Ledvinové kameny

Ledvinové kameny

Příznaky ledvinových kamenů

 • bolest v boku
 • bolest vyzařující do třísla
 • neklid
 • schvácenost
 • bolest při močení
 • časté nutkání k močení
 • nervozita
 • pocení
 • bolest beder
 • pocit na zvracení
 • zimnice
 • krev v moči
 • průjem
 • zvracení
 • horečka

Popis ledvinových kamenů

Urolitiáza (močové kameny) je charakterizována tvorbou kamenů v močových cestách. Je to velmi časté onemocnění ledvin.

Kameny (konkrementy) mohou vznikat kdekoli v močovém ústrojí. Nejčastěji v ledvinách, dále v močovodech a v močovém měchýři. Jsou tvořeny látkami (soli, minerály), které jsou normálně v moči rozpustné, ale za některých okolností dochází k jejich krystalizaci a postupné proměně v nerozpustný konkrement.

Existuje několik druhů kamenů, dle hlavní stavební složky. Nejčastější jsou konkrementy z oxalátu vápenatého, urátové, struvitové (fosforečnan hořečnatoamonný), konkrementy infekční, vzácné jsou cystinové a xantinové.

Urolitiáza postihuje asi 4% populace v ČR, z toho dva až třikrát častěji muže než ženy.

Příčiny vzniku ledvinových kamenů

Vznik kamenů (konkrementů) je způsoben kombinací více faktorů. Dochází k nim při přesycení moči kamenotvornými látkami. K tomu dochází buď při snížené tvorbě moči u nízkého příjmu tekutin či při práci v horku, nebo při zvýšeném vylučování kamenotvorných látek jako je kalcium, uráty, oxaláty. Velký vliv mají i změny pH moči.

Na vzniku kamenů se také uplatňuje nedostatek látek, které urolitiáze zabraňují. Mezi tyto látky patří kyselina citrónová, magnézium.

Na vzniku urolitiázy se podílejí i infekce močových cest. Zde se uplatňují zejména druhy bakterií produkující enzym ureázu, která tvoří amoniak a tím zvyšuje pH moči. Vznikají tak infekční konkrementy.

Zvýšená náchylnost k urolitiáze se pozoruje také u nemocných např. se zvětšenou prostatou, nebo u jiných stavů, kdy dochází následkem nějaké překážky v močových cestách k omezení či zpomalení odtoku moči. Dochází tím k jejímu váznutí (stagnaci).

Rizikové faktory ledvinových kamenů

Faktorů, které mohou zvýšit riziko vzniku kamenů je víc. Patří sem nedostatečný příjem tekutin, hlavně čisté vody. Když má tělo nedostatek tekutin, musí vodou šetřit a tak jí do moči profiltruje míň. Moč je pak více koncentrovaná, obsahuje tak relativně víc látek schopných krystalizovat a utvořit kameny.

Dalším faktorem je výskyt v rodině. Pokud někdo v rodině močovými kameny trpí, je zvýšené riziko, že to postihne i vás. A také, když už jste jednou urolitiázu prodělali, existuje asi 5O % riziko, že se onemocnění bude opakovat.

Co se týká pohlaví a věku, muži bývají 2-3krát častěji postiženi než ženy a onemocnění se může vyskytnout kdykoli mezi 20. a 80. rokem.

Stravovací návyky mají také vliv na tvorbu kamenů. Hlavně diety se zvýšenou konzumací proteinů,sodíku (soli) a sníženou konzumací vápníku mohou dopomoci k tvorbě konkrementů.

Dalším z faktorů je nesprávné užívání některých léků, vysoký krevní tlak, obezita a nízká pohybová aktivita. U jedinců s nepatrnými pohybovými návyky, dlouhým sedavým zaměstnáním či u imobilních jedinců následkem limitované pohybové aktivity dochází k většímu uvolňování vápníku z kostí a vylučování ledvinami se zvýšeným rizikem vzniku kamenů.

Také u nemocných trpících různými onemocněními trávicího ústrojí dochází k změnám ve vstřebávání vápníku s následnými změnami jeho koncentrace v moči.

Prevence ledvinových kamenů

Základ představuje dostatečný příjem tekutin. Denně by se měli vypít alespoň dva litry vody. Nejlepší je čistá voda. Doporučuje se také vypít jeden pohár domácí ovocné, nejlépe citrónové šťávy.

Pokud jste již jednou močové kameny měli a víte, jakého druhu byly, doporučuje se jako prevence opakovaného výskytu kamenů držet speciální diety.

