Hubnutí a problém červů

..aneb červi v našem fyzickém prostředí


Další věc z mnoha, která může mít význam v otázce hubnutí nebo přibírání fyzické kvality, jsou červi v těle. Je jich mnoho druhů, někteří jsou nebezpeční více, někteří měně. O tomto problému se taky mnoho neví nebo o tom lidé ani vědět nechtějí. Není to nic hezkého ani příjemného, ba právě naopak. V této souvislosti se mi ozřejmilo, proč vlastně tibetští mudrcové a guruové posílalí aspiranty duchovního osvícení do skal, kde je následně zazdili. Zbyl jen malý otvor pro podávání potravy a vynášení exkrementů. Pročpak to asi dělali? ..samozřejmě zkušenosti Ducha, ale také kvůliodčervení člověka, tak aby se nedostal k tomu, co neustále požívá a na co si již naší neviditelní návštěvníci zvykli a co vyžadují! Červi v těle jsou velice delikátní věc. Když je chce člověk zničit, zcela určitě přitom zhubne. Navíc tyto entity vnukají člověku myšlenku, že se mu něco strašného stane nebo i že zemře. Použijí všech prostředků a pocitů aby se udrželi v tělesném prostředí. Dokáží se skvěle maskovat za naše vlastní já tak, že se ani nemusíme nikdy dozvědět, že to jsou pouze "hlasy červů", které nás dirigují.

                 Další věc z mnoha, která může mít význam v otázce hubnutí nebo přibírání fyzické kvality, jsou červi v těle. Je jich mnoho druhů, někteří jsou nebezpeční více, někteří měně

---

Paraziti v nás a okolo nás

 

Literatura:

Bary Lynes  „Léčba rakoviny, která fungovala“

H.R.Clark, Ph.D., N.D.  „Revoluce v léčení všech nemocí“

Eleni Turková  „Paraziti v nás“

Hana Bláhová „Deník poradce“

Hana Bláhová „Deník poradce 2“   

 

     Slova Ing. Bláhové„V našem organismu probíhá zákeřná bitva bez pravidel, ne na život, ale na smrt. Vrazi nejsou jen nemilosrdní, jsou i chytří. Skvěle se přizpůsobili k boji. Nevedou otevřenou válku. Tiše a postupně podkopávají imunitní systém svého hostitele, aby ho později zcela ovládli. A kdo nad kým vítězí - člověk, nebo jeho vnitřní nepřátelé – paraziti, ten zůstane na živu. 

     „Ve většině případů viry představují startovací prvek, bakterie připraví půdu pro příchod  těžké techniky plísní a větších parazitů. S parazity bojujeme válku na život a na smrt.“                                                                              

 

     Dr. Clarková uvádí hned na počátku své knihy, že zdraví ohrožují jen dva faktory: prvním je znečištění, druhým paraziti či obojí současně.

     Nicméně každý člověk je tvůrcem svého života a má možnost se bránit tomu, co i jinak oslabuje možnosti a účinnost imunitního systému. To je zejména znečištění našich těl a prostředí chemickými látkami, zvláště rozpouštědly, toxickými látkami, zejména kovy, patogeny, do kterých zahrnujeme houby,kvasinky, plísně, viry, bakterie a parazity jako jsou různí červi, prvoci, hlísti, tasemnice atd.

Čtěte také: jsem vegetarian

     Medicína pracuje především s viry a bakteriemi, trochu s plísněmi a snaží se je zahubit chemickou cestou, která má ale své vedlejší účinky. V tak zvaném civilizovaném světě se medicína nezabývá u lidí s parazity, protože je nepokládá za možné příčiny chronických nemocí, se kterými si medicína neví rady a tak tlumí s větším či menším úspěchem alespoň jejich příznaky.

     Už ve dvacátých letech minulého století sestrojil americký lékař a vědec Dr. R. R .Rife optický drobnohled, který zvětšoval pozorovaný předmět nikoliv jen cca 3000 krát, jak bylo tehdy možné, ale 20000 krát a posléze až 60000 krát. Na základě speciálního osvětlení uviděl poprvé na světě živé viry. Pozorováním části rakovinného nádoru zjistil, že rakovinu způsobují viry, které označil jako BX. Nejdůležitějším jeho poznáním bylo, že viry vyzařují energii na určité frekvenci a tato stejná frekvence ve formě obdélníkových vln vyslaná vůči těmto virům je dokázala zničit.

     Rife hned na počátku vyléčil 16 ze 16 lidí v těžkém stadiu rakoviny, kde už lékaři neviděli žádné možnosti. Několik málo lékařů si zakoupilo jeho mikroskop a úspěšně léčili postižené pacienty. Dr. Rife ale odmítl prodat svůj patent velmi mocné Americké lékařské  asociaci –AMA, protože měl obavy, že jeho patenty skončí v trezoru, jako mnoho jiných vynálezů. To ale znamenalo konec úspěšné léčby rakoviny. Lékařům bylo sděleno, že nedostanou licenci, pokud budou užívat přístroje od R.R.Rife. Jemu samotnému byly najatým agentem odcizeny výsledky jeho dlouholetých výzkumů a laboratoř zapálena.

     V sázce bylo mnohé – stávající způsob léčení skrze radioterapii, chemoterapii, chirurgické zásahy a následné léčení vedlejších účinků, to vše s velkým tokem peněz do takového léčení, ale také do výzkumu chemických preparátů. Proti tomu stál mnohem levnější způsob léčení pomocí energetické frekvence, které nevyžadovalo kliniky a drahá zařízení. Byznys zvítězil na dlouhou dobu nad lidskostí.

     AMA udělala spolu s farmaceutickou lobby vše pro to, aby se na Dr. R.R Rife zapomnělo. A to se povedlo téměř dokonale.

     Nezávisle na tom, co zjistil Dr. R.R.Rife, také americká doktorka H. R. Clark přišla na základě svého vědeckého výzkumu na to, že všechny patogeny vyzařují zcela jednoznačnou a ojedinělou frekvenci energie. Tato frekvence se dá změřit. Pokud se stejná frekvence určitého tvaru vyšle např. k tomuto patogenu, pak je patogen zničen. K tomu vynalezla potřebný přístroj s názvem SyncrometrTM . Svůj vynález nenechala patentovat, aby umožnila jeho široké použití. Byla vedena myšlenkou, že když budeme jako lidé zdraví, pomůže to nejen ji samotné, ale také jejím dětem a jejím vnoučatům.  Patentování vynálezu by jen komplikovalo cestu k tomuto cíli. Při novém pojetí léčby bude každá nemoc porazitelná (Poznámka: Dr. Clark je osvícená bytost).

     Dr. Clarková změřila tisíce patogenů a zjištěné frekvence zahrnula do seznamu nazvaném jako CAFL. Tento seznam obsahuje frekvence jednak jednotlivých patogenů a jednak frekvence pro nemoci způsobené více různými patogeny. Je také přístupný všem lidem.

    

     Využití tohoto objevu pro svoje zdraví představuje několik kroků:

    1.  Nejdříve je třeba zjistit, jakými patogeny a v jakém rozsahu je člověk postižen. K tomu může sloužit např. přístroj „Oberon“, pracující na principu oscilační terapie, který zjistí přítomnost patogenů v těle a pomůže vyhodnotit stav všech orgánů v těle, včetně mozku. Jiným přístrojem je např. F-scan, který detekuje frekvence patogenních mikroorganismů a parazitů. F-scan změří frekvence pouze živých a nepřátelských mikroorganismů. Naměřené frekvence se pak dají použít v dalším postupu očisty a léčení.

    2. Shodou okolností se v Česku vyrábí dva unikátní přístroje, kterými se dají ničit patogeny. Jednoduší přístroj dokáže vysílat energii s kmitočtem 1 Hz až 900 kHz s přesností na 3 desetinná místa. Tento přístroj „Super Ravo Zapper“ slouží k ničení patogenů, které se nacházejí v krvi a na povrchu jednotlivých orgánů. Druhý silnější přístroj je „Plasma generátor RPZ 14“, má stejný frekvenční rozsah, který dokáže zničit také patogeny např. i uvnitř střev a v žaludku. Protože některé patogeny prochází vývojem skrze vajíčko a larvu musí se provádět ničení patogenů natřikrát, s vhodným časovým odstupem, protože vajíčka se tímto způsobem zničit nedají.

     Těmito přístroji můžeme vyřešit očistu těla od plísní, virů, bakterií a parazitů. To je dobrý začátek v naší očistě, protože všichni bez rozdílu máme některé tyto patogeny v těle a máme chronické nemoci, se kterými si neví alopatická medicína rady a tak se snaží léčit alespoň příznaky.

    

     Seznam některých často se vyskytujících patogenů, které můžeme mít v našem těle:

     Paraziti

- Ascaris lumbricoides – škrkavka dětská

- Ancylostoma duodenale – měchovec

- Balantidium coli – bičíkovec

- Dipylidium caninum – tasemnice psí

- Diphylobothrium latum – tasemnice rybí =  škulovec široký

- Dirofillaria immitis –hlístice = vlasovec psí

- Leptospiróza – krysí žloutenka

- Echinococcus – tasemnice měchožil zhoubný

- Entamoeba coli– měňavka v tlustém střevě

- Fasciolopis  Buski – motolice střevní

- Onchocercosa volvulus – hlístice = vlasovec podkožní

- Plazmodium malariae – původce malárie

- Schistosoma – motolice krevní – krevničky-  močové, jaterní, střevní

- Taenia solium – tasemnice dlouhočlenná

- Tichuris – trichocephalus – tenkohlavec = hlístice

- Trichinalla spiralis – hlístice

-  Strongyloidy – háďatka

- Toxoplazma gondi – mozkový parazit

- Toxocara canis a cati– škrkavky psí a kočičí

- Trichinella Spiralis – svalovec stočený

     Bakterie

- Borrelie - bakterie

- E-coli – bičíkatá tyčinkovitá bakterie

- Erysipeloid – prasečí červenka

- Gardnerella vaginalis - bakterie

- Helicobacter Pylori – bakterie

- Chlamydie – bakterie

- Salmonela enteritidis – baktérie

- Shigella – baktérie

- Streptococcus – baktérie

     Viry

- Adenovirus – DNA viry

- Human papiloma virus – viry

- Herpes – pásový opar

- HIV-AIDS

- Rotavirus – viry

     Plísně a kvasinky

- Aflatoxín - plísně

- Candida albicans a krusei – kvasinky

 

     Paraziti vylučují pět zásadních toxinů jako je histamin, malondialdehyd, formaldehyd, čpavek a morfin. Tyto toxiny mají velmi nepříznivé účinky na lidský organismus.

 

     Jako příklad uvádím, jací paraziti mohou způsobovat deprese:

- Toxoplazma gondi – mozkový parazit, který ovlivňuje změnu chování a sklony k sebevraždám a schizofrenii.

- Ancylostoma - měchovec může vést ke schizofrenii.

- Strongyloidy – háďatka svými toxiny infikují mozek a způsobují deprese, maniodepresivní psychózy, migrény a opakované bolesti hlavy.

- Schiggely – produkují toxiny škodící mozku a míše, vyvolávají častou podrážděnost, deprese a bývají součástí komplexu při roztroušené skleróze.

- Dirofillaria immitis - vlasovec psí – vždy v lidech s úzkostmi, panickými ataky, arytmií, špatné dýchání anoční aktivita tohoto parazita způsobuje špatný spánek.

- Toxokara - škrkavky – vypouští do těla nebezpečné neurotoxiny a mphou způsobovat epilepsii. Larvy škrkavek zanáší do mozku další bakterie a víry.

- Rozpouštědla – umožňují parazitům proniknout do míst, kde se normálně nevyskytují, a tím jsou například svaly a mozek.

- Těžké kovy – jsou prakticky všude. V ovzduší, potravě, v nápojích a nedá se jim vyhnout. Způsobují deprese, bolesti hlavy, nespavost, neurologické potíže, neuropatii, strach ze smrti, strach z toho, že se něco stane, strach z budoucnosti.  I léky v sobě obsahují pomocné látky, barviva, rozpouštědla a těžké kovy.

         

Jak se můžeme nakazit parazity:

1. Placentou od naší matky.

2. Mateřským mlékem

3. Potřesení rukou

4. Kapénková nákaza přenesená podáním rukou

5. Ručník, tělesný kontakt, bradavice

6. Polstrovaná textilní sedačka v dopravním prostředku

7. Pískoviště

8. Dětský kolektiv

9. Učitelky v mateřských školkách

10. Štípnutí komárem

11. Šneci

12. Pojídání lesních plodů počůraných od lišek a psů

13. Parmská šunka

14. Tatarský biftek a hovězí steak

15. Růžová vepřová panenka, ze které vytéká krev

16. Pouliční stravování na dovolené a výletech

17. Sushi a zavináče

18. Pojídání oříšků a semínek

19. Krev

20. Salát bez pořádného omytí

21. Rozmetadlo hnoje a chlévské mrvy

22. Hnojení lidskými výkaly

23. Zahradničení

24. Nepasterizované mléko a mléčné výrobky

25. Zvířecí mazlíčci!!!

26. Spaní v posteli se zvířaty!!!

27. Kliky u dveří

28. Peníze

29. Bankomat

30. Mobilní telefon

31. Nákupní košík a vozík

32. Vzduch

33. Polibek

34. Lednice

35. Veřejné toalety a jejich splachovadla

36. Horkovzdušné sušiče rukou

37. Klimatizace

38. Klávesnice PC

39. Houbičky na nádobí!!!

40. Koberec

41. Trávník

42. Pusa dítěti

43. Líbání s někým, kdo má paradentózu

44. Bazény a vířivky

45. Orchideje

46. Krmení zvířat

47. Pohlavní styk

 

     Kromě těchto patogenů jsme znečištěni také jejich toxickým odpadem, různými chemikáliemi a toxickými kovy.

Mezi chemické látky, které usnadňují patogenům jejich vniknutí a udržení se v těle patří například tzv. rozpouštědla jako xylen, toluen, benzen, freony, aceton, propylalkohol, methanol, trichlorethylen atd.

    Závažným znečištěním s velkými následky jsou toxické kovy. Zde patří např. rtuť (amalgamové plomby), měď, olovo, nikl, chrom, kadmium, thalium, hliník, baryum, antimon, také azbest a další. Očišťující kúry se nazývají detoxikace a provádí se skrze chemické nebo rostlinné látky.

     Detoxikace organismu je někdy stejně důležitá jako očista od patogenů.

 

     Patogeny jsou všude kolem nás a také v nás. Když jsem se seznámil s touto možností očisty, nechal jsem si udělat změření na Oberonu, Zjistil jsem, že mám značný počet druhů parazitů, bakterií a virů v mém těle.

      Tento text je určen členům mé rodiny, mým přátelům, ale také všem, kdo si ho přečte na mém webu. V Česku existuje mnoho míst, kde se těchto přístrojů úspěšně používá.

   Dr. Clarková ve své knize říká: Likvidace parazitů a odstranění škodlivin a kaménků je velmi účinná kombinace pro úspěšnou léčbu. Je tak účinná, že z vás do půl roku mohou být úplně jiní lidé. Pak v tom pokračujte a budete zdraví spoustu let.

     Každému, kdo se rozhodne jít cestou očisty svého těla, doporučuji zakoupení nebo alespoň přečtení knihy Dr. Clarkové – Revoluce v léčení všech nemocí.

 

     Více informací lze nalézt na  http://www.zapper.cz,  dále také na http://www.parazitivnas.cz.

 

Napsal Jan Heczko

Leden 2016

Zdroj:  http://duchovnipoznatky.webnode.cz/paraziti-v-nas-a-okolo-nas/​

  ---

Červi a paraziti

Jak se zbavit parazitů a tím i různých chorob a bolestí? Museli bychom do své osobní hygieny pravidelně jednou ročně zařadit užívání antiparazitického výživového doplňku Parasic, který účinně pomáhá odstranit parazity v lidském těle. Je to jedna ze složekClean Inside Programu pro vnitřní očistu. Obsahuje speciální kombinaci 18 léčivých rostlin, které se už tisíce let s úspěchem používají k ničení a odstraňováníškodlivých parazitů, jejich vajíček a vylíhnutých larev z různých částí organismu. Parasic Junior je svým složením přizpůsobený dětskému organismu a účinně pomáhá při odstraňování parazitů z dětského těla.

Mnozí z nás si vůbec neuvědomují, že lidské tělo je živnou půdou pro různé parazity, od mikroskopických velikostí, jako jsou virusy, bakterie, houby, prvoci, až po několikametrové červy, jako je například tasemnice. V tomto článku pod názvem paraziti v lidském těle máme na mysli různé druhy červů, kteří parazitují v lidském organismu.

Podle nejnovějších epidemiologických studií, které překvapily i odborníky, lze předpokládat, že červi v těle se u dospělé populace vyskytují zhruba z 80 %, a to bez rozdílu pohlaví, bez ohledu na hospodářské či geografické hranice. Dvě hlavní skupiny červů způsobují různé lidské nemoci. Rozdělují se podle tvaru těla na:

 • Hlístice (Nematoda) – s oblým průřezem těla, jako je například roup lidský (Enterobiusvermicularis) anebo škrkavka dětská (Ascarislumbricoides), způsobující onemocnění zvanénematodózy
 • Tasemnice (Cestoda) – s plochým průřezem těla, jako například několik metrů dlouhá tasemnice bezbranná (Taeniasaginata) anebo drobná tasemnice dětská (Hymenoleisnana), které způsobují onemocnění zvanéteniázy.

Tito paraziti postihují miliony obyvatel naší planety. Obětí se můžeme stát i my sami, aniž bychom o tom věděli, či alespoň tušili jejich přítomnost v našem těle. Nepodléhejme však dojmu, že existují pouze paraziti ve střevě, jak si to mnohdy představujeme. Mohou se vyskytovat a žít v téměř každé části těla; v plících, játrech, v žaludku, ve dvanácterníku, jícnu, mozku, krvi, kůži, dokonce i v očích! A to i několik různých druhů najednou. Často však paraziti v organismu putují a jsou schopní zahnízdit se i v kloubech a svalech, což se projevuje bolestí, která se mylně přisuzuje například zánětu kloubů (artritidě).

Co jsou paraziti?

Typická charakteristická vlastnost parazita je, že žije na úkor jiného živého organismu. Cizopasí na hostiteli, kterým může být každý z nás. Aby mohl existovat a rozmnožovat se, žije na náš úkor tím, že z nás odčerpává živiny a energii.
Na toto téma byl v časopise Discover v roce 2000 uveřejněný velmi zajímavý článek, v němž se konstatuje: “Každý živý organismus má uvnitř sebe nebo na svém povrchu nejméně jednoho parazita, ale ve skutečnosti jich lidé mají mnohem víc… Vědci teprve dnes začínají objevovat, čeho jsou vlastně tito rozšíření paraziti schopní. Výzkumy upozorňují na jednu podstatnou věc: „Paraziti mohou ovládnout svět. To, že představují tak velkou sílu, je velmi zarážející objev.“

Jak to lze odůvodnit a vysvětlit? Velmi jednoduše. Uvědomme si, že se skládáme zhruba ze 70 miliard buněk, které mezi sebou neustále spolupracují. Předpokladem našeho zdraví je jejich optimální kooperace, kterou regulují různé chemické podněty. „Pokud je jeden daný organismus – jako například jeden parazit – schopný řídit tyto podněty, pak je schopný řídit také nás. A právě to je největší hrozbou parazitů.“

“Ve skutečnosti paraziti zabili více lidí, než všechny války v historii,” – tvrdí NationalGeographic v jednom ze svých oceněných dokumentárních filmů s titulem “Zloději těl” (The Body Snatchers).

Světová zdravotnická organizace (WHO) zařazuje parazity mezi jednu ze šesti nejnebezpečnějších příčin lidských chorob. Jsou odpovědní za mnohé zažívací a jiné zdravotní problémy, které postihují lidi. Parazitizapříčiňují dokonce větší počet onemocnění než rakovina, která se považuje za globálně nejzávažnější smrtelnou nemoc.

Pokud stále nevěříte, že se paraziti mohou vyskytovat v tolika lidských tělech, poté si určitě přečtěte celou řadu skutečných příběhů, které se nacházejí na této webové stránce. Brzy si uvědomíte, že jde o mnohem závažnější problém, než by si kdo vůbec mohl myslet.

Střevní paraziti

Červi se v největším počtu vyskytují v zaneseném tlustém střevě. V nashromážděné vrstvě odpadu se nacházejí paraziti různých velikostí. Pokud tlusté střevo včas nezbavíme nánosů, ve kterých paraziti přežívají, tak se naše tělo postupně otráví vytvořenými toxiny. Z výkalů parazitů vznikají rovněž toxické látky, které dráždí centrální nervovou soustavu a způsobují nervozitu nebo podrážděnost. Navíc tím, že červi využívají většinu živin, které se dostávají do našeho trávicího traktu, získávají pro sebe to nejlepší z potravy, zatímco nám často nechávají jenom zbytky.

Střevní paraziti mohou zapříčinit také nadváhu, protože naši potravu ochuzují o potřebné živiny a nám zbývají jen kalorie. Důsledkem toho je, že naše tělo se dožaduje stále většího množství kalorií, protože se tím snaží nahradit a doplnit chybějící živiny a vitamíny.

Určití červi se nacházejí speciálně v horní části tenkého střeva, kde vyvolávají zánět. Důsledkem tohoto zánětu vznikají větry a pocit nadýmání. Pozorujeme to zejména při zvýšené konzumaci některé zeleniny.

Pokud chceme předcházet intoxikaci vlastního organismu, je v první řadě nutné odstranit odpady a parazity z tlustého střeva. V opačném případě namísto vstřebávání živin z ucpaného tlustého střeva budeme bohužel vstřebávat pouze toxiny z toxické masy stolice. V takovéto situaci vše v organismu funguje nesprávně. Zde můžeme najít odpověď, proč až 90 % různých onemocnění začíná právě v tlustém střevě. Ažna buňkové úrovni to způsobují toxiny a nedostatek živin.

Červi jsou rafinovaní

Prospívají díky své jedinečné schopnosti přizpůsobit svůj životní cyklus tak, aby zajistili zachování svého druhu uvnitř nic netušícího hostitele – našeho těla. To je příčinou, proč je jejich odhalení tak složité. Ukrývají se před námi a zahlazují stopy po svém působení na organismus tím, že napodobují příznaky běžných chorob. Je neuvěřitelné, jak červi, mnohdy i nezanedbatelné velikosti, nepozorovaně vniknou a přežívají v našem organismu. Svým způsobem jsou chytří a lze připustit, že až rozumní. Pokud se při klasické léčbě běžného onemocnění neprojeví zlepšení, odborníci navrhují, aby se přistoupilo k léčbě proti parazitům.

Skutečně jsme však vůči nim tak bezmocní? Pokud jsme nevšímaví a smíříme se se ztrátou energie, kterou mylně považujeme za normální stav, anebo chorobu přijímáme fatálně, pak je určitě neodhalíme. Naopak, pokud jsme schopní dobře porozumět určitým znamením svého těla, měli bychom přítomnost parazitů snadno objevit. V knize „Uhodni, co k nám dnes přišlo na večeři“ („GuessWhatCame to Dinner“) autorka Ann Louise Gittlemanová, odbornice v oblasti výživy, uvádí hlavní příznaky.

Tasemnice – nejstarší střevní paraziti

Patří mezi nejstarší střevní parazity lidstva. Faktem je, že některé jejich druhy se natolik přizpůsobily životu v lidských střevech, že na hostiteli (člověku) nejsou viditelné žádné příznaky. Jejich tělo je ploché a článkované. Nákaza se šíří tak, že tasemnice uvolní do stolice články svého těla (ve stolici pozorovatelné i volným okem). V nich se nacházejí vajíčka, které se uvolní rozpadem článků.

 • Tasemnice bezbranná (Taeniasaginata) může dosahovat délky 3 až 10 metrů. Do našeho těla se dostává konzumací nedostatečně tepelně upraveného hovězího masa. Způsobuje příležitostné mírné gastrointestinální problémy. Jako všechny tasemnice nemá totiž ústní otvor. Živiny přijímá speciálně upraveným povrchem těla. Hostitele poškozuje drážděním sliznice přísavkami, háčky a vylučováním metabolitů.
 • Tasemnice dětská (Hymenoleisnana) dorůstá jen do délky 7 až 80 milimetrů. Zdrojem nákazy jsou vajíčka, která se vyskytují ve stolici. Rezervoárem nákazy jsou potkani a myši. Infekčním stádiem této tasemnice jsou přímo vajíčka – cysticerkus se zahnízdí ve stěně střeva, kde se mění na dospělou tasemnici. Děti se nakazí při nedodržování hygieny, a to zejména děti ze sociálně zanedbaných vrstev. Mezi hlavní příznaky patří nechutenství, hubnutí nebo stagnace váhy, bolesti břicha, ale také záchvaty hladu.

Hlístice – rozšíření střevní paraziti

Jsou to červi, kteří na rozdíl od tasemnice mají oblé, nečlánkované tělo. Mají oddělené pohlaví a parazitují v lidech ve stádiu larvy i dospělosti. Samička klade vajíčka nebo přímo rodí larvy. Hlístice jako závažní paraziti člověka se vyskytují především v tropech a v subtropických oblastech. Avšak některé druhy jsou rozšířené na celém světě a jsou běžné i u nás. Nejčastěji napadají děti, bývá to například roup lidský, roup dětský či škrkavka dětská.

Roup lidský (Enterobiusvermicularis) je malý tenký bílý červasi 1 cm dlouhý, který velmi často parazituje v tenkém nebo slepém střevě člověka, a to zejména u dětí. Samička se dostává do tlustého střeva a vajíčka klade v oblasti análního otvoru, což probíhá hlavně v noci a v teple. Z vajíček se vyvine larva.

 • Pramenem nákazy je člověk a je i jediným hostitelem tohoto parazita. Přenáší se hlavně v kolektivních zařízeních (školy, školky, rodiny). Pokud nedodržujeme hygienu, při dotyku s oblastí konečníku se vajíčka dostávají na prsty, za nehty, a tak se mohou zanést opět do úst. Dále se mohou šířit přes povlečení, podlahu, odtud na okolní předměty či potraviny. Často se vajíčka nacházejí také v rozvířeném vzduchu, odkud se mohou vdechnutím nebo polknutím dostat do těla dalších členů rodiny. Proto je nutné, pokud se nakazí jeden člen rodiny, aby se přeléčila celá rodina. Nejčastějším příznakem je svědění v okolí konečníku, a to hlavně večer.
 • Když přilnou na stěnu tenkého střeva, mohou vznikat malé vředy, které se často druhotně infikují bakteriemi.
 • U děvčat mohou samičky pronikat do pochvy, čehož následkem je výtok. Pokud se roup lidský zavčasu neodstraní z těla, může se dostat až do dělohy. Jejich přítomnost se projevízánětem děložní sliznice a zánětem vejcovodů.
 • Dalšími příznakyjsou nechutenství, ztráta hmotnosti,bolesti břicha, nevolnost, zvracení anebo noční pomočování (zejména u děvčat). Děti jsou neklidné, trpí nespavostí, dokonce se mohou vyskytovat i dětské neurózy.

Jak zjistíme, že máme červy v těle

Vyšetření stolice je nejběžnější metodou, jakou lze červy v těle odhalit. Není však stoprocentně spolehlivá.Červi ve stolici se totiž dají stanovit pouze za přítomnosti jejich vajíček, které je při vyšetření stolice možné vidět pod mikroskopem. Protože dospělí červi jsou pevně přichycení na sliznici v různých částech trávicího traktu, lze je odhalit jedině ve stádiu uvolňování vajíček. Jinak jejich přítomnost nedokážeme. Proto nám lékař při prohlídce doporučuje odebírat vzorky ze stolice postupně ve třech různých časových odstupech. Dospělé střevní parazity může lékař pozorovat přímo při kolonoskopickém vyšetření.

Někdy se u infikovaného člověka nemusí projevit žádné příznaky. Existují však i různé příznaky, které když na sobě zaznamenáme, mohou nám pomoci zjistit, zda se v nás „udomácnili“ červi. Typickým znakembývají častonapříklad větry nebo křeče v břichu. Způsobují to určití paraziti, kteří se nacházejí speciálně v horní části tenkého střeva, kde vyvolávají zánět. Důsledkem tohoto zánětu vznikají větry a pocit nadýmání. Dále uvádím seznam příznaků podle Ann Louise Gittlemanové, které jsou mimořádně pestré a mohou nám pomoci při orientaci v dané situaci. Jsou to například:

 • Alergie na různé druhy jídla
 • Anémie (chudokrevnost)
 • Nadýmání/nadmuté břicho
 • Krvavá stolice
 • Častý průjem nebo naopak zácpa
 • Příznaky podobné chřipce – kašel, problémy s dýcháním/chrapot a horečka
 • Zapáchající stolice, přičemž zápach se zhoršuje odpoledne a večer
 • Plyny a křeče
 • Svědění v okolí análního otvoru, hlavně přes noc
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Ztráta váhy nebo nezřízená chuť k jídlu
 • Bolesti kloubů a svalů
 • Poruchy spánku
 • Chronická únava
 • Syndrom dráždivého tračníku (IBS)
 • Porucha imunitního systému

Infekce parazity se může projevovat i dalšími příznaky jako: hořkost v ústech, zrychlený tep, bolest u pupku, zamlžené vidění, svědění nosu nebo ucha, slinění během spánku, a také nemocí: astma, cukrovka, epilepsie, různé vyrážky, migrény, onemocnění srdce a rakovina.

Jak se zbavit parazitů?

Aby se paraziti v lidském těle odstranili, je důležité v první řadě pročistit celý trávicí systém. Čisté, vlhké střevo s dobře vyvinutým svalstvem totiž není vhodným místem pro střevní parazity a neláká je, aby se tam usídlili. Na otázku, jak se zbavit parazitů, je odpověď zde. Parazity nejlépe zvládneme, pokud při jejich odstraňování budeme pracovat na několika úrovních:

 1. krok: Očista střeva bylinami je nezbytná, protože většina zdrojů vody je v blízkosti lidských osídlení, a tak je vysoká pravděpodobnost, že jsou infikované parazity.
 2. krok: Zvýšený příjem vlákniny umožní urychlit čas přechodu nestrávených zbytků potravy, čímž se zabrání jejich ukládání, a tak se pro parazity nevytvoří vhodné podmínky.
 3. krok: Překonání nedostatku vitamínů. Dostatečným příjmem vitamínů, minerálů a živin bojujeme proti jejich nedostatku v důsledku parazitické nákazy.
 4. krok: Zjištění zdroje nákazy a prevence reinfekce
 • Pokud jsme náchylní na nákazy, předcházejme styku se známými zdroji infekce, jakými jsou fekálie hlodavců, kočičí výkaly a nevhodný kontakt se psy.
 • Buďme opatrní při pití vody a/nebo při koupání ve vodě, kterou neznáme.
 • Pokud jsme vystavení styku s hmyzem, který saje krev, oblečme si ochranný oděv.
 • Před jídlem umývejme veškeré ovoce i zeleninu v čisté vodě, abychom předešli nákazám.
 • K zavlažování zeleniny nepoužívejme vodu ze septických nádrží ani jiných potenciálně kontaminovaných zdrojů.

Děti jsou speciálně náchylné na parazity a mnohokrát se stane, že červi se u nich vyskytují ve velkém množství. Jak se zbavit parazitů? Naučme je správné hygieně, jako je mytí rukou (i použití kartáčku na nehty) po použití záchodu, po hře venku nebo před jídlem.

---

Parazité vám berou zdraví, energii i mládí ... odčervěte se!

 

Věděli jste, že jedna třetina vaší únavy není vaše vlastní? To je pravda- to je únava z červů. Tyto věci jedí jako šílení a proto se rychle unaví uvnitř vás a tento toxický materiál rychle vstoupí do vaší krve,lymfy a dokonce do vašeho mozku. Teď víte, proč se cítíte tak lenivý a unavený po celou dobu. Tyto toxiny mají nepříznivý účinek na vaši centrální nervovou soustavu. Jste často rozhození a vznětlivý ?? Vůbec není div proč.

připravila Marie Špačková

Ano, vaření a pečení jídla zabíjí parazity. Ironií je, že vařené jídlo sice neobsahuje parazity ale je jídlem pro NĚ! To, co konzumujete udržuje parazity na živu. Oni také chtějí žít. Názorné ukázky na NastyParasites.com , kde jsou červy jako špagety vytahovány z lidí z převážně čínských nemocnic, kde lidé jedí jen vařenou zeleninu a rýži. Parazité jsou neustále vyživovány ve vašich orgánech a posílají zpět do vašeho systému toxické odpady.

 

Každý je má. Jsou na dveřních klikách, nákupních vozíkách, dom.zvířatech.....dokonce když si s někým potřesete rukou může do vás převést půl miliónu organismů(nejvíce se uchovávají za nehty).

Většina zdravotních problémů souvisí s cizopasníky!!"

 

Červy mohou uvolnit až MILION vajíček denně v závislosti na jejich tipu.

Oni jedí vaše jídlo a jedí VÁS! Nepopírejte to dlouho, než bude pro vás příliš pozdě. Okrouhloústí mohou vyprodukovat až 300 000 vajec v jediném dni!! Jíte sushi? Jeden centimetr čtvereční syrového masa obsahuje 10.000 vajíček cizopasníků a larev. Ne všechny parazité jsou velcí červy, mnohé z nich jsou tak malé, že je nemůžete vidět. Tyto věci jsou všude uvnitř nás : v naší krvi, těsně pod naší kůží, v našich orgánech a totálně ucpávají naší zažívací soustavu, takže je těžké pro jídlo a naše fekálie projít skrze střeva.

 

Jé, a tato sranda začne být ještě zábavnější!!

Věděli jste, že jedna třetina vaší únavy není vaše vlastní? To je pravda- to je únava z červů. Tyto věci jedí jako šílení a proto se rychle unaví uvnitř vás a tento toxický materiál rychle vstoupí do vaší krve,lymfy a dokonce do vašeho mozku. Teď víte, proč se cítíte tak lenivý a unavený po celou dobu. Tyto toxiny mají nepříznivý účinek na vaši centrální nervovou soustavu. Jste často rozhození a vznětlivý ?? Vůbec není div proč.

 

Ano, červy jsou odporní, ale parazité , kterých byste se měli opravdu obávat jsou améby- jednobuněčné organismy, které se dostanou do vašeho mozku a orgánů.

Věděli jste, že motolice jaterní vede k RAKOVINĚ ? Obvykle ani nevíte, že je máte, dokud jich nemáte tolik, že je těžké potlačit příznaky.

 

Líbáte nebo dokonce chodíte spát s vašimi dom. mazlíčky?? Svědí vás zadek?? Máte rádi připečené? Jíte nebo jste v minulosti jedli sushi? Máte JE !!

Velmi často nejsou žádné symptomy. Ty mohou být až za několik let.....

 

ZNAKY, KTERÉ UKAZUJÍ, ŽE MÁTE PARAZITY

 

-strnulost, pocit vyčerpání po celou dobu (chronická únava)

-deprese, zapomnětlivost, nedostatek zaostření na věc(neschopnost důkladného soustředění), mlhavé myšlení

-silná touha po mastných jídlech a sladkostech, mnoho vypečených,křupavých věcí a pečiva,ovocných džusů a alkoholu

-konzumace více než normálně a přitom pocit hladu

-zažívací problémy a plyny,nadmutá břicha, zácpa nebo průjem

-syndrom dráždivého traktčníku(IBS)

-palčivý pocit v žaludku(pálení žáhy)

-chudokrevnost nebo nedostatek železa-červy způsobují ztrátu krve a tím chudokrevnost a nedostatek železa

-problémy s hubnutím nebo naopak neschopnost nabrat váhu

-bolesti svalů a artritida-stejně jako bolesti v zádech,ramenech a stehnech

-problémy s pletí jako kopřivka,loupání kůže,dermatitida s puchýřky, akné, vředy, boláky, ranky,záněty a otoky

-alergie bez zjevné příčiny

-svědění v uších,nosu a řiti

-časté bakteriální nebo virové infekce

-kvasinkové nákazy, které se vrací zpět

-krvácení dásní

-bolesti hlavy

-nervozita nebo úzkost,podráždění-odpadní látky od parazitů dráždí nervovou soustavu a to má za následek úzkost a nervozitu

-rychlý tep, srdeční bolest

-nespavost, vícenásobná probouzení během noci(zvláště mezi 2-3 hod.)

-skřípání zuby a slintání během spánku, neklid, tmavé kruhy pod očima

-transmandibularní syndrom čelisti(TMJ)

-narušený imunitní systém- parazité snižují imunitní systém(aby byly lépe nerozpoznatelní)

-stálé kašlání a nachlazení

-potravinové alergie, citlivost na potraviny, nesnášenlivost nebo přecitlivělost na znečištění( kouř, chemikálie, parfémy, atd..)

-nechutenství

-sexuální dysfunkce u mužů- menstruační problémy u žen

Co o parazitech říkají Plejáďané (poselství z knih B. Marciniak a další) ?

Zamoření parazity je mnohem větší problém, než si většina lidí uvědomuje.Kombinace sedavého životního stylu a špatné stravy způsobuje, že střeva stagnují a vzniká prostředí příhodné pro parazity.
Parazité vám vysávají energii a mohou být i zdrojem mnoha zdravotních obtíží- kožní vyrážky, chronického svědění a škrábání, trávicích potíží, kloubních problémů, páchnoucího dechu: navíc si dělají hnízda v tumorech.
Parazité jako první dostanou výživu z jídla a váš krevní oběh pak znečišťují svými odpadními materiály.

Tito otravní živočichové prospívají v kyselém prostředí a mají tendenci se v těle aktivovat za úplňku nebo když je nov.

Recepty z bylinných prostředků, jako je hřebíček, pelyněk, slupka ořešáku černého a fenykl, jsou dostupné v obchodech a dají se použít k odstranění parazitů.
Běžné věci lze k jejich odstranění využít také, třeba ricinový olej, fíky, semena tykve, čerstvý česnek nebo kajenský pepř. I zelená slupka vlašských ořechů je známá tím, že parazity a červy zabíjí. Po tisíce let platily vlašské ořechy za výjimečné jídlo, protože mají podobný tvar jako mozek i jako střeva.
Zařazujte tyto potraviny pravidelně do svého jídelníčku a vaše tělo bude silné, parazité v zásaditém prostředí nepřežijí.

Při likvidaci parazitů se také osvědčila některá elektronická zařízení (Zapper apod.).

Když máte parazity, na emocionální úrovni to značí problém vymezení hranic: kdo vás zneužívá, odčerpává energii a jakým záležitostem se vyhýbáte?

Duchovně parazité souvisí s popíráním těla. Pokud svému tělu nedůvěřujete nebo k němu máte odpor, uvolňujete místo různým nefyzickým bytostem, aby mohly vstoupit a obsadit to, co vy nechcete.

 

 

NĚKTERÉ DRUHY PARAZITU A CO DĚLAJÍ

 

Nematodi(okrouhloústé) mohou vyprodukovat 300 000 vajec denně! Milióny lidí jsou jimi nakaženi. Horní abdominální nepoholí, astma, nespavost, zánět slepého střeva, zánět podbřišnice,vyrážky kvůli sekretům nebo odpadním látkám z červů. Způsobují zácpu ve vnitřních ústrojích, krvácení při pronikání střevní stěnou, abscesy v játrech, hemoragický zánět slinivky břišní, nechutenství a nedostatečnou absorbci strávených jídel. Dospělí jsou 15 palců dlouzí.

 

Měchovec- jeho larvy proniknou kůží. Když měchovci dosáhnou dospělosti, mohou podkopat hostitelovu sílu, vitalitu a celkovou duševní pohodu. Mladí červy použijí své zuby k prokousání se skrz střevní stěnu a živí se vaší krví. Symptomy jsou- nedostatek železa, bolesti břicha, nechutenství, nedostatek bílkovin, suchá kůže a vlasy, podrážděná kůže, otoky, nafouklé břicho, duševní otupělost a nakonec selhání srdce (ano,na měchovce můžete zemřít).

 

Roupy se nakazí jedno z pěti dětí. Symptomy jsou: svědění a dráždění řiti a pochvy, zažívací poruchy, nespavost, podráždění a nervozita. Červy ženského pohlaví vylézají řitním otvorem ven a kladou 15000 vajec denně. Vajíčka nesená vzduchem mohou přežít kdekoliv až dva dny. Celosvětově je nakaženo více jak 500 miliónů lidí roupy.

 

Bičíkovití infikují ročně několik set miliónů lidí!! Symptomy: krev ve stolici, bolest v podbřišku, ztráta hmotnosti, hemeroidy, zvedání žaludku a chudokrevnost. Krvácení se vyskytuje, když červy pronikají střevní stěnou a za tím následuje obvykle bakteriální infekce. Jsou dlouzí 1-2 palce.

 

Améby jsou mikroorganizmy které zamoří tenké a tlusté střevo. Oni uvolňují enzymy které způsobují vředy a abscesy kterými mohou vstoupit do krevního řečiště. Nakonec zasáhnou další orgány jako játra a mozek.

 

Trichomonas vaginalis jsou patogeny které žijí v pochvě a močové trubici žen a zduřeninách prostaty u mužů. U žen způsobují žlutavé výtoky doprovázené svěděním a pálením.

 

Tasemnice může být až 35 stop dlouhá a žije deset let uvnitř lidských střev. Některé tasemnice mohou naklást až 1 milión vajec denně.

 

Motolice, hlísti se nacházejí v moč. měchýři, krvi, játrech, plicích, ledvinách a střevech. Je nakaženo nejméně 300miliónů lidí. Mohou způsobit hrozné nemoci gastrointestinálního traktu, moč. měchýře, jater a zničí krvinky. Velikost je od 1 až 2,5 centimetrů .

 

Spirochety jsou velmi malé organismy ve tvaru spirály, které se rozmnožují v krvi a lymfatickém systému. Je mnoho druhů-Spirochety, Saprospira, Cristispira, Treponema a mnohé další...Hostiteli a přepravci jsou vši, štěnice, blechy, vodule a letící hmyz, kteří přenáší Spirochety na lidi. Jsou zodpovědné za opakující se horečky, infekční žloutenku, Lymskou nemoc, boláky, vředy, Vincentovu angínu a Wylesovo onemocnění.

 

TOTO JE JEN NĚKOLIK DRUHU !! JSOU DALŠÍ TISÍCE TYPU PARAZITU. MÁTE PŘINEJMENŠÍM NĚKTERÝ Z NICH, TO VÁM ZARUČUJEME !!

 

Někteří parazité mají schopnost ošálit tělo aby si myslelo, že jsou jeho normální součástí tkáně nebo orgánu a imunitní systém tohoto vetřelce nevypudí. Tito cizí vetřelci jsou v našich tělech a dělají tyto věci: "Oni mohou nadělat z vašich orgánů ementál!!" Nákaza červy způsobuje perflorace ve střevech, oběhovém systému, plicích, játrech nebo v celém těle.

Olupují vás o vaše životní Vitaminy a minerály a aminokyseliny které potřebují k trávení.

Lidé se stanou chudokrevní a jsou po jídle ospalí. Toxické odpady z parazitů otráví naše těla. Snižují imunitní systém, který vede k další degeneraci, únavě a nemocem. Oni ničí buňky rychleji, než se zregenerují.

 

Některé podmínky které podporují výskyt parazitní infekce : nadměrný hlen, nerovnováha ve střevní flóře, chronická zácpa a toxické vnitřní prostředí.

Lidé infikovaní červy se mohou cítit nafouklý, unavení nebo hladoví, alergičtí, mají astma,trpí na plyny, mají zažívací poruchy, nejasné myšlení nebo jsou toxičtí. Někteří lidé nemusí trpět symptomy infekce ale parazité milují čokoládu, agáve sirup, křupavé a jiné sladkosti ( to je hlavně informace pro vitariány).

 

Cokoliv, co máte rádi mají oni také. Cokoliv vy nemáte rádi, oni také to nemají rádi. Takto vás klamou a díky tomu přežívají.

 

Zbavte se stresu ve vašem životě a pracujte na vašich vztazích atd.. Kyselé tělo ze stresu krmí vaše parazity!!!!!!!!!!

 

POMOC!! JAK SE JICH ZBAVIT?

 

Jednoduše : zkuste je zabít ihned do posledního ze dvou důvodů:

1) Žijí ve více stupních, když zabijete dospělé nemusíte zabít všechny vajíčka ve vašem těle. Tito parazité mají velkou schopnost přežití.

2) Uvažujte o parazitech jako o sběračích odpadků. Jejich práce je sníst vaše odpadky(z odpadového jídla). Jestliže je zabijete, vaše odpadky ve vašem těle se budou hromadit do té doby, než zenřete na přílišnou toxicitu!!

 

Takže hlavní krok je:

VYČISŤETE VAŠE TĚLO, což odstraní jejich zásobárnu potravin. Přestaňte jíst všechno moderní zpracované jídlo!! Vlastně je nejlepší přestat jíst vůbec a konzumovat jeden měsíc jen šťávy spolu s klistýrem a vyčistit všechen sajrajt z vašich útrob. Jakmile to uděláte, parazité nastartují chutě a vy se začnete dožadovat tohoto špatného jídla!!!!!!!!!!!!!! Ale nedejte jim ho!!!! Vyhladovte ty PREVÍTY!!!!!! Buď VY nebo ONI!!!!!! Pak když jste čistí, oni jsou oslabení, nastává čas, kdy máte udeřit vší silou bylinami a vytlouct je, aby opustili vaše tělo. Vy ho musíte vytvořit tak čisté a neposkvrněné, takže oni nemají nic k jídlu a pak se vaše parazity zaplavené tělo pomocí bylin zbaví všech těchto potvůrek!! Můžete být unavení a vypadat jako špageta. Pak také musíte ve fázi dvě udeřit do larev a vajec.

Není to jednoduchá věc a trvá to měsíce a vy pak musíte změnit životní styl.

Neexistuje jedna věc, která zabije všechny parazity. Nejlepší je najet na půst a hladovět a připravit je o dávku potravin a pak udeřit silnou kombinací bylin, která je vypudí všechny. Vytvořil jsem směs bylin, které to dokáží.(pozn. přkl. směs bylin nelze dovézt do Evropy-kvůli novému zákonu o bylinkách).

Dělejte si také mnoho šťáv z okurky které obsahují enzym erepsina, který stravuje proteiny a rozežírá tesemnice...a pamatujte, pijte hodně vody a dělejte hodně klistýrů aby se odplavili.

Parazité jsou všude. Nemůžete se jim vyhnout. Jsou na všech površích a dokonce ve vzduchu. Jedinná obrana je udržet si zásadité vnitřní prostředí a být dobře okysličení se silným imunitním systémem a čistým zažívacím ústrojím. Jestliže je vaše krev kyselá, pěstujete si parazity. Hlen je perfektní živná půda pro parazity a bakterie.

 

Co způsobuje hlen?? Překyselené tělo.

Co způsobuje překyselené tělo? Zpracovaná a vařená moderní jídla, chleby, sýry, alkohol, mléko, mléčné výrobky, stres a cokoliv, co se přirozeně nenalézá v přírodě. Hlenem si tělo delikátně chrání tkáně které jsou spálené jedami a vaším moderním životním stylem který vaše tělo překyseluje. Teplý lepkavý hlen je perfektní živná půda pro parazity. Takže buďte čistí!!!!"

 

VYHNĚTE SE MASU? MLÉČNÝM VÝROBKUM, SLADKOSTEM, ODPADOVÝM JÍDLŮM

 

Je čas, aby jste si uvědomili, co se děje ve vás.

Co neznáte, to vás dožene!!!!

Poučte se o opravdovém zdraví. Léky nejsou odpovědí, protože oni zabijí jak dobré, tak špatné bakterie ve vás a neexistuje lék, který zabije všechny druhy bakterií. Léky jsou toxické jedy....vy potřebuje vzorec z přírody s mnoha druhy bylin které zabijí různé parazity. Jediný způsob je, vyčistit se právě teď a začít respektovat vaše tělo a už ho nikdy nekrmit nepřátelským odpadem a zpracovaným jídlem....jestli nezačnete VY, oni nad vámi vyhrají!!!!!!!!!!

Je to TY nebo ONI!!!!!!"

Vyhladovte je, zabijte je bylinami !!Delší čas zabere zabít starší červy....jako u lidí.Starší mají silnější systém a vydrží více krutého zacházení. Vytrvalost je klíčem a nakonec nic nemůže odolat útoku silných bylin.

 

MŮŽETE SE ZBAVIT PARAZITŮ JEDNODUCHÝMI VĚCMI Z DOMÁCNOSTI

 

Nejlepší plán je půst o tekutinách!! Mnoho šťáv ze zeleniny-mrkev, celer, okurka, zázvor, česnek).(8 dní- až 2-3 měsíce).

 

Ale nezbavíte se všech parazitů. Mnohé z nich jsou malí popeláři čistící odpad uvnitř našich těl. Problém začíná, když jíme mnoho odpadků a oni se díky tomu násobí jako blázni. Když není pro ně nic k jídlu, jdou buď spát nebo opustí vaše tělo. Oni nemají rádi zdravá čistá těla. Zato milují hleny a nezdravou stravu. Jestliže nerespektujete vaše tělo, parazité se vzbudí a začnou " recyklovat" vaše tělo, protože jen zdraví lidé mohou udržet lidský druh. Toto je přírodní ZÁKON!!!!

Stravujte se správně, zůstaňte čistí a žijte dlouho!!!!!!!!!!

Je to skutečně jednoduché. Ti, kdo zbloudí z přírodní cesty zaplatí za to vysokou cenu.

 

Nekonzumujte nic, co krmí parazity- oslabí se- vyhladoví se a opustí vás sami. Nejezte nic sladkého, žádné pečivo, mléčné výrobky, rýži, těstoviny, obiloviny, nic co je z mouky, maso, nekvalitní tuky atd...Jen syrové přirozené věci.

 

Všechny druhy parazitů.... potřebujete je vymít klistýrem, když se oslabí.

Manželka mého přítele jedla jen šťávy a vypudila všechny červy a dokonce jejich hnízda!!!!!!!!!!

 

Co jíst pro vypuzení parazitů:

 

Jezte hodně čerstvého ČESNEKU. Česnek může zpomalit a zabít přes 60 druhů hub a dvacet typů bakterií, stejně jako spoustu nejsilnějších virů. Česnek má pověst nejvíce zabíjejícího parazity a ovládá sekundární plísňové infekce, detoxikuje a jemně stimuluje eliminaci a má antioxidační vlastnosti- chrání před oxidací způsobenou toxiny cizopasníka. Složky, které pomocí česneku zabíjí parazitní kmity jsou allicino a ajoene. Tyto sloučeniny mohou zabíjet "améby", včetně jednobuněčných variant, stejně jako roupy a měchovce.

Allicin není přítomný v česneku v jeho přirozeném stavu. Když je česnek nakrájený nebo poškozený, enzym alliinasa působí na alliin a přetransformuje ho na allicin, činnou složku zabíjející parazity. Proto česnek používejte rozmačkaný nebo z něj vytlačte šťávu.

 

Hodně OKUREK:

- ty obsahují enzymy které zabíjí tasemnice.

 

Papaya

- je plná enzymů, jež rozpouštějí protejny. Stejně silné jsou zrnka pepře, semínka papáyy.

 

Vodní meloun

-(se semínky) semena obsahují silné antiparazitické látky

 

Hřebíček

-obsahuje eugeno-nejmocnější dezinfekci. Obsahují též karyofylen, který je silným antimikrobiálním činidlem. Tyto složky projdou krevním řečištěm a zabíjejí parazity i jejich larvy a vajíčka. Hřebíček též účinně zabíjí malárii, tuberkulózu, choleru, svrab a jiné parazity, viry, bakterie a houby, včetně kvasinek(candidy). Ničí rovněž všechny druhy tyčinkovitých mikroorganismů, stafylokoků a streptokoků.

 

Syrová dýňová semínka

- zabíjí vajíčka, obsahují přírodní tuk který je toxický pro vajíčka parazitů.

Curcurbitin v semenech tykví prokázal svou schopnost ochromit červy a vypudit je střevní stěnou. Čínští vědci používali semena tykve proti akutní schistosomóze a zamoření tasemnicemi. Semena dýně obsahují mnoho vzorců proti parazitům, ale jen pár semínek nestačí. Je zapotřebí sníst aspoň půl hrnku a důkladně rozžvýkat. Rozsekejte je v kávomlýnku a přidávejte je do salátů, smoothies, polévek atd....

 

Muškátový oříšek

-také obsahuje eugenol, silného zabijáka larev a vajec parazitů.

 

Kurkuma

- silně antirakovinná,protizánětlivá, hojící a vypuzující červy.

 

Cayenský pepř(paprika)

- ničí houby a parazity. Zvyšuje cirkulaci a zdraví. Zvyšuje účinnost jiných bylin.

 

Zázvor

- zvyšuje oběh a pomáhá při zažívacích problémech, také dobrý pro uvolnění plynů a při zvedání žaludku, což může být přidružený pocit při odstraňování parazitů.

 

Další věci, které pomáhají zbavit se parazitů:

-ostré papriky

-cibule

-mnoho zelených jablek(ne kupovaná jablečná šťáva,kde je cukr). Pektin pomáhá odstraňovat červy.

-divoká kořeňená zelenina jako např.zelená hořčice

-fenyklové semínko

-olej z oregana

-extrakt z olivových listů

-extrakt z grapefruitových semínek

-aloe Vera

-koloidní stříbro

-tymián

-Kočičí dráp

-myrha(čechřice vonná)

-hořký meloun je účinný proti roupům

 

! Půst -při kterém se jí jen syrový ananas po týdnu pomůže s tasemnicí. !

 

Je dobré při vymítání červů brát probiotika, jelikož byliny s parazity vytlučou všechno včetně dobrých bakterií. Také jíst více vlákniny, která pomůže vyčistit a odplavit mrtvé parazity.

Myjte své ruce a za nehty každý den.

Konzumujte hodně enzymů obsahující velké množství proteasy, která stravuje proteiny a parazity, bakterie a viry jsou též proteiny. Neberte je jen když máte vředy a jiné krvácení v zažívacím traktu.

 

Byliny jež opravdu ničí parazity:

 

Toto jsou byliny z mého antiparazitického vzorce, jež se dá objednat na www.ParasiteFree.net

Pára by se měli odparazitovat společně, jinak se vzájemně infikují.

 

Zelené šlupky z ořešáku černého

-ničí různé druhy parazitů. Sušené zelené slupky z Ořešáku černého obsahují tanin, který je organickým jódem stejně jako juglandin. Vyhání různé typy červů, včetně parazitů kteří způsobují podráždění kůže jako druh plísně. Okysličuje krev, což též pomáhá zničit parazity. Je velmi účinný proti tasemnicím, roupům, Candidě bílé a malárii. Redukuje hladinu krevního cukru a pomáhá tělu zbavit se toxinů.

 

Graviola Bark

-velmi silné antiparazitikum, někteří lidé viděli v toaletě červy již po jednom dni užití. Zabíjí též efektivně zhoubné buňky u dvanácti druhů rakovin včetně tlustého střeva, prsu,prostaty,plic a slinivky...Je 10.000 krát účinnější než Adriamycin(běžná chemoterapie). Ale bez zabíjení zdravých buněk jak se děje u chemoterapie.

www.greenwoodhealth.net/np/graviola.htm

 

Quassia

-původní strom na Jamajce, používaný proti okrouhloústým červům a jako odhmyzovač. Pomáhá i při zažívacích poruchách,parazitům a vším.

 

Ořešák

-čistí od parazitů,ořešák popelavý,původem ze severovýchodu USA se používal též jako projímadlo a pro vylučování parazitů. Podporuje zdravou funkci jater. Používá se spíše pro vypuzení než zabití červů.

 

Pelyněk

-hořká bylina má silnou schopnost usmrtit parazity. Je jednou z nejvíce silných bylin při likvidaci parazitů. Je efektivní proti nematodům(okrouhloústým), měchovcům, bičíkovitým a roupům. Thujone a isothujone je ničí. Též santonin je nápomocen. Pelyněk je druhou nejvíce hořkou bylinou a pomáhá při malárii. Také obsahuje sekviterpen lakton, který funguje podobně jako peroxid, oslabí membrány parazitů a proto je tak efektivní.

Pomáhá také vytvořit žluč, která postupně pomáhá játrům a žlučníku.

 

Olej z jádra semínek Oregána

-obsahuje berberin, substanci známou pro svojí sílu zničit formy bakterií,virů, hub a parazitů.

 

Křemelina, infuzoriová hlinka

- vysušuje cizopasníky,prochází přes kůži žijících dospělců (aniž by ublížila lidem) a vysuší cokoliv tekutého(vysušuje je zevnitř). Může být užívána lidmi i dom. zvířaty. Když ji rozprášíte na podlahu, odežene to mravence a štěnice.

 

Olivové listy

- ovoce oliv bude pokrm a listy lék. Jsou antibakteriální, fungicidní, antivirové, mikrobiální a antiparazitické.

 

Rebarbora

-pomáhá vypudit parazity, vejce i larvy. Rebarbora není tak návyková jako jiná projímadla a je velmi silná, dokonce už v malém dávkování.

 

Hřebíček

-obsahuje eugenol, který má největší sílu v rostlinné říši zabít všechny choroboplodné zárodky. Také obsahuje karyofylen, což je silný antimikrobiální činitel. Tyto složky projdou krevním řečištěm a zabíjejí parazity,larvy a vejce. Zabíjí malárii, tuberkulózu, choleru, svrab a jiné parazity, viry, bakterie a houby, včetně kvasinek. Také ničí všechny druhy tyčinkovitých organismů, stafylokoků a streptokoků.

 

Dýňová semínka

-zabije vejce, obsahuje přírodní tuk který je toxický pro jejich vajíčka. Curcurbitin má schopnost ochromit červy a vypudit je střevní stěnou.

 

Semínka z červených malin

-rozdrcená jsou jením z nejmocnějších antioxidantů známých jako Ellagitannin(kys. ellagová). Úspěšně léčí rakovinu a ničí parazity. Je antibakteriální, fungicidní, protivirový, snižuje cholesterol a chrání naše DNA. Tento materiál je velmi drahý a je těžké se k němu dostat a má cenu každá molekula.

 

Aloe Vera

- bylina nesmrtelnosti,obsahuje konešjivé gely které pomáhají dobré peristaltice. Má antobakteriální a fungicidní schopnost. Také ničí bakterie silněji než jakákoliv jiná rostlina.

 

Papain

-je protein zažívacích enzymů a spolupracuje s bylinami . Bude pomáhat při obnovení vnitřního systému a vytvoří ho nehostinným pro parazity. Je dobré ho brát 30 min před tím, než budete jíst něco, co zabíjí červy.

 

Kočičí dráp

-je to bylina často užívaná kvůli žaludečním vředům, zánětu žaludku, ekzémům, zimnici a jaterních nemocech. Je dobrý imunitní stimulátor. Oxindol alkaloid posiluje imunitní systém a zlepšuje oběh a snižuje krevní tlak. Léčí rakovinu a HIV s porozuhodným úspěchem.

 

Kozí roh(jestřabina lékařská?)

-divoký lusk užívaný ve středověku na dýmějový mor. Navozuje pocení k tomu aby upravil horečku a infekce od parazitických červů a uštknutí. Balancuje hladinu krevního cukru, vyrovnává ženské hormony.Působí jak na lidi tak na zvířata.

 

Česnek

- může zpomalit a zabít přes šedesát druhů hub, dvycet druhů bakterií a také některé z nejsilnějších virů. Zabíjí parazity, kontroluje sekundární plísňové infekce, má antioxidační vlastnosti,chrání před oxidací způsobenou cizopasníky. Činná složka allicino a ajoene ničí parazity. Mohou zničit améby, včetně jednobuněčných variant, stejně jako roupy a měchovce. Je nutné česnek rozmačkat nebo nakrájet.

 

Africký Cayenn

-tato paprika ničí přikontaktu houbové i formované parazity.

 

Co dalšího lze dělat:

 

Vlastní kapsle z Ricinového oleje-nalít olej do forem a dát zmrazit. Brát 3-6 s vodou, podle tělesné váhy. Mražení pomůže kapslím projít kyselinami v žaludku a uvolní se až v tlustém střevě. Zkuste k tomu přidat vysoké dávky Grapefruitového extraktu ze semen.

Na různé parazity zabírají různé věci- proto je potřeba velká rozmanitost. 

Také je dobré rozmělnit Hřebíček a přidávat do čaje,salátů a nebo smoothies.

Převzato- http://www.osud.cz/parazite-vam-berou-zdravi-energii-i-mladi-odcervete-se

                         Na různé parazity zabírají různé věci- proto je potřeba velká rozmanitost. Také je dobré rozmělnit Hřebíček a přidávat do čaje,salátů a nebo smoothies. Převzato- http://www.osud.cz/parazite-vam-berou-zdravi-energii-i-mladi-odcervete-se

---

...doporučené externí odkazy

červi a paraziti

střevní parazité

úspěšná léčba

---

...tip na stránku 

doba jedů

co nesmíte vědět

---

Spřátelené blogy: pepomat - wordpress

pepomatwebmium - blogspot 

pepomatwebmium - blog

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na