Játra a žlučník

Diagnostika poruchy jater a žlučníku

Diagnostická zóna jater a žlučníku se nachází mezi obočím nad kořenem nosu. najdete-li v této zóně vrásky (jejich počet, délka a hloubka rozhoduje), můžete diagnostikovat stažení nebo tvrdnutí jater

 

 

Diagnostická zóna jater a žlučníku se nachází mezi obočím nad kořenem nosu

Játra - další diagnostické prvky
• najdete-li v této zóně vrásky (jejich počet, délka a hloubka rozhoduje), můžete diagnostikovat stažení nebo tvrdnutí jater

 najdete-li v této zóně vrásky (jejich počet, délka a hloubka rozhoduje), můžete diagnostikovat stažení nebo tvrdnutí jater

 šedivění vlasů
 bílé skvrny v kombinaci s vráskami v jaterní zóně znamenají cysty na játrech nebo změny ve žlučníku
 začervenání bělma v oku - přetížená játra. Při dlouhodobém přetěžování přechází barva bělma postupně do šedé, včetně celkového mírného zešednutí kůže.
 bílé zatvrdlé kuličky na obličeji nebo kolem očí, popřípadě hrudkami v bělmu - zvýšená hladina cholesterolu

bílé zatvrdlé kuličky na obličeji nebo kolem očí, popřípadě hrudkami v bělmu - zvýšená hladina cholesterolu

 stříbřité ochlupení po těle, tzv. miminkovské chloupky na čele - dlouhodobě zvýšený cholesterol
 zduření zóny jater - zvětšení jater

Čtěte také: játra - naše nálada


 pigmentové skvrny, tzv. stařecké skvrny na různých místech pokožky - přetížení jater
 suché vlasy - přetížení jater
 vypadávání vlasů v oblasti temene hlavy - přetížení jater
 bílé místní konečky prstů na rukou - hromadění tuků, vznik cyst a tumorů
• červený, hladký a lesklý jazyk - cirhóza jater
• vpadlé tváře a mírná žloutenka - ukazatel těžké jaterní choroby, především pokud se jedná o pravou tvář
 svislé rýhy na nehtech - oslabení činnosti jater a zvýšenou únavu.
 zežloutnutí, trudovitá pokožka, ekzémy i lupénka - přetížení jater
 problémy se zrakem - zrak je smysl přiřazený k játrům
 spánek - kdo nemůže usnout v noci mezi 1 - 3 hodinou ranní nebo se v této době budí, měl by rychle uvažovat o regeneraci jater
• problémy se zuby - špičáky
• problémy s kyčlemi
• bolest kolene zevnitř
 souvislost s čelistní dutinou
 souvislost s patrovou mandlí
• irisdiagnostika: poškození jater najdeme v pozici 7:40 - 7:45 na pravém oku

oko | irisdiagnostika: poškození jater najdeme v pozici 7:40 - 7:45 na pravém oku

Játra ukazují náš vztah ke světu, to, jak dovedeme milovat, tolerovat, ustupovat, je-li třeba a zároveň jít za naplňováním potřebných úkolů, které před nás život staví. Vyjadřují míru a kvalitu naší komunikace s okolím a chápání přicházejících situací.
Příčinou onemocnění jater je neumírněnost - příliš mnoho jídla, sexu, přehnaná expanze, problémy při hodnocení a spotřebě.


Žlučník - další diagnostické prvky
 začervenání v centrální zóně žlučníku a jater - přetížení žlučníku, zablokované žlučovody

 začervenání v centrální zóně žlučníku a jater - přetížení žlučníku, zablokované žlučovody

 krupička v centrální zóně jater - písek ve žlučníku
 červené vyrážky někdy se žlutým sekretem v této zóně - dlouhodobé přetížení žlučníku
 zelenavé cévky v této zóně - nedostatečná činnost žlučníku
• převislá horní oční víčka - přetížení žlučníku

převislá horní oční víčka - přetížení žlučníku

 vyrážka se žlutým pupínkem v koutku úst - nadměrná funkce žlučníku, neboli nadměrná sekrece žluče
 nárůstek vedle palce nebo s ním rosteme od mládí, tzv. vdovské kosti - tuhnutí jater a žlučníku
• bolesti v pravé lopatce - onemocnění žlučníku
• výrazná nasolabiální vráska (probíhající od okraje nosního chřípí směrem k ústnímu koutku) - bolestivé přetížení žlučovodů
• irisdiagnostika: žlučník v duhovce najdeme také v pravém oku jako játra, jen blíže k zorničce. Malá černá tečka - degenerace žlučníku nebo jeho odstranění (pokud bylo oprávněné), bílá tečka - zánět žlučníku.

irisdiagnostika: žlučník v duhovce najdeme také v pravém oku jako játra, jen blíže k zorničce. Malá černá tečka - degenerace žlučníku nebo jeho odstranění (pokud bylo oprávněné), bílá tečka - zánět žlučníku.

Žlučník vyjadřuje naší spokojenost se světem. Jeho stav ukazuje, zda dokážeme vnímat život s láskou a tolerancí, nebo jestli se často hněváme, rozčilujeme či sžíráme uvnitř.
Příčinou onemocnění žlučníku je vztek a nespokojenost.

Zdroj: http://empatia.cz/orientalni-diagnostiky/jatra-zlucnik

---

Čtěte také: regenerace jater

---

Játra

Játra
Játra

Játra

Umístění jater v lidském těle (červená barva). Gray's Anatomy, 1918
Latinsky jecur, iecur
Gray's subject #250 1188
Žíla/y venae hepaticae, vrátnicová žíla
Nerv/y ganglia coeliaca, bloudivý nerv

Játra (latinsky: iecur, řecky: hepar) jsou největším vnitřní orgánem[1] a centrálním orgánem látkové výměny. Mají klíčovou roli v metabolismu sacharidů, tuků i bílkovin. Jsou trávicí žlázou, která produkuje žluč, i žlázou endokrinní, ve které se tvoří některé hormony. Jsou orgánem zásobním, ukládají glykogen, železo a některé vitamíny, jsou v nich tvořeny bílkoviny krevní plasmy a nezastupitelná je jejich úloha při detoxikaci organismu.

Játra dospělého člověka se na přední stěnu břišní promítají ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku, který leží v horní pravé části břicha, s odvěsnou směřující z dolní pravé strany na horní levou stranu. Váží okolo 1,5 kg.[1][2][3] Jsou dobře zásobená krví, v klidu játry protékají až dva litry krve za minutu,[1] zvláštností jater je to, že kromě jaterní tepny, která k nim přivádí čerstvou okysličenou krev, do nich přichází také žilní krev z vrátnicové žíly, která je nasycená vstřebanými aminokyselinami a sacharidy z žaludku a střev.

Selhání jaterních funkcí je život ohrožující stav, rychle dochází ke zhroucení vnitřního prostředí organismu, objevují se otoky, ascites, krvácivé stavy a poruchy funkce mozku. Zcela kompletní umělé nahrazení jaterních funkcí není možné, jedinou léčebnou metodou terminálního jaterního selhání je transplantace jater. Pro prodloužení doby možnosti transplantace či pro překlenutí období akutního jaterního selhání jsou však k dispozice metody jaterní dialýzy, přístroje Prometheus a MARS.[4]

Čtěte také: hroznové víno

---

Anatomie

Vnější popis

Játra mají zhruba klínovitý tvar. U dospělého člověka váží 1200 - 1500 g,[2][3] a tvoří asi 2 % hmotnosti těla.[2] Játra dospělého muže mohou mít hmotnost větší, 1500-1800 g.[5] U dětí bývají játra relativně větší a tvoří 5 % jejich hmotnosti.[2] Zdravá játra jsou tuhá, ale poddajné konzistence a červenohnědé barvy. Tkáň je však relativně křehká, takže při nadměrných otřesech nebo nárazech může dojít k natržení jater a hrozí masivní, život ohrožující krvácení.