Jedinci s hyperoxalurií by se měli vyhýbat potravě s vysokým obsahem oxalátů. Neměli by jíst špenát, oříšky, mandle, rebarboru, sóju, sezamová semínka. Měli by omezit pití kávy a čajů.

hyperkalcurie se doporučuje snížit přísun soli. Sůl totiž táhne také vápník k vyloučení ledvinami. Spotřeba soli by měla být přibližně 6g/den.

Nemocní s hyperurikosurii by měli redukovat spotřebu masa.

Příznaky a projevy ledvinových kamenů

Močové kameny mohou být pokud jsou v ledvině a nebrání plynulému odtoku moči zcela bez příznaků. Někdy se dá prokázat v moči krev. Většinou je krvácení natolik malé, že se prokáže jen pod mikroskopem. Zřídka je takové intenzity, že zabarvuje moč, pak může být vidět i pouhým okem. Důvod přítomnosti krve v moči je následkem poranění výstelky močových cest kamenem.

Když se kámen dostane z ledvin do užšího prostoru močových cest, může se projevit velmiintenzivní bolestí v boku, většinou na jedné straně. Je to tzv. kolika, kolikovitá bolest. Vyzařuje do třísla. Je obvykle přerušovaná s intervaly bolestivosti od 20 do 60 minut, v závislosti od délky pobytu kamene v úzkém prostoru.

Pokud kámen projde až do močového měchýře kolikovitá bolest zmizí. Bývá také silná bolest při močení a časté nutkání k močení. Moč může být zabarvena do červena od krve, mohou v ní být vločky sliznice.

Kolika je obvykle doprovázená celkovou nevolností, pocitem na zvracení a zvracením, někdy průjmem.

Pokud se kámen dostane z močovodu až k přechodu do močového měchýře, které je velmi úzké, může se tam kámen zaseknout a zabrání tak odtoku moči. To pak představuje riziko vzniku infekce projevující se celkovými příznaky jako horečka a zimnice. Při postižení obou stran může dojít k selhání ledvin.

Vyšetření ledvinových kamenů

Úvodem se v anamnéze lékař vyptává na rodinný výskyt močových kamenů, na stravovací návyky, pitní režim, užívané léky a četnost urologických infekcí.

Z vyšetření se provádí vyšetření moči, kde se prokazuje přítomnost krve a různých minerálů. Provádí se také kultivace moči, měření pH moči.

Základem vyšetření a diagnostiky bývají zobrazovací vyšetření. Konkrementy obsahující vápník a/nebo cystin jsou rentgenkontrastní a proto se k jejich zobrazení vystačí s prostým rentgenovým snímkem břicha.

U kamenů urátových, jež nejsou rentgenkontrastní, se před snímkováním dodává do těla kontrastní látka, která se pak z těla vyloučí.

Kameny v pánvičce ledvinné lze prokázat ultrazvukem.

Léčba ledvinových kamenů

Při ledvinové kolice se ulevuje bolestem podáním léků proti bolesti (analgetik) a léků, které uvolňují stahy hladké svaloviny v močovodech (spasmolytika). Je-li přítomna nevolnost a zvracení u dehydratovaných pacientů, podává se dostatečné množství tekutin.

U vážnějších stavů spojených s urputnými bolestmi, které nechtějí polevit, při těžkém zvracení, známkách infekce a ucpání močových cest, je nevyhnutná hospitalizace pacienta. Přibližně 80 % konkrementů z těla odejde. Jde většinou o kameny velikosti do 4 mm. Pokud jsou kameny větší, nejvhodnější metodou léčby je zničení kamenů extrakorporální litotrypsí rázovou vlnou.

U pacientů s již v minulosti prodělanou urolitiázou se jako součást léčby a zároveň prevence recidivy doporučuje dietní úprava stravy, dle typu vyloučených kamenů (dietní doporučení viz prevence).

K léčbě patří v některých případech i farmakologická léčba. Thiazidy snižují vylučování oxalátů a vápníku asi o polovinu. Allopurinol se podává u pacientů s hyperurikosurií, což je zvýšené vylučování kyseliny močové. U nemocných se struvitovými konkrementy by se měla pokusně nasadit dlouhodobě antibiotika, alespoň 6 týdnů, s následným zvážením pokračování terapie litotrypsí nebo chirurgicky.

Nemocní s v minulosti prodělanou urolitiázou by měli být pravidelně sledováni lékařem (nefrologem nebo urologem) alespoň jednou do roka.

Jak si mohu pomoci sám

Základem je dodržování zdravého životního stylu s velkým příjmem tekutin, nejlépe čisté vody (alespoň 2 litry denně).

Do denního programu zařadit pravidelný pohyb, pokusit se redukovat nadváhu. Co se stravování týká dodržovat dietní doporučení (viz prevence).

Komplikace ledvinových kamenů

Včasná diagnóza a léčba by měla zabránit vniku komplikací. Jednou z komplikací je krvácenínásledkem poranění sliznice močových cest průchodem konkrementu a vznik infekce.

Když kámen ucpe močové cesty a zabrání tak odtoku moči (obstrukce), zvyšuje se náchylnost organizmu k infekci. Může vzniknout zánět močového měchýře, močovodů, ale hlavním rizikem je postup infekce k ledvinám se vznikem zánětu ledvin (pyelonefritida) až celotělové sepse(urosepse).

Při postižení urolitiázou na obou stranách se vznikem oboustranné obstrukce hrozí riziko selhání ledvin.

Sice vzácná, ale také nebezpečná je možnost protrhnutí stěny močovodu a vypadnutí kamene do břišní dutiny se vznikem zánětu pobřišnice.

Zdroj: http://nemoci.vitalion.cz/ledvinove-kameny/

---

Ledvinové kameny

Močové kameny odborně nazývané urolitiáza, jsou tvrdé útvary, které mohou vznikat kdekoliv v močovém ústrojí, nejčastěji v ledvinách nebo močovém měchýři. Jedná se obvykle o velice nepříjemné a bolestivé onemocnění, které nás může ohrozit nejrůznějšími vážnými komplikacemi.

Tvorba močových kamenů je časté onemocnění. Postihuje zhruba 5-15 % světové populace, 2-3x častěji muže než ženy a více než 50 % nemocných se „vrací s kameny“ v průběhu života opakovaně. Vrchol výskytu močových konkrementů se pro obě pohlaví posunul směrem ke starší populaci. Markantní zvýšení výskytu močových kamenů by mohlo být výsledkem faktorů vnějšího prostředí jako dietních zvyklostí a životního stylu, zejména vlivu zvýšené konzumace živočišných bílkovin.

Jak vznikají močové kameny?

K tvorbě močových kamenů dochází v těchto případech:

 • při tvorbě vysoce koncentrované moče (nedostatečný příjem tekutin, práce v horku);
 • při opakovaných zánětech ledvinových pánviček a močového měchýře;
 • při nesprávném užívání některých léků;
 • při blokádách odtoku moče;
 • při dlouhodobém omezení tělesné aktivity (ležící pacienti);
 • u geneticky podmíněných poruch látkové výměny.

Může se uplatnit i kombinace několika faktorů najednou.

Močové kameny se tvoří nahromaděním minerálních solí, které vykrystalizují a vytvoří spolu konkrement nebolimočový kámen. Na krystalky velikosti malých zrníček se postupně nabalují další, až vznikne kámen.

Vznik kamenů je většinou způsoben kombinací více faktorů. Vnitřní faktory jsou souhrnem převážně dědičných biochemických nebo anatomických vlastností každého člověka. Zahrnují etnické, rasové, dědičné vlivy a vrozené fyziologické nebo anatomické predispozice k tvorbě močových konkrementů. Vnější faktory jsou potom souhrnem vlivů okolního prostředí. Zahrnují místní klima, kvalitu pitné vody, dietní režim dané populace, přítomnost nebo nepřítomnost některých stopových prvků v potravinách nebo pitné vodě a faktory sociologické.

Jednou z hlavních příčin je nedostatečný příjem tekutin. Tělo tvoří menší množství vysoce koncentrované moče. Snadno pak dochází k tvorbě krystalů. Dalším rizikovým faktorem jsou infekce močových cest. Některé bakterie mění chemické vlastnosti moče a podporují formování kamenů. Rizikový je také nadměrný příjem kamenotvorných látek potravou, a tím i jejich zvýšená koncentrace v moče. Dále blokování odtoku moče nebo vrozené poruchy metabolismu.

Může se jednat o vrozené metabolické onemocnění, které se projeví už v dětství (cystinurie). U dospělých pak hrají roli získaná metabolická onemocnění (např. zvýšená tvorba kyseliny močové a jejích solí, zvýšená činnost příštítných tělísek, nadledvin atd.), poruchy vstřebávání a vylučování složek potravy střevem (po operacích střev či na zánětlivém podkladě), nadměrný příjem kamenotvorných složek potravou (šťavelany, vápník, kyselina močová), nedostatek nebo nízká koncentrace ochranných složek moče (soli kyseliny citronové, hořčík), dehydratace a nízký denní příjem tekutin. Močové kameny může způsobit cizí těleso v močových cestách zajišťující její drenáž z močového měchýře (močová cévka), z ledviny (tzv. nefrostomie), drenáž močovodu (tzv. stent močovodu), vrozené anomálie močových cest. Tyto příčiny se mohou kombinovat při různých stavech (po střevních operacích, při imobilizaci pacienta atd.).

