Onemocnění a selhání ledvin

Onemocnění a selhání ledvin

Zdravý člověk má v těle dvě ledviny, každá z nichž je velká asi jako sevřená pěst. Ledviny jsou uloženy podél páteře ve výšce spodních žeber. Samotné ledviny jsou tvořeny malými ledvinovými tělísky – nefrony. Je jich v každé ledvině přibližně 1 milión a slouží k filtrování krve. Každou minutu proteče ledvinami 1,2 l krve, tedy 1/5 celkového objemu krve v těle dospělého člověka, denně to znamená až 1700  litrů.

Ledviny z krve odstraňují různé odpadní látky, které se v těle tvoří při metabolizování potravy nebo při práci svalů. Mezi další funkce ledvin patříodstraňování přebytečné vody, kterou ledviny přefiltrují do moči. Denní množství moči činí v průměru asi 1,5 l. Ledviny mají také další významné funkce – podílejí se na regulaci krevního tlaku a udržují v rovnováze elektrolyty, např. draslík a sodík. Dále regulují rovnováhu kyselých a zásaditých látek v krvi a vylučují hormon erytropoetin, který v kostní dřeni vyvolává tvorbu červených krvinek. Ledviny také produkují vitamin D v aktivní podobě; ten ovlivňuje metabolismus vápníku, který je důležitý pro zdravé a silné kosti.

Člověk může žít plnohodnotný život i s jedinou ledvinou. Jestliže výkonnost ledvin klesne pod 10−20 % původní kapacity, přestává to pro správné fungovaní organismu postačovat. Pokud ledviny selhávají, hromadí se v krvi odpadní látky. To se může projevovat zhoršováním celkového zdravotního stavu − nevolností, zvracením, nechutenstvím nebo poruchami spánku. Nemocné ledviny tvoří méně moči a tekutina nashromážděná v těle způsobuje otoky tkání − např. dolních končetin, zejména v oblasti kotníků, či očních víček. U pacienta se objevuje dušnost a přibývání na váze. Tělo není schopno produkovat červené krvinky. Tento projev nemoci se nazývá anémie a je obvykle provázen únavou a celkovou slabostí. Nashromáždění škodlivin v těle může také vyvolávat svědění kůže.

Selhání ledvin je stav, kdy ledviny ani za bazálních podmínek nejsou schopny zbavit se produktů dusíkatého metabolismu a udržet stálost vnitřního prostředí. Výsledkem je akumulace urey, kreatininu, acidóza a minerální rozvrat. Vznikne-li náhlá ztráta funkce, mluvíme o akutním selhání ledvin (ASL), ledviny ale mohou svou funkci za různě dlouhou dobu obnovit I do normálních hodnot. Ubývá-li funkce pozvolna (měsíce, roky), mluvíme o chronickém selhání ledvin (CHSL) s různou progresí.

Příčiny akutního selhání ledvin máme tři:

 1. prerenální, kdy vzniká snížený průtok krve ledvinami z různých příčin (např. šokový stav z velké ztráty krve, uzávěr tepen trombem, dehydratace způsobená velkými průjmy, zvracením, při rozsáhlých popáleninách)a.j.
 2. renálnípříčina se týká přímého poškození ledvinných tkání (např. záněty, otravy)a.j.
 3. postrenální vzniká překážkou ve vývodných močových cestách (např. kámen, tumor, krevní sraženina)a.j., takže není zajištěn volný odtok moči

Nejčastější příčinou chronickéhoselhání ledvincukrovka (diabetes mellitus),vysoký krevní tlak (hypertenze) anebo některé onemocnění ledvin, především opakované či chronické záněty, polycystická choroba ledvin či různé vrozené vady. Nemoci ledvin postihují poměrně velký počet lidí − podle odhadů trpí některou formou onemocnění ledvin každý desátý člověk. Ne všichni však o skrytém onemocnění vědí, proto je důležité se na případná onemocnění ledvin zaměřit při preventivních kontrolách u praktického lékaře. Ledviny bývají nejčastěji postiženy záněty (glomerulonefritida nebo pyelonefritida), ledvinovými nebo močovými kameny (nefrolithiáza, urolithiáza) či specifickými nádory ledvin.

