Facebook - chystaná válka proti Rusku

---

Takže je to o penězích a moci... tento týden přinesl (mimo jiné) jedna zajímavou předpověd agentury: Pwc
- 13 let (2030) bude největší ekonomiky v Evropě, v Rusku, předstihne Německo
- největší světová ekonomika bude s velkou převahou Čína, bude asi o třetinu ekonomicky silnější než druhé spojených států.
- Západ a spojenci, resp. G7 skupina bude téměř o polovinu  hospodářsky slabší než skupina E7 (Čína, Rusko, Indie a další čtyři "země")
- po ekonomickém přeskupování sil bude následovat, resp. Pokračování mocenské a vojenské
- z tohoto pohledu je zcela logické, že americká diplomacie se snaží rozbít osu Rusko-Čína-Írán - nabídkou dohody Západ - Rusko

---

Putin napsal Mírovou výzvu: Evropané, opravdu chceme III. světovou válku?

Evropští spoluobčané!
"Vaši" politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a USA. Očekávají, že jejich "tvrdý postoj" vůči Rusku je vynese v kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje riziko 3. světové války.
Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde. Ale v čemž má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem?
PRAVÝM CÍLEM všech těch, ať už jsou z Evropy, nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce?
Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane! Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strůjců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu.
Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize, než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po 2.světové válce? 
Světový válečný konflikt reálně hrozí!
V té souvislosti se zamyslete, kdo z Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život?
Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi?
Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za možného použití atomových zbraní?
Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska?
Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili hlavně Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají?Jedno je jisté, v této válce nebude vítěze!
Kde se schováte před jadernými výbuchy?
Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě, ve jménu čeho má zahynout rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve jménu čeho má shořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině.
A co na to Evropa?
Umíte si představit, že by si některý národ v EU vydobyl svou samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy?
Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla.
RUSKO NENÍ VÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé.

Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme!
Co mohou udělat obyčejní lidé? 
Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno! Lze to změnit, neboť je to nutnost!
Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku! Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách! Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit! Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení!
Věřte! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou.
Nebojte se!

Rozšiřujte tuto výzvu všemi vámi dostupnými způsoby, ve všech Vám dostupných jazycích! 
Vladimír Vladimírovič Putin,