Přirovnají-li se játra k trojbokému jehlanu, jeho základna je přiložená k pravé břišní stěně a vrchol směřuje doleva. Mají dva hlavní anatomické větší pravý (lobus dexter) a menší levý (lobus sinister), rozdělené úponem srpovitého vazu.[2][3] a průběhem levé sagitální rýhy na viscerální ploše jater. Kromě toho se na pravé straně popisují ještě dva menší laloky, ocasatý lalok (lobus caudatus) a čtyřhranný lalok (lobus quadratus).[2][3] Na povrchu jsou játra potažená vazivovým pouzdrem zvaným Glissonovo pouzdro, capsula Glissoni, které přechází ve vazivo v okolí cév a lalůčků jaterní tkáně.[2]

Na povrchu jater jsou popisovány dvě plochy: Horní brániční plocha, facies diaphragmatica, přiléhá na bránici, z druhé strany na játra naléhají orgány břišní dutiny, tato plocha se tedy nazývá facies visceralis.

Čtěte také: játra a žlučník

Brániční plocha jater, rozdělena úponem srpovitého vazu na dva laloky

Brániční plocha jater je konvexní a hladká, rozdělená úponem srpovitého vazu (ligamentum falciforme) na menší levý a větší pravý lalok. Dělí se na pars dextra, což je část obrácená doprava proti bránici a stěně hrudníku, pars anterior, přední část, která vpředu naléhá na bránici a stěnu břicha, pars superior, okrsek vložený do brániční klenby a pars posterior, zadní část, která vzadu naléhá na bránici a zadní břišní stěnu. Srdce zanechává v brániční ploše jater mělký otisk zvaný impressio cardiaca.[2]

Viscerální plocha jater

Viscerální plocha jater je konkávní, rozdělená rýhami ve tvaru písmene H na čtyři laloky. Příčně orientovaná rýha se nazývá jaterní brána,porta hepatis, a je to místo, kudy do jater vstupuje jaterní tepna a vrátnicová žíla, a kde z nich vystupují žlučové cesty. Levá sagitální rýha je tvořena průběhem dvou vazů, oblého vazu jaterního a Arantiova vazu. Pravá sagitální rýha je rovněž rozdělena na dvě části, vpředu je žlučníková jáma, ve které je uložen žlučník, zadní část je tvořena hlubokým zářezem, kterým probíhá dolní dutá žíla.

Průběh levé sagitální rýhy je hranicí levého a pravého laloku na viscerální ploše jater. Čtyřhranný lalok se nachází mezi sagitálními rýhami před jaterní bránou a je ohraničený žlučníkem a průběhem oblého vazu, ocasatý lalok je ohraničený žlábkem dolní duté žíly a zářezem, kterým vede Arantiův vaz a nachází se za jaterní bránou. Viscerální plocha jater je mírně konkávní a dotýká se žaludku, dvanáctníku,tračníku a pravé ledviny s nadledvinou, a tyto orgány v ní zanechávají své otisky.[2]

Na viscerální ploše levého laloku se nachází otisk jícnu, impressio oesophagea a otisk žaludku, impressio gastrica, mírné vyvýšení plochy v blízkosti průběhu oblého vazu se nazývá tuber omentale hepatis. Na viscerální ploše levého laloku se popisuje otisk pravé ledviny, impressio renalis, otisk pravé nadledviny, impressio suprarenalis, otisk pars superior dvanáctníku, impressio duodenalis a otisk ohbí tračníku, flexura coli dextraimpressio colica. Hluboký zářez, sulcus venae cavae, ve viscerální ploše vytváří dolní dutá žíla.[3] Může být překryta vazivovým pruhem lig. venae cavae, nebo je i zcela vrostlá do jaterní tkáně.

Čtěte také: žlučník

Vzadu přechází brániční plocha jater na viscerální plynule, vpředu ostře a tento přechod se nazývá margo inferior hepatis.[2]

Uložení jater

 

Játra, pars posterior brániční plochy je area nuda

Játra jsou uložena intraperitoneálně v horní pravé části břišní dutiny. Jsou téměř celá pokrytá pobřišnicí a tento serózní obal jim dává lesklý vzhled. Pobřišnice chybí jen ve žlučníkové jámě, v místě, kde se do jater vtlačuje dolní dutá žíla, a v oblasti nazvané area nuda na brániční ploše jater..[2][3] Na svém místě v břišní dutině je orgán fixován vazy, připojením na dolní dutou žílu a tlakem břišního lisu.[3]

Játra jsou přirostlá k bránici: pevně srůstají v area nuda, kde nejsou pokryté pobřišnicí. Toto místo se proto nazývá též pars affixa. Duplikatura pobřišnice vytváří srpovitý vaz, který spojuje játra s bránicí a přední břišní stěnou. Area nuda je ohraničena přechody nástěnné pobřišnice na serózní obal jater, což vytváří vazy: Levý a pravý věncový vaz, přičemž levý vaz přechází v levý trojúhelníkový vaza fixuje levý lalok k bránici, pravý vaz přechází v pravý trojúhelníkový vaz a v lig. hepatorenale, který spojuje pravý lalok jater a pravou ledvinu.[2]

Z viscerální strany jater vychází hepatoduodenální vaz, který je součástí malé opony a kterým jsou játra jsou spojena s dvanáctníkem. Tímto vazem probíhají vývodné žlučové cesty, vrátnicová žíla, jaterní tepna, lymfatické cévy i nervy.[2]

Mezi vazy jater patří též oblý vaz jaterní, pozůstatek pupeční žíly plodu. Vede od pupku k dolnímu okraji jater a připojuje se na vrátnicovou žílu.[2][3] Pozůstatek spojky ductus venosus, žíly, která u plodu umožňuje krvi obtéct játra, zůstává jako ligamentum venosum.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tra

---

Čtěte také: onemocnění jater

---

Játra

Jsou orgány, jejichž poškozením naše tělo příliš neutrpí a lze jejich funkci nějak nahradit. U slinivky břišní je možné trávicí enzymy i inzulin dodávat medikamenty, obdobně se obejdeme i bez štítné žlázy, avšak játra zastávají nezastupitelnou úlohu a z dlouhodobého hlediska je jedinou možností jejich transplantace. Tento největší orgán v břišní dutině se nachází těsně pod bránicí, z velké části v oblasti pravého podžebří a přesahující až ke středu levé brániční klenby. Běžně se jejich hmotnost pohybuje kolem 1500 g, přičemž více jak 10% tvoří energetické zásoby.

 

Tkáň jater je červenohnědé barvy, poddajné konzistence vyznačující se relativní křehkostí. Anatomicky jsou členěny na čtyři laloky. Při pohledu zepředu, je dělíme na pravý a levý lalok, přičemž ten pravý je citelně větší. Funkci dělící čary zde plní jaterní brána, jíž do jater vstupuje vratnicová žíla a jaterní tepna. Na viscerální ploše dále rozlišujeme ocasatý lalok a čtyřhranný lalok. Vnitřní uspořádání neodpovídá tomu povrchovému, je děleno do segmentů podle větvení jaterní tepny, vratnicové žíly a žlučovodů. Každý z těchto segmentů je tvořen nesčetným množstvím jaterních lalůčků, které jsou propleteny drobnými cévkami a navzájem odděleny žlučovým kanálkem. Uspořádání segmentů je tvořeno navzájem nezávislými větvemi, takže může dojít k jeho vyjmutí bez toho, aby byla narušena funkčnost celých jater.

 

Játra mají své nezastupitelné místo, jsou centrem metabolické výměny, působí jako filtr i uložiště řady důležitých látek. O jejich důležitosti nikdo ani nepochybuje, ale i tak jsou podceňovaná. Játra sehrávají důležitou úlohu již během těhotenství. V této době však neprovádí filtraci, ani se nepodílí na trávení, nýbrž uvolňují krevní kmenové buňky. Tuto funkci zastávají přibližně do 32. týdne těhotenství, než se o krvetvorbu začne plnohodnotně starat kostní dřeň. O tuto schopnost po porodu nepřijdou a v případě poškození kostní dřeně jsou schopny částečně zaujmout její místo i v dospělosti. Přesto jejich hlavním cílem je zajišťování metabolismu sacharidů, lipidů a aminokyselin.

