Trump o Novém světovém řádu

Trumpova řeč o Novém světovém řádu (NWO). Překlad z videa: Orgonet

https://youtu.be/EYozWHBIf8g

Donald Trumph | Clinton | votes | USA

"Není nic, co by politický establishment neudělal. Žádná lež, kterou by neřekl. Udržují si své postavení a moc na váš úkor. A to je to, co právě probíhá. Washingtonská vládnoucí skupina a finanční a mediální korporace, které jsou jí financovány, existují pouze pro jediný důvod: aby sama sebe chránila a obohacovala. 

Vládnoucí skupině jde v těchto volbách o trilióny dolarů. Například, jenom jedna jediná obchodní smlouva, kterou by rádi prosadili, zahrnuje trilióny dolarů, kontrolovaných korporacemi mnoha států. Pokud jde o ty, co ovládají páky moci ve Washingtonu, pro globální speciální zájmy se spolčují s lidmi, kterým nejde o vaše dobro. Naše kampaň představuje pro ně skutečnou existenciální hrozbu, jakou nikdy dříve nezažili. 

Nejsou  to jenom obyčejné volby za čtyři roky. Je to křižovatka v historii naší civilizace, která předurčí, zda my, lidé, získáme zpět kontrolu nad naší vládou nebo ne. Politický establishment, který se nás snaží zastavit, je táž skupina, která je odpovědná za naše katastrofické obchodní smlouvy, masívní ilegální imigraci i ekonomickou a zahraniční politiku, která způsobila úplné vykrvácení naší země.  

Pro ně je to válka, a nezastaví se vůbec před ničím. Toto je bitva o přežití našeho státu. Tyto volby určí, zda budeme svobodný stát, nebo zda budeme mít pouhou iluzi demokracie, ale ve skutečnosti budeme ovládáni malou hrstkou speciálních zájmů, kteří manipulují systém. Protože systém je zmanipulován. Taková je realita. Vy to víte, oni to vědí, já to vím, a ví to vlastně celý svět.

Establishment a jejich média umožňují, aby měli pod kontrolou tento stát, skrze prostředky, které jsou velice dobře známy.  Kdokoli ohrozí jejich kontrolu, je označen za sexistu, rasistu, xenofoba, morálně deformovaného. Budou na vás útočit, budou vás pomlouvat, budou se snažit zničit vaši kariéru a vaši rodinu. Budou se snažit zničit všechno vaše, včetně vaší reputace. Budou lhát a lhát a lhát, a udělají ještě horší věci než to. Udělají cokoli, co bude nutné. Clintonovi jsou zločinci. Na to pamatujte. Zločinci. 

Naše skvělá civilizace zde v Americe a všude v civilizovaném světě došla do momentu zúčtování. Vidíme to i ve Spojeném království. Volili, aby se osvobodili od globální vlády a globálních obchodních smluv a globálních smluv o imigraci, které ničí jejich suverenitu, jako zničily již mnoho států. 

Ale centrální základna světové politické moci je právě tady, v Americe. A je to právě náš zkorumpovaný politický establishment, který je největší silou za těmito snahami o radikální globalizaci a o odebrání volebního práva pracujícím lidem. Jejich finanční zdroje jsou doslova neomezené. Jejich politické zdroje jsou neomezené. Jejich mediální možnosti jsou nepředstavitelné. Ale co je nejdůležitější, hloubka jejich nemorálnosti je absolutně neomezená."

 

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.cz/2016/10/trump-o-novem-svetovem-radu.html

---

David Rockefeller píše novému prezidentovi: Chceš být hrdina, nebo jeden z nás? Můžeme ti pomoct, nebo tě zlikvidovat. Rakve jsou ve sklepě Clintonových. Čekají Ameriku drsné časy? Ty nám, my tobě - nebo ne?

15. 11. 2016

JON RAPPOPORT - americký novinář nominovaný na Pulitzerovu cenu a kandidát do Kongresu - koncipuje dopis formálně nejmocnějšímu muži světa od toho skutečně nejmocnějšího (který Donald Trump už možná dostal)

Tak dobrá. Hillary a Bill opustili scénu. Zalezli zpátky do svých rakví a zásoba krve jim zjevně zvolna dochází. To je rozhodně dobře. A je to významné vítězství právě proběhlých voleb, ať se dále stane cokoli.

Zbývá se ptát: splní Donald Trump, co sliboval?

