Země se pohnula! Stařešinové Eskymáků varují svět

Yvonne K.

16. 09. 2016 | 11:00

Americká vládní agentura NASA obdržela nové varování ohledně klimatických změn. Tentokrát přišlo od domorodých Inuitů. Ti prohlašují, že změny klimatu nejsou způsobeny globálním oteplováním, jak se všeobecně tvrdí, ale posuny Země.

Americká vládní agentura NASA obdržela nové varování ohledně klimatických změn. Tentokrát přišlo od domorodých Inuitů. Ti prohlašují, že změny klimatu nejsou způsobeny globálním oteplováním, jak se všeobecně tvrdí, ale posuny Země.

Inuité jsou domorodí obyvatelé severních částí Severní Ameriky a Grónska. Stejně jako jejich předkové umí skvěle předpovídat počasí. Varování, které od nich NASA nedávno obdržela, nelze proto brát na lehkou váhu. Tito lidé jsou přesvědčeni, že Země se posunula nebo zakymácela. Poznali to prý podle oblohy, která je teď jiná.

Stařešinové Inuitů si povšimli, že Slunce nyní vychází na jiném místě. Přibylo také denního světla nutného k lovu. Slunce stojí o mnoho výše než dřív a rychleji se oteplí.

Podle Inuitů se nezměnilo jen postavení Slunce, ale i Měsíce a hvězd, a to vše podle nich ovlivňuje změny teplot a pohyby větrů. Pro ně samotné je nyní mnohem obtížnější předpovídat počasí.

To, že se s naší planetou něco stalo, potvrdili všichni dotazovaní stařešinové Inuitů z Arktidy. Informace, které poskytli, vyvolaly mezi odborníky z  NASA velké znepokojení.

zdroj: http://extrastory.cz/zeme-se-pohnula-staresinove-eskymaku-varuji-svet.html

Země láme teplotní rekordy a zásoby
podzemní vody mizí, oznamují vědci​

WASHINGTON Celosvětová teplota roste, oceány musejí absorbovat rekordní množství tepla a zásoby podzemní vody jsou na historicky nejnižší úrovni. Tyto změny mimo jiné negativně ovlivňují populace zvířat a přispívají k šíření toxických mořských řas. Takové jsou závěry zveřejněné výroční zprávy amerického Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA) o stavu klimatu na planetě za loňský rok.

„Čas zavolat lékaře byl už před lety. Topíme se v mnoha příznacích nemoci,“ popsal agentuře AP situaci planety šéf týmu monitorujícího v NOAA klima Deke Arndt. „Horečka Země stoupá,“ doplnil jej další spoluautor studie Gregory Johnson.


Velká většina (na 93 procent) tepelné energie, kterou v ovzduší zachycují částice skleníkových plynů, putuje podle zprávy přímo do oceánů, jejichž teploty jsou rekordně vysoké jak u hladiny, tak ve větších hloubkách.Zpráva se věnuje 50 různým klimatickým aspektům, z nichž mezi ty nejcitelnější patří rostoucí teploty. Řada států včetně Ruska a Číny zaznamenala loni vůbec nejteplejší rok v historii, například Jižní Afrika naměřila vůbec nejvyšší teplotu, která byla na Zemi zaznamenána během října - 48,4 stupně Celsia.

Vliv přírody a člověka

V souvislosti s oteplováním dále klesal objem ledového území v Arktidě a ledovců po celém světě. Podle vědců měl klimatický vývoj nepříznivý vliv na populace tučňáků či mrožů a projevil se i v dramatickém množení toxických řas, například u severozápadního pobřeží Tichého oceánu.

Dramatická situace klimatu byla podle vědců způsobena zejména kombinací dvou faktorů - klimatického jevu El Niňo a globálního oteplování zapříčiněného lidskou činností. „Je to jako vstříknout do již beztak napjatého klimatického systému dávku steroidů,“ komentoval kombinovaný vliv přírody a člověka na klima profesor meteorologie z oklahomské univerzity Jason Furtado.