Jaké známe druhy močových kamenů?

Existuje několik různých druhů močových kamenů, které rozlišujeme podle jejich chemického složení. K nejčastějším močovým kamenům patří vápenaté (ze šťavelanu vápenatého). Kromě nich se ale mohou tvořit i kameny urátové, složené z kyseliny močové, struvitové z fosforečnanu hořečnatoamonného, které vznikají v prostředí infekce, nebo cystinové objevující se vzácně u vrozených poruch látkové výměny.

Jaké jsou příznaky močových kamenů?

Pokud je močový kámen v ledvině a nebrání odtoku moče, často je onemocnění zcela bez příznaků. U řady pacientů je přítomnost močových kamenů náhodným nálezem při vyšetření např. ultrazvukem nebo rentgenem.

Klinické příznaky závisejí na tom, ve které části močových cest se kámen nachází.

Nejtypičtějším a nejbolestivějším příznakem je ledvinová kolika. Je to intenzivní bolest v boku s vyzařováním do třísla, někdy přerušovaná, často doprovázená nevolností a zvracením. Moč hromadící se za překážkou vytváří tlak, který může poškodit ledviny a je také vhodným prostředím pro pomnožení bakterií a vznik zánětu. Pokud se dostane kámen do oblasti spojení močovodu s močovým měchýřem, může dojít k blokádě odtoku moče a je-li postižení oboustranné, může dojít i k akutnímu selhání ledvin. Pokud kámen projde až do močového měchýře, kolikovitá bolest zmizí. Častým projevem poranění sliznice močových cest je také přítomnost krve v moči, někdy pozorovatelná i pouhým okem. Příčinou koliky a jejích příznaků je postup kamene močovodem směrem do měchýře. Pacienti trpící renální kolikou by měli neprodleně podstoupit lékařské (urologické) vyšetření. Jenom tak se dá zajistit správná, účinná léčba a prevence komplikací, které mohou u neléčených stavů nastat.

Kámen močového měchýře se vyskytuje u nemocných (zejména mužů), kteří jsou náchylnější k častým močovým infekcím kvůli problémům s vyprazdňováním moče v důsledku onemocnění močového měchýře, prostaty a močové trubice nebo u stavů po operaci na dolních močových cestách. Jeho projevem může být krev v moči, časté nucení k močení i zástava močení.

Kameny močové trubice jsou vzácné, vyskytují se prakticky jen u mužů nebo chlapců jako součást vážnějšího onemocnění (často vrozeného) močových cest.

Jak určíme diagnózu močových kamenů?

Pacienti jsou kromě tělesného vyšetření lékařem dotazováni na své stravovací návyky, pitný režim, užívání léků, předchozí choroby a choroby v rodině, aby se objasnilo, které faktory se mohou na vzniku močových kamenů podílet.

Ultrazvukové vyšetření (sonografie) často ukáže jen nepřímé známky kamenu v močovodu, to je hromadění moči v ledvině (tzv. městnání). Sonografie je levná, rychlá a široce dostupná zobrazovací metoda, a tudíž je nejlepší na posouzení stavu ledvin a měchýře i v ambulantních podmínkách. Zhruba 80–85 % kamenů vidíme na prostém rentgenovém snímku vleže – nazýváme je jako rentgen-kontrastní, zbylých 15–20 % kamenů na prostém snímku nevidíme, resp. jsou vidět velmi slabě. Tato vlastnost je podmíněna chemickým složením kamene. Kameny, které obsahují vápník, je možné zobrazit i prostým rentgenovým snímkem. Jindy se musí použít metod, kde se aplikuje do žíly kontrastní látka, která se pak vylučuje do moče (vylučovací urografie)Vyšetření moče a krve může pomoci k objasnění příčin vzniku močového kamene a napomůže k terapii a prevenci těchto stavů. Možnou alternativou obou vyšetření je vyšetření computerovou tomografií (CT), které trvá několik sekund a zobrazí všechny druhy a velikosti kamenů v močových cestách.

Jako další doplňkové testy se u pacientů s kameny močových cest provádí vyšetření moči na přítomnost bakterií a její chemické složení a krevní testy na funkci ledvin.

