na GOOGLE se právě nejvíce hledá..   Silvestr 2020 | Nový rok | 2021 | Robert Hossein | S tebou mě baví svět | ohnostroj | Nostradamus

---

V posledních měsících jasně vidím, že to, co přivede muže hlouběji k pravdě je až Láska. Ale ne jen tak nějaká Láska. Dokáže to Láska, která je tak silná, že si muž uvědomí, že nad ní nemá jakoukoliv kontrolu. Taková Láska mu konečně vezme jeho dětské hračky a ukřižuje jeho ego. Možná z toho mají muži strach v kontaktu se ženami…cítíme možnost jít tak hluboko, že oba shoří a nezbyde nic než nahá opravdovost. A tomu říkám odvaha. Chlapi! Zkusme takhle milovat svoje ženy a změníme svět! - FACEBOOK..

---

zamyšlení o tom, kterak chtějí bohaté elity změnit lidstvo..

..záměr je vytvoření nemuže, neženy, míšence, bez rodiny, bez národnosti, bez vlasti, bez víry, bez dějin a tradic a bez naděje...

---

PEPOMAT - zrozen 14.12.2015 | aktualizován 01.01.2021

---

Nostradamus pro rok 2021

Po velkém problému pro lidstvo, větší je připraven.
Velký hybatel obnoví věky:
Déšť, krev, mléko, hlad, železo a mor.
Uzřen nebeský oheň padající v mohutných jiskrách.

Další quatrain se má vztahovat také na příští rok:

Pár mladých lidí: Napůl mrtvý to započne.
I přes zášť způsobí mrtvý, že ostatní zazáří
A na vznešeném místě
Objeví se mocná zla

---

 ..z Facenbooku

Silvestr 2020 | Nový rok | 2021 | Robert Hossein | S tebou mě baví svět | ohnostroj | Nostradamus

PŘEKLAD: Tento článek napsal RICARDO OVIE

Kartu, kterou vidíte v grafu, je karta z 15. 11. 2025 a ji zobrazuji, abyste viděli, kam jdeme.

Podívejte se (ti, kteří znají astrologii) na úžasné a skvělé aspekty, které vytvoří tuto „modrou Davidovu hvězdu“, bezpochyby nejlepší okamžik pro lidstvo.

Pojďme si ale trochu projít současné astrologické aspekty, abychom dali věci do souvislostí:

Žijeme nejtemnější okamžiky, energie v tomto roce 2020 je velmi nízká astrální, nacházíme se na dně studny.

Grafy, na nichž je založena světová astrologie, ukazují pokles energie (nedostatek harmonie mezi pomalými planetami), který začal od roku 2000 až do 2020.

Všichni astrologové obecně se shodli, že rok 2020 bude katastrofickým rokem.

Předpovídala to astroložka Liz Greene v 70. letech a také astrolog Vicente Cassanya v roce 89.

A to díky Velké vesmírné mutaci, která začala v lednu tohoto roku, jak jsem již několikrát zmínil. Ale je to tak, že 21. prosince 2020 trojitá konjunkce Saturna Jupitera a Pluta nazývaná velká kosmická mutace otevře nový cyklus trvající 200 let, kdy planety mění element a přechází z pozemského prvku Kozoroha do vzdušného elementu Vodnáře.

Proslulá změna paradigmatu s sebou nese nezbytný tlak, aby mohl započít očekávaný věk Vodnáře, který bude trvat 2150 let.

Věk materialismu končí.

Začalo to kolem roku 1802 průmyslovou revolucí a dodnes trvající materialistickou dobou, kdy se do centra pozornosti dostal kult těla, ekonomické moci, politiky a kontroly.

Žijeme definitivní pád systému, Kozoroh ve světě Astrologie představuje systém, kontrolu a autoritářství ze strany státu vůči lidstvu.

To, co přijde od roku 2021, bude opak.

Viditelná síla (Saturn) změní astrologického vládce.

Přesune se z rukou jeho vládců do rukou lidstva, k tomu dojde v prosinci se vstupem Saturna do Vodnáře a přinese bezprecedentní změnu hodnot.

Přestaneme stavět budovy a začneme vytvářet nová paradigmata z roviny revolučních myšlenek a vynálezů.

Technologický a vědecký pokrok bude sloužit lidstvu, protože Vodnář je humanistické znamení, kde převládají hodnoty svobody, rovnosti, solidarity a bratrství.

Nejvýraznější změny budou v polovině ledna 2021, kdy Uran (velký budík) se otočí do přímého směru (nyní spí, je retrográdní).

Tento konkrétní měsíc bude začátkem velké revoluce a probuzení kritického množství bytostí

Od roku 2021 do roku 2025 zaznamenáme velmi důležitý nárůst energie a víte co ještě? Už žádné napjaté aspekty velkých Titánů po dobu 30 let!!

Je to tím, že vesmír vždy vše kompenzuje a všechny tyto napjaté aspekty, které zažíváme, když začíná nová éra, postupně přejdou v harmonické aspekty!

Nemohu si pomoct, ale cítím radost, a jsem tak šťastný, že prožívám tento důležitý bod obratu v historii lidstva.

Tak moc, že už chci, aby to byl rok 2025.

Co se stane v roce 2025, nevíme přesně, ale jistě to bude něco velmi dobrého.

V tichosti vytvářím své spekulace a vyhrazuji si je, ale může se stát cokoli, protože Vodnář je znamením PŘEKVAPENÍ a se všemi těmito harmonickými aspekty to budou jistě překvapení velmi příjemná.

Neskládejte tedy ruce do klína, protože od 21. prosince tohoto roku začíná vzestupná křivka směrem k 5. dimenzi.

Děkuji, děkuji, děkuji.

láska je...

---

lidé..

regrese, rodinné konstelace, automaticka kresba - Šárka Janouchová, léčitel, proutkař, diagnostik a fytoterapeut Pavel Vojkůvka, RYU - SHOTOKAN -  karate klub Vilém Schick, osobní trener fitness | Štefan Lazar

Mgr. Šárka Janouchová | Praha a Nová Paka | regrese | regresní terapie | minulé životy | automatická kresba | rodinné konstelace | pepomat    léčitel, proutkař, diagnostik a fytoterapeut Pavel Vojkůvka   RYU - SHOTOKAN - karate klub Vilém Schick   Image 

---

MUŽ a jeho KRÁLovská energie..

Ukrytá v hluboké podstatě jeho žití. Skutečný muž kralující v dnešní době...

Králové , jež jsou nám zobrazováni prostřednictvím médií a seriálů, coby Ti drsní, mocní a vládnoucí, sexuálně neukojitelní, svalnatí představitelé, kteří vládnou svou mocí, dobývají silou a svým zdánlivě nesmrtelným žitím, nejsou Ti, kteří jsou pravým archetypem KRÁLE.

Image

MuŽ KRÁL v dnešní době je symbolem SRDCE a LÁSKY . Nikoli té romantické, ale té žité, chápající, která vládne harmonií, bez potřeby oddělení, sjednocuje, jedná s odvahou a láskou, ke které je třeba odvaha králů, přiznat si jí, dovolit jí vstoupit a žít ji. Král, který ví, že srdce je střed těla a král je tím tlukoucím středem svého království. Kdy on je středem, které ztělesňuje jeho Zemi , aniž by válčil. Ví, že když se daří králi, daří se i jeho Zemi..Je zářivým sluncem, který zúrodňuje půdu, aby plodila. Tento Král nosí korunu, která je nahoře otevřená, přijímající božské proudění vesmíru, podřízen boží vůli. V dnešním, současném světě je osvobozen od určité škatulky vzhledu, či rodokmenu. Důležitá je schopnost být v souladu se svým tělem, naslouchat srdci

a svému cítění, zcela svobodný ve své duši i mysli, s nohama pevně zapřenými, propojený se zemí, skočit přes propast, připraven vznést se a letět, v plné důvěře v sebe. Král jenž neutíká, neskrývá se, nese svou odpovědnost, odhodlaně ,upřímně sdílí své postoje, neuzavírá své srdce ŽENskosti, neboť ví, že moudrost MUŽství nachází se v nekonečném proudění vzájemné lásky. Královské dělení spočívá ve vyvážené JEDNOTĚ PARTNERství . Spatřuje rovnocennost v rovnováze, bez potřeby snižovat, aby se cítil výkonnější a povýšil tak svou významnost.

