Stárneme podle znamení

stáří

--

Stáří je poslední část lidského života, vysoký věk. Jeho protikladem je mládí, tedy nízký věk.

Neexistuje přesný okamžik nástupu stáří, neboť fyziologické změny v lidském organizmu spojené se stárnutím probíhají neustále a pozvolna a jde o velmi individuální nezvratný fyziologický proces, který u každého člověka probíhá jinak. Někdy bývá za tuto hranici považován věk 60 let, nicméně s technickým a vědeckým rozvojem lidské společnosti se tato hranice neustále posouvá výš. Ve středověku byli lidé staří již ve věku 40 let. Stáří se dělí na stáří, pozdní stáří a kmetství - což je stav, kdy lidský věk dosáhne do výjimečně vysokého věku. Všichni lidé, co požívají starobní důchod, bývají okolní společností fakticky pokládáni za starce, kteří právě prožívají své stáří.

Obecně platí, že čím je člověk starší, tím více má oslaben imunitní systém, což vede k tomu, že je více náchylný k nemocem. Člověk ve stáří také obvykle trpí více nespavostí a únavou. Častěji také dochází k poruchám mozkové činnosti. Lidé v tomto věku z tohoto důvodu také obvykle hůře vidí i slyší.

Od roku 1991 si svět připomíná 1.10. den, který je Mezinárodním dnem seniorů. Takto rozhodlo Valné shromáždění OSN.

--

Každé znamení má různé charakterové rysy, své silné i slabé stránky. Proto i postupující věk se u zrozenců různých znamení zvěrokruhu projevuje různě. Na někoho dokonce nepůsobí nijak.
Samozřejmě tu nebudeme počítat vrásky nebo šedé vlasy. Budeme spíše hovořit o vztahu zástupců různých znamení k podzimu života. Každé znamení je jiné, musejí být tedy různí i v této věci…
Někteří se s projevy věku smiřují snadno a stávají se z nich milé babičky a dědečkové, jiní proti stáří zuřivě bojují s nasazením veškerého arzenálu kosmetických prostředků a triků plastické chirurgie, další mají za to, že svůj vzhled omladí mladou módou, bez ohledu na směšnost a realitu a jsou i takoví, kteří zestárnou dávno před tím, než jejich věk dosáhne skutečně zralé výše…
 Beran
Svých let si raději nevšímá. Žije přítomnou chvílí a snaží se věřit, že zítřek vůbec nenastane. Čilý duch mu pomáhá zachovat si mladickou energii až do stáří. Možná, že v šedesáti už si nenavlékne motorkářskou bundu, jeho vášeň pro motorky však zůstane plná stejné zuřivé energie jako před čtyřiceti lety.
Býk 
Býci se rádi dobře najedí. Někdy až příliš dobře. S postupujícím věkem proto obvykle nabírají nemalý objem. S léty se tvrdohlavý Býk stává ještě méně pružným v každém ohledu: jak psychicky, tak fyzicky. Je však od přírody velmi zdatný, proto nehledě na nemoci žije velmi dlouho.
 Blíženci
Blíženci si v mládí vytknou cíl a jdou za ním vpřed, aniž by se hodlali dát jakkoli omezovat léty. Nemá smysl doufat, že Blíženec přijde dřív z práce domů. Ani ve starším věku Blíženec nebude odpočívat u domácího krbu. Jeho kariéra pokračuje až do penze. Mají-li možnost, jdou Blíženci kariérně nahoru i v důchodovém věku.
 Raci
Raci jsou dvojího druhu: jedni nikdy nedospějí a druzí se na stará kolena rádi starají o všechny kolem. Stejně jako Lev, také Rak si přeje, aby okolí respektovalo jeho „ctihodné šediny“. Z Raků bývají skvělí „klasičtí“ dědečkové a babičky, takoví, jaké si přeje mít většina dětí.
 Lvi
Svým založením jsou Lvi rozvážní a shovívaví, což se léty stále prohlubuje. K stáru jsou to už mohutná, klidná, vznešená a tukem lehce obrostlá stvoření. Stále více touží po všeobecné úctě, autoritě a snad i klanění. Chtějí být napodobovaným vzorem, proto usilují o co možná nejdřívější dosažení životních cílů a solidního postavení.
 Panna
Panny většinou s věkem zaujímají k okolnímu světu stále negativnější pos-toj, zejména pokud se jim vymkne z rukou jejich přirozený sklon ke zbytečné kritičnosti. Rády se udržují v dobré formě a při dobrém zdraví, neustále pracují na zlepšení svého mozkového výkonu. Proto stáří většinou vítají jako dobře udržované dámy a džentlmeni, sice poněkud přísní, ale stále výkonní.
 Váhy
Váhám velmi leží na srdci vlastní zevnějšek, uchýlí se proto k jakýmkoli opatřením, jen aby co nejdéle zabránily objevení jakýchkoli vrásek nebo přebytečných kilogramů. Zpravidla se jim to daří. Ještě v osmdesáti jsou Váhy schopné tvrdit, že jim ještě nebylo čtyřicet.
 Štír
K stáru se Štír stává důstojným a vznešeným. Líbí se mu smýšlet o sobě jako o filosofovi, který za léta nasbíral dost moudrosti-většinou to tak také opravdu je. Bohužel však velmi často starší Štíři přehnaně až umanutě lpějí na vlastních myšlenkách a přesvědčeních, která občas ostatním přímo vnucují.