Jak léčíme močové kameny ?

V akutním stadiu je cílem léčby uvolnit překážku v odtoku moče, dále odstranit kámen a současně zachovat močové cesty v dobrém funkčním stavu.

Jako akutní pomoc při ledvinové kolice se používají léky, které pomáhají uvolnit napětí hladkého svalstva močových cest, a tak zmírní nejen bolest, ale často pomohou ke spontánnímu odchodu kamene.

Při velikosti kamenů do 4-5 mm je až 85 % šance na jejich spontánní odchod (vymočení) při předepsané léčbě a dodržování dopo­ručení urologa. To platí i pro ­koliku, která je způsobena kamínkem této velikosti. Je důležité vymočený kámen zachytit, aby bylo možné provést jeho chemický rozbor. Kameny, které způsobují infekci v močových cestách nebo blokádu odtoku moče, je třeba odstranit. Konkrementy větší než 6 mm odcházejí již pouze v 50 % a šance u 8 mm kamene klesá na 10-15 procent. Rozhodnutí urologa, zda již nemocného operovat nebo ještě vyčkat, závisí na mnoha faktorech (věk, přidružené nemoci, velikost a lokalizace kamene, stav horních močových cest, přítomnost vrozených anomálií atd.). V zásadě platí, že u kamenů blokujících močovod a větších velikostí nečekáme, zejména když se u pacienta vyvíjí teplota, a neprodleně provádíme operační výkon. Rovněž intenzivní kolika která nereaguje na léčbu je důvodem k aktivnímu přístupu. Trendem dnešní doby je chirurgicky vyřešit všechny kameny významné velikosti (6 mm a více), i ty, které nezpůsobují žádné subjektivní potíže. Až 80 % takových pacientů totiž dospěje do pěti let do stadia, kdy se objeví obtíže.

Mnohé kameny je možné odstranit endoskopicky (do močového měchýře a dále do močovodu a ledviny zavádí speciální přístroj a kde je možné kámen drtit na menší části, které poté odejdou přirozenou cestou, nebo se stáhnou s pomocí tzv. košíku). Při perkutánní extrakci se kameny po rozdrcení vytahují přes kůži (perkutánně) z boku pod kontrolou speciálních přístrojů.

Na vybraných specializovaných pracovištích se provádí rozbíjení močových kamenů tzv. rázovou vlnou(extrakorporální litotrypse rázovou vlnou). Vlnění o vysoké energii bez problémů prochází tělesnými tkáněmi a vodou a naráží na tvrdé povrchy, jako jsou močové kameny, které se při tom drtí. S použitím rázových vln se lékař pokusí kámen rozdrtit a ten samovolně odejde přes zbylou část močových cest. Nevýhodou je poměrně dlouhá doba tohoto zákroku, je potřeba, aby se lékař až 3 500 krát "trefil" do kamene, aby jej dokonale rozdrtil. Na druhou stranu je to nebolestivé a není potřeba otevřené operace.

V minulosti hojně užívané klasické otevřené operace jsou až na výjimky dnes již minulostí. Klasické operační řešení je nutné v méně než 5 % případů. Zcela výjimečně urolog rozhodne o odstranění celé ledviny. Bývá to v případech, kdy funkce ledviny je výrazně poškozena nebo je zdrojem závažné infekce.

Zdroj: http://www.androgeos.cz/cs_CZ/ledvinove-kameny

---

Ledvinové kameny

Popis

Ledvinové kameny jsou tvořeny nahromaděním minerálních solí, které se mohou usazovat kdekoliv v močových cestách. Ke krystalizaci dochází při nasycení moči krystalotvornýmimi látkami a při změně pH moči (např. při infekci).

Druhy kamenů: vápenné kameny (tvořené šťavelanem nebo fosforečnanem vápenatým) - 80%
kameny z kyseliny močové
kameny tvořené fosfátem hořečnato-amonným
cystinové kameny

Příčiny

Příčiny vzniku:

Vápenné kameny:
vysoká hladina vápníku v krvi a následně v moči:

 • zvýšené vstřebávání vápníku ve střevě ( často dědičná tendence )
 • porucha funkce příštítných tělísek
 • otrava vitaminem D
 • nadměrná konzumace rafinovaných cukrů - stimuluje tvorbu inzulínu, který způsobuje nadměrné vylučování vápníku močí
 • vysoká konzumace živočišných bílkovin zvyšuje též vylučování vápníku močí
 • nadměrná konzumace šťavelanů ( špenát, reveň, řepa, arašídy,jahody, angrešt, chřest, kakao, čokoláda, ostružiny, sladké brambory, pečené fazole, pórek, rebarbora, hroznové víno, coca-cola)
 • nadměrné pití některých druhů minerálek dehydratace