Král MUŽ dnešní doby vládne přírodní a vesmírnou silou soucítit, respektovat a milovat, bojuje svým mečem pravdy, aniž by stínal hlavy a ponižoval. Vytváří posvátný prostor pro růst jednotlivě, vládne SPOLUpráce ve vzájemné úctě se svou KRÁLOVNOU . Ochraňuje ji, je jí ochranným objetím, ramenem bezpečí, spoluvytváří místo žití a bytí naplněné důvěrou a láskou.

Chápe, přijímá své slabé i silné stránky, ví kdy vést a vládnout, kdy obejmout a chránit,

léčit a uzdravovat svým mužským způsobem srdce ženy, stejně tak pomilovat, jako položit svou hlavu do jejího klína , nechat se hladit, laskat, konejšit, aniž by se styděl za svou bolest, své zranění a slzy. Nepotřebuje žádný rodokmen, ani zvláštní vlastnost, aby mohl být slavnostně korunován

Stačí mu jediné..

Otevřít své srdce, vládnout v míru a lásce svému středu..

To LÁSKA korunuje je nedílnou součástí královského MUŽství pravého krále dnešní doby...

---

Image

---

Václav Taraba

Ty nejkrásnější ženy, které jsem kdy viděl, nebyly nikdy v časopise.

Každý den je vidím na ulici, jak, tlačí nákupní vozíky, drží kočárky se svými dětmi, vnoučaty, chodí se svými psy,starají se o ně a smějí se s přáteli.

Nejsilnější ženy, které jsem potkal, nebyly nikdy ty z knihy rekordů.

Image

Viděl jsem je, že po tom, co byli na chemoterapii, brzy vstaly, aby šli domů a zapnuly pračku, vařily jídlo, s horečkou a bolestí v těle, staraly se o děti, i když jejich těla byla na půl cesty do dalšího světa, smály se I když jejich duše byla rozbitá na tisíc kousků.

Ty nejkrásnější ženy, které jsem potkal, nemají žádné hlavní tituly ani úspěšnou kariéru, ani se jim nedostalo ocenění.

Na konci měsíce jsem je viděl počítat účty a peníze, nosit starší Kabáty, připravit vynikající jídla i z mála ,ty ženy které umí číst myšlenky svým dětem a vědí mnoho věcí dříve, než se mohou stát, a tak udělají vhodná opatření.

Nejlepší ženy, lečitelky, nemají lékařské vzdělání.

Viděl jsem je políbit rozbitá kolena svojich dětí, objímat a uklidnit duše druhých, smát se a nést bolest, dát pomocnou ruku a poskytnout přístřeší. Mohou hladit a léčit...

Všichni můžeme mít to štěstí, že se potkáme s těmito anonymními ženami, které jsou andělé z běžného života, pohádkové bohyně a jsou skutečné. Jen si pečlivě všímat, a dívat se kdo se v našem okolí pohybuje....

Odin

---

nové články

jak se udělat bez doteku

jak se udělat bez doteku

---

PetRa Merkuriana Sedláčková

Dnes 19.11. 2020 je Mezinárodní den MUŽŮ...

M.. MILUJÍCÍ

U.. UZEMNĚNÍ

Ž.. ŽIJÍCÍHO ŽENSTVÍ

Muž,to je mysl, milování i udatné uzemnění v žáru života...

Muži jsou pro většinu z nás žen nedílnou součástí života..Muži ,milenci, manželé otcové, bratři i přátelé...

Image

Věřím, že v životě každé ženy je nejeden MUŽ, který zanechal svůj nesmazatelný otisk..

Muž, to je vzájemnost, doplnění a zrcadlení našich polarit. Co jednomu chybí, druhému přebývá. Nikdo není horší, ani lepší.

Muž spojuje a doplňuje rovnováhu celku.Jeden ze dvou dílků naší energie tvořící kruh..