 Střelec
Střelci ve shodě s Berany prostě na stáří nechtějí myslet. Někdy natolik, že se jim to změní v jakousi nutkavou ideu. Začínají na lidi dotírat otázkou, kolik jim hádají let a doufají přitom v pár užaslých komplimentů. Je třeba říci, že jsou to komplimenty většinou podložené, protože Střelec, přestože obvykle odmítá na sebe nějak pečlivě dbát, obvykle si uchovává půvab a sexappeal do vysokého stáří.
 Kozoroh
Kozoroh je znamením, které je nejvíce asociováno s časem. Tomuto znamení panuje Saturn. A to je planeta za čas tak říkajíc zodpovědná. Co však je zajímavé, pro Kozorohy samotné čas jako by plynul opačným směrem. Kozoroh se narodí jako takový malý stařeček, příliš vážný na svůj věk, zodpovědný a moudrý. A jak dospívá a stárne, začíná se v jeho povaze projevovat stále více dětinství. Ve stáří jsou Kozorozi úplné děti.
 Vodnář
Také Vodnáře ovlivňuje Saturn poměrně silně, proto bývají v dětství stejně jako Kozoroh neúměrně vážní, někdy skutečně příliš. S léty se pak z Vodnáře stává stále větší výstředník, přestává ho zajímat, co si o něm bude myslet okolí, a tak je schopen ještě v osmdesáti nosit značně vyzývavé oblečení a chovat se, jak se mu zachce.
 Ryby
Na rozdíl od všech ostatních znamení zvěrokruhu mají Ryby ze stáří panickou hrůzu. Ani ne tolik pokud jde o jejich zevnějšek, jako spíš s myšlenkou na to, kolik toho ještě nestihly udělat, prožít a vyplnit! Právě proto Ryby tak rády hodnotí jednotlivé etapy svého života, bilancují a počítají úspory. Je v tom jistý paradox, vždyť čím méně by se zneklidňovaly plynutím času, tím déle by Ryby žily (a více toho stihly) … nic tak nezkracuje život, jako věčný nepokoj.
Obrázky: Olga Gromová

---

Jak jednotlivá znamení zvěrokruhu nakládají s problémy?

  Ukázalo se, že způsob přístupu k problémům je v jisté míře spojen se znamením Zvěrokruhu. Jestliže se například před stejným problémem ocitnou Beran a Blíženec, bude ho každý z nich řešit po svém. Jak, to se dozvíte v našem horoskopu.

