Inaugurační projev: .."Tento okamžik je i váš okamžik," řekl Donald Trump v inaugračním projevu ve Washingtonu

Inaugurační projev: .."Tento okamžik je i váš okamžik," řekl Donald Trump v inaugračním projevu ve Washingtonu

---

18:00 SEČ. Donald Trump skládá přísahu.

"Slavnostně přísahám, že budu věrně vykonávat úřad prezidenta USA," řekl Trump.

-

Presidentem Spojených států je nyní Donald Trump, který právě složil přísahu svého úřadu a krátce poté pronesl inaugurační projev.
Přinášíme transkript jeho plného znění, se zvýrazněním klíčových částí.Donald Trump: 

 

Šéfe justice Robertsi, presidente Cartere, Presidente Clintone, presidente Bushi, Presidente Obamo, američtí spoluobčané a lidé celého světa, děkuji vám. 

My, občané Ameriky, jsme nyní spojeni ve velkém státním úsilí o přestavbu naší země a obnovení nadějí všeho našeho lidu. 

Společně určíme kurs Ameriky na mnoho a mnoho příštích let. Budeme čelit problémům a těžkostem, ale tu práci uděláme. 

 

Každé čtyři roky se scházíme na těchto schodech, abychom provedli řádné a klidné předání moci, a jsme vděčni presidentu Obamovi a první dámě Michelle Obamové za jejich laskavou pomoc během tohoto přechodu. Byli velkolepí. Děkuji jim.

Dnešní ceremonie má však velmi zvláštní význam, protože dnes pouze nepředáváme moc jedné vlády jiné vládě, ani moc jedné strany jiné straně, ale předáváme moc Washingtonu D. C. zpět vám, lidem.


Příliš dlouho malá skupina našeho státního kapitálu sklízela výnosy vlády, zatímco náklady nesli lidé. Washington vzkvétal, ale lidé jeho bohatství nesdíleli. Politikové prosperovali, ale mizela pracovní místa a zavíraly se továrny. Establishment ochraňoval sám sebe, ale nikoli občany své země. Jejich vítězství nebyla vašimi vítězstvími. A když oslavovali kapitál našeho státu, rodiny v obtížné situaci po celé zemi měly jen málo důvodů k oslavám. 


Změny začínají právě zde a právě teď, protože tento moment je vaším momentem, patří vám.

Patří všem, kdo se zde dnes shromáždili, a všem, kteří se na nás dívají v celé Americe. Je to váš den. Je to vaše oslava. A toto, Spojené státy americké, je vaše země.

Na čem vskutku záleží, není to, která strana řídí vaši vládu, ale zda je vláda řízena lidem.

Dvacátý leden 2017 bude připomínán jako den, kdy se lidé opět stali vládci tohoto státu. 

Zapomenutí muži a ženy naší země už dále nebudou zapomenutými. 

Každý vám nyní naslouchá. Přišli jste v desítkách miliónů, abyste se stali součástí historického hnutí, jaké svět předtím dosud neviděl.

V centru tohoto hnutí je klíčové přesvědčení, že stát existuje, aby sloužil svým občanům. Američané chtějí skvělé školy pro své děti, bezpečné čtvrti pro své rodiny, a dobrá zaměstnání pro sebe. To jsou spravedlivé a rozumné požadavky poctivých lidí a poctivé veřejnosti.

Ale pro příliš mnoho našich občanů existuje odlišná realita: matky a děti jsou uvězněny v chudobě uvnitř našich měst; po celé krajině našeho státu jsou rozesety jako náhrobní kameny zrezavělé továrny; do vzdělávacího systému tečou spousty peněz, ale naši mladí a krásní studenti zůstávají v nedostatku veškerého vědění; a zločin a gangy a drogy kradou příliš mnoho životů a oloupily naši zemi o tak mnoho nerealizovaného potenciálu. 

Tento americký masakr se zastavuje právě zde a právě teď.
 

Jsme jeden národ a jejich bolest je naše bolest. Jejich sny jsou naše sny. A jejich úspěch bude naším úspěchem. Sdílíme jedno srdce, jeden dům, a jeden velkolepý osud. Přísaha do mého úřadu, kterou dnes skládám, je přísaha oddanosti všem Američanům. 

Po mnoho desítek let jsme obohacovali zahraniční průmysl na úkor amerického průmyslu; dotovali jsme armády jiných zemí, a přitom jsme dovolili velké vyčerpání našeho vojenství. Bráníme hranice jiných států, a odmítáme bránit vlastní. 

A utratili jsme trilióny dolarů v zámoří, zatímco americká infrastruktura upadla do rozkladu a chátrání. Učinili jsme jiné země bohatými, zatímco v naší zemi bohatství, síla a důvěra ve svůj stát se vytratily za obzor. 

Továrny jedna po druhé zavíraly a opouštěly naši pevninu, a ani se nepomyslelo na milióny a milióny amerických dělníků, které byly ponechány na holičkách. Bohatství naší střední třídy bylo vyrváno z jejich domovů a porozdělováno po celém světě. 

Ale to už je minulost. A nyní se díváme pouze do budoucnosti. 

To, že jsme se zde dnes shromáždili, vydává nový dekret, tak, aby byl slyšet v každém městě, v každém zahraničním kapitálu, a každé mocenské instituci. Od tohoto dne bude vládout v naší zemi nová vize. Od tohoto dne nadále to bude jen Amerika na prvním místě.

Každé rozhodnutí o obchodu, o daních, o imigraci, o zahraničních věcech bude učiněno ve prospěch amerických pracujícíh a amerických rodin. Musíme chránit své území před pleněním jinými zeměmi, dělajícími naše výrobky, kradoucími naše společnosti a ničícími naše pracovní místa. 