A nejkrásnějším darem, pro nás ženy je zamilovaný a milující muž. Vyzařuje a voní esencí lásky a touhy. Má pro každou z nás svou jedinečnou nezaměnitelnou vůni, čistou esenci lásky a mužství. Naslouchá,touží, dívá se

a každá jeho myšlenka patří právě Vám. Ženě....Jeho ženě. Je laskajícím dotykem

a pevným ochranitelským štítem. Objímajícím RAmenem a útočištěm bezpečí. Muž, to je tvořící myšlenka a neutuchající dětská hRAvost. Jejich smějící se oči, v nichž se zrcadlí to jedinečné kouzlo každé z nás...

Muži a jejich mužská solidarita a pospolitost, dravé soupeření i jejich přemýšlivost..V dnešní době konečně i odhalená citlivost.

Objetí, kde se cítíme chráněné a v bezpečí.. Jistě, občas se neshodneme, občas nás zlobí

a vytáčejí tím, jak jsou jiní. A stejně tak zas my je...

Ale bez nich, by byl náš život neúplný...

Šťastný a milující muž se tvoří a formuje v srdci

a hřejivých dlaních nás žen.

Muž, kterého se dotkne láska je jedním z nejkrásnějších prožitků a zázraků života...

A tak DĚKUJI ...

Vám všem, MUŽŮM , kteří prošli mým životem ,jsou jeho součástí, byli mi učiteli, lekcí a láskou...

---

sport kdekoliv..

Bass Rutten

Bas Rutten      

---

chodte bosky, ředění krve, děti se dokáží učit samy

chodte bosky   srdce ředění krve   děti | samoučení

---

A Buddha řekl:

"Toto je moje půda, to jsou moji synové." - tak mluví jen hlupák, který nechápe, že ani on nepatří sám sobě...

Ve skutečnosti vlastně nikdy žádnou věc nevlastníme.

Jen ji tak chvilku podržíme.

A nejsme-li schopni ji odložit, drží ona nás.

Vše co je ti drahé, drž v misce dlaně jako vodu.

Když sevřeš ruku v pěst, unikne ti to.

Když si to přivlastníš, znečistíš to.

Vnímáš-li to jako něco svobodného, je to navždy tvoje.

---

Michael Kiske - Amanda Somerville, dejte si pivo na ledviny, být či nebýt - populace

Michael Kiske - Amanda Somerville   Dejte si pivo na ledviny   Jak zachránit planetu? Stačí nemít děti, říká německá učitelka   

---

 

Karisima Shanti Laboure

..příběh o šedivácích

 

Příběh entit, kterým říkáme "greys" nebo "šediváci", je smutný, dojemný, možná spravedlivý - záleží na úhlu pohledu. Šediváci, kdysi svébytná rasa, se kvůli sérii vlastních špatných rozhodnutí dostali na scestí, přišli o duši, a ztratili tak napojení na Zdroj. Né snad že by jejich konání bylo natolik temné a že tím svoje duše "zaprodali ďáblu". Nechali si duše prostě vzít, nechali se od svých duší dobrovolně odpojit. Celý ten mnohaletý plán si ti chytřejší z nich uvědomili, když už bylo pozdě...

Image

Ať už Vesmír vypadá jako podle NASA anebo je Vesmír jedno jediné místo tady u nás a má mnoho dimenzí, které si ve své nedokonalosti vnímání vykládáme jako "jiné světy", jedinci z rodu šediváků jsou v tomto prostoru obchodováni jako housky na krámě. Přišli o všechnu svou moudrost a bohatství rasy, které kdysi měli, a tak jediné přežívání druhu, které je jim nyní umožněno, je v roli sluhů a otroků. Sami o sobě nemají žádnou vůli, jsou to prosté programovatelné biologické entity a slouží všem možným vesmírným rasám, které známe i neznáme.

Šediváci časem ztratili biologickou rozmnožovací schopnost, takže se už nerozlišují na muže a ženy, i když tuto podstatu kdesi uvnitř stále mají. Regresivním procesem se jejich kdysi barvitý genotyp smrsknul na jedinou podobu - všichni příslušníci druhu vypadají skoro stejně, chovají se předvídatelně. Sem tam se musí klonování oživit "čistým" původním genem, ale bez nanobotů v těle a bez umělé inteligence by už neměli šanci existovat. Expirace šediváckých klonů je maximálně pár desítek let.