Na obsáhlé zprávě se podílelo celkem 450 vědců z celého světa.

ČTK

Zdroj:http://relax.lidovky.cz/zeme-lame-teplotni-rekordy-a-zasoby-podzemni-vody-mizi-oznamuji-vedci-1zc-/veda.aspx?c=A160802_215839_ln_zahranici_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_veda&utm_content=main

---

Oteplení zeměkoule už zabilo statisíce lidí

Na 160 tisíc odhaduje poslední vědecká zpráva počet obětí, jež si vyžádaly vedlejší účinky globálního oteplování, a to především v rozvojových zemích. Na světové konferenci o klimatu to den před jejím pátečním zakončením prohlásili zástupci Světové zdravotnické organizace (WHO).

Oteplování vyhovuje larvám komárů, jejichž hejna z některých oblastí doslova vyhánějí lidské obyvatele.

FOTO: internet

pátek 3. října 2003, 16:57 - MOSKVA

"Odhadujeme, že změny klimatu si během roku vyžádaly 160 tisíc obětí na životech," uvedl za WHO Andrew Haines z londýnského institutu hygieny a tropických nemocí. "Tíha nemocí, plynoucích z oteplení, se do roku 2020 může zdvojnásobit," dodal.

Vyspělé země z oteplování těží

WHO jako následky "vedlejších účinků" vzestupu teplot - záplav a sucha - uvádí zejména podvýživu, průjmová onemocnění a malárii. Negativní následky tak nesou především země Afriky, Latinské Ameriky a Jihovýchodní Asie, zatímco další důsledky jako zmírnění kolísání teplot v mírném pásmu, tedy mírnější zimy i léta, přinesou spíše prospěch vyspělým zemím: lidé budou žít déle a sklizně v těchto oblastech budou vyšší. Tyto výhody však budou vysoce překonány zvýšeným výskytem nemocí v jiných částech světa, upozornil Haines.

Putinův žert zamrazil

Na 940 delegátů konference si stále připomíná žert, který na úvod jednání přednesl prezident hostitelské země Vladimír Putin. "Rusko jako severskou zemi představa oteplení o dva tři stupně neděsí," řekl Putin. "Může to být k něčemu dobré, třeba nebudeme muset tolik utrácet za kožichy a topení." V odpověď mu bylo ledové mlčení.

"Klimatické změny jsou největší a nejvážnější hrozbou, které čelíme," reagoval později norský ministr životního prostředí Boerge Brende. "Pro nás to může v krajním případě vést k odklonu Golfského proudu."

"Věčně zmrzlá půda roztaje a velké části Ruska se stanou neobyvatelnými," přidal se k varování kanadský ministr David Anderson s poukazem na již probíhající změny na kanadském severu, odkud mračna komárů vyhánějí původní obyvatelstvo.

Kjótský protokol závisí na ruském podpisu

Rusko je klíčovou zemí pro splnění cílů Kjótského protokolu o snížení skleníkových emisí, který - po opakovaném odmítnutí ze strany USA - může nyní být uveden v platnost jen ruskou ratifikací. Ačkoliv Putin loni na podzim ratifikaci na tento rok slíbil, v Moskvě nyní zaujal zdrženlivější postoj. "Musíme napřed spočítat, co nás to bude stát a jaké by naopak byly přínosy" ruské ratifikace, oznámil delegátům.

Neuvedl však žádný termín, kdy Rusko k nějakým závěrům hodlá dospět. Poukázal přitom na postoj Austrálie, která protokol rovněž dosud neratifikovala kvůli vysokým ekonomickým nákladům: "Copak je Rusko bohatší než Austrálie?", tázal se Putin. Rusko sice v posledních dvou letech snížilo své emise asi o třetinu, ale stále zůstává jedním z předních znečišťovatelů atmosféry.

Zahájen trh emisí

Obchodování se znečišťujícími emisemi, což jako jednu z alternativ Kjótskému protokolu navrhují USA a některé vyspělé státy, začalo ve středu fungovat v americkém Chicagu. Tamní "burza emisí" sdružuje na dvě desítky velkých firem včetně automobilky Ford nebo elektronického gigantu Motorola.