  Urátové kameny (z kyseliny močové):
 • nadměrná hladina kyseliny močové v krvi - při dně
 • dehydratace

  Kameny z fosfátu hořečnato-amonného:
 • Se tvoří na základě infekce ( především u žen )

  Cystinové kameny:
 • Cystinurie - dědičná porucha

  Příznaky

 • Nepříliš silná bolest na jedné straně dolní části zad
 • Ledvinná kolika - způsobená pohybem kameny v močovodu nebo ledvinách
 • Potíže s močením - způsobují kameny v močovém měchýři
 • Častější infekce

  Klasická léčba

 • Vápenné kameny- léky s obsahem sodného fosfátu celulózy
 • Ostatní - citrát draselný
 • Litotripsie - rozbíjení kamenů ultrazvukem
 • Chirurgické operace

  Přírodní a doplňková léčba

 • Mezinárodní vědecké studie ukazují jako největšího pomocníka v léčbě ALOE VERA šťávu z celého listu. Aby ALOE VERA šťáva z celého listu byla efektivní - musí mít minimálně 5000 mg aktivních přírodních polysacharidů aloe na litr.

  Strava:
  Potraviny, které mohou pomoci zabránit vzniku ledvinových kamenů:
 • Ovoce
 • Zelenina
 • Vláknité obiloviny (např. rýžové otruby)
 • Dostatek vody
 • Potraviny bohaté na vitamín A jsou prospěšné pro močové cesty a tlumí tvorbu kamenů ( vojtěška, meruňky, ananasový meloun, mrkev)
 • Tvrdí se, že každodenní pití vody s malým množstvím jablečného octa nebo citrónové šťávy a medu pomáhá rozpustit kameny

  Potraviny, které mohou přispívat ke vzniku ledvinových kamenů:
 • Potraviny s vysokým obsahem proteinů, zejména masa
 • Nadbytek soli
 • Potraviny s vysokým obsahem šťavelanů ( špenát, reveň, řepa, arašídy,jahody, angrešt, chřest, kakao, čokoláda, ostružiny, sladké brambory, pečené fazole, pórek, rebarbora, hroznové víno, coca-cola)
 • Rafinované cukry
 • Káva a alkohol - dehydratují organismus a mohou podpořit tvorbu urátových a šťavelových kamenů
 • Omezení vápníku ve stravě může být podle studií bezcenné nebo i škodlivé. Paradoxně se může zvýšit množství šťavelanů v moči a podpořit se další výskyt ledvinných kamenů.

  Potravinové doplňky:
  Hořčík - 500mg denně - redukuje vstřebávání vápníku a může snižovat hladinu šťávelanů v moči. Užívá se oxid hořečnatý, hydroxid nebo chlorid hořečnatý.
  B komplex vitamínů - v kombinaci s hořčíkem redukují výskyt šťavelanů
  Zinek -50-80 mg - může pomoci zablokovat tvorbu krystalů, které by se přetvořily na kameny
  Renol - speciální bylinný sirup určený k regeneraci ledvin a močových cest
  Aloe vera - konzumovaná v takovém množství v jakém nemá projímavé účinky, může být užitečná v prevenci tvorby kamenů a v omezování velikosti kamenů během akutního záchvatu.

  Byliny:
  Odvar z kopřivy - pomáhá rozpustit kameny
  Jinan dvoulaločnatý a vodilka ve formě výtažků podporují krevní oběh v ledvinách a mají protizánětlivé účinky.

  Homeopatie:
  Silný záchvat bolesti při ledvinné kolice můžeme zmírnit následujícími homeopatiky, vždy je však nutno vyhledat lékaře:
  Berberis - při velmi silné bolesti během močení, lokalizovaní mezi dolními žebry a bokem a vycházejícími ze středu, zhoršující se během pohybu, zmenšující se při lehu na postižené straně
  Cantharis- bodavá bolest vystřelující na všechny strany, pálení močového měchýře, silné nucení na močení, žízeň a zvracení po jídle
  Nux vomica - při pravostranné bodavé bolesti směřující do genitálií a dále do pravé končetiny, doprovázené nevolností a zvracením nebo směřující do konečníku a provázené nucením na stolici. Při zvýšeném tlaku se proud moče zastavuje, nemocný má zimnici a je podrážděný.
  Tabacum- při bolesti přesunující se podél močovodu, vyvolávající nevolnost a studený pot
  Lycopodium- při pravostranné bolesti zastavené v oblasti močového měchýře, nevyzařující do končetiny, při bolesti dolní části zad, ustupující po močení, když se v moči objevuje červená usazenina a bolest se stupňuje mezi 16.00 a 8.00 hodinou ranní.