V následujícím textu si představme, že právě zvolenému prezidentu Trumpovi píše David Rockefeller, momentální vrchní arci-globalista. Postskriptum se týká nejnovějších událostí.

Já píši Vám…

Být Rockefeller upřímně naladěný, nejspíš by napsal zhruba tento dopis: 

Donalde,

nebudu ztrácet čas gratulacemi. Oba víme, že jak ty, tak Amerika máte před sebou drsné časy. Ten kurážný malý démonek George Soros už financuje a organizuje povstání lůzy v amerických městech. Povstání mají báječnou schopnost vyvolávat chaos - a chaos já mám rád.

Mašinerie ve Washingtonu D. C. se tě chystá rozemlít na kousky, Donalde. Všude jsou zaměstnanci tajných a ještě tajnějších služeb a minimálně několik z nich bude tajně i ve vlivných pozicích ve Tvé administrativě - pokud je tam ovšem nepřivedeš sám, protože budeš věřit, že je potřebuješ.

Jak dobře víš, zastupuji jeden mezinárodní řád. Naším základním plánem je eliminace suverénních národních států a likvidace hranic. Tento stav je pro nás nezbytný, abychom mohli zavést náš vlastní globální pořádek. A vítězíme na celé čáře - to doufám vidíš.

Migrantskou vlnu potřebujeme

Co se týče hranic a imigrace - v prvním případě samozřejmě nechceme žádné a ve druhém naopak žádná omezení. Potřebujeme zahltit infrastrukturu státu a rozbít místní společenství tím, že do nich přivedeme co největší množství lidí. Samozřejmě těch, kteří se odmítají asimilovat, ale přitom vyžadují zvláštní zacházení a úlevy. Chceme, aby lidé, žijící v Americe, naprosto odmítali americké hodnoty, ale současně se ze státu pokusili vysát, co jen mohou. 

Opravdu si myslíš, že ty, nebo kdokoli jiný, může v tomto okamžiku zastavit vlnu, kterou se zatím podařilo vyvolat?

Mluvím o migrantech, protože jsou dobrým příkladem strategií - kterých máme celou řadu - jež mají za cíl podemlít stabilitu amerického státu a učinit z něj jen článek v našem řetězu. Jediné, co se přitom ztratí, bude ta drahocenná svoboda, o které kdovíproč tolik lidí neustále žvaní.

 

Budeš muset ustupovat

Jinými slovy, Donalde, jestli jsi něco víc, než sebestředný narcis, který našel zaklínadlo, jež k němu přitáhlo masy voličů - jestli to opravdu myslíš vážně s “obnovou amerických hodnot” - pak budeš muset dávat, abys mohl brát. Budeš muset uzavírat dohody. Ty bys to měl vědět lépe, než kdo jiný.

Otázkou tedy je - co jsi ochoten dát? Kde jsi ochoten ustoupit? Přemýšlej o tom. Vezmi si všechny ty položky na tvém předlouhém seznamu věcí k nápravě:

Uzavřít jižní hranici. Zrušit NAFTA. Zbavit se Obamacare. Přimět korporace, aby zavřely pekelné fabriky ve Třetím světě a odtáhly zpátky domů. Zavést cla. Postavit mimo zákon lobbing pro “zvláštní zájmy”. Reformovat daňový systém. Zavést omezení kandidatury do Kongresu. Vzít lidem ve vnitrozemských městech sociální dávky - protože jim dáš dobrou práci. Vykořenit terorismus doma i venku. Ale přitom přestat válčit v zahraničí. Vyhodit všechny federální zaměstnance, kteří jsou k ničemu a jen užírají ze společného koláče. Skončit se vzdělávací politikou “Common Core”, která má za úkol dohlížet na správnou indoktrinaci dětí. Postavit na hranicích zeď!

Nastolit “Lepší svět”

Samozřejmě, že všechny tyhle tvoje změny já nechci. Proč? To víš, zkaženost musí být. Je dobrá pro mé podnikání. Mým řemeslem je totiž rozdělit a panovat. Potřebuji, aby se v lidech mimořádně rozvinuly jejich špatné stránky. Tím mi dají záminku ke stokrát časem prověřené strategii: nastolení Lepšího světa. Potřebuji dokázat, že lidé jsou špatně naprogramované stroje, které potřebují opravu. 