Účastníci mohou v závislosti na tom, nakolik jsou jejich provozy ekologicky únosné, kupovat či prodávat pomyslné rozdíly v povolených emisích. Zastánci tohoto systému tvrdí, že to v součtu přinese zlepšení čistoty ovzduší, kritikové naopak poukazují na matení veřejnosti a podkopání úsilí o mezinárodní regulaci skleníkového efektu.

Alexandr Petrželka

Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/16679-otepleni-zemekoule-uz-zabilo-statisice-lidi.html

---

Oteplování se přibližuje kritickému bodu

Postupné globální oteplování je blízko kritickému bodu, z něhož nebude návratu a jež povede k nepředvídatelným změnám. Toto varování obsahuje zpráva rusko-britského vědeckého týmu, publikovaná v časopise New Scientist.

pátek 12. srpna 2005, 9:11

"Když uvolníte takové přírodní procesy, může to dojít tak daleko, že to nepůjde zastavit," upozornil David Viner z Výchoanglické univerzity. "Věčně zmrzlou půdu, jestliže začne tát, už nezmrazíte. Může to vyhnat teplotu nahoru mnohem rychleji než lidmi způsobené emise."

Univerzitní expedice z ruského Tomsku a britského Oxfordu, jejímž byl Viner členem, zkoumala stav věčně zmrzlé půdy (permafrostu) na subarktické západní Sibiři. Zjistila, že toto území o velikosti asi miliónu čtverečních kilometrů (rozloha Francie a Německa dohromady), zformované před 11 tisíci lety koncem doby ledové, začíná na některých místech jevit známky tání. Ke stejnému zjištění dospěl letos v květnu americký tým z Aljašky.

Oteplení o čtyři stupně za 40 let

Sibiřský permafrost tvoří zmrzlá rašelina a podle odhadů zadržuje asi 70 miliard tun metanu. Tento plyn je několikrát výkonnějším, pokud jde o skleníkový efekt, než oxid uhlíku CO2.

Předpovědi IPCC (Mezivládní panel pro zkoumání klimatických změn) a dalších světově uznávaných institucí hovoří o zvýšení průměrných teplot na Zemi v tomto století o 1,4 až 5,8 stupně. Sibiř podobně jako Arktida patří k oblastem, kde se otepluje rychleji, během posledních čtyřiceti let údajně až o 4 stupně.

Podle výpočtů klimatologa Stephena Sitche z britské MetOff (vládní meteorologický ústav) může postupné tání permafrostu přidat do atmosféry do konce století 700 miliónů tun uhlíku ročně - stejně jako vzniká v důsledku lidské činnosti. Ačkoli by se tak hladina CO2 v atmosféře zvýšila na dvojnásobek, znamenalo by to oteplení o 10 až 25 procent.

Moc času nezbývá

"Jestli se rozběhne takové tempo oteplování, vymykající se našim možnostem přizpůsobení a našimi silami nezastavitelné, povede to k ekonomickému, sociálnímu a ekologickému chaosu," opakoval varovný postoj Přátel Země její ředitel Toni Juniper. "Ještě je čas na nějaká opatření, ale už ne mnoho," uvedl.

Nerovnoměrné oteplování pociťují i obyvatelé evropských velkoměst. Podle studie světového Fondu na ochranu divoké přírody (WWF) stoupla v Londýně a dalších 16 velkoměstech starého kontinentu průměrná letní maxima za posledních 30 let nejméně o jeden až dva stupně. Vedle britské metropole je na tom nejhůře Madrid, Paříž, Stockholm, Lisabon a Atény.

Klimatizace uškodí

WWF varuje, že nejde o "lepší šance k trávení pozdních večerů v pouličních kavárničkách", ale o zvýšení rizika pro děti a seniory a pro zaměstnance pracující venku.