  V prevenci je nejúčinnější konstituční homeopatická léčba. 

Zdroj: http://nemoci.doktorka.cz/ledvinove-kameny/

---

Stručné pokyny pro nemocné s ledvinovými kameny

Autor: MUDr. Radim Kočvara, CSc

Vydal: Ústav zdravotní výchovy, Praha, 1984

Tvorba ledvinových kamenů je časté onemocnění. Nejvíce postihuje lidi středního věku, ale nevyhýbá se ani dětem, nebo starým lidem. Častý výskyt souvisí zejména s chronicky nedostatečným příjmem tekutin, s přejídáním a nedostatkem pohybu.

Močový kámen je nebezpečný tím, že může náhle či postupně uzavřít močové cesty a tak zabránit odtoku moči z ledvin. To vážně ohrožuje činnost ledviny, zvláště při úplném uzávěru močových cest a při přidruženém zánětu. Malý kámen může někdy nemocný sám vymočit, v některých případech je ale nutné kámen odstranit operací. Některé kameny, umístěné v kalichu ledviny, nevyžadují operaci. Tito nemocní si ale musí být vědomi toho, že kámen se může dát do pohybu a tím vyvolat náhlou překážku v odtoku moči. Takový stav, obvykle provázený bolestmi, vyžaduje okamžité léčení.

Věšina nemocných s ledvinovým kamenem je náchylná k tvorbě dalšího kamene. Dodržování následujícich pokynů lze toto nebezpečí snížit. Proto se také provádí řada vyšetření, mezi jinými rozbor močového kamene. Je důležitý pro stanovení léčebného postupu, a proto nemocný musí přinést každý vymočený kámen k lékaři na rozbor. Léčebný postup určuje odborný lékař, obvykle urolog. Důležitou součástí lěčby je pitný a dietní režim, jehož důsledné dodržování snižuje u většiny nemocných riziko vzniku nového močového kamene.

PITNÝ REŽIM

1. Množství

Nemocní s ledvinovými kameny musí především zabránit tvorbě příliš koncentrované moči. Potřebné množství tekutin je určováno množstvím moči, které by u jinak zdravého jedince nemělo klesnout pod dva litry za 24 hodin. To znamená, že při zvýšené námaze, při nadměrném pocení, při pobytu v horkém prostředí, při průjmech, musí být příjem tekutin zvýšen alespoň do té míry, aby se dosáhlo potřebných dvou litrů moči. Doporučujeme, aby si nemocný toto množství postupně vysledoval, tj. aby si zprvu změřil jednotlivé porce moči a nespoléhal se na nepřesný odhad, zejména v uvedených kritických podmínkách. Je také možné opatřit si močoměr a odměrný válec (v prodejnách zdravotnických potřeb) a sledovat specifickou hmotnost moči. Tu pak udržovat pod 1,015 g/cm3

2. Pravidelnost

Tvorba málo koncentrované moči musí být stála. Lze to zajistit pouze pravidelným přijmem tekutin, nejlépe ve dvou až tříhodinových intervalech, nikoli v nárazech. Také před spaním se musí nemocní s ledvinovými kameny dostatečně napít, popřípadě i při každém nočním močení. Jen tímto způsobem je možné zajistit tvorbu málo koncentrované moči po celých 24 hodin, tedy i v noci a k ránu.

3. Složení tekutin

Hlavní zásadou je co nejpestřejší skladba tekutin, což znamená denně střídat minerálku, čaj, mléko, nízkostupňové pivo, ovocnou šťávu a podobně (pokud lékař některý nápoj nezakáže). Druhou zásadou je, aby polovina předpokládaného množství přijímaných tekutin byla čistá voda bez přísad.

DIETNÍ REŽIM

Dietní režim se řídí složením močového kamene a výsledky odborných vyšetření. Proto tento režim vždy upřesňuje odborný lékař. Zde uvádíme jen všeobecné zásady. Základním doporučením je střídmá a pestrá strava. Podle skladby doporučujeme určité úpravy jídelníčku, které ve většině případů ani tolik neomezují, jako spíše odstraňují určité dietní zlozvyky.