Zkrátka chci - skoro jako se to říká ve Slibu věrnosti vlajce USA - Jednu planetu, nedělitelnou. Jen bez té svobody a spravedlnosti pro všechny.

Pokud se stala ta nepravděpodobná věc, že opravdu jsi více než běžný politik, kterého zajímá jen vlastní moc a má dobrý zabijácký instinkt, když se mu nabízí příležitost, pak určitě víš, že se s námi prostě budeš muset dohodnout.

Clintonová byla slabý kandidát

Od začátku nám bylo jasné, že máš šanci volby vyhrát. Hillary Clintonová, ať už jí podporovalo kolik chtělo z našich zaplacených nebo zmanipulovaných novinářů, byla přesto v zásadě slabý kandidát. Kromě toho, že mlela dokolečka tytéž prázdné fráze, kamkoli přišla, vlastně neměla co nabídnout. A tak jsme byli na možnost tvého vítězství připraveni. 

Pro naás a naši agendu je nejcennější tvá přirozená schopnost rozdělovat naši zemi. Abych byl přesný, charakterizovali jsme si tě jako “velké rozdělení”. Pro nás už byla hračka vykreslit tě té pitomé mládeži a informačně podvyživenému obyvatelstvu měst ve vnitrozemí jako nejhorší možnou hrozbu, které může Amerika čelit. 

 

Chceš peklo…?

To je dobrá taktika i teď - může nám opět pomoci stáhnout Ameriku do stoky. A my potřebujeme konflikt. Třeba rasové nepokoje jsou skvělé. Je to ohraná karta, ale dá se s ní hrát pořád znovu. A kdybychom chtěli, máme v záloze pár opravdu ohavných charakterů, které vyvolají problémy, než bys řekl švec.

Inu, v každém případě jsi tady a balíš si kufry do Bílého domu. A to znamená, že máme na výběr. Buď my uvedeme do chodu plán, který ti ze života udělá peklo, nebo se ty rozhodneš s námi navázat dobré obchodní vztahy. Je to na tobě.

Chtěl bys snad zažít, jak by vypadal náhlý kolaps americké ekonomiky? Nebo bys chtěl zažít… inu, mám dojem, že si různé důsledky dokážeš domyslet sám.  

Ano, jsem spiklenec. A hrdý

Teď budu citovat sám sebe. Jde o úryvek z mých Pamětí, které vyšly roku 2003: 

“Někteří dokonce věří, že rodina Rockefellerova je součástí jakéhosi tajného spiknutí, které pracuje proti zájmům Spojených států. Říkají o mně a mé rodině, že jsme ‘internacionalisté’, kteří tajně spolupracují se silami všude po světě na vytvoření integrovanější politické a ekonomické struktury - jednoho světa, jestli tomu tak můžeme říci. Pokud by obvinění znělo takto, přiznávám vinu. A jsem na to hrdý.”

Tím ti chci jen připomenout, jak u mě se věci mají, Donalde. A když už jsem v tom, proč rovnou neocitovat mého intelektuálského poskoka pana Brzezinského. Tohle napsal už v roce 1969 - aniž lidem došlo, kam se to suneme:

Národní stát jako organizační jednotka lidského života přestal být základní hybnou silou: Mezinárodní banky a nadnárodní korporace jednají a plánují v rozměrech, které dalece přesahují politické koncepce v rámci národního státu.”

 Jak vidíš, mluvíme a píšeme o věcech zcela veřejně. Jen těm bláznům dole to pořád nedochází.

Želvičky a atentáty

Donalde, pro naši globální agendu máme nakoupené stovky vlivných novinářů a akademiků. Už dlouho. Musím se přiznat, že jsou mi odporní. Jsou to zbabělci a slaboši nejhoršího druhu. Ale jsou použitelní a my z nich můžeme vybudovat skutečně hrozivou armádu. Milují almužnu, kterou dostávají, i ten maličký dílek vlivu, který si vysloužili. Zoufalí blázni. Ale snažit se nad nimi zvítězit je jako pokus udeřit mrak na nebi. Čeho dosáhneš? Jedině toho, že se snese níž a začne na Tebe pršet. Je to docela zábavné pozorovat.

Četl jsi v poslední době editorial New York Times? Armáda legračních želviček, které pro ně pracují, se pilně činí a popisuje Tvé vítězství jako celonárodní katastrofu. Strefují se do Tebe a naznačují, že nás očekávají přímo brány pekelné. Pokoušejí se rozdmýchat povstání, seč jim chabé síly stačí. Nebo si vezmi NBC News, to je další médium, které věští hrůzu a zmar a podporuje obraz Tebe jako člověka, stojícího na pozici, která se nikdy nepotká se zájmy menšin - člověka, proti nemuž je třeba povstat. A to je teprve začátek, Donalde.

V blízké budoucnosti vyšlu některého ze svých zástupců, aby si s Tebou rozumně promluvil. Dávej dobrý pozor, co bude říkat. Dá ti přesné návrhy dohod typu “dávej-ber”. Uvažuj nad nimi. Celý život jsi byznysmen. Párkrát jsi určitě hrál s cinknutými kartami - jenže nemáš ani tušení, jak moc cinklé je všechno v balíčku, s nímž se právě začalo hrát. Postoupil jsi do první ligy. Tahle jáma nemá dno.

Jestli sis tím někdy lámal hlavu, tak ano, kontaktovali jsme každého prezidenta a už po desetiletí jsme s každým z nich spolupracovali. Je to tak lepší pro všechny zúčastněné.

A ještě něco - dávej si pozor, ať nepřijdeš k úrazu, jak se tak hezky říká. Dost nerad bych pracoval s tím troubou viceprezidentem. Ty jsi docela zábavný chlapík. Myslím, že bychom si dobře rozuměli.

Tvůj v úctě

David Rockefeller

P. S.

Poznámka ke kontrole mysli - tématu, se kterým asi ještě nejsi příliš seznámen. Nebo bych to měl spíš nazvat destabilizací myšlení? Naši lidé ovládají velkou část systému moderní medicíny, a to včetně psychiatrie. Specializují se na diagnostikování a léčbu neexistujících psychiatrických onemocnění pomocí vysoce toxických drog. Milióny pacientů přikovávají k životu plnému zmatku, zoufalství a nemohoucnosti. 

Zkrátka zemi požíráme pěkně pomalu a zevnitř. I další naše drogy mimo psychiatrických způsobují podobné škody. No, a pak tu máme vakcíny a všechno to šílené neurologické poškození, které způsobují. Máme to promyšlené do detailu, Donalde. Najde se někdo, kdo se nám postaví? Budeš snad tím člověkem ty? Pokud ano, pak radím, abys to raději prozradil všechno najednou. Znamená to ovšem riskovat vlastní život. A nebo je tu druhá možnost: prostě se dohodneme. Je to rozhodně výhodnější obchod.

 

P. P. S.

Připsáno několik dní po volbách. Zdá se, že sis zvolil spíše pozici “dobrotivého Trumpa” než “Trumpa-honícího psa”. Beru to jako dobré znamení. Zdá se, že víš, o co běží. Jestli správně čtu Tvá dosavadní vyjádření, Clintonovy necháš na pokoji, aby se potichu ztratili v soumraku. Na významné posty jmenuješ dobře známá jména z Washingtonu. Sice reformuješ Obamacare, ale uděláš to tak, aby velké farmaceutické společnosti přezdívané Big Pharma (a ty jsou vlastně moje) dostaly, co potřebují. 

S deportací ilegálů to asi taky nebude tak horké. Žádnou zeď nepostavíš. Pár korporací skutečně přesvědčíš k návratu do Ameriky, ale celá globalistická síť (a ta je vlastně také moje) zůstala neporušená. Jako prezident přestaneš zuřivě bojovat s médii hlavního proudu (i ta jsou moje). Mám pravdu v těchhle předpovědích?

Pokud ano, pak budeš potřebovat velmi kompetentní odborníky na propagandu, aby ti pomohli vytvořit dobré zástěrky pro Tvé jednání - protože desítky milionů Tvých voličů budou zuřit a chtít povstat. A v tom ti rozhodně mohu pomoci. Na mé výplatní pásce je několik z nejlepších mozků této generace.

Slavný výrok Tvého předchůdce Baracka Obamy zní: “Všichni jsme na jedné lodi.” Inu, všichni ne. Jen ti, co se počítají. Chceš být mezi těmi, co se počítají, Donalde? 

Nebo chceš být hrdina?

Zajímavé dilema, nemyslíš?

Zdroj.

---

...doporučené externí odkazy

Trumph - wiki

interest

Trumph - Twitter

---

...tip na stránku 

Marine Le Penová

Vladimír Putin

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na