Jaké jsou největší ekonomiky světa

Spojené státy americké si dlouhodobě udržují pozici nejsilnější ekonomiky světa. Podle předpokladu ekonomů ji ale do roku 2020 předstihne Čína. Na první pozici ekonomického lídra se také tlačí Indie a podle odborníků, se po roce 2020 právě Indie stane největší ekonomikou světa s nejvíce expanzivním růstem. Pro představu uvádíme krátký přehled zemí a uskupení s největší ekonomickou silou.

 

 

Spojené státy americké si dlouhodobě udržují pozici nejsilnější ekonomiky světa. Podle předpokladu ekonomů ji ale do roku 2020 předstihne Čína. Na první pozici ekonomického lídra se také tlačí Indie a podle odborníků, se po roce 2020 právě Indie stane největší ekonomikou světa s nejvíce expanzivním růstem. Pro představu uvádíme krátký přehled zemí a uskupení s největší ekonomickou silou.

Spojené státy americké

Spojené státy patří mezi země, které ovlivňují dění nejen na samotném americkém kontinentě, ale také na celém světě. Jsou třetí na světě počtem obyvatel i rozlohou. Počet obyvatel přes 312 milionů, rozloha přes 9,6 milionů km². Spojené státy jsou nejstarší federací světa.

Ekonomika Spojených států amerických je nejsilnější národní ekonomikou. Tvoří druhý největší ekonomický celek na světě (za ekonomikou eurozóny a země s druhým největším objemem zahraničního obchodu za Čínou). Ekonomiku USA z velké části tvoří služby a výzkum, primární (suroviny-zpracovávající) průmysl tvoří jen nepatrnou část. Zemědělství tvoří pouhé 1 % hrubého národního produktu. Různorodost USA se odráží nejen v demografickém složení, ale také v přírodních krásách a životě ve velkoměstech. (Zdroj wikipedia.org)

Čínská lidová republika, první na světě v počtu obyvatel

Čína, Čínská lidová republika je nejlidnatější stát světa s počtem obyvatel přes 1,3 miliardy. Velmi rychle rostoucí ekonomika, vojenská síla i progresivní diplomacie dávají vzrůst nové supervelmoci. Země je od roku 1949 vedena Komunistickou stranou Číny. Svou rozlohou téměř 9,6 milionů km², tj. zhruba rozloha celé Evropy, zaujímá po Rusku a Kanadě třetí místo na světě.

Ekonomika Čínské lidové republiky je druhou největší na světě, měřeno podle absolutní výše HDP. Převážná většina kapitálu v Čínské lidové republice je v soukromých rukou. Vláda země v posledních letech vynaložila značné úsilí na podporu a ochranu zahraničních investic.

Další ekonomičtí lídři

Japonsko je demokratický císařský ostrovní stát, konstituční monarchie. Rozloha země je

377 tis. km² s více než 127 miliony obyvatel, 99% tvoří Japonci. Japonská civilizace se od svých počátků střetávala s destruktivními silami přírodních živlů. Postihlo je mnoho přírodních katastrof, ale i přes tyto nepříznivé podmínky a nedostatek surovin se Japonsko postupně proměnilo v jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících ekonomik světa. Japonská ekonomika je třetí na světě. Japonsko je mimo jiné synonymem technického rozvoje světa.

Spolková republika Německo

Spolková republika Německo, s rozlohou přes 350 tis. km² má více než 80 milionů obyvatel, což z Německa činí nejlidnatější stát Evropy. Německá ekonomika je největší ekonomikou v Evropě a čtvrtá největší na světě. Německo patří k světově nejrozvinutějším hospodářstvím.

Brazílie

Brazílie Brazilská federativní republika je rozčleněna na 26 spolkových států. Tato bývalá portugalská kolonie patří rozlohou 8,5 milionů km² k největším v Latinské Americe. Současně je v tomto regionu nejlidnatější zemí s počtem obyvatel vyšším jak 192 milionů.

Brazílie je velkým a dynamicky se rozvíjejícím trhem. Svými výsledky začala porážet evropskou ekonomiku. Od roku 2013 se o Brazílii mluví jako o šesté největší ekonomice světa.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a Commonwelth

Spojené království Velké Británie a Severního Irska jAlphae parlamentní monarchií složenou ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Současnou hlavou státu je královna Alžběta II., jež je zároveň hlavou dalších patnácti států zemí Commonwealthu, například Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Jamajky. Pod suverenitu Spojeného království spadá též čtrnáct tzv. zámořských území, jež jsou zbytky bývalé Britské říše. Britskými zámořskými teritorii jsou v současnosti Anguilla, Bermudy, Britské antarktické území, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Falklandy, Gibraltar, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Kajmanské ostrovy, kyperské vojenské základny Akrotiri a Dhekelia, Montserrat, Pitcairnovy ostrovy, Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha, Turks a Caicos. (Zdroj wikipedia.org). Jde o sedmou největší ekonomiku světa s druhými nejvyššími výdaji na obranu. Je tak důležitou politickou, ekonomickou i vojenskou silou. Po Německu je druhou největší ekonomikou v Evropě.