Kameny ze šťavelanu vápenatého (kalciumoxalátové)

 1. Nemocným doporučujeme snížit příjem živočišných bílkovin na 100 až 200 gramů denně (týká se to masa, masných výrobků, uzenin, drůbeže, ryb, vnitřností). Ukázalo se, že většina nemocných s ledvinovými kameny jí maso či výrobky z masa až třikrát denně. Přitom živiny zvyšují množství všech kamenotvorných látek v moči.
 2. Dále doporučujeme střídmý příjem nebo částečné omezení potravin s vysokým obsahem šťavelanů, tj. špenátu, reveně (rebarbora), červené řepy, fazolí, částečně i mrkve, hroznů, borůvek, pomerančů a grepů. Také obyčejný čaj, zejména silný, kakao a čokoláda jsou vydatnými zdroji šťavelanů. Je prokázáno, že čaj může být hlavním zdrojem šťavelanů v potravě. Také z vitamínu C se v těle vytvářejí šťavelany, jeho denní dávky by proto neměly přesáhnout jeden gram.
 3. Příjem vápníku by se měl udržovat na střídmé hranici 600mg denně, což odpovídá přibližně 0,5 litru mléka (jogurt 100g odpovídá 0,2 l mléka, tavený sýr 100g = 0,3 l mléka, tvrdý sýr 100g = 0,5 l mléka, ementál 100g = 1 l mléka). Pokud nesnášíte mléčné výrobky, pak můžete dodat vápník v minerálních vodách, nejvhodnější je Rudolfův pramen, který navíc obsahuje více hořčíku. (Vhodné jsou též minerálky Korunní a Karlovarský Mlýnský pramen). Mléčné výrobky či minerálky doporučujeme podávat spolu s hlavními jídly v průbehu celého dne, to znamená doporučenou dávku rozdělit do několika menších dávek. Další omezení vápníku ve stravě je u většiny nemocných nevhodné a může je doporučit jen odborný lékař. Jakákoli přísnější omezení vápníku ve stravě musí být současně doprovázeno přísnějším omezením šťavelanů a naopak.
 4. Doporučujeme střídmě solit (omezit přesolené potraviny, nepoužívat slánku)
 5. Nevhodné je větší množství alkalických minerálních vod (Silinská).
 6. Příjem ovoce a zeleniny (mimo výše uvedené) je bez omezení.
 7. Nutný pravidelný příjem vlákniny (nejlépe ke každému jídlu, jinak alespoň 1-2x denně).
  • ovoce a zelenina, mimo těch, které nedoporučujeme z důvodu zvýšeného obsahu šťavelanů,
  • otrubová vláknina - ovesné vločky, pšeničné vločky, kukuřičné vločky, celozrnný chléb a otrubový chléb.

Kameny z kyseliny močové

 1. Nemocní s těmito kameny by měli omezit potraviny, které obsahují zvýšené množství tzv. purinových látek: vnitřností, ryby, luštěniny, masové výtažky, maso a uzeniny, zejména tučné, dále houby, nadměrně tučné potraviny a alkoholické nápoje.
 2. Moč těchto nemocných bývá velmi kyselá. Proto v jejich dietě mají převažovat potraviny, které podporují vznik zásadité (alkalické) moči. Týká se to brambor, všech druhů zeleniny a ovoce, včetně citronů (i ve formě kompotů), mléka, mléčných výrobků z černé mouky.
 3. Často jsou tito nemocní otylí, a proto by měli mít dietu s nižší kalorickou hodnotou, popř. přímo redukční, aby jejich tělesná hmotnost (váha) odpovídala výšce a pohlaví.
 4. Vhodné nápoje při těchto močových kamenech jsou alkalické minerálky (Bílinská a Mattoniho kyselka, Fatra). Pivo je pro tyto nemocné méně vhodné pro obecně vysokou kalorickou hodnotu, obsah alkoholu a mírné okyselování moči.

Fosfátové kameny

Je zcela nevhodné pít alkalické nápoje (viz výše). Naopak je důležitý zvýšený příjem léčivých čajů, zejména při současné močové infekci.

Smíšené kameny

Při výskytu kamenů smíšených, popř. neznámého složení, je třeba přijmout alespoň všeobecný režim ve smyslu omezení živočišných bílkovin na 120 gramů denně, omezit látky bohaté na puriny a na šťavelany (viz výše).

Zdroj: http://www.slovnik.cz/docs/ledvinove_kameny.html

---

...doporučené externí odkazy

kameny - wiki

ledvinové kameny - vitalion

přírodní cestou proti ledvinovým kamenům

u lékaře

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na