Facebook - esoterika

 

Ve společnosti, kde ženy nemají vitalitu, jsou slabé a nešťastné, nemůžou být ani muži silní, natož odvážní a vitální. Budou stejně slabí a bez vitality, jako jejich ženy. Naproti tomu tam, kde jsou ženy transfigurovány, milovány a respektovány, se i muži stávají silnými a hrdinnými a duchovnost vzkvétá.

---
ale dopřejte si chvíle samoty,
stejně jako jsou osamoceny struny loutny, 
a přesto se zachvívají touž hudbou.
Dejte druhému své srdce. 
Ne však do držení, 
neboť vaše srdce může držet jen ruka Života.
Stůjte při sobě, ne však příliš těsně, 
neboť pilíře chrámu stojí odděleně
a dub neroste ve stínu cypřiše, 
ani cypřiš ve stínu dubu.
CH.D.

---

Jakou hemisféru používáš? ;)

Většina lidí používá levou hemisféru, protože tak byli vychováni.

Vidíš tanečnici na obrázku otáčet se ve směru hodinových ručiček, nebo proti směru? Pokud ji vidíš otáčet se ve směru hodinových ručiček, používáš pravou hemisféru.
Pokud ji vidíš otáčet se proti směru hodinových ručiček, používáš levou hemisféru.

... Drtivá většina lidí používá převážně levou hemisféru mozku, která je omezena na racionální poznání světa. Drtivá většina lidí proto nedokáže poznat a prožít skutečné štěstí, které pramení z pravé hemisféry mozku, která je propojena se srdcem. ♥

Levá hemisféra :-)
Levá hemisféra mozku ovládá pravou část těla. :)

Celá dnešní společnost je vytvořena na základě levé hemisféry. I proto většina lidí dokáže používat z velké části jen levou hemisféru. Lidé potřebují mít vědecké důkazy, aby něčemu uvěřili, aby získali poznání.
V levé hemisféře vzniká zejména analytické myšlení, lineární sled myšlenek a verbální myšlení, které vychází ze slov a symbolů - mluvených nebo psaných. V této hemisféře se tvoří i věty a řeší matematické rovnice. Dalo by se říci, že levá hemisféra nám zpřístupňuje vědu a technologie. Je sídlem logiky, řeči a vůle. Díky ní dokážeme pracovat s fakty, daty a čísly, dokážeme vyřešit matematické úlohy, zda máme smysl pro míry a váhy. Odpovídá za naše analytické myšlení, cit pro pořádek a za systematický přístup. Vytváří hranice a strukturu. Vytváří také strach a pocit odloučení od ostatních.
Instinkt přežití pochází z levé hemisféry. Práce a peníze ... lidé jsou jediný druh na planetě, který musí platit za přežití a život. Peníze musely být výmysl levé hemisféry.
Tato hemisféra vnímá čas lineární - minulost, přítomnost, budoucnost. Pokud často přemýšlíte nad tím, jestli budete mít dostatek peněz v budoucnosti, tyto myšlenky pocházejí z levé hemisféry.
Levá hemisféra poskytuje i kritické myšlení, které je v dnešní době velmi důležité, ale málokdo tuto schopnost využívá.
Lidé, kteří používají převážně levou hemisféru nedokážou pochopit lidi, kteří využívají pravou hemisféru. Považují je za podivíny, ba až bláznů, protože racionálním myšlením nedokážou pochopit jejich činy a myšlenkové pochody.
Levou hemisféru mozku si můžeme představit jako vězení. V tomto vězení máme dovoleno dělat jen to, co nám rozum dovolí. Pouze pomocí pravé hemisféry se můžeme z tohoto vězení dostat.

Pravá hemisféra :-)

Pravá hemisféra je odpovědná za myšlenkovou syntézu - spojování jednotlivých myšlenek nebo pojmů, chápání v širších souvislostech, tvořivost, intuici, umění, představivost, emoce a náhled na svět neomezených možností. Tato hemisféra nám slouží při poslechu hudby, ale i vnímání trojrozměrných předmětů. Dá se říci, že tato hemisféra nám zpřístupňuje umění a vede fantazii a intuici. Otevírá a bourá vězení, které bylo vytvořeno levou hemisférou. Otevírá dveře do světa neomezených možností. Díky pravé hemisféře už člověk není omezen jen na racionální poznání.
Pravá hemisféra mozku ovládá levou část těla. Poskytuje nám spojení se srdcem. Lidé používající pravou hemisféru se dokáží řídit srdcem.
O leváků se říká, že mají talent na umění, protože leváctví se spojuje s pravou hemisférou. Leváci prý dokáží využívat pravou hemisféru více než praváci.
Pravá hemisféra hraje také důležitou roli v pochopení emocí a pochopení života a vesmíru. Pochopit život a vesmír jen racionálním myšlením není možné.
Všechny významné objevy a vynálezy vědy a také všechny významné umělecká díla se zrodily nejdříve v naší pravé hemisféře.

Využívání obou hemisfér :-) :-)

Pokud dokážeme využívat obě hemisféry, dokážeme využívat svůj potenciál naplno.
Starověké civilizace dokázali využívat obě hemisféry mozku, proto byly takové vyspělé. Nevyužívaly pouze levou, racionální část mozku jak to dnes dělá většina lidí, ale využívali i pravou hemisféru a dokázali tak úžasné věci.
Levá hemisféra způsobuje odloučení od ostatních, kdežto pomocí pravé hemisféry můžeme vidět a chápat, že vše je se vším propojené. Vše je v dokonalé harmonii. Starověké civilizace toto věděli.
Kdo má znalosti, ten má moc. A kdo má moc, ten ji může využít podle svého uvážení. Pokud by byla tato moc využita ve prospěch lidstva a života na Zemi, svět by vypadal úplně jinak. Dnes je svět takový, jaký je, protože se tato moc zneužívána pro sobecké účely.
Způsob jakým používáme mozek je nejen důležitý pro naše přežijte, ale také rozhoduje o našem úspěchu nebo neúspěchu. Náš svět se velmi rychle mění, a proto se používání obou hemisfér stává stále více důležitější. Pravou část našeho mozku používáme k tomu, abychom vytvářeli kreativní nápady a nové přístupy v strategickém myšlení. Levá část mozku nás lže v tom, že nás nutí myslet si, že nejsme kreativní a nedokážeme přicházet s novými nápady. Pokud si na to zvykneme, zůstaneme zaseknutý v tomto kruhu.
Pokud je levá strana vašeho mozku dominantnější, nepropadejte její trikem. Pokuste se otevřít činnostem, které vám pomohou zapo

---

"commen sense, trust in self experience, inner intuition, sovereignty and true life experience as evidence it self... we, the people, traded for comfortable fear and forced trust in the chosen ones... just to turn our eyes from the Truth" <3

"smysl dávání, důvěra ve vlastní prožitek, vnitřní intuice, sebevláda a skutečný vnímání života jako důkaz sám osobě... my, lidé, jsme vyměnili za pohodlný strach a vnucenou důvěru, vyvoleným... jen abysme odvrátili oči od Pravdy" <3

----

---

...doporučené externí odkazy

Facebook - wiki

Facebook - youtube

---

...tip na stránku 

teorie Placaté Země

Facebook | předtím a ted

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio