevit bolesti hlavy, které bez následků odezní. V takovém případě užívání skončete Další dotazy Další dotazy vám můžeme zodpovědět na jakékoliv prodejně, emailem nebo telefonicky. Můžeme vám zodpovědět i dotazy z odborné zdravotní problematiky, např. zda a jak konkrétně vám AVS přístroj pomůže v řešení nějakého zdravotního problému. Pokud nebudeme znát odpověď hned, a pokračujte jindy, například druhý den. Bezprostředně po použití AVS přístroje (do cca 30 minut) se nedoporučuje řídit motorové vozidlo a stavební stroje. Věková hranice pro používání AVS přístroje není omezena. Pro zdravé děti do zhruba 6-10 let věku nemá obvykle použití AVS přístroje žádný zdravotní význam. AVS přístroje nejsou podle české legislativy přístroje zdravotnické techniky. můžeme ji zjistit dodatečně, spolupracujeme s českými a zahraničními lékaři. Zkušenosti uživatelů a lékařů najdete na: www.galaxy.cz, případně na prodejnách. i

29 O firmě Galaxy Stručná Historie Společnost Galaxy založili v roce 1995 Jan M. Valuch a Jan Valuch, otec se synem. Jan M. Valuch (starší) objevil AVS technologii v zahraničí a předpokládal její velký potenciál. Začal se AVS technologií zabývat, nejdříve po odborné stránce, která během krátké doby přerostla v obchodní zájem. Společnost Galaxy navázala kontakty se zahraničními odborníky (vědci a lékaři) a také se všemi významnými výrobci těchto přístrojů, které od té doby zastupuje. Galaxy prodá každý rok v Česku víc přístrojů než ten předchozí (s vyjímkou let 2000-2001). Dnes exportuje do několika dalších evropských zemí a od roku 2003 je největším distributorem AVS technologie v Evropě. Jan Valuch, spoluzakladatel a výkonný ředitel: Jsem hrdý na to, co se nám s firmou Galaxy za 15 let podařilo, protože úskalí bylo opravdu hodně. Na začátku nás každý od obchodování s AVS přístroji odrazoval, protože je nikdo neznal nebo jim nevěřil. Prvního zisku jsme dosáhli až po šesti letech poměrně tvrdé práce. Za největší úspěchy Galaxy považuji: Byli jsme průkopníky tohoto oboru v Evropě a částečně i celosvětově. Přivedli jsme na svět mnoho inovací a zlepšení u AVS přístrojů a služeb. Některé naše zkušenosti a nápady začali postupně přejímat jiní distributoři v Evropě i samotní výrobci. Zrealizovali jsme na vlastní náklady projekt,,zavádění AVS přístrojů do českého zdravotnictví (1997-1998): od té doby AVS přístroje v Česku zná a používá několik set zdravotních pracovišť. Několik let nabízíme největší počet služeb pro zákazníky (ze všech evropských zemí). Udržujeme si jako firma,,odbornost. Spolupracujeme s českými a zahraničními lékaři, jsme odborným garantem AVS technologie pro Čechy a Slovensko. Naše prodejna Galaxy Praha byla první prodejnou AVS přístrojů v Evropě (1998). Dnes je zařízena výhradně ve stylu feng-shui. A konečně: dokázali jsme sdělit informaci o existenci AVS přístrojů velkém počtu lidí. Podle výzkumu zná AVS přístroje přes 2 miliony Čechů. Vzkaz pro budoucí uživatele: Jsem uživatelem AVS přístroje trvale, čili přes 15 let. Pomohl mi v životě v mnoha věcech a mnoha náročných obdobích. Proto vás asi nepřekvapí, že vám AVS přístroj doporučuji: tentokrát nikoli za firmu, ale za sebe osobně. Návody Galaxy: podstatná součást spokojenosti uživatele. Během času jsme vypracovali vlastní návody k používání. Považujeme dobré návody za klíčovou věc úspěchu, resp. spokojenosti zákazníka: pokud nemá uživatel u nového, neznámého výrobku perfektní návod k používání, nemůže plně využít prospěch z AVS přístroje nebo ztrácí motivaci k používání. Robert Austin, prezident americké firmy Mind Place, největšího výrobce AVS přístrojů na světě na pracovní návštěvě v Praze na Petříně. Zleva R. Austin, J. Náchodská, J. Valuch Rozdíly mezi jinými návody a návody Galaxy jsou značné. Při přípravě návodu prověřujeme osobně postup používání přístroje a doplňujeme mnoho důležitých informací, především u popisu programů. Standardně přidáváme do programových knihoven grafické znázornění průběhu programu. Návody Galaxy jsou maximálně přesné, kompletní, přehledné a popisné z hlediska užitečnosti. Jan Valuch

30 Informace pro nákup Nakoupit můžete všemi možnými způsoby: osobně v prodejně, telefonicky, emailem, přes eshop. Objednání telefonicky, emailem a přes eshop je zcela shodné (stejné služby, stejné ceny). Platit můžete na prodejně hotově nebo kartou, přes eshop převodem z účtu (předem) nebo kartou nebo zasláním na dobírku. Splátkový prodej můžete uzavřít v prodejně i přes eshop. Na momentální výhodné akce a slevy se informujte v prodejně nebo na www.galaxy.cz (vždy aktuální informace). Trvalé slevy 10% poskytujeme: Studentům (na základě Junior pas a ISIC) Důchodcům starobním (na základě občanského průkazu) Důchodcům - invalidním (na základě prokázání ZTP, ZTP/P) Poskytované služby Galaxy: Vyzkoušení našich přístrojů (nezávazné a bezplatné) Poradenství - odbornost: dokonalá znalost výrobků a souvisejících zdravotních okruhů Osobní přístup: jakékoliv přání můžeme splnit, uděláme to Prodloužená záruka (u některých přístrojů) Poradenství během používání (telefonicky, emailem, osobně ) Síť prodejen Galaxy (a další distribuční místa) Trvalé slevy pro studenty a důchodce Prodej na splátky Platba platebními kartami Nadstandardní návody (větší rozsah, srozumitelnost, přesnost),grafické zobrazení programu) Příjemné prostředí v prodejnách (důsledně podle feng-shui) Pozáruční servis (bez omezení data nákupu) Informační katalog zdarma a jeho okamžité zaslání (do 2 pracovních dnů) Okamžité odesílání zboží poštou (do 2 pracovních dnů) Hodnotné tištěné informace (se zakoupeným přístrojem) E-shop Galaxy Zapůjčení jiného přístroje po dobu opravy (bonus u některých přístrojů) Doprovodná odborná literatura Prodej doplňků k AVS technologii Prodej dárkových certifikátů Příjem dárkových šeků (SODEXO) 15 Založena 1995. Výhradní dovozce. EU distributor. Distributor: Psychoporadna s.r.o. Dr. Petr Roček 78316 Dolany 479 Tel: 725 607 290 E-mail: psychoshop@psychoporadna.cz 2009, Galaxy, Jan Valuch. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Vyobrazení, texty, ilustrace a grafy nesmějí být bez souhlasu vlastníka kopírovány, množeny a veřejně šířeny. Psychowalkman, Galaxy a veškeré názvy výrobků jsou registrované ochranné známky společnosti Galaxy Czech, s.r.o. a jejich používání je možné pouze se souhlasem vlastníka. Označení výrobků a

---

...doporučené externí odkazy

psychowalkman

psychowalkmany

psychowalkman - wiki

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na