Ochrana povede k velké prosperitě a síle. Budu za vás bojovat každým dechem svého těla a nikdy vás nenechám upadnout. 

Amerika začne opět vyhrávat, vyhrávat jako nikdy předtím. 


Získáme zpět naše pracovní místa. Získáme zpět naše území. Získáme zpět naše bohatství. A získáme zpět své sny. 

Postavíme nové silnice a dálnice a mosty a letiště a tunely a železnice všude po naší krásné zemi. Vymaníme náš lid ze sociálních dávek a dáme mu opět práci, přestavíme naši zemi americkýma rukama a americkou prací. 

Budeme se řídit dvěma prostými pravidly: kupovat americké, a zjednávat si na práci americké.

Budeme usilovat o přátelství a dobrou vůli se státy světa, ale budeme tak činit s pochopením, že je právem každého státu, aby kladl své zájmy na první místo. Nebudeme usilovat o vnucování našeho způsobu života, ale budeme zářit jako příklad. Budeme zářit pro všechny, aby nás následovali. 

Posílíme stará spojenectví a vytvoříme nová, a spojíme civilizovaný svět proti radikálnímu islámskému terorismu, který vyhladíme z povrchu Země. 

Základním kamenem naší politiky bude naprostá oddanost Spojeným státům americkým, a skrze loyalitu k naší zemznovuobjevíme loyalitu mezi sebou vzájemně. Když otevřete své srdce vlastenectví, nebude tam místa pro předsudky. 

Bible nás učí, jak je dobré a radostné, když boží lidé žijí společně v jednotě. Musíme vyjadřovat své názory otevřeně, debatovat o našich neshodách čestně, ale vždy se musíme snažit o vzájemnou soudržnost. Když je Amerika jednotná, je zcela nezastavitelná. 

Není třeba se ničeho obávat. Jsme ochraňováni a vždy budeme ochraňováni. Budeme ochraňováni skvělými muži a ženami naší armády a bezpečnostních složek. A nejdůležitější, budeme chráněni Bohem. 

A nakonec: musíme myslet vysoko a snít ještě výše. V Americe chápeme, že stát žije pouze tak dlouho, dokud prosperuje. Nebudeme dále přijímat politiky, kteří jsou jen samá slova, ale žádné skutky, stále si stěžují, ale nikdy s tím nic neudělají. 

Čas pro prázdné řeči je u konce. Nyní přichází hodina skutků. 

Nenechte si namluvit, že to nejde udělat. Žádná výzva není dost velká pro srdce, boj a ducha Ameriky. Nemůžeme selhat. Naše země bude opět vzkvétat a prosperovat. 

Stojíme u zrodu nového milénia, připraveni odhalit tajemství vesmíru, osvobodit zemi od utrpení nemocí, ovládnout energie, průmysl a technologie zítřka. Bude nás pohánět naše nová národní hrdost, bude pozvedat naše vize a léčit naše rozdíly.

Je čas si připomenout starou moudrost našich vojáků, která nebude nikdy zapomenuta: ať jsme černí, hnědí nebo bílí, všichni krvácíme toutéž rudou krví vlastenců.
 

Všichni sdílíme tytéž velkolepé svobody a zdravíme tutéž velkou americkou vlajku.


A ať se dítě narodilo na předměstí Detroitu nebo na větrem bičovaných pláních Nebrasky, dívají se na tutéž noční oblohu, plní svá srdce týmiž sny, a byl jim vdechnut dech života týmž všemocným Stvořitelem. 

A tak všichni Američané, v každém městě, vzdáleném i blízkém, malém i velkém, od pohoří k pohoří, od oceánu k oceánu: slyšte tato slova: Již nikdy nebudete ignorováni. (Potlesk.)

Váš hlas, vaše naděje a vaše sny budou určovat náš americký osud. A vaše odvaha a dobrota a láska nás navždy povedou po této cestě. 

Společně učiníme Ameriku opět silnou. Učiníme Ameriku opět bohatou, Učiníme Ameriku opět hrdou. Učiníme Ameriku opět bezpečnou. Učiníme Ameriku opět skvělou. 

Děkuji vám. Bůh vám žehnej. A Bůh žehnej Americe. 
Děkuji vám. 

Bůh žehnej Americe. 

---

A nakonec: citace z jednoho komentu na aeronet.cz: "..mají pravdu ti, co říkají, že Trump je taková nevypočitatelná osobnost, jejíž kroky lze dost těžce odhadnout.

Zvláště v tomto případě platí, že jej poznáme až po ovoci. Koneckonců, kvalitu ovoce můžeme definitivně zhodnotit až poté, co jej ochutnáme. Počkejme pár měsíců, pár let, mnohé věci se do té doby samy vyjasní."

 

"Každé rozhodnutí ohledně imigrace, daní, obchodu nebo zahraničních věcí bude rozhodováno tak, aby bylo příznivé k americkým rodinám a pracovníkům."

 

Americký server BuzzFeed, známý velmi kritickým postojem k Donaldu Trumpovi, spustil ihned po jeho inauguraci na své facebookové stránce odpočítávání do další prezidentské ceremonie za 4 roky..

https://www.facebook.com/BuzzFeed/videos/10155633414570329/

-

Oficiální twitterový účet prezidenta USA @POTUS

https://twitter.com/POTUS

---

...další externí odkazy

Novinky

Zvědavec

AC24

Trump - wiki

Bílý dům převezme pevná, ale nečitelná ruka

Trumpománie v Rusku

---

tip na stránku

střelba v Mnichově

Donald Trumph a Elity..

---

Spřátelené blogy: pepomat - wordpress

pepomatwebmium - blogspot 

pepomatwebmium - blog

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na