 

Beran

Pokud problém přepadl Berana, Beran ho vyřeší. Určitě ho vyřeší. Jakýkoli problém vyřeší. Ihned. Samostatně, hrdě a mlčky!

Býk

Je nesporné, že Býk problém vyřeší. Načež bude všem vypravovat, jakými způsoby ho řešil. Pro sichr o tom napíše do novin, aby to fakt všichni věděli.

Blíženci

Blíženci své problémy budou okamžitě sdílet. Nejdřív se budou snažit přehodit je na Berana, ale kdyby snad nesouhlasil, svěří je Střelci. Ten je určitě neodmítne!

Rak

Má-li Rak problém, dá se do pláče. Aby už konečně přestal, někdo to bude muset vzít na sebe. Když Rakovi náhodou nikdo nepomůže, dá všechno pěkně do pořádku sám. Proč musel tak vyvádět, je nepochopitelné.
 

Lev

Lev uspořádá prezentaci o způsobu vyřešení svého problému a sezve na ni všechny přátele a známé. Před očima přítomných se s problémem vypořádá jako pravý dravec – jediným máchnutím tlapy. Načež se ukloní, přijme květiny a za bouřlivého potlesku se odebere do svého hájemství.

Panna

Panně to doopravdy zkazí náladu, vždyť tenhle problém neměla v plánu! Zamyslí se a problém rozlouskne. Sama. A sama z něj také udělá závěry.

Váhy

Váhy svůj problém začnou zvažovat. Poté ho zváží ještě jednou, důkladně se zamyslí a dojdou k závěru, že toho na ně spadlo nějak moc. A samozřejmě část (nijak malou) navalí na nějakého odvážlivce, jako jsou Lev nebo Beran. Kdyby snad část chtěly odvážit Panně, byly by odkopnuty, protože Panna bere problémy pouze podle grafikonu.

Štír

Štír na problém mrkne a řekne: „Hele, problém!“ Načež na něj zapomene.
 

Střelec

Střelec bude mrzutý. Pak se rozesměje a začne vzpomínat, jaké že problémy už v životě měl! Poté se rozhodne, že to všechno je naprostá blbost a zapomene na ni. Když se problém nevyřeší sám o sobě, pak si Střelec se skřípěním zubů vyhrne rukávy a pustí se do něj.

Kozoroh

Kozoroh se opravdu rozčílí a připomene si všechna neslušná slova. Nikomu ale neřekne, že má nějaké problémy a bude se usmívat, jako by se nic nedělo. Až se nikdo nebude dívat, problém vyřeší. A bude se tvářit, jako že na světě je nádherně.

Vodnář

Začne svůj problém zkoumat, a to radostně a s nadšením. Možná o něm dokonce napíše knihu! Pokud jde o problém, se kterým už se setkal, znudí ho to a vyhledá Blížence. U těch se vždycky děje něco nového!

Ryby

Ryby, stejně jako Rak, udělají z drobné nepříjemnosti katastrofu vesmírných rozměrů a budou si ji hýčkat jako zřítelnici svého oka. Nedej Bože, aby jim snad někdo nabídl pomoc! Ruce pryč od rybích problémů! Až se jimi nasytí a natrpí co hrdlo ráčí, potom račte, můžete pomáhat.

Zdroj: http://astroplus.cz/jak-jednotliva-znameni-zverokruhu-nakladaji-s-problemy/

---

Co skutečně znamená, že umíráme na stáří?

3. 9. 2016 19:53  autor: Hana Dubnová

Když zemře stará osoba bez viditelné příčiny, většinou se všichni shodnou na to, že dotyčný "zemřel stářím" nebo z "přirozených příčin". Nic jako smrt stářím ale ve skutečnosti neexistuje!​

"Myšlenka, že lidé umírají jen tak čistě kvůli stáří, bez žádné patologické příčiny, je šílená," říká David Gems, profesora na University College v Londýně a zástupce ředitele Ústavu zdravého stárnutí. Nikdo podle něj nenajde v úmrtním listě napsanou příčinu "přirozená" či "stáří".