---

Jak porazit Rusko – ale proč?
Přes veškeré úsilí v mediální válce, přes uvalené sankce a permanentní vyrábění Ruské
hrozby, začíná varianta přímého vojenského střetu. Propaganda války dostatečně
otupila vědomí populace a nyní už zbývá odhodit masky a burcovat ve jménu hodnot
národy do boje.
Vincent Pribula
Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde do škol a slovo zadržet Rusko je každodenním
slovníkem hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru a strůjci barevných pučů radí
zdebilizovaným masám nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu. Plány západních
mocností, které vypracovaly pro Rusko, jsou stále stejné. Ponechat pouze15 milionů Rusů na
jejich vlastním území. Britská premiérka Margaret Thatcherová za tento projev sklidila velké
ovace a uznání. Plán pokračuje. Zdroje Ruska musí být rozděleny.
Ještě je třeba doladit poslední obraz světové krutovlády v Rusku a pak už všichni budou
souhlasit s vraždou ruského prezidenta Putina. Putin je démon a musí být nejlépe zavražděn
jako Sadám Husajn a M. Kaddáfi.
Kdo pamatuje na záběry Clintonové a Albrightové, jak dámy jásaly nad umučeným
prezidentem, udělá se každému obraz o kvalitě osobnosti kandidáta hlavy USA !!!
Rusko není Libye a Putin je Rus a Slovan. A ty jeho jaderné zbraně, co s tím? Slušná
armáda, velké území, vlastní zdroje a místo žoldáků národ vlastenců. Mentalita Rusů,
proti početně větší armádě paktu NATO s dobrou vojenskou technikou. Celá slavná
Evropa a její hodnoty je parta korporátních magnátů, ale ne válečníků. Ta má jít do
války s Ruskem?
Evropské mocenské elity nejsou schopny vyřešit vlastní problémy, vlastních lidí. Nejsou
schopny jednat o ničem jiném než o vlastním prospěchu. Přes smlouvy, které v minulosti
podepsaly, se vždy vzájemně zradily. Tento spolek elitářů, žijících v jiné realitě, má svého
vůdce ze zámoří. Pro světového četníka neplatí žádná pravidla, určuje je sám a stejně tak nám
určí i nepřítele. Nic jiného, než prachsprosté napadání států a zabírání zdrojů, se ve světové
politice nedělo a neděje. Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím mocenských
ekonomických elit.
O žádná lidská práva a demokracii nejde! Jen zájmy, moc a ovládnutí zdrojů včetně
distribuce.
Tito největší světoví zločinci zneužili každého slova humanita. Kdo se podílel na válkách v
Kosovu a kdo rozpoutal peklo v Africe? Veškeré novodobé vraždění mají na svědomí USA,
Francie, Anglie a Itálie. Koloniální státy svojí historií i současností. Celé africké tažení slavná
OSN přikryla mlčením. Všichni váleční štváči, celá propagandistická nezisková armáda,
politická garnitura včetně korporátních médií.
Ti všichni podporují válku o zdroje. Kdo ovládne zdroje v Rusku, bude pánem nad distribucí
uhlíku a pitné vody v celosvětovém měřítku. Pohled na lidská práva v Rusku a v Číně
je alarmující a musí se správně tyto státy trestat, neustále jim připomínat jakou krutovládu
páchají.
Zajímavé, že ten samý pohled celé západní společenství nenastaví v případě USA, Francie,
Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a dalších muslimských zemí včetně Turecka.
Toho všeho jsou si Rusové vědomi. Vědí, oč jde, nechtějí přijmout korporátní model
vlastnictví zdrojů.
Vědí jaké pokrytectví a dvojí metry používá západní humanita. Kdo má vlastní zdroje, není
pod tlakem a může vyjednávat. Rusko potřebuje mír a vydrží mnoho urážek. Pečlivě si hlídá
vnitřní stabilitu a má sílu odolat i státnímu převratu. Studená válka nikdy neskončila, jen
změnila formu.
Jak tedy porazit Rusko?
Sankce vydrží, armáda je připravena. Zhroucení SSSR se po druhé opakovat nebude. Všichni
zapomněli, že dnešní Rusko není SSSR za dob Jelcina.
Vojenští stratégové mají plán, malé pobaltské státy jsou klíčové a blízko ruských hranic.
Polsko má trauma z historie a slíbenou možnost stát se evropskou velmocí. Ukrajina nesplnila
zadání zahájení války i přes pomoc vyškolených instruktorů, nezabralo ani sestřelené letadlo.
Další pokus o střet nevyšel paktu NATO v Turecku. Umučení pilotů nezabralo na Ruské
emoce a touze po odplatě.
Jak začít velkou válku a zbavit Rusko jednou provždy zdrojů?
Plánů mnoho, klíčové jsou Ruské hranice a zážeh na Evropě. Osvědčená taktika z historie!
Provokace co nejblíže u hranic Ruska a za nutné podpory Slovanů. Vojenské obkličování
Ruska nemůže být jen v rukách Anglosassů. Něco by tam nehrálo. V rámci strategie musejí i
Slovanské národy chtít zničit Rusko. Plán rozšiřování paktu NATO se ukazuje jasně.
Stejně jako instalace Čecha, generála Pavla do vysoké funkce NATO, jako Tuska,
Poláka do EU. Jen s pomocí Slovanských národů lze ublížit Rusku nejvíce.
Ve vzduchu je další provokace, taková, která musí zahrát na emoce a vyvolat chuť jít do
války. Akce pod falešnou vlajkou jsou běžná praxe vojenské strategie. Neustálé