Jednou zničená ledvinová tkáň již nejde vyléčit. Čím méně funkční tkáně je zničeno, tím větší je naděje, že ledviny budou moci dále fungovat. Zdravé ledviny mají velkou rezervní kapacitu, ani úplná ztráta celé jedné ledviny nemusí být pro organismus problém. Existují však některá onemocnění nebo jejich určitá stádia, jež vedou téměř vždy k nezvratnému selhání funkce ledvin. V každém případě, i tehdy, kdy příčinu odstranit nelze, nebo není známa, je potřebné chránit zbytkovou funkci ledvin po co nejdelší dobu. Nefrolog v takových případech předepíše speciální dietu a léky, které zpomalují další zhoršování funkce ledvin. Pokud ani to nepomůže, je nutné začít s dialýzou (peritoneální či hemodialýzou), nebo pacientovi ledvinu transplantovat.

Zdroj: http://www.baxter.cz/pro_verejnost/onemocneni_a_selhani_ledvin/

---

Selhání ledvin

Popis selhání ledvin

Fyziologie (jak to má fungovat)

Naše vylučovací soustava má za úkol vylučovat z těla nepotřebné látky přijaté potravou, nebo vytvořené naším tělem. Nepotřebné látky se dostávají skrze krevní oběh do ledvin, ve kterých je krev filtrována. Každý den je veškerá naše krev asi 30x očištěna, aby mohla i nadále plnit svou dopravní úlohu.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Pokud ledviny přestanou stačit očišťovat naší krev, začne stoupat množství normálně vylučovaných látek v krvi. Odpadní látky se hromadí v krevním oběhu a jejich nadbytek je jedovatý pro tkáně (především mozek a nervy).

Náhlé selhání ledvin označujeme jako akutní a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Postupné, mnohdy skryté, zhoršování funkce ledvin označujeme jako chronické selhávání ledvin.

Příčiny

 • infekce
 • toxické látky (některé houby, plísně, těžké kovy, organická rozpouštědla)
 • nadměrné solení

Příznaky – klinický obraz

Ledviny filtrují krev nedostatečně, v těle se hromadí odpadní látky, které způsobují únavu, nevolnost až zvracení, bolest hlavyaž ztrátu vědomí.
U chronické formy se též může objevit bledost, svědění kůže, bolest hrudi, kostí, v krvi je zvýšený draslík, fosfáty. Zvýšení fosfátů je kompenzováno uvolněním vápníku z kostí.

Snížená práceschopnost ledvin dále znamená nízkou filtraci krve (porucha funkce ledvin), tedy močení malého množství moči a zadržování vody v těle, což se projeví jako otoky od víček a tváří až po nohy a zvýšením krevního tlaku.

V případě akutního selhání se mohou objevit všechny uvedené příznaky během hodin až dní. U chronického selhávání ledvin se potíže objevují pomalu, plíživě.

Pro definitivní stanovení diagnózy nám pomůže laboratorní rozbor krve a moči.

Komplikace

Hromadění vody a odpadních látek v těle způsobí:

 • otoky
 • kruhy pod očima
 • hromadění odpadních látek při selhání ledvin je toxické pro mozek, může se objevit motání hlavy
 • vysoký krevní tlak (bolest hlavy, na hrudi, bušení srdce, otoky končetin, poruchy ledvin, krvácení z nosu, dušnost, závratě, nespavost, šumění v uších, poruchy zraku)

...skrýt

 • plicní edém (silný nedostatek dechu zhoršující se vleže, vykašlávání zpěněné tekutiny s příměsí krve)
 • snížené působení inzulinu na buňky (cukrovka 2. typu, do buněk jde z krve méně glukózy), tedy hromaděním glukózy v krvi a z ní plynoucí zvýšení lipidů v krvi
 • selhání ledvin znamená i snížení tvorby hormonu erytropoetinu v ledvinách a z toho plynoucí anémie způsobené chronickou chorobou
 • zácpa (tuhá stolice, obtížné vyprazdňování)
 • syndrom neklidných nohou (brnění, nepříjemný pocit až tupá bolest nohou především v klidu)
 • zvýšená funkce příštítných tělísek, uvolňování vápníku z kostí znamená řidnutí kostí
 • perikarditida (bolest na hrudi, nedostatek dechu, únava, teplota, kašel, špatné polykání, chrapot)
 • střevní neprůchodnost, ileus (záchvatovitá, urputná bolest břicha, zvracení, absence stolice)
 • vysoké hladiny kyseliny močové (dna, pakostnice) mohou vést až k selhání ledvin
 • snižuje se vylučování antipsychotik, čímž roste jejich množství v těle až k toxickým koncentracím

Léčba

Selhání ledvin je vážné onemocnění a vyžaduje lékařskou péči.