Když se řekne, že někdo zemřel stářím, většinou to znamená, že zemřel v důsledku nějaké nemoci nebo události, s nimiž by si tělo zdravého a silného člověka zřejmě bez problémů poradilo.

Klidná smrt ve spánku znamená, že se dotyčnému jednoduše zastavilo srdce uprostřed noci. Dalším příkladem je tvrzení, že někdo "měl ošklivý pád, ze kterého se už nedostal". Většinou to znamená, že osoba spadla, zlomila si třeba kyčel, zvládla operaci, ale kvůli dlouhému ležení v nemocnici zemřela na infekci nebo zápal plic.

Většinou podle lékařů za smrt seniorů může souhrn různých obtíží a nemocí. "Jak je člověk starší a starší, tak má větší šanci, že dostane rakovinu nebo mu onemocní srdce," říká Amy Ehrlichová, profesorka klinické medicíny na Lékařské univerzitě Alberta Einsteina.

Dřív se lidé stáří nedožili

Dříve lidé obtíže, které způsobují smrt ve vysokém věku, neřešili. Neměli důvod, protože většina lidí zemřela ještě dřív, než mohla "sejít věkem". Prakticky nevěděli, co znamená stárnutí. Podlehli nemocem, které dnes už umíme léčit nebo máme alespoň očkování. Zlepšila se hygiena, přístup ke zdravému životu,…

Zhruba v padesátých letech ale nastala změna a lidé ve vyspělých zemích se začali dožívat prakticky dvojnásobného věku než jejich předci před pouhým stoletím. Nyní strávíme stárnutím prakticky půlku našeho života, než umřeme.

Ze studie z roku 2014, která porovnávala míru úmrtnosti u 46 druhů živých organismů, vzešlo, že některé organismy nestárnou prakticky vůbec. Jejich míra úmrtnosti je stejná od narození až do smrti. O skonu věkem tak nemůže být řeč.

Ne všichni tolik umírají ve vysokém věku

Prakticky nesmrtelní jsou například nezmaři nebo želvušky. Je u nich stejná pravděpodobnost úmrtí po týdnu, po deseti letech či po tisíci letech. Suchozemské želvy naopak mají vysokou úmrtnost mláďat, v dospělosti nehraje jejich věk při času smrti roli.

Fakt, že stárnutí nemusí nevyhnutelně znamenat smrt, se snaží vědci už staletí využít k tomu, aby prodloužili lidský život nebo zajistili jeho nesmrtelnost. "Stárnutí není neúprosný proces, který vede je smrti. Je to jen přechodná fáze mezi tím, kdy jsme úžasně zdraví a stabilizovaní," je přesvědčený Michael Rose, evoluční biolog na Kalifornské univerzitě v Irvinu a ředitel jejího centra pro experimentální výzkum evoluce.

Cesta k nesmrtelnosti?

Pro pokusy se vědcům nejlépe osvědčil půdní červ háďátko obecné, u něhož rozluštili kompletní genom. Vědci z Buckova institutu pro výzkum stáří pod vedením biologa Pankaje Kapahiho zkoušeli změnit geny červa tak, aby se délka jeho života jednou až dvakrát prodloužila.

Objevili, že za dlouhověkost může spojení dvou genů – jednoho, který kontroluje množství inzulínu, a druhého, který je zodpovědný za růst buněk. I když je háďátko věrným modelem, neznamená to automaticky, že na dlouhověkost u lidí mají vliv stejné dva geny. Lék na smrtelnost je tak stále ještě jen fantazií.

Zdroje: Live Science,Business Insider,Medical Daily

---

...doporučené externí odkazy

stáří - wiki

stáří - wikisofia

wikicitáty

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na