obkličování Ruska paktem NATO co nejvíce k hranicím, vojenské manévry, hrotit
napětí. Z toho dříve či později musí eskalovat střet. Válka mezi Ruskem a paktu NATO
je nastartovaná a téměř nevyhnutelná.
Sankce nebudou nikdy zrušeny a celá válečná mašinérie se jen tak nezastaví. Zadržování
Ruska znamená, navést co nejvíce těžkých zbraní k jeho hranicím, dobudovat odpalovací
základny kolem celého území Ruské federace.
Samotná simulace války Rusů proti Evropě a USA překonává silou zbraní a následků peklo
vynásobené tisíci. Opět další vlastenecká válka za přežití nebo smrt. Motivace dobít - proti
odhodlané obraně své země?
Válka vzejde na hranicích Ruska a Pobaltské státy pro tento účel budou obětovány i s
divizemi NATO.
Důležité je pro mocenské elity - přímo nezasahovat a ponechat zážeh boje na armádě.
Počátek války s Ruskem vzejde rychle, ale nejdříve proběhne strategický klid před
bouří. Jako blesk zasáhne informační pole zásadní sdělení pro občany ze zemí paktu
NATO - Rusko porušilo provokacemi světový mír na více místech - jsme ve válce.
Lavinu křiku zajistí média za doprovodu Hollywoodských katastrofických záběrů o
ruské agresi. Bude to největší a poslední divadlo, které sehrají super elity s jejich
politickými pěšáky. Všichni budou svorně volat, zničme Rusko a budou mít na to pár
minut. A pak se přemístí do svých, po mnoho let budovaných podzemních krytů. Jen
v USA je těchto chodeb stovky kilometrů – pozor jen pro zasvěcené!
A co reakce Ruska obklíčené státy paktu NATO?
Taktické jaderné střely uvedené k bojové pohotovosti splní rozkazy. Cíle známé, členské
země NATO a USA. Kdo si myslí, že ČR je z toho vyňata, tak ať se ihned vzpamatuje.
Obrovské početní převaze armád NATO je nemožné odolávat dlouho konvenční technikou.
Rusko se bude muset bránit jaderným arzenálem.
Počítejme spálené země do 5-10-20 minut, je to celá Evropa a o pár minut později Anglie.
PVO zachytí max. 30% střel, ale další zasáhnou přesně cíle. Po prvních jaderných
vzájemných úderech bude marná snaha vrchních velitelství ukončit apokalypsu. Emoční
paralýza vymaže u všech stran politickou dohodu. Systém boje je nastaven mimo člověka a
tak se s tím počítá. Ruské ponorky odpálí veškeré jaderné střely na Východní Pobřeží USA.
Čas 5-10. minut. První vzájemné údery povedou jako vždy na velitelství a základny, následně
na aglomerace, elektrárny, strategické zdroje průmyslu. Vše, co je životně důležité pro stát
bude vzájemně zničeno.
Ruská velká města včetně Moskvy dostanou pravděpodobně vodíkové údery, které jsou
ničivější než atomové pumy.
Automatizovaný ruský systém řízení jaderné války pochopitelně odpálí nejsilnější balistické
střely Topol a Satana na vybrané cíle v EU a USA. Jak se zachová Čína a celá Asie?
Globální výměna úderů je v současných vojenských odhadech 5300 taktických střel a 6000
střel středního doletu k okamžitému použití. Takové množství střel přetíží PVO obou stran.
Na Rusko dopadne v prvních 60. minutách 2500 taktických střel a po 5-ti hodinách skončí
velký ohňostroj.
Aktualizovaný odhad na sílu jaderných zbraní a počet mrtvých je 60 -100 milionů okamžitě.
Do 15. dnů následně, vlivem radiace a spadu, kontaminace prostředí 300-400 mil. lidí. Do půl
roku 800 milionů na souhrn všech devastujících následků zničení základních životních zdrojů.
Na odklízení mrtvol nebude mít žádný stát kapacitu. Ve všech zasažených státech přestane
fungovat infrastruktura, průmysl, zdravotní systém. Pokud si lze představit chaos s mentálním
strádáním těch, co přežijí, pak máme obraz, příčinu a důsledky mocensky posedlých
psychopatů Západu.
Všichni podporovatelé sankcí a nepřátelství vůči Rusku mohou krom válečného odhodlání
sdělit svým dětem na politických přednáškách, jak bude vypadat válka s Ruskem.
Vyprovokovat jadernou velmoc k válce je snadné, ovšem zastavit její průběh nelze. Vojenští
velitelé a politici vylezou z bunkrů a odeberou se do Austrálie, jednat o novém světovém
řádu. Austrálie a Kanada jsou země, na kterých se elity dohodly, že zůstanou ušetřeny.
Publikace o dopadu jaderné výměny mezi NATO a Ruskem jsou k dispozici a každý si může
udělat vlastní závěr.
Představa vojenských stratégů v USA, že proběhne opotřebovávací válka s Ruskem, která ho
bude bolet je mimo realitu. Rusko nepůjde cestou obrany jen na svém na svém území. Početně
se nevyrovná jak technikou ani počtem vojáků. Nemá volbu, a proto jasně dalo najevo, že
použije nejsilnější zbraně ke své obraně. Je celá Evropa opravdu tak hloupá a má tak lokajské
politiky, kteří oddaně poslouží vlastnímu zániku? Vážně si někdo z papalášů Evropské komise
a vedení NATO myslí, že lze Rusko vyhladovět sankcemi a poté je vojensky porazit bez
jaderných zbraní? Proč tak lokajsky poslouchají USA? Možná příčina je přidělená moc i