Řešení není v klimatizování automobilů a městských prostor - to by vedlo k dalšímu zvýšení spotřeby energie, a tudíž vyšším nárokům na její výrobu v převažujících klasických elektrárnách, jež jsou hlavním zdrojem emisí stojících za oteplováním.

Alexandr Petrželka, Právo

Zdroj: https://www.novinky.cz/koktejl/62784-oteplovani-se-priblizuje-kritickemu-bodu.html

---

V Grónsku ubyl za čtyři roky bilión tun ledu

Podle nových dat Evropské kosmické agentury (ESA) roztál v Grónsku mezi lety 2011 a 2014 jeden bilión tun ledu. Odpovídá to dvojnásobku průměru předchozích dvou desetiletí. Agentura Reuters, která na informaci upozornila, rovněž připomněla, že podrobnější důkaz masivního úbytku ledovců až doteď zveřejněn nebyl.

Dnes 20:30

„Radar CryoSat ukazuje pohled na ledový příkrov, jenž odhaluje, které ledovce vykazují největší známky změn," uvedl hlavní autor studie Malcolm McMillan z britského Střediska pro polární pozorování a modelování na University of Leeds.

Výzkum jednotlivých ledovců

„Pomáhá nám to při studiu každého konkrétního ledovce v Grónsku, což nám umožňuje lépe pochopit jejich podíl na globálním vzestupu hladiny moře," dodává.

Studie ukázala, že tání grónského ledu přispělo ke zvýšení hladiny moře dvakrát tolik než za předchozí dvě dekády.

Dochází rovněž k velkým rozdílům v množství úbytku ledu z roku na rok, přičemž k největšímu došlo v roce 2012, kdy letní teploty překonávaly rekordy. Grónsko je tedy velmi citlivé na změny v okolním prostředí.

Výsledky měření radaru odpovídají tomu, co zjistil americkýNárodní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) během mise GRACE. Jejich družice nesla senzory, které jsou speciálně navrženy tak, aby určovaly změny, které nastaly v hmotnosti celé ledové plochy.

fš, Novinky

Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/410053-v-gronsku-ubyl-za-ctyri-roky-bilion-tun-ledu.html

---

Blízko Země se děje něco zvláštního, vědec rozšifroval data

 2.5.2016  Ashgard

 

Doktor  z Vesmírného centra Univerzity v Leicesteru poodhalil pozemšťanům, jak „hraje“ vesmír, resp. jak zní „temnota chladného vesmírného vakua“.

Zvuky byly shromážděny ze svou hlavních zdrojů – prvním jsou elektrony dopadající na svrchní vrstvu zemské atmosféry a druhým je plazma procházející skrz Slunce, uvedl server sci-news.com. Williams k projektu říká: „Transpozicí zvuků zaznamenaných satelity do slyšitelného spektra jsem byl schopen ukázat data jako zvukovou nahrávku, která nám umožňuje alespoň trochu poznat, co bychom ve vesmíru slyšeli, kdybychom tam byli a kdyby tamější zvuky byly slyšitelné pro lidské ucho.“

Data převedená do audia byla zaznamenána 9. července 2001 satelitem Cluster II. Doktor Williams je převedl do nahrávky s názvem „Chorus“ (sbor). Můžeme na ní slyšet krátké zvuky se zvyšující se frekvencí, které vznikají při dopadu elektronů na naši atmosféru. Druhá část kompozice je naopak hluboký pulzující zvuk, jenž vydává plazma proudící skrze Slunce.

Williams k vesmírné hudbě říká, že zvuky elektronů jsou trochu podobné zpěvu ptáků za rozbřesku. Něco takového vůbec nečekal. Rytmus pulzující plazmy je dle jeho slov zase jako tlukot srdce Sluneční soustavy.

Posluchače si ale fyzik příliš nezískal. „Je docela málo lidí, kteří si užívají, že se mohou zaposlouchat do tónů vesmíru; do zvuků, které pocházejí z míst, kam je nám přístup odepřen,“ dodal.

---

...doporučené externí odkazy

...

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na