Příroda je mocná, a tak se čas od času stane, že se i v této rase objeví "zmetky" v podobě inteligentních cítících bytostí. Zjistilo se, že se to děje vždycky po reintrodukci originálních genů. Takoví šediváci se nedají spolehlivě naprogramovat, takže jsou při zpřísněné kontrole kvality v těchto obdobích vyřazeni z komerčního použití. Zvětšiny jsou recyklováni na výživu těch ostatních.

Někteří takoví jedinci ale přežili a během nekonečných let se dokázali přes generace dalších a dalších šediváckých "zmetků" spojit. Vytvořili malou odhodlanou skupinku "odboje" a žádají zpět svá práva podle Vesmírných zákonů. Tato žádost je nyní projednávána na vyšších místech, u Vyšší rady Vesmíru.

Přitěžující okolností je hlavně to, že sami jako druh dobrovolně souhlasili s odpojením od Zdroje. Šediváci argumentují tím, že většina příslušníků jejich druhu byla zmanipulována všudypřítomnou propagandou, zejména během takzvané korona-krize na začátku 21. století. Nebyli si skutečně vědomí toho, že souhlasem se sérií očkování dávají zároveň souhlas k odpojení duše od lidské bytosti a k tomu, že budou jako bytosti vlastněné jinými vesmírnými bytostmi. Koncept duše a jejího propojení se Zdrojem nebyl údajně v té době obecně známý.

Vyšší rada Vesmíru vidí jako přitěžující okolnost i to, že kvůli oživení genů šediváků byly bez souhlasu unášeny a mrzačeny zdravé bytosti ze Země, zejména ve 20. století, čímž šediváci, byť se souhlasem určitých řídících zájmových skupin Vesmíru, retrospektivně brutálně zasáhli do vývoje Lidstva - toto je jasné porušení Vesmírných zákonů.

A zdá se, že polehčující okolností není ani to, že se nyní šediváků jednotně zastává celá původní rasa Lidstva, ze které šediváci vzešli. Je to část pozemského Lidstva z 21. století, která celý příběh včas pochopila, právě kvůli vlastnímu napojení na Zdroj. Tito lidé se vydali po jiné časoprostorové ose. Byli si v té době vědomí vlastní kreativní síly a žijí nyní v harmonické společnosti v souladu s Vesmírnými zákony. Orodují u Vyšší rady Vesmíru za znovunabytí práv šediváků, protože je stále vnímají jako součást vlastního druhu.

Vyšší rada Vesmíru o dalším osudu šediváků zatím nerozhodla.

Jaký vzkaz byste poslali Vyšší radě Vesmíru?

---

..a zrodila se hvězda

Courtney Hadwin, Dimash Kudaybergen, Simon Meli

Courtney Hadwin   Dimash Kudaybergen   Simon Meli

---

 

Já jsem zároveň ty a ty jsi já,jen teď hrajeme nějaké role,kde já jsem já a ty jsi ty... (Svatava Horáčková)

Image

---

Pinterest nástěnky

girls, mama, arts, esoterics, erotics, colors

Mongolia - Pinterest - pepomat   Pinterest nástěnky   pinterest   Image   colors

---

Instagram profil

Amber Rose

Amber Rose - pepomat

---

 

tip na firmu

Volant Praha - obšití na počkání, kůže - potah řadící páky a jiné..

potřebujete opravit volant – nové obšití, nebo udělat jakoukoliv renovaci kůže vnitřku vozidla? např: manžeta (potah) řadící páky, čalounické práce a individuální úpravy interiérů   

---

.....a nakonec  děkuji a tleskám autorům Webmium za neskutečně intuitivní rozhraní webu

odkaz jim dávat nemusím, protože jej mají vlastní na konci stránky..)

---

youtube pepomat

---

SEO VŮBEC NEŘEŠÍM..

každý tvůrce webu by měl překročit svůj SEO stín..)

 

  GOOGLE není hloupý..)

---

PDF - PEPOMAT

 

                                                                                                               PDF - PEPOMAT

---

na GOOGLE se právě nejvíce hledá..   Silvestr 2020 | Nový rok | 2021 | Robert Hossein | S tebou mě baví svět | ohnostroj | Nostradamus

stránka s překvapením