profit, druhá skupinová hloupost a to vše uzavírá dlouholeté špehování nejvyšších špiček
Evropských státních pohlavárů, ministrů a prezidentů. Spojenci odposlouchávali spojence.
Dnes, vše ok. Zase se objímají a mají se rádi více jak včera. Jak nám odpoví naši generálové
včetně Pavla? Zadržují Rusko, nebo připravují první úder? Jak sám Pavel tvrdí, Rusko je
největší hrozba, větší jak migrace. Možná, že jsou v éteru Informace z minulosti a obava, že
by je mohl využít nepřítel. Kdo ví? Po celém letitém špiclování našli všichni postižení
společnou řeč i společného nepřítele. Každodenně omílané Evropské hodnoty a západní
kultura je jen divadlo a vrcholné pokrytectví. Tento spolek je nutné reformovat, postavit na
jiných a férových základech. Je třeba odvolat celé vedení EU a slavnou komisi. Současné
elitářské uskupení je nutné odstavit z funkcí a zbavit je řídících procesů na všech
úrovních. Demokraticky se musí Jednotlivé národy všech členských států zbavit parazitů. Je v
zájmu všech, zrušit sankce proti Ruské federaci a začít normálně obchodovat a narovnat
vztahy. Evropa musí najít odvahu odmítnout diktát USA. Pakt NATO se ukázal, že není
obranný, ale útočný spolek jestřábů hájící ekonomické zájmy globálních mocenských elit.
Jak a v co, NATO transformovat? To je úkol pro nové politiky, kteří jsou připraveni provést
reformy a chtějí zabránit globální válce. Bez výměny současných politiků není řešení.
Protože se nikdy v historii nepodařilo zabránit žádnými prostředky válce, je více
pravděpodobné, že nezabrání nikdo té další plánované. A stejně dopadne i pokus reformovat
EU. Evropská šlechta s námi vydrží opravdu až do konce?
Celý proces řízené debilizace zakončí Darwinova mez a past.
Dokáží naši volení zástupci domyslet, co nastane, pokud po našich lidech budou chtít
válčit s Ruskou federací a pod vlajkou paktu NATO a zabíjet Slovan Slovana? Jaká
bude reakce veřejnosti, bojovníků za svobodu, posledních našich hrdinů, že Rusko je
nepřítel? Mediální štvavá masáž a hon na takzvané proruské weby nabírá na síle, že už
malé děti vidí v Rusku peklo se Satanem. Zapojeni jsou všichni kluci a holky z
neziskovek, celebrity a nesmíme zapomínat na samozvané aktivisty. Úloha medií,
celebrit je klíčová. Informační válku zvládají výborně.
Nepřítel je znám, jen našinec je stále nějak málo odhodlán k boji. Elita z řad skutečných
novinářů je odstavena. Petránek se údajně pomátl a tak nám politické analýzy tvoří 20. letí
aktivisti z nadací, mozkových trustů. Martin Koller, který popisuje velmi pravdivě a
profesionálně situaci se může upsat a odezvou je ticho.
Pokud porovnáme souvislosti, využijeme znalosti o složení a mentalitě všech vrstev České
a Moravské populace, máme vzorec pro analýzu. Tupá a zhýčkaná mládež líná pracovat a
duševně se namáhat. Střední generace bojuje o chleba a senioři se ve všem ztratili pod tíhou
nízkých důchodů. Vrcholní papaláši chtějí jen business a 3,5 milionů lidí v bídě do války s
Ruskem nechce. Národní armáda neexistuje a mobilizace může přinést jistý druh morálních
zábran a možnou politickou změnu na generálním štábu.
Stejná situace a stejné nástroje debilizace mas probíhají v celé EU. Mnoho trefných
komentářů pokládá otázky, za co bojovat? Za rozkradený stát, za majetek nadnárodních
korporací, za mega milionáře a vládnoucí elity? Za svobodu ve které je mamon na prvním
místě? I to je vyřešeno.
Neochotu mas bojovat vyřeší strůjci nového světového řádu (NWO). Prostě ji začnou žoldáci.
Žádná jednání, žádná kapitulace, rychlost zahájení války musí předběhnout všechny
informační kanály. Rusko se bez jaderných zbraní neporazí a jaderná válka nebude jen na
území Ruska. Geopolitická situace je mnohem horší, než za Kubánské krize. Státy, které ve
druhé světové válce napadly dnešní Rusko, jsou opět součástí jeho obkličování.
Pro souvislost stability i křehkosti současného systému je třeba zmínit fatální věci.
Pár přírodních výkyvů, dokáže paralyzovat celé státní i politické zřízení a změní je na
maladaptivní. Měsíční výpadek vody a elektrické energie způsobí apokalyptický stav
společnosti. Po dvou měsících se totálně zhroutí každý systém i bez velké války a tím uvrhne
všechny lidi do chaosu. Kdo připravuje válku a nepřímo ji podporuje ničením zdrojové
stability jiného státu, chce vyhladovět obyvatelstvo zavedením nedostatku a tím docílit
svrhnutí vlády, musí počítat i s následky. Rusko už nemá kam ustoupit, nikdy neustoupilo.
Všechny státy, kterým přineslo svobodu, ho dnes zrazují a připravují se na válku. Křehkost
systému na denních dodávkách všech zdrojů je doslova děsivá.
Pro mocenské elity jsou to postradatelné aspekty, příliš mnoho lidí, kteří ubírají zdroje. Rusko
žádný stát ani Evropu nenapadne, má své zdroje na mnoho set let. Poslední největší světové
zdroje a ke své obraně má jediného spojence - jaderné zbraně!