Čtěte také: cirhoza jater

Další podstatnou roli sehrávají v detoxikaci organismu. Některé nebezpečné látky nejsou rozpustné ve vodě a nemohou být vyloučeny s těla močí. Játra je tedy vychytávají a konjugují na látky, které jsou vyloučeny do žluče nebo zpět do krevního řečiště, kde je následně odstraníledviny. Obdobný mechanismus je uplatňován i na přebytečný cholesterol a odpadní barvivo bilirubin, jenž vzniká rozpadem červených krvinek. Játra se také podílí na tvorbě proteinů krevní plazmy, jenž jsou zodpovědné za srážlivost krve a onkotický tlak v cévách. Tvorbou hormonů ovlivňuje produkci krevních destiček v kostní dření, metabolismus vody a solí a funkci růstového hormonu. Krom tvorby hormonů některé další, např. inzulin, steroidní hormon vychytává a neutralizuje je. Játra zastávají v našem organismu více jak 20 životně důležitých úkonů a zároveň ve velkém ukládají zásoby důležitých látek. Ve formě glykogenu jsou zde uloženy rezervy glukózy, jenž jsou uvolňovány do krevního oběhu po vyčerpání zásob energie během zvýšeného fyzického nároku, např. při posilování. Dále ukládají měď, železo, vitamíny A (rezervy na 1 – 2 roky), D (rezerva na 1 – 4 měsíce), K a B12 (rezerva na 1 – 3 roky). Játra se významně podílejí i procesu trávení stravy, žluč se podílí na rozkladu tuků.

 

Význam jater pro ostatní orgány je nezastupitelný, avšak kvůli své mnohostranné funkci jsou náchylná k mnoha onemocněním. Nejčastěji se setkáváme s infekčním zánětem vyvolaným virovou hepatitidou. Dále se pak může jednat o komplikaci způsobenou cytomegaloviry či virusem Ebstein-Barrové, jenž primárně vyvolávají mononukleózu. Méně časté jsou bakteriální infekce, které mívají mnohdy vážný průběh s přítomností abscesu. V cizokrajných zemích navíc přichází v úvahu ještě zasažení parazity. Během zánětu dochází k zjizvování tkáně jater, s čímž si jsou však u akutních potíží schopny poradit. Játra jsou až pětkrát předimenzována a mají neuvěřitelnou regenerační schopnost. K jejich trvalému poškození dochází až ve chvíli, kdy přejde zánět do chronického stádia. Nejčastější příčinou je dlouhodobé přetěžování alkoholem, užívání některých léků či při onemocnění hepatitidou C. Nejprve se dostaví jejich ztukovatění, které může vést až k cirhóze jater.

Zdroj: http://jatra.ordinace.biz/

---

Čtěte také: zeměžluč

---

Játra a alkohol

10.7.2012 , Pavel Xinopulos

Játra a alkohol

Játra a alkohol mezi sebou mají velmi úzký vztah. Každá dávka alkoholu, kterou vypijeme, je totiž metabolizována právě v játrech. Vysoké dávky alkoholu játra poškozují a mohou vést k vazivové přestavbě jater , odborně cirhóze. Cirhóza jater je mimo jiné nebezpečná tím, že na jejím terénu může vzniknout rakovina.

Játra a alkohol

Játra jsou životně důležitým orgánem. Játra jsou místem, kde dochází k vylučování nebo chemické přeměně řady odpadních látek. Závažné poškození jater může vést až k jejich selhání a k rozvoji tzv. jaterního kómatu a smrti. Alkohol a léky jsou hlavními látkami, které člověk přijímá ze zevního prostředí a které jsou zpracovávány v játrech. K přeměně alkoholu je zapotřebí, aby játra měla dostatek chemických sloučenin, které jsou tuto přeměnu schopny provést. Říkáme jim enzymy a v případě alkoholu jde zejména o enzym zvaný alkoholdehydrogenáza. Řada národů má geneticky odlišnou schopnost jater zpracovat alkohol. To ve svém důsledku způsobuje, že i pro českého občana velmi nepatrné množství alkoholu vyvolá nepříjemné pocity. Proto některé národy nepijí alkohol téměř vůbec.

Játra a nadměrná spotřeba alkoholu

Česká republika se řadí mezi země s velmi vysokou spotřebou alkoholu, což přináší řadu zdravotních a sociálních důsledků. Uvádí se, že pokud dojde ke vzniku závislosti na alkoholu, je pak tato velmi silná a zcela srovnatelná se závislostí na ostatních drogách. Podle informací z roku 2010 pravidelně konzumuje alkohol v České republice 90 % mužů a 77 % žen. Při pravidelném nadměrném příjmu alkoholu výrazně stoupá riziko vzniku zdravotních potíží. Bylo zjištěno, že tomuto riziku se nejčastěji vystavují osoby ve věku od 45 do 54 let. 

Játra a různé dávky alkoholu

Reakce každého z nás na okolní teplotu, choroby, úrazy, stres, ale i léky a alkohol je odlišná. Proto ne každý pravidelný konzument alkoholu má poškozená játra. Existuje ovšem vypočítané množství alkoholu, které s vysokou pravděpodobností způsobí vážné poškození jater u většiny osob. Příjem 80 gramů alkoholu denně, tj. zhruba 0,7 litru vína, po dobu 20 let vyvolá u mužů vazivovou přestavbu jater, tzv. jaterní cirhózu. U žen je to ještě o dvě třetiny méně, tedy již něco přes 2 dl vína denně. Opačnou stranou mince je ovšem fakt, že pravidelný příjem alkoholu v malém množství částečně chrání naše tělo před řadou onemocnění, např. srdečním infarktem. Francouzská studie ukázala, že denní konzumace 2 dl vína u mužů a 1–1,5 dl vína u žen má profilaktický vliv na onemocnění srdce a cév. 

Onemocnění jater a alkohol

Odbourávání alkoholu se odehrává výhradně v játrech. Nepatrné množství alkoholu odchází z těla v nezměněné formě ledvinami, plícemi a také kůží. Při nadměrném příjmu alkoholu dojde nejdříve k tzv. zbytnění jater, odborně steatóze.

Steatóza jater

Steatóza jater bývá nejčastěji bezpříznakovým onemocněním. Někdy se mohou objevit nespecifické příznaky jako nevolnost, bolest břicha a zvětšení jater. Pokud jsou játra vážněji narušena, může se zbytnění jater projevit i žloutenkou. Steatóza jater se při abstinenci alkoholu často sama upraví. Jestliže ovšem pacient i nadále konzumuje alkohol, dojde po čase k přestavbě jater, odborně cirhóze.

Cirhóza jater

Cirhóza jater je již nezvratné a velice závažné onemocnění, které končí selháním a potažmo i rakovinou jater. Cirhóza jater často nemá jasné příznaky. Může se projevit jako bolest břicha, nadýmání či nechutenství. Vzhledem k tomu, že se tyto příznaky vyskytují  u celé škály jiných onemocnění, je velice těžké na ní přijít. V pozdějších stádiích se cirhóza jater projeví žloutenkou, portální hypertenzí a poškozením mozku. Jedinou léčbou cirhózy je pak transplantace jater, které se nemocný bohužel často již nedožije.   

Rakovina jater 

Játra mohou být postižena celou řadou typů nádorů. Tím nejzávažnějším je tzv. hepatocelulární karcinom, tedy zhoubný nádor vycházející z jaterních buněk. Udává se, že až 70 % těchto nádorů vzniká z jaterní cirhózy. Projevuje se bolestí břicha, především na pravé straně, únavou, celkovou schváceností pacienta, vysokými teplotami, nechutenstvím, úbytkem váhy a často i žloutenkou. Jde tedy o příznaky tzv. nespecifické, které jsou snadno zaměnitelné s jiným onemocněním. V případě, že hepatocelulární karcinom jater vychází z jaterní cirhózy, je prognóza velice špatná.

Poučení na závěr

Pravidelný a nadměrný příjem alkoholu výrazně poškozuje játra. Nebezpečí tkví v tom, že pacient často netuší, že trpí jaterním onemocněním. Jak již bylo zmíněno, je to dáno přítomností nespecifických příznaků. Není vzácností, že se pacient o své nemoci dozvídá až ve stádiu jaterního selhávání. Proto je velmi důležité vyhýbat se nadměrnému příjmu alkoholu a mít na mysli, že játra jsou orgánem, bez kterého se nedá žít.

Zdroj: http://cs.medixa.org/nemoci/jatra-a-alkohol

---

JÁTRA

Ale nebojte, sestavili jsme pro Vás optimální kombinaci našich přípravků pro posílení metabolismu, likvidaci zánětu v játrech, detoxikaci jater a podpoře vylučování žluče. Bezpodmínečně však během terapie přestaňte konzumovat alkohol, černý čaj a černou kávu. Rovněž byste měli změnit jídelníček. Pokud berete dlouhodobě větší množství léků, podpořte játra preventivně našimi výrobky. Problémy s játry ale mohou mít také příčiny v duševní nebo duchovní oblasti. „Něco mně přeběhlo přes játra.“ Vztek, hněv, apod. Prostě změňte své vnitřní nastavení!
Jaterní funkce jsou nenahraditelné jak pro jejich detoxikační funkci, tak pro jejich zásadní podíl na látkové výměně organismu (metabolismu cukrů, tuků, štěpení bílkovin na aminokyseliny). Jaterní onemocnění se projeví únavou, hubnutím, nadýmáním, průjmy, otoky a změnami psychiky (agresivita nebo apatie, zmatenost) nebo poruchami sexuálních funkcí. U většiny onemocnění jater má nezastupitelnou úlohu dieta a odlehčení a podpora funkce jater tak, aby játra mohla využít své obrovské regenerační schopnosti. Uvědomte si, že když Vám lékař oznámí zvýšené jaterní testy, tak již játro funguje na méně, než 40% své plné kapacity!!! 
Onemocnění jater je vždy velmi vážnou újmou na zdraví. Nejčastěji se setkáváme s poškozením jater toxickými látkami, ucpáním jater (odtoku žluči), zánětem jater (hepatitidou), a to buď virovým nebo na základě autoimunitní reakce, chronickým zánětem (cirhóza). Dalším onemocněním jsou nádory, které jsou v naprosté většině metastázami z jiných orgánů. U vážně postižených jater časem dochází k selhání funkce jater (přestávají plnit své funkce).

Zdroj: http://www.jukl.cz/jatra/c-1180/

---

Mám rád (svá) játra!

Nadměrné užívání alkoholu, ale také volně prodejných léků. To jsou dva hlavní faktory, které ovlivňují zdraví jater, takzvané centrální chemičky, která v lidském organismu zajišťuje látkovou výměnu. V rámci preventivního programu Zdraví národa se při druhém letošním bezplatném vyšetření zaměříme na to, jak mají Češi játra v důsledku nerozumného užívání alkoholu či léčiv poškozená. Přijďte zjistit, jak se ke svým játrům chováte. Vždy je možnost přistoupit k jejich zdraví zodpovědně – mají totiž vysokou schopnost regenerace. Jen je potřeba včas zjistit, jak na tom jsou a jak se o ně pečlivě starat.  

Játra se podílejí na slučování stavebních, transportních a zásobních látek důležitých pro lidské tělo. Kromě toho jsou ale také významná kvůli detoxikaci, degradaci a inaktivaci organismu – zjednodušeně řešeno ho pomáhají čistit, rozkládat látky pro tělo nebezpečné či složité a potlačovat různé škodlivé procesy. V lidském těle není jiný orgán, který by se takovou měrou podílel na zachování života a jeho obraně před škodlivými látkami, které se do něj dostávají.  

Přitom se k játrům často nechováme příliš dobře – zbytečně a nadměrně je zatěžujeme. Nejhorší je nerozumná konzumace alkoholu, ale také nadužívání volně prodejných léků či potravních doplňků. Příliš dobře jim nedělá ani nevhodná, především příliš tučná strava. V důsledku těchto faktorů se postupně omezuje jejich činnost a vznikají různá onemocnění – žloutenky, vodnatost v dutině břišní, poruchy srážlivosti krve a další. Mnoha lidem, kteří si svých jater neváží, nestarají se o ně a příliš je zatěžují, pak nezbývá jiná alternativa, než transplantace.

Zdroj: http://jatra.zdravinaroda.cz/

---

JÁTRA A JEJICH OKRUH

JÁTRA

Správce PROTINÁDOROVÉ imunity

Období-JARO

Prvek-DŘEVO(STROM)

Vyzařování(při správné funkci)-ŘÍZENÍ,SVĚŽEST,SPONTÁNOST

Přirozená schopnost(při správné funkci)-VYVÍJENÍ NOVÝCH ČINNOSTÍ

Přirozené obtíže(Při nedobré funkci)-POCIT ZTRÁTY SVOBODY

Extrémní reakce-HNĚV POKUD JE ČLOVĚK KONTROLOVÁN,FRUSTRACE,NETRPĚLIVOST,HNĚV,ZUŘIVOST,AGRESE

Svobodné vyjadřování)při dobré funkci)-SPONTÁNOST,DOBRÉ ORGANIZOVÁNÍ,TRPĚLIVOST,"SVĚŽEST"

Schopnosti ve vztazích-OBJEVOVÁNÍ,POSILŇOVÁNÍ,NOVÉ SMĚRY

Nedostatky ve vztazích-HLEDÁNÍ a PROJEVOVÁNÍ SVÉ SÍLY

Emoční odpověď těla-STISK(ruky)

Hlas-PŘIKAZUJÍCÍ,HLASITÝ,KŘIČÍCÍ,HULÁKAJÍCÍ

Klima-VÍTR

Část dne-RÁNO 

Oblast v obličeji-OČI,MEZI OBOČÍM

Barva pleti-HNĚDÁ,ŽLUTÁ,NAZELENALÁ

Harmonizující obiloviny-JEČMEN,PŠENICE,ŽITO

Harmonizující zelenina-vzhůru rostoucí např.PÓREK,ZELENÁ CIBULKA,CELEROVÁ NAŤ i JINÉ NATĚ,KAPUSTA(růžičková)

Prospěšné ovoce-JARNÍ PLODY(především domácí)

Harmonizující barvy-JASNÉ,SVĚŽÍ,PŘEDEVŠÍM ZELENÁ

Doporučení-ODPOČINEK,REKREACE,RELAXACE,VYVAROVÁNÍ SE NÁTLAKU např.závodění

 

 

Pod vlivem jater se nacházejí především tyto orgány

Játra,žlučník,Langerhansovy ostrůvky(podstatné v produkci např.inzulinu)přesto,že se nacházejí ve slinivce,náleží také k detoxikaci jater,kůra nadledvin,nehtové lůžko,oční spojivka,horní víčka,centrální nervová soustava,penis,varlata,pochva,periferní nervový systém,temporální a parietální lalok mozku,mazové žlázy,pohlavní hormony,ze zubů špičáky,svaly,kyčel,koleno vnitřní,rameno(pravé),průdušnice,lokty,nehty,šlachy,oči,hlasivky

Prakticky to znamená,že pokud máte problém s některým z těchto orgánů,budete ho těžko trvale řešit pokud neodstraníte také ložiska a zátěže v hlavním,nadřazeném orgánu.V tomto případě v játrech.Proto je například detoxikace žlučníku složena minimálně ze tří preparátů LiverHelp,LiverDren a BiliDren doplněno o Hepar,který detoxikuje nejčastější zátěže jater,Achol k úpravě vysokého cholesterolu,Metabol apod.Játra ale mohou být zatížena různými viry,léky,chemickými látkami,antibiotiky-k odstranění použijeme Herpeson,Antivir,Gripeviry,Antichemik,Antidrog,ATB...atd.Čím lépe je vyčistíme tím lépe budou plnit svou funkci.Připomínám,že přípravky s přívlastkem DREN a HELP jsou určena k rozrušení ložisek v jednotlivých orgánech,tak aby se toxiny v nich ukryté odkryly imunitnímu systému a ten je mohl zlikvidovat.Ložisko pokud není zlikvidováno neustále oslabuje orgán samotný a orgány s ním spojené.Přípravky bez přívlastku DREN a HELP slouží k očištění orgánů od toxinů,které nejsou v ložisku,ale volně a zrovna tak oslabují jeho funkce.Proto je důležité nepoužívat jen DRENY a HELPY,ale dočišťovat orgány i od osatních zátěží,stejně jako je chybné očišťovat orgán jen od volných toxinů a nerozrušit ložiska,která tak mohou dál ukládat své toxiny do orgánu.