Francie

Francie - Francouzská republika byla donedávna považována za pátou největší ekonomiku světa, ale postupně se její pozice snižuje. Je spolu s Velkou Británií poslední doposud existující koloniální velmocí. Francouzskou republiku tvoří i tzv. Zámořská Francie, která zahrnuje území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii. Rozloha přes 530 tis. km², více než 65 milionů obyvatel. Předpokládá se, že 40% populace má předka z některé migrační vlny. Pestrostí původu obyvatelstva se dá srovnávat s USA a Kanadou. Ještě v 18. století patřila po Číně a Indii k nejlidnatějším státům světa. Ve Francii je evidováno přes 2,5 milionu soukromých společností. (Zdroj: wikipedia.org)

Indie

Indie - Indická republika (parlamentní republika), je počtem obyvatel 1,2 miliardy druhá nejlidnatější zemí na světě. Rozlohou přes 3,2 milionu km², sedmá na světě. Z politického hlediska jde o svazový stát (federaci) s demokratickým, parlamentním zřízením (někdy je označována jako „největší demokracie světa“). Je členem Commonwealthu, má jaderné zbraně a disponuje vlastním kosmickým programem.

Její ekonomika vykazuje po Číně největší růst na světě. Indie je považována za regionální mocnost a jednu z potencionálních supervelmocí. Ekonomika Indické republiky: Vedle tradičních výrobků, např. bavlny a hedvábí, se vyrábějí těžké stroje a elektrické zboží. Bohatá ložiska ropy a uhlí poskytují energii továrnám a vyrábějí více než polovinu elektrické energie. Během posledních zhruba tří dekád se také zvýšil význam služeb a čím dál více Indů pracuje v cestovním ruchu, bankovnictví. Fenoménem se též stal outsourcing indických telemarketerů a telefonních operátorů pro větších americké korporace. O potenciálu Indie, stejně jako Číny, se začíná mluvit jako o obrovském „vynořujícím se trhu“ s pevně rostoucí ekonomikou, zvyšující se životní úrovní i kupní silou více než miliardy jejích obyvatel. Od roku 2001 se Indie stala součástí volného hospodářského uskupení známého pod akronymem BRICS. (Zdroj: wikipedia.org).

Rusko

Rusko, Ruská federace je rozlohou 17 milionů km² největší zemí světa. V počtu obyvatel se řadí na deváté místo, má více jak 143 milionů lidí. Po ekonomické stránce je na osmém místě ve světové ekonomice. Obrovské ekonomické zdroje a majetek dávají Rusku možnost patřit mezi nejlepší hráče světového hospodářství.

Uskupení s největší ekonomickou silou

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) je sdružení deseti zemí jihovýchodní Asie: Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Brunej, Vietnam, Laos, Myanmar, Kambodža a Thajsko. Do roku 2015 by chtěli vytvořit jednotný asijský trh pro 550 miliónů obyvatel, obdobně jako EU. Cílem vytvoření tohoto uskupení je urychlit hospodářský růst, technický a sociální pokrok, dále také kulturní rozvoj v regionu. Je zřejmé, že tato část světa má obrovské rezervy. Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto spojení je zájem vytvořit konkurenceschopné prostředí Číně.

BRICS je zkratkovité označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky. Byl poprvé použit Jimem O'Neillem z investiční banky Goldman Sachs v roce 2001; tehdy ještě jako BRIC - Jižní Afrika přistoupila k uskupení v prosinci 2010 a formálně byla uvedena v členství dne 18. února 2011. Podle názoru banky se mají tyto ekonomiky v roce 2050 vzhledem ke svému rychlému růstu stát dominantními ekonomikami světa.

Evropská unie se díky jednotnému trhu stala světovou obchodní velmocí. EU je v současnosti největším politicko-ekonomickým uskupením světa. S počtem 496 milionů obyvatel zaujímá třetí místo na světě. Ačkoliv v EU žije pouze 7% světového obyvatelstva, je největším vývozcem na světě, v dovozu je na druhém místě. Přibližně dvě třetiny obchodování se uskutečňuje mezi členskými zeměmi.

G8 je označení pro neformální sdružení takzvaně nejvyspělejších zemí světa. Členy jsou Německo, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Rusko, Spojené království a USA.

Zdroj: http://www.prahapress.cz/jake-jsou-nejvetsi-ekonomiky-sveta.html

---

...doporučené externí odkazy

ekonomika IDnes

ekonomika Aktualně

ekonomika Novinky

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na