---

...V případě, že někomu na hranicích povolí nervy nebo provede záměrnou provokaci, nelze vyloučit vznik jaderného konfliktu, jehož následky ponese z velké části Evropa. Bez použití jaderných zbraní by se Rusko vůči NATO neudrželo.

To si kupodivu někteří mediální bojovníci stále neuvědomují. Měli by si položit zásadní otázku. Chci položit život za zisky amerických globalistů a za to, aby obyvatelé Krymu museli žít na Ukrajině, přestože tam žít nechtějí? Vědí naši bojovníci proti neexistující ruské agresi a propagandě, co mají udělat v případě jaderného výbuchu? Čekají je výpadek převážné většiny elektroniky, stavby hroutící se tlakovou vlnou, tepelné záření jako na slunci, jaderné záření, jaderný spad, znehodnocená voda i potraviny, mrtvá zvířata, zničený majetek, masové hroby plné rozkládajících se mrtvol, doživotně poškozené zdraví – v lepším případě. Jaderná válka není hra na displeji.

Spojené státy mají podle informace z června minulého roku kolem 7 000 jaderných hlavic (1 930 na strategických nosičích), Francie celkově 300 (na nosičích 280), Británie 250 (na nosičích 120). Rusko jich má 7 250 (na nosičích 1 790), Čína celkem 260, Indie 120, Pákistán 130, Izrael 80 a Severní Korea asi 10. Pár kusů mají možná Saúdská Arábie a Írán díky rozpadu SSSR a obchodu se Severní Koreou.

Arzenálů je dostatek na pobití většiny obyvatel Evropy a zamoření značné části okolního světa. Jaderná bezpečnost je založena na vzájemném strachu z následků. Nicméně nenávistná mediální propaganda proti Rusku se snaží přesvědčit obyvatele Evropy, že válka je nutná. A zároveň se v Evropě stále volá po větším počtu zbraní. Přitom NATO reprezentuje 13 % obyvatel zeměkoule, ale 60 % světových výdajů na zbrojení. Díky Obamovi, Clintonové a Merkelové stále ještě míří vojáci k ruským hranicím...