Projevy organismu při zatížení jater

Slzení očí,oslabování zraku,šeroslepost,jiskřičky před očima,svědění v okolí pohlavních orgánů,vyrážky a jiné projevy na pohlavních orgánech,zarudnutí očí,záněty spojivek,zanícené praskající bradavky,změny na levé a pravé straně jazyka,šourková kýla,dlouhodobá bolestivá erekce údu,problémy v podpaží,závratě,hučení v uších,zhoršení čichu,sucho v krku,hořká chuť v ústech,ztuhlé trapézy,bolesti hlavy,krční páteře,křeče v oblasti hlavy,bolestivá kůže na hlavě,bolest v polovině hlavy,migrény,bolesti kyčlí,zarudnutí uší,bolestivost obecně,epilepsie,kuří oka,otlaky prstů na noze-především IV.prstu nohy,změny v průběhu meridiánu,bolest uprostřed pravého obočí,zduřenina,nebo zčervenání apod.nad kořenem nosu(mezi obočím,tzv třetí oko),

 

Více se o detoxikaci jednotlivých orgánů můžete dovědět v knize Mudr.Jonáše  

 Praktická detoxikace

 

 

Jaterní gesta

Jaterní gesta charakterizuje skrytá(nebo i viditelná) agrese.Části rukou,které člověk v tomto případě použije jsou lokty,nehty,klouby rukou v zaťaté pěsti.Mezi jaterní gesta tedy patří například stání s rukama v bok,s lokty vystrčenými do stran(neplést s podobným postojem.U jaterního gesta jsou prsty kromě palce opřeny v bok a směřují na  břicho.Pokud je palec břišní krajině a zbylé prsty jakoby podpírají záda,patří toto gesto k ledvinám)Člověk se s roztaženými lokty jakoby chce protlačit mezi ostatními lidmi.Jaterní lidé mají lokty často zhrublé.Založené ruce před hrudníkem při komunikaci signalizuje nepřístupnost a obranu před druhým,kousání si nehtů,mnutí očí ukazováčky,vymačkávání uhrů sobě i druhým,propraskávání a povytahování kloubů na prstech rukou,podpírání si brady pěstí,škrabání achilovek,škrabání se na vrcholku hlavy,škrabání se mezi obočím a očima,škrabání se na loktech,na spáncích,vzadu na temeni,naježený postoj s rameny a krkem nahnutým bojovně dopředu

 

Více o jaterních i jiných gestech a projevech včetně fotografií se můžete dočíst v publikaci ing.JelínkaDetoxikace lidské mysli

 

 

 Emoční projevy

 mezi jaterní emoce patří především impulzivnost,rychlost,touha organizovat,zbrklost,agresivní urážlivá legrace,vulgárnost,nedostatek odvahy(spolu s ledvinami)žárlivost,stavy zuřivosti,nerozhodnost,neustálé nové začátky,neustálé nové nadšení s neschopností věci dokončit,vyhledávání nových a nových dobrodružství,vztahů,agresivita,chraplavý hlas,

 Sny

 sny ve kterých se objevuje nějaká forma agrese.Páchání sebevraždy ve snu,hněv ve snu,hádání se ve snu,vynášení rozsudků a soudů ve snech

Zdroj: http://www.prirodaleci.cz/jatra-a-jejich-okruh/

---

Játra

Játra jsou největší orgán v těle. Leží přímo pod bránicí v pravé horní čtvrtině břišní dutiny. Játra jsou tak velká, že jejich plná kapacita není nikdy využita. U dospělého člověka váží 1,1 až 1,6 kg. Mají přes 500 různých funkcí – od ukládání vitaminů a sacharidů až po odstraňování odpadních látek z krve.

Játra vyrábějí žluč, která pomáhá při trávení potravy a barví stolici do hněda. Žluč je žlutozelená tekutina, která je tvořena vodou a cholesterolem, žlučovými solemi a žlučovými kyselinami a některými odpadními produkty jater, jež jsou touto cestou odstraňovány z těla. Lidské tělo potřebuje žluč k trávení tuku. Bez ní by tuk procestoval střevem a byl vyloučen na jeho druhém konci.

 

Žlučové soli zaplaví tuk a přemění ho na emulzi, tekutinu s rozptýlenými malými částečkami tuku, které po natrávení enzymy mohou projít do krevního toku. Játra vyrábějí denně kolem jednoho litru žluči, která neustále přitéká do žlučníku. Ten je příliš malý na to, aby pojal takové množství, proto žlučník zkoncentruje žluč asi dvacetkrát. Cholesterol zůstává v koncentrované žluči rozpuštěn a netvoří žádné usazeniny, jestliže se však poměry v tekutině z jakéhokoli důvodu změní, mohou se uvnitř žlučníku vytvořit cholesterolové krystalky. Tyto krystalky spolu se žlučovými solemi a pigmenty způsobují vznik žlučových kamenů. Žlučníkové kameny postihují častěji ženy než muže, a hlavně lidi, kteří jedí jídlo bohaté na nasycené mastné kyseliny. Drobné kamínky přejdou do střeva a vyjdou ven z těla, někdy se však kamínek může zaklínit ve žlučovodu a zabránit odtoku žluče, což vede k velkým bolestem.

 

V játrech také vznikají látky na srážení krve a heparin, který působí proti srážení. Játra syntetizují vitamin A ukládají ho společně s vitaminy B12, D a K. Jednou z nejdůležitějších úloh jater je odstraňování chemikálií, jedů a starých červených krvinek z krve. Průměrný život červených krvinek je kolem 100 dní, a když se opotřebují, některé buňky jater je rozbijí, zadrží části, které mohou být znovu použity, a vyloučí ty, které se už nevyužijí, kromě pigmentu bilirubinu, jenž přechází do žlučníku. Rozpadem hemoglobinu vzniká bilirubin a ten se dopravuje do jater, vázán na krevní bílkovinu albumin. V játrech se odpoutá od albuminu, spojí se s kyselinou glukuronovou a stává se součástí žluči. Při zánětu jater nebo ucpání žlučovodů zůstává bilirubin v krvi a způsobuje žluté zabarvení kůže a bělma.

 

Velká kapacita jater má své nevýhody. Játra totiž mohou být mnohem snadněji otrávena než kterýkoliv jiný orgán v těle, vše, co projde žaludkem, jde přímo do jater. Vážná porucha zdraví hrozí tehdy, jsou-li játra zničena za tří čtvrtin. I když jsou poškozena velmi těžce, mají buňky obrovskou schopnost regenerace, a proto se játra mohou znovu obnovit, ale pouze pod podmínkou, že zdroj jedu bude odstraněn. V těle nejsou ukládány všechny jedy: látky jako strychnin, nikotin, některé barbituráty a alkohol, jsou v játrech odbourávány. Jak bylo uvedeno, poškozené buňky jater se mohou obnovovat, ale vazivová tkáň začne nahrazovat normální jaterní buňky a vytvoří zjizvenou tkáň. Tento stav je znám jako cirhóza jater, játra začnou selhávat ve svých metabolických úkonech.

 

Zánět jater se jmenuje hepatitida. Akutní záněty jater bývají nejčastěji virového původu. Tato virová onemocnění jsou způsobována dvěma typy odolných virů. Infekční hepatitida typu A má inkubační dobu 16 až 50 dní, příznaky jsou chřipkové, provázené teplotou, poruchami trávení a bolestmi břicha. Akutní fáze trvá 2-8 týdnů. Přenos se děje kapénkovou infekcí a stykem s nemocnými. Sérová hepatitida typu B má plíživý nástup, často bez zežloutnutí. Postižený jen zřídka mívá větší potíže. Jeho játra jsou zbytnělá. K přenosu nemoci dochází při krevních transfúzích či injekčních odběrech, dále se přenáší pohlavním stykem a krevními výrobky. Inkubační doba je delší, 40-80 dnů. Mimo žloutenkové viry může být trávicí trubice napadena i řadou mikrobů. Pacient s hepatitidou A má být v klidu, jíst málo nebo nic- anebo jen potravu bez tuků- a hodně pít. Před cestou do rizikových oblastí lze získat určitou ochranu proti hepatitidě A gamaglobulinovou injekcí. Průběh hepatitidy B mohou zmírnit kortikosteroidy. K povzbuzení jater mohou přispět studené obklady na břicho a cvičení, např. jóga.

autor: - kš -

Zdroj: http://doktoronline.cz/clanek/457-Jatra.html

---

Játra

Játra jsou největším lidským orgánem, zajišťují energetickou látkovou výměnu a metabolismus v těle. Nachází se v pravé horní části dutiny břišní a chrání je žebra. Odehrává se c nich více než 500 různých procesů, přičemž 22 z nich je pro život zcela nezbytných. Játra jsou hlavním detoxikačním orgánem těla – neutralizují jedy a jiné škodlivé látky (nikotin, léky, alkohol, drogy,...), které následně posílají do ledvin k vyloučení.

 

Anatomie

Jedním z dalších důležitých úkolů je udržování hladiny cukru v krvi, stavba některých bílkovin a přeměna některých přebytečným aminokyselin v moč. V játrech se tvoří také žluč, která pak přechodem do žlučníku a dvanáctníku rozkládá těžko stravitelné tuky na jednodušší.

Tyto důležité procesy může zpomalit nebo zastavit závažná jaterní nemoc, nejčastěji virového původu – hepatitida. Nebezpečnou může být i vysoka hladina omamných a psychotropních látek. Onemocnění zvané chronický zánět jater vede ke zjizvení tkáně – cirhóze. Dalším rizikem je ztráta schopnosti vylučovat žluč, což může mít za následek žlučníkové kameny ve žlučníku.

Příznaky jaterních potíží jsou často horečka, žloutenka, ztráta ochlupení, nafouknutí břišní dutiny a tvorba tukových váčků nažloutlé barvy v oblasti horního očního víčka.

Dobrou prevencí je změna jídelníčku a životosprávy. Servírujte jídla s nízkým obsahem tuků. Vyhýbejte se alkoholu, drogám, kořeněným, slaným nebo přiliž sladkým věcem. Nadměrná konzumace kávy a čaje také není vhodná. Vybírejte potraviny bohaté na látky zvané foláty a vitamín B12. Vhodným zdrojem těchto látek jsou zvířecí játra (pokud nejste v těhotenství), mléčné výrobky a ryby či čerstvé ovoce a zelenina.

Datum článku: 9. 4. 2012

Zdroj: http://www.symptomy.cz/anatomie/jatra

---

Ztučnělá játra

Fotoalbum tématu (0)Sledovat e-mailemPřidat k oblíbenýmZapnout podpisyHledání v tématu

První příspěvek v tématu

alexxa 
Ukecaná baba ;)1614 příspěvků13.03.13 22:31

ztucnela jatra

Zdravim, prosim vas, mate nekdo zkusenosti se stucnelimi jatry (steatoza)? Pred rokem a pul mi na utz toto zjistili a od te doby se snazim zhubnout jenze co shodim opet naberu zpet  posledni utz jsem mela v listopadu 2012 tam mi rekli, ze je to steatoza v dyfusnim (nebo tak nejak) stavu. Trpim na kazdodenni a velke nadymani a posledni mesic mozna dva me boli prava pulka bricha a pod zebrem nekdy az do zad.Byva mi spatne od zaludku  Byla jsem i na zenskym tam je vse ok. Mela jsem i polyp na streve tak si rikam, jestli se to neopakuje a ve velkem. Po pravde mam strach z rakoviny tlusteho streva ale dalsi kolonoskopie se bojim jak cert krize. Strida se me zacpa s prujmem. Myslite, ze by toto vse mohly zpusobovat ta jatra? Jaterni testy mam pokozde v poradku. Nekde jsem cetla, ze pomaha sojovy lecitin ale moje mudr tvrdi ze ne, ale jelikoz utz nic krom te steatozy neukazal na dalsi vysetreni me neposila. Coz me depta ponevadz mame v rodine casty vyskyt rakoviny.

Napsat příspěvek

  

Stránka:  1 2 3 4 Další »

Porovnejte si nabídku zahradních potřeb na Heurece a ušetřete!

EmiminoReakce:

wifi.. 
Zasloužilá kecalka593 příspěvků13.03.13 22:40

Difuzní znamená rozptýlený..plošně máš jaterní buňky nacpané tukem. jaterní testy sou ok, takže ještě ty bunky neumírají. a váhu máš jakou? místo hubnutí a nabírání by to chtělo změnit životosprávu, jak se stravuješ?

Napsat příspěvek

  

 

alexxa 
Ukecaná baba ;)1614 příspěvků13.03.13 22:51

Mam 85 kg a 158 cm, snazim se jist 5× denne ale ne vzdy se dari to dodrzet.Co nezvladam je pitny rezim 2litry proste nedam, po pul litru se muzu stehovat na cely den na wc Jinak hodne varim z masa samozrejme z liboveho ale mame ho prakticky denne. Asi ani bez masa varit neumim.
Premyslim, ze zacnu navstevovat dietologa v Natur hausu ale pry je to dost drahe.

Napsat příspěvek

  

 

kamikaa 
Kelišová5233 příspěvků13.03.13 22:55

@alexxa nech si udělat od odborníka jídelníček tobě na míru .

Napsat příspěvek

  

 

Mar__tanka1983 
Neúnavná pisatelka15959 příspěvků13.03.13 23:59

Tak tak, chce to jídelníček na míru a pevnou vůli - když jde o zdraví, tak bych snad překopala cokoliv, abych to dodržela…

co ten naturhaus stojí? bych měla obavu, aby to, jako skoro vždycky, nezavánělo přiblblýma a předraženýma doplňkama… 

Napsat příspěvek

  

 

alexxa 
Ukecaná baba ;)1614 příspěvků14.03.13 00:09

No nevim za zeptani v natur hausu nic nedam ale taky si rikam, aby mi to spis neublizilo

Napsat příspěvek

  

 

Mar__tanka1983 
Neúnavná pisatelka15959 příspěvků14.03.13 00:14

Spíš bych se poradila s někým oficiálnějším, než jsou nějaký rychlokvašky v nějakým salonu…
jako nevím jak přesně ten naturhaus funguje, ale aby ti nedávala rady nějaká žába, co si udělala jeden dvoutýdenní kurz a teď je chytrá 

Napsat příspěvek

  

 

Vichrice 
Ukecaná baba ;)1408 příspěvků14.03.13 10:05

Byla jsem teď na obezitologii 170/90 a našli mi stejný problém. Dostala jsem jídelníček, kila jdou dolů a snad i játra budou vpořádku. Můžu ti poslat ten jídelníček, je rámcový. Vyšetření mi platila pojišťovna, jsem u ministerstva vnitra (odběry krve, ultrazvuk, výživový poradce, ekg a podobně, vše v jedné budově).

Napsat příspěvek

  

 

kolje 
Stálice55 příspěvků14.03.13 11:39

Ahoj, také mám tento problém, byla jsem poslána na CT s jiným problémem a tam našli také steatózu jater. Velmi jsem se divila, nicméně jsem byla poslána na hepatologii, kde mi vzali krev, objevila se u mě autoprotilátka M2 - autoimunita proti játrům, to se ve mě krve nedořezal. Byla jsem sledována, byla mi vzata krev s několika měsíčním odstupem a pak po roce - a ta protilátka tam nebyla…takže to je zajímavé, ale jsem ráda  jinak mám zvýšený cholesterol, mám hypercholsteromii( asi jsem to zkomolila). Když jsem se ptala jestli to mám řešit, hepatolog mi řekl, že někteří lékaří to řeší jiní né, ale žen jestli chci mám to pořešit s obvodní ( má obvodní je divná) tak jsem tam ani nešla. Byla jsem tam již dříve, že se mnou není něco v pořádku, objevila jsem si v oku takové tukové kuličky, letěla jsem na oční, tam mi řekla, že to často vidí u diabetiků, hned jsem šla za obvodní, a ta prostě nic…tak nevím, ale zas cukrovka by se zjistila z krve? nebo je na to speciální odběr? Taky uvažuji navštívit kvalitního poradce na výživu, ale co slyším je to dost drahé. Ještě jsem se neodhodlala mám spoustu starostí se synem, pořád je nemocný a stresy. Taky jsem uvažovala jestli tyhle problémy nemohla spustit preeklampsie, kterou jsem měla, a nebo stresy s tím jak byl syn nedonošený, ale pořád byl nemocný a často nemocnice a vůbec jsem úzkostlivá a přecitlivělá…psychi­ka je taky mocná čarodějka. Jinak měřím 159 cm a vážím skoro 64 kilo, před otěhotněním jsem měla 57 kilo.

Napsat příspěvek

  

 

alexxa 
Ukecaná baba ;)1614 příspěvků14.03.13 18:12

@Vichrice píše:
Byla jsem teď na obezitologii 170/90 a našli mi stejný problém. Dostala jsem jídelníček, kila jdou dolů a snad i játra budou vpořádku. Můžu ti poslat ten jídelníček, je rámcový. Vyšetření mi platila pojišťovna, jsem u ministerstva vnitra (odběry krve, ultrazvuk, výživový poradce, ekg a podobně, vše v jedné budově).

Tak pokud to pujde budu za ten jidelnicek moc rada, ja jsem u VZP asi by mi vyz. poradce neplatili. Ona ta moje doktorka jako taky nic extra neresi, po utz ji povidam ze mi doktor rikal, ze kdyby byl kdyby tam byl zanet na jatrech (nebo v jatrech?) takze by ho stejne nevidel. Cekala jsem ze me posle treba na to Ct a ono nic. Muj tata pred 5 m zemrel na rakovinu jater a nebyl alkoholik. Tak 1-2× za mesic si dal pivko doma. Lezi mi to v hlave pac mel stejny priznaky jako ja. Boleni pod pravym zebrem, nadymani atd. Dneska mi mudr dala domu lahvicku na vzorek ze stolice na okultni krvaceni no jen pomyslim na kolonoskopii a poleje me studeny pot 

Napsat příspěvek

  

 

kolje 
Stálice55 příspěvků14.03.13 21:17

Já jsem byla na kolonoskopii, 2-krát, můžu Ti říct, že to není strašné, bolí to jako hodně zaražené větry - a to, když ti střevo nafukuje vzduchem, aby se stěny střeva rozlepily, aby tam dobře viděl. Našel mi tam nějaký zánět na konci tlustého střeva, dal mi nějaké léky- u těch jsem proštudovala vedlejší účinky, a nebrala jsem je. Teď jsem tam byla znova na kontrole, tak jsem to tam měla lehce podrážděné. zas mi dal lély - zas je nejím - u těch léků se píše., že by měla být brána krev atd, a ten lékař se ani nezmínil a přitom ví, o tom problému s játry- asi si myslí, že to je okej. Takže bych se kolonoskopie fakt nebála. To je stejně tvláštní, že Ti taťka umřel na rakovinu jater, a neprodělal hepatitidu či něco? A u hepatologa jsi byla?

Napsat příspěvek

  

 

kolje 
Stálice55 příspěvků14.03.13 21:18

A nechápu doktorku, když ví, že otec umřel na rakovinu jater, a máš problémy, proč tě nemůže poslat vyšetřit

Napsat příspěvek

  

 

alexxa 
Ukecaná baba ;)1614 příspěvků15.03.13 14:12

Prave ze uz jsem jednou na tech strevech byla mela jsem polyp, pro me to tedy bylo kruty to vysetreni. Tatky obvodak rikal, ze hodne u nej zavinila spatna zivotosprava. Nebyla jsem u hepatologa. Ten se zabyva nemocema jater? Rikam si, jestli nemame v rodine nejakou dedicnou poruchu metabolismu nebo tak neco pac segra prisla s tim, ze ma stucnelou slinivku a zacinaji ji i jatra jenze ta se leci se stitnou zlazou takze je i dost tlusta. Je teda fakt, ze az kdyz jsem zacla mit tyhle potize, tak z krve zjistili, ze jsem v minulosti prodelala mononukleozu. Segre to prave rekli taky a ja si vzpominam, ze kdyz mi bylo asi 16 tak jsme byly ja a 2 sestry v nemocnici a lecily nas na anginu. Tenkrat jsem mela vysoke teploty a byla silene unavena. A pak to uz mi bylo pres 20 jsem mela taky vysoke teploty a vyrazku po celem tele ale zadna bolest v krku nebo tak. To mi tehda dali jen tekuty pudr, Dithiaden a paralen.

Napsat příspěvek

  

 

kolje 
Stálice55 příspěvků15.03.13 17:14

Ahoj, jo jo hepatolog- se zabývá nemocemi jater. Asi to tak vypadá, že asi to máte v rodině - nějakou metabolickou poruchu. Že ta špatná životospráva vedla k rakovině, u taťky? Si myslím, asi, že ta mononukleóza dala játrům zabrat a teď máš nějaké to kilo nahoře, že to bude tím ta steatoza. A co to s tou doktorkou probrat, nenechat se odbýt, z čeho máš obavy. Na doktory se musí občas zatlačit.
Já mám mírnou nadváhu mám 64 kilo a mám 159 cm, musím zhubnout na 57 aspoň, nebo pod 60 a budu ráda. Já zas mám problém s tím cholesterolem, tak si myslím, že to bude u mě tím. Pokusím se prvně se dostat pod 60 kilo a pak jdu na kontrolu v říjnu, tak to proberu s hepatologem.
Nemůžeš mít taky problém se štítnou žlázou? A co léky, antikoncepce nebereš?

Napsat příspěvek

  

 

Stitku mam v poradku a antikoncepci neberu i ten cholesterol mam v pohode. No ja nevim jak to bylo s tatou asi to nevi poradne nikdo. Z krve mu zjistili nejake hodnoty, ktere ukazovali na nador na slinivce. S tim nikde nebyl az po nejake celkem kratke dobe se mu udelalo v praci spatne museli ho dovezt domu a pak mu rekli, ze nador je na jatrech.Pak uz to slo strasne rychle…  tezko rict co se pokazilo pac byl z nas nejzdravejsi zadne chripky, virozy,nic.Jen jednou mel zapal plic a to je dobre 15let zpatky.
Tak koukam na netu a hepatologicku poradnu to vyhledalo jen v Prze, Kralovehradeckem kraji, Olomoucky, Plzensky a Stredocesky kraj  vse dost z ruky 

Zdroj: http://www.emimino.cz/diskuse/ztucnela-jatra-143387/

---

Játra

 

Citace: DAVIS, Adelle. Čo vám chýba, aby ste boli fit
1979. vyd. Bratislava: Eko-konzult, 2013, s. 192. ISBN 978-80-8079-188-9

 "Játra - mírne poškození

Není běžnými zkouškami dosud zjistitelné, ale zapříčiňuje zažívací potíže, ztrátu energie, neschopnost zbavit se jedovatosti škodlivé látky. Dále jsou to potíže s tvořením a uskladňováním glykogenu (Forma sacharidů (energie) uložená v játrech a svalech), co zapříčiňuje chronickou únavu a nateklost. Může se stát, že vytváří jen poloviční množství žluče (co zapříčiňuje nedostateční trávení), nevytváří dobře lecitin ani nezužitkuje dobře tuky.

Neschopnost deaktivovat různé otoky nebo nízkou hladinu krevního cukru nebo zvětšení prsou u mužů nebo růst vousů u žen.

Léčení: 100 000 jednotek vitaminu A denně dokud nevymizí příznaky. Příčinu může být nedostatek některé s těchto živin: vitaminů B1,B2, A, C, E, niacinamidu, kyseliny pantotenové, cholin, aminokyselin – tryptofan, cystin a metionin (jsou to stavební jednotky bílkovin), hořčíku, vápníku, bílkovin. Stav se zhoršuje požíváním nasycených tuků a rafinovaných uhlohydrátů nebo nedostatkem hořčíku a taky při nedostatku vápníku a současném nadbytku fosforu.