Léčba akutního selhání ledvin

Léčbu akutního selhání ledvin je třeba svěřit do rukou lékařů, kteří udržují v těle správné množství vody, minerálů a živin, popřípadě očišťovat krev dialýzou.

Léčba dlouhodobého selhávání ledvin

U chronického selhávání ledvin je spolupráce s lékařem též potřebná, ale dodržování řady návyků bude na nás. Pro ledviny je důležitý pravidelný pitný režim v malých dávkách po celý den. Jednorázové vypití velkého množství vody naopak ledviny nesmyslně přetěžuje.

Zdroj: http://selhani-ledvin.nasclovek.cz/

---

selhání ledvin

Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při systémovém onemocnění organismu. K takovému poškození dochází často dlouhodobě bez zjevných symptomů, které by nemocnému působily závažné obtíže.

Poškozování ledvin jakýmkoliv chronickým onemocněním, vedoucí ke snížení jejich funkce, se ovšem dá velmi přesně změřit. Vyjadřuje se jako glomerulární filtrace neboli množství profiltrované moči, které v ledvinách vzniká. Podle stupně snížení glomerulární filtrace rozdělujeme chronické onemocnění do pěti stupňů.

Stupeň Popis GF ml/min GF ml/s
1 Poškození ledvin s normální nebo vyšší GF >90 >1,5
2 Poškození ledvin s mírným snížením GF 60–89 1–1,49
3 Mírné snížení GF 30–59 0,5–0,99
4 Těžké snížení GF 15–29 0,25–0,49
5 Selhání ledvin <15 nebo dialýza <0,25 nebo dialýza

Aktuálnímu stupni poškození ledvin odpovídá i volená léčba – od medikace, diety a režimových opatření při mírných projevech až po dialýzu či transplantaci při ztrátě funkce vyšší než 80–90 %.

Nedostatečnost ledvin po jejím objevení provází pacienta obvykle po celý zbytek života a má často i přes nasazenou léčbu sklon se samovolně zhoršovat. Proto bývají pacienti pod pečlivým dohledem na odborných nefrologických ambulancích, kde absolvují pravidelná fyzikální vyšetření, kontroly krevního tlaku, testy krve a moči.

Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na povaze vyvolávající nemoci, účinnosti léčebných opatření, ale i přístupu pacienta k terapii. Ledvinné selhání (poslední stupeň chronického onemocnění ledvin, kdy je životně nutné funkci ledvin uměle nahradit) se proto může objevit do roka, stejně dobře jako až po několika desítkách let. Procesy, které se na postupném poklesu funkce ledvin podílejí, jsou například:

 • diabetická nefropatie
 • chronická glomerulonefri­tida
 • chronická pyelonefritida
 • nekontrolovaný vysoký krevní tlak
 • dlouhodobé a nadměrné užívání léků proti bolesti

První klinické příznaky se objevují teprve v době, kdy funkce ledvin klesá na 35 až 40 % původní kapacity, velmi často bohužel ale i mnohem později. Patří mezi ně bolesti hlavy, slabost, rychlý nástup únavy, nechutenství, opakované zvracení, častější močení (zvláště v noci), zvýšená žízeň, bledá kůže, vysoký krevní tlak, u dětí porucha růstu.

Zhorší-li se funkce ledvin až do stavu jejich selhávání, pozorujeme také apatii, slabost, bolesti hlavy, dušnost, zvracení, průjmy, otoky, bolesti na hrudi, bolesti kostí, bledost a svědění kůže. V této chvíli je zahájení dialyzační léčby již zcela nezbytné. I tak ale platí, že u každého pacienta by mělo být posuzováno individuálně s ohledem na funkci ledvin i celkový stav nemocného.

Léčba chronické ledvinné nedostatečnosti zahrnuje:

 • léčbu základního onemocnění
 • dietní opatření s omezením bílkovin a soli
 • léky snižující hladinu fosforu v krvi a léky snižující krevní tlak
 • náhradu vitamínu D
 • doplňování železa, případně podání erytropoetinu při výskytu anemie
 • léčbu metabolické acidózy (překyselení)

 

Včasně a dlouhodobě léčené chronické onemocnění ledvin i v pátém stadiu umožňuje život bez větších omezení. Pacient by měl být připraven na některou formu náhrady funkce ledvin, jejímž spouštěcím okamžikem je objevení příznaků uremie, případně dosažení kritické funkce ledvin na hodnotě pod 0,10 ml/s.

Pokud onemocnění probíhá skrytě nebo nedojde k včasné indikaci náhrady ledvin, vede další pokles jejich funkce k rozvoji uremie. Příznaky způsobené zaplavením organismu odpadními látkami zahrnují apatii, slabost, bolesti hlavy, dušnost, zvracení, průjmy, otoky, bolesti na hrudi, bolesti kostí a bledou svědící kůži (tzv. uremický syndrom). Objeví-li se tyto příznaky, je nutno léčbu zahájit neodkladně.

Terminální (konečné) stadium selhání ledvin je obvykle konečným stadiem chronického selhávání ledvin, jeho původ ale může být i v selhání akutním.

Zdroj: http://www.ledviny.cz/chronicke-renalni-selhani

---

Selhání ledvin

18.3.2012 , Vladislava Králová

 

Selhání ledvin je stav, při kterém tento párový orgán již není schopen přečerpávat a očišťovat krev, proto nedochází k vylučování odpadních látek z těla. Ty se pak v organismu hromadí a způsobují další nepříjemnosti jako zadržování vody, což se projeví otoky. Mohou též působit toxicky a ohrožovat náš organismus. V neposlední řadě dochází k porušení rovnováhy vnitřního prostředí.

Selhání ledvin

Ledviny jsou párový orgán, který je uložený v zadní části břišní dutiny po stranách páteře v tzv. retroperitoneu. Jejich hlavní funkcí je filtrace krve, při které je tělo očištěno o zplodiny metabolismu, škodliviny a léky. Tato funkce vyžaduje bohaté krevní zásobení. Pokud ledviny ztrácejí tuto hlavní funkci, v organismu se hromadí škodlivé látky, je zadržována voda, je narušena vnitřní rovnováha organismu a může dojít k selhání ledvin. Toxické látky, které se také hromadí, mohou způsobit poškození dalších orgánů. Podle rychlosti vzniku rozeznáváme selhání ledvin akutní a chronické – odlišují se příznaky i možností léčby.

Akutní selhání ledvin

Akutní selhání ledvin se vyznačuje náhlým nástupem, ale porucha funkce ledvin nemusí být trvalá. Selhání se rozvíjí v řádu hodin až dnů a léčba vyžaduje intenzivní péči. Podle vyvolávající příčiny se selhání dále dělí na prerenální, renální a postrenální.

Prerenální selhání ledvin

Prerenální selhání ledvin znamená, že vyvolávající příčina se nachází mimo ledviny, nejčastěji před ledvinami. Selhávání je způsobeno výrazným snížením průtoku krve, což vede k nedostatečnému filtrování krve a vylučování odpadních látek do moči. Struktura ledvin ještě není poškozena a je možná rychlá úprava funkce ledvin po obnovení adekvátního krevního průtoku. Řadíme sem snížení objemu krve z důvodu krvácení či žíznění. Srdeční selhání, které způsobí poruchy oběhu. Zvláštní případ představuje tzv. hepatorenální selhání ledvin. Ke zhoršení stavu může přispět podávání nesteroidních antirevmatik, léků, které se používají u většiny kloubních onemocnění a které mají i protibolestivý účinek.

Renální selhání ledvin

Renální selhávání ledvin nastává, když je příčina lokalizována právě v ledvinách. Tkáň ledvin může být poškozena toxickými látkami, např. některými léky či kontrastními látkami. Další příčinou akutního selhání ledvin je nedostatečný přísun kyslíku a živin, který může být vyvolaný embolií či zánětem cév v ledvině. Embolie je zaklínění krevní sraženiny v krevních cévách s jejich následným ucpáním, které vede k náhlému nedokrvení příslušné oblasti ledviny. Častou vyvolávající příčinou jsou také záněty glomerulů s rychlým průběhem.

Postrenální selhání ledvin

Poslední skupinou je postrenální selhání, kdy příčina je lokalizována za ledvinou, tedy v systému vývodných močových cest, která vede k poruše odtoku moči. Příkladem může být ledvinový kámen, nádor a další. U mužů je nejčastější příčinou postrenálního selhání zvětšená prostata, která způsobuje obstrukci močového měchýře. U žen pak útlak močových cest karcinomem krčku dělohy.

Příznaky akutního selhání ledvin

Mezi příznaky selhání ledvin patří rychlý úbytek tvořené moči a změna její barvy. Rychle vzniklé otoky a také bolest hlavy, nevolnost, zvracení až kóma. Mezi rizikové faktory patří vysoký krevní tlak,cukrovka, nadužívání léků, ztráta cirkulujícího objemu a další. Léčba akutního selhání ledvin je zaměřena na co nejrychlejší odstranění vyvolávající příčiny a udržení vodní a iontové rovnováhy.

Chronické selhání ledvin

Chronické selhání ledvin se vyvíjí po dobu let až desítek let. Jde o důsledek řady systémových onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, vrozené vady ledvin (např. polycytická choroba ledvin), postižení glomerulů. Chronické selhání ledvin je stav, kdy je funkce ledvin snížena tak, že ledviny nejsou schopny udržet normální složení vnitřního prostředí a k prodloužení života nemocného je nutné použít metody nahrazující funkci ledvin (dialýza či transplantace).

Příznaky chronického selhání ledvin

Selhávání lze rozdělit do čtyř kategorií, kdy v první se neobjevují žádné příznaky, stav se neléčí. V druhém stádiu se objevuje malátnost, žízeň, únava a dušnost z rozvíjející se chudokrevnosti. Ve třetím stádiu selhání ledvin již ledviny nejsou schopny zahušťovat či zřeďovat moč. Objevuje se krvácivost, průjmy, bolest břicha, zvýšený krevní tlak, svědění kůže, bolest kloubů, svalů a kostí a další. Posledním stádiem se vyznačuje rozvojem tzv. uremického syndromu. Dochází k poruše acidobazické rovnováhy, ke změně v koncentraci metabolitů, silnému zavodnění organismu – otok plic, zvýšená krvácivosti – vykašlávání krve, krvácení do zažívacího traktu a kůže, zkrácené životnosti krvinek, chudokrevnosti, zánětu poplicnice a osrdečníku a další. Léčba je zaměřena pouze na zmírnění příznaků a zpomalení průběhu. Jde o podržení optimálního zavodnění a iontového vyvážení organismu a úpravu krevního obrazu. Důležité je ve vhodnou dobu zajistit náhradu funkce ledvin dialýzou nebo transplantací.

Zdroj: http://cs.medixa.org/nemoci/selhani-ledvin

---

Selhání ledvin - akutní

Akutní selhání ledvin je náhle vzniklý a velice nebezpečný stav. Zatímco při chronickém selhání ledvin dochází k jejich pomalému poškozování a vyhasínání funkce, v tomto případě je výpadek jejich funkce rychle vzniklý.

 

Příčiny: Příčiny akutního selhání ledvin se učebnicově rozdělují na 3 skupiny:

 

1. Prerenální příčiny = "Předledvinové" příčiny - Do této skupiny spadají náhlé poruchy prokrvení ledvin. Problém tedy není v samotných ledvinách, ale v porušení přísunu krve, kyslíku a živin do ledvin, což vede k jejich poškození. Nejčastějším vyvolávající stavem je dehydratace. Obzvláště u starých lidí jsou dehydratace časté a efekt na ledviny může být devastující. Mechanismus je prostý. U dehydratovaného člověka není dostatek tekutin v krevních cévách, zhorší se průtok krve ledvinami a buňky ledvinných kanálků začnou rychle odumírat.

 

Léčba: Je nutné pacienta co nejrychleji zavodnit, nejlépe pomocí infuzí. Rychlé zavodnění obnoví průtok krve ledvinami, může buňky ledvin zachránit a v ideálním případě vést k rychlé a úplné úpravě ledvinných funkcí.

 

Pozn: Nemusí vždy jít o dehydrataci. Ztráta krve při masivním krvácení či porucha průtoku krve ledvinou při selhání srdce jako pumpy mají na ledviny podobný efekt.

 

2. Renální příčiny = "Vlastní ledvinové" příčiny - Sem spadají náhlá poškození tkáně ledvin (s rozvojem akutní tubulární nekrózy) nejrůznějšími vyvolávajícími faktory. Patří sem nefrotoxické látky jako jsou těžké kovy, některé léky (např. diuretika a antibiotika ze skupiny aminoglykosidů jako jsou Amikin, Amikacin a Gentamicin), kontrastní látky používané v radiologii, myoglobin (myoglobinurie) uvolňující se ze svalů poškozených procesem rabdomyolýzy (např. při crush syndromu) nebo poškození ledvin usazováním bílkovinných protilátek při myelomu. Náhlé selhání mohou způsobit i některé rychle probíhající glomerulonefritidy, což jsou imunitně podmíněná onemocnění způsobující poškození glomerulů, filtračních jednotek ledviny. Většinaglomerulonefritid ovšem probíhá spíše pomaleji a jsou zodpovědné za chronické selhání ledvin.

 

3. Postrenální příčiny = "Zaledvinové" příčiny - Tato skupina náhlých selhání ledvin je nejméně častá. Selhání ledvin je v tomto případě způsobeno uzavřením močových cest (nejčastěji močovým kamenem, zvětšenou prostatou, nádorem v močových cestách) s poruchou odtoku moči. Nad překážkou se hromadí neotékající moč, její sloupec se stále zvyšuje až dosáhne k ledvině a utlačí ji. Takto stlačená ledvina může být nenávratně poškozena. Jsou-li postiženy obě ledviny, může nás varovat fakt, že člověk přestane močit. Při postižení pouze jedné ledviny je to zrádnější, protože člověk močí normálně (fungující ledvina to "utáhne") a na problém se může přijít až pozdě.

 

Léčba: Zde je nutný okamžitý urologický zákrok, který může ledvinu zachránit. Překážka odtoku moči se musí odstranit nebo se musí nad překážkou "nabodnout" močový trakt a zajistit odtok moči jinou cestou.

 

 

Projevy: Základním projevem náhlého poškození ledvin a odumření buněk ledvinné tkáně je obvykle snížení tvorby moči (někdy dokonce úplná zástava močení) a hromadění tekutin v organismu - označuje se jako oligoanurická fáze. V této fázi je člověk ohrožen rozvratem vnitřního prostředí organismu, nahromaděním draslíku (hyperkalémie) a dusíkatých zplodin metabolismu, které mají neblahý vliv na mozek. Kromě toho dochází k hromadění kyselých metabolických produktů za vzniku metabolické acidózy (překyselení organizmu). Celkový rozvrat vnitřního prostředí a iontů se projeví poruchou vědomí, poruchami srdečního rytmu a nakonec smrtí. Přežije-li člověk tuto fázi (obvykle díky akutně prováděné dialýze), buňky ledvin se obnoví. Ledviny tak znovu začnou filtrovat krev, ale nově vytvořené buňky ledvinných kanálků nemají schopnost moč koncentrovat a bránit ztrátám vody. Této fázi se říká polyurická, trvá týdny až měsíce a je typická velkými ztrátami tekutin a iontů do moči. Člověk v této fázi vymočí mnoho litrů denně. Již nepotřebuje dialýzu, ale musí se dostatečně zavodňovat, aby se zabránilodehydrataci. Nakonec novotvořené buňky dozrají a funkce ledvin se vrátí víceméně do normálu.

 

 

Diagnostika: Obecně řečeno je vhodné provést celkové vyšetření ledvin. Diagnóza narušené funkce ledvin se orientačně určuje podle krevní koncentrace močoviny (urea) a kreatininu. Hromadí-li se tyto látky v krvi, je to známka špatné funkce ledvin. Najdeme-li u člověka v akutním stavu příliš vysokou hladinu kreatininu, měla by být zvažována očišťující dialýza. Podobně je tomu s nahromaděným draslíkem. Je-li u člověka se selhanými ledvinami jeho koncentrace v krvi nad 6 milimolů na litr, měla by být dialýza opět zvážena.

 

 

Léčba: U prerenálního selhání můžeme situaci (někdy) zachránit zavodněním, u postrenálního selhání uvolněním močových cest či zajištěním odtoku moči jinou cestou. Sníženou funkci ledvin se můžeme pokusit opatrně podpořit diuretiky, léčíme hyperkalémii, však již k vážnému poškození ledvinné tkáně, je nutno zvážit dialýzu po dobu oligoanurického selhávání. Dialýza toto období pomůže přežít a v následném polyurickém období již nebývá zapotřebí. V této fázi je hlavní dostatečná hydratace a přísun minerálních látek.

---

...doporučené externí odkazy

akutní selhání ledvin

selhání ledvin - wiki

onemocnění ledvin

selhání - wikiskripta

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na