---

Smiřovat se se zlem, jako s nevyhnutelným, je defétismus. A zejména politici by si to neměli dovolit. Do války nás nevtahuje nějaký Kyjev, Washington či Moskva. Ne válce musíme říci sami. Těch, co vydělají na válce, je málo, těch, co potřebují mír, je většina. Nevymlouvejme se na dluhy, ty byly, jsou a budou - války jsou ale jen mrháním společenskými zdroji,“

---

Polská tv stanice TVP INFO informovala polské občany o tom, co EU, USA a NATO „upekli“. Samozřejmě, hlásná trouba protektorátního režimu v Praze, ČT24, nám, občanům České republiky, „zapomněla“ tuto informaci přinést. Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předloží Frank-Walter Steinmeier devítistránkový dokument vzniku Evropského superstátu. Členské státy se vzdají: 1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny 2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů 3)vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku, transformace NATO V preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují: „Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu.“ * Vznikne společná armáda „European Security Compact” na principu „ohrožení jednoho státu/ohrožení všech států“ * Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru * Bude zvětšena pravomoc „Evropského veřejného žalobce“ a vznikne jednotný trestní zákon * Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku * Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout * Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma * Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země, otázka nezní zda, ale kdy bude přijato * Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi…“ To je tak ve zkratce všechno. Takže je to tu, vážení. To o čem jsme varovali, se stává skutečností. Globalisté se zřejmě po neúspěchu v USA zaměřili více na Evropu. Připravte se, přichází prostá likvidace národních států a národů a podle všeho evidentní příprava na válku s Ruskem a Čínou.

---

Celé mi to přijde jako nesmysl. Rusko mělo minimálně dvakrát příležitost obsadit celou Střední Evropu včetně Německa. Tím myslím opravdu obsadit a začlenit do svého teritoria, ne poslat pár tisíc vojáků, aby tam opruzovali na základnách, jako to udělali v r. 1968. Mluvím samozřejmě o válce proti Napoleonovi, kdy došli do Paříže, a o druhé světové válce, kdy obsadili půl Německa. Neexistovala tehdy síla, která by je donutila odejít - a pokaždé dobrovolně odešli. A to se tehdy jednalo o mnohem agresivnější režimy a dobu, kdy vojenské obsazení teritoria se bralo jako normál a báťuška car nebo generální tajemník se nemuseli ani v nejmenším ohlížet na nějaké veřejné mínění. Navíc bylo Rusko (resp. SSSR) ekonomicky víceméně naprosto soběstačné.

Dnes je Rusko bezprecedentně ekonomicky provázané s Evropou, miliony Rusů mají evropské vzdělání či do Evropy pravidelně cestují a navíc je Rusko v relativním porovnání s ostatními velmocemi nejslabší od dob Petra I. Má mj. mnohem menší podíl na globálním počtu obyvatel či HDP. Opravdu si myslíte, že by byli tak blbí, aby takto spáchali sebevraždu?

---

..přímá příprava na válku s Ruskem...pokud lidé na zemi nepochopí lež...bude válka...vše k tomu cíleně směřuje...očekávám manipulaci stejně jako ted s chem.útokem...nejde vůbec o Asada...jde přímo o Rusko..ukazovat,čeho je schopno...a s jakým démonem spolupracuje...vše provokace a omluvenka či oblbnutí veřejnosti...čekejme virtuálně a manipulativně falešné zprávy o napadení Ruska v Pobaltí...možná Litva...možná Polsko..to bude médii ukázáno a kdejaké falešné zpracování mužů se zelenými obleky...a to bude zase práce tajných spec.jednotek ...otázka jak dlouho zatlačený medvěd bude hrát roly bezbolestného kopání do něj....aby si zachoval tvář Ivan,nemůže couvnout,jen díky chladné aspon zatím hlavě Putina,nepřišla tvrdá odpověd....pokud to ted Amíkům prošlo tak příště zkusí další špínu...stejně tak jak to bylo třeba v Iráku,kde si agresi omluvili že má Husajn zbraně hromadného ničení a pak se prokázalo že nic nemá...tak ted stejně falešný chemický útok jakoby od Asada...lidi probudte se....Chtějí vyprovokovat Rusko...k světovému jadernému koinfliktu a Evropu naženou Amíci do války....naštěstí to bude rychlé....a tvrdé....zasloužíme si to za naivitu oslů,co si nepřiznají že agrese a lži jdou ze západu...a to říkám já,který západu věřil a východ odsuzoval...ale změnil jsem názor..

---

...doporučené externí odkazy

Facebook - wiki

Facebook - youtube

---

...tip na stránku 

teorie Placaté Země

Facebook | předtím a ted

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio