Učení Ježíše z Plejád, které v bibli nenajdete (nalezeno okolo roku 1950 v Palestině)

Citace NET.

..Tato slova údajně pověděl svým učedníkům v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století........

                                           Ježíš z Nazaretu

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl :
Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života ?

Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí ?

Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí ?

Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí ?

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti ?

Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle ?

Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.


Jak dosáhnout harmonie ?


Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života ?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality ?

,,Já" je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal :
„Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou.“

---

čtěte také: -  nový systém čaker, starý této době nestačí..

---

"..Ve skutečnosti se nemůžete znovu-sjednotit na fyzické úrovni dokud jeden z vás nebo oba neprojdete monumentálním vnitřním procesem a vyléčením svého vnitřního dítěte a nepodíváte se čistě do zrcadla vnitřní transformace.
Pokud to jeden udělal, druhý bude brzy následovat – protože vyvinutý magnetizmus jednoho dá do pohybu mohutné vlny růstu a spirituálního rozkvětu v tom druhém.."

 

SlunecnaBrana.eu

 

POSELSTVÍ JEŽÍŠE A MÁŘÍ MAGDALÉNY – DUCHOVNÍ DVOJČATA

Ježíš a Máři Magdaléna

Mnoho z vás se nachází na cestě k setkání s důležitými posvátnými partnery.

Tato setkání mají své kořeny ve vašem pradávném, nejvzdálenějším kosmickém původu Duše.

Jeden z vás v sobě nese Celé Vědomí Ženství. Druhý z vás v sobě nese Celé Vědomí Mužství.

Spolu jste Jedním a dotváříte Celek.

Toto není stejné jako když lidské ego potřebuje být kompletním v osobním vztahu.

Ve skutečnosti se nemůžete znovu-sjednotit na fyzické úrovni dokud jeden z vás nebo oba neprojdete monumentálním vnitřním procesem a vyléčením svého vnitřního dítěte a nepodíváte se čistě do zrcadla vnitřní transformace.

Pokud to jeden udělal, druhý bude brzy následovat – protože vyvinutý magnetizmus jednoho dá do pohybu mohutné vlny růstu a spirituálního rozkvětu v tom druhém.

Mnoho z vás slyší slova Duchovní Dvojčata (Twin Flames) nebo Duše, které jsou vám našeptávány když mluvíme o těchto spojeních. Jsou věčné a vývojově předurčené. Následují jisté časoprostory, které mají více co do činění s vývojem Kódů Duše, které se prostřednictvím setkání aktivují více než v jakékoliv 3-dimenzionální realitě.

Mnoho Duchovních dvojčat se v tomto roce znovu-setkává. To vytváří ohromnou síť světelných linií, které proudí přímo do posvátných portálů na celé Zemi. To také posiluje tyto portály a pomáhá je otevřít. Jak se duchovní dvojčata znovu-sjednotí, uvidíte na své planetě mnoho změn. Pro oba jedinnce je nezbytné dokončit důležité pročištění starého, těžkého, karmou zatíženého vědomí a břemen, aby mohli splynout v Jedno. Toto velmi rozsvítí kolektivní vibraci a dovolí Dvojčatům uskutečnit základní boží povinnosti na Zemi.

Jedno Dvojče dokáže aktivovat ohromné procesy probouzení a očisty ve druhém, hlavně pokud jeden z nich hluboce spal předtím, než přišla doplňující polovina jeho Duše.

Jak čtete tyto řádky, věřte že jsou určeny vám a stvrzují vaše vnitřní intuitivní vědění a pocity. Nezkoušejte dát smysl každé frázi nebo neulpěte na něčem co nevypadá, že vaše mysl potřebuje vědět.

Důležitější je energie za těmito slovy. Jak jsme se překlenuli přes Zatmění v březnu a přesunujeme se do začátku dubna – měsíce hlubokých změn a znovuzrození, v časoprostorech setkávání Duchovních Dvojčat dochází k velkým změnám a pohybům.

Autor článku : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu , www.martinachristova.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/jezis-mari-magdalena-pre…

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

---

čtěte také: -  klasické čakry

---

---

 

                            kříž

 

---

...doporučené externí odkazy

 

Ježíš na wiki

tajné spisy

kniha

film

---

...tip na stránku

tantra neboli milování

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na