Nejdůležitější s těchto živin sou: vitamin E,C,A, cholin, plnohodnotný bílkoviny a dostatek kalorií. Pokud je dostatek bílkovin a vitaminu E, není potřebný na ochranu jater cholin, ho zastoupí metionin (jednotka bílkovin). Pokud strava má nedostatek kalorií, játra nejsou chráněna. Játra mají neobyčejnou schopnost, znovu se uzdravit vhodnou stravou.“ Více info str. 114

 

Vitaminy a minerály by měli být užívány v tom poměru, aby bylo všech 40 důležitých výživných látek pro tělo doplněno. Taktéž Dr. Gábor Lenkei ve své knize "Cenzurované zdraví", píše o důležitosti vyváženého poměru vitaminů a minerálů. Zde je citace z jeho knihy:

 

"Doporučená základní FORMULA

 

Vitamin A – 5000-10000 UI
Vitamin D – 400 UI
Vitamin E – 400-800 UI
Vitamin C – 500-1000 mg
Vitamin B1 – 300-500 mg
Vitamin B2 – 50 mg
Vitamin B3 – 50 mg
Vitamin B5 – 50 mg
Vitamin B6 – 50 mg
Cholin 50 mg
Inositol – 50 mg
PABA – 50 mg
B 12 – 50 mcg
Biotin – 50 mcg
Kyselina listová – 100 mcg
Vápnik 500 mg - + Kal-Mag drink
Magnesium – 250 mg + Kal-Mag drink                                                                                   
Železo – 18 mg
Zinek – 15 mg
Mangan – 4 mg
Měď – 2 mg
Jód – 225 mcg
+60-70  typů stopových minerálu

Další doplňky by mohli být nutné:

Pro kuřáky: více vitaminu C a vitaminu E
Pro ty co piji alkohol: více vitaminu B1"

 

 Citace s knihy: Censored Health, Dr. Gábor Lenkei, str. 236-237

---

Játra- žlučník

Dříve než se dostaneme přímo k jádru , pojďme se podívat trošičku na anatomii. Játra, žlučník a žlučovod. Vše krásně pospojováno v jedné linii. Ničemu nelze dát přednost, nic nelze zatlačit do pozadí. Cokoliv z tohoto řetězce nepracuje, ovlivňuje zbývající. Nehledě na to, že vše je ještě závislé na hormonálním systému. Prostě vše se vším souvisí.

Játra jsou z duševního hlediska prvkem, který nám ukazuje kvalitu našeho pohledu na svět. Jestliže jsme přístupni všemu, co život přináší a jsme schopni vnímat i některé nepříliš pěkné či veselé věci jako normální součást života, pak i játra máme v pořádku. Ve chvíli, kdy se začínáme vztekat na život nebo partnera a stěžovat si na nespravedlivost, můžeme říct, že prvek játra je oslaben.

Za projev onemocnění jater se pokládá:

• tvrdohlavost

• agresivita

• hlučnost

• vztek

• malichernost.

V Orientu nazývají vztek a hněv bolestí jater. Určitě se vám už někdy stalo, že jste si vyšli s partnerem na skleničku a za­registrovali někde vedle u stolu nadměrně hlučnou osobu. ­Taková osoba bývá většinou chudší postavy s hranatými rysy (popřípadě s bílými nebo prošedivělými vlasy). To vše jsou dia­gnostické prvky poruchy jater. Diagnostická zóna jater a žluč­níku se nachází mezi obočím nad kořenem nosu. Najdete-li v této zóně vrásky (jejich počet, délka a hloubka rozhoduje), můžete diagnostikovat „stažení“ nebo tvrdnutí jater.

Tato osoba většinou velmi těžce komunikuje se svým okolím, zvláště jsou-li tyto vrásky hluboké a jsou spojeny s pro­šedivěním vlasů nebo třeba i obočí. Je výbušná a často bez důvodů podrážděná. Tím , že jsou vrásky dvě a málo nakloněné k sobě nám tělo ovšem říká, že je tato osoba vyslechnout cizí názor. Netvrdím , že je to jednoduché se s touto osobou domluvit, ale jde to.

Na rozdíl od dalšího obrázku kde je evidentní sbíhavost vrásek a tudíž dává tušit osobu nesmířlivou, dogmatickou nebo despotickou. Rozhodně se na těchto vráskách podepsalo značně ego. Tito lidé mají nejraději jen pravdu svou vlastní. Na tomto obrázku však můžeme zaznamenat i jiné znaky , které nám potvrdí poškození v játrech. Všimněte si například „překlopeného víčka“. I to je znak příliš tvrdého vnímání a jednání. O tom se budeme bavit dále. Může se stát, že k těmto změnám dojde po prožité tragédii, např. úmrtí blízkého člověka, rozvodu, ztrátě zaměstnání atd. Člověk se uzavírá do sebe a přestože navenek vypadá klidně, vnitřně dává vinu celému světu za svůj „zpackaný“ život a vzteká se. Diagnostických znaků, které nám můžou poodhalit příčinu a pomoci najít odpověď je více. Za zmínku v souvislosti s tímto snímkem stojí , třeba vyrůstající chloupky mezi obočím. To mají lidé, kteří za své neúspěchy vždy hledají viníka. Může mít takový člověk pak správný názor na svět? Může mít v pořádku játra? Těžko, protože trpí pocity nespravedlnosti a nepochopení. „Lížou“ si své rány a nevidí skutečnost v reálném světle. Myslí si, že vše si musí vybojovat a tak zvyšují svou tvrdost. Ano tvrdost, vnější (projevy- hlučnost, malichernost, hrubost) a vnitřní (projevy – nepřijímám, jsem nepochopen, nesmířím se). I obočí je nejen šedivé, ale také značně neuspořádané. Stejně jako život daného člověka. To vše jsou znaky, které nám přibližují emoce, které je možno pokládat za základy poškození jater. Která skutečnost byla jako spouštějící, není tedy důležitá ( myslím tím infekce apod.)

V pravém oku můžeme najít poškození jater v po­zici 7 40 – 7 45

I u tohoto obrázku můžeme nají společné rysy předchozím. Chloupky , které rostou mezi obočím a také neuspořádané obočí. I když, jak vidno, prošedivění tady není. Nemusíme tedy všude najít všechny znaky, aby náš závěr mohl být úplný a abychom mohli říct - „ ty játra vám skutečně moc nefungují“. Je však důležité , abychom se snažili nevycházet pouze z jednoho znaku. Najděme , alespoň dva další a doplňme informace dotazy ( budíte se mezi 01-03 ? Býváte brzy unaven? Prokrvují se vám správně ruce, nohy? Dalším dosti závažným problémem jater je cysta či nádor. Bílé skvrny v kombinaci s vráskami v jaterní zóně znamenají cysty na játrech nebo změny ve žlučníku

Lidé s poškozením jater, žlučníku nebo žlučových cest nemají chuť žít. Neustále si myslí, že není pro co žít a že vlastně už není ani proč. Nejlepší regeneraci pro jaterní tkáň je nalezení dětské radosti v sobě a změna vnímání života kolem nás. Vždyť nás nic nestojí, zastavíme-li se nad rozkvetlým kvítím nebo se potěšíme plavným letem krásného motýla. Zapomínáme, že sladkost života k životu patří.

Dalším diagnostickým bodem přetížených jater je začervenání bělma v oku. Vzpomeňme na to, co udělá s očima pár vypitých sklenic piva, vína, zkrátka alkohol. Tento signál nám ukazuje na akutní přetížení jater. Při dlouhodobém přetěžování přechází barva bělma postupně do šedé, včetně celkového mírného zešednutí kůže.

Trochu jiným případem je cholesterol. Zvýšenou hladinu cholesterolu můžeme diagnostikovat na kůži (kůže je zástupným orgánem jater) v podobě bílých zatvrdlých kuliček na obličeji nebo kolem očí, popřípadě hrudkami v bělmu.

Při dlouhodobé zvýšené hladině cholesterolu se může začít tvořit stříbřité ochlupení po těle, nebo tzv. miminkovské chloupky na čele. Je smutné, že právě tento problém, který je u nás tak rozšířen, zůstává stále v pozadí a že lidé ani neznají hladinu svého cholesterolu. Cholesterol známe tzv. „dobrý“ HDL (High Density Lipoprotein), to značí lipoprotein o vysoké hustotě a měli bychom mít jeho hodnotu alespoň 1 mmol/l, a tzv. „špatný“ LDL (Low Density Lipoprotein), lipoprotein o nízké hustotě. Jeho hodnota by měla být pod 2,2 mmol/l. Celkový cholesterol při dobrém zdraví by neměl přesáhnout 4 mmol/l. Dnes je ovšem běžné mít cholesterol celkový kolem 6 mmol/l a není vzácností ani 8 mmol/l a více. Při těchto hodnotách riskujeme arteriosklerózu (nebo podobné cévní problémy), kterou můžeme diagnostikovat jako máselný kroužek v okrajích duhovky .

Z duševního hlediska má zvýšený cholesterol člověk, který rád bere a není schopen nebo ochoten dávat. Myšleno obecně na vše, na štěstí i lásku.

Na tomto obrázku také vidíme výše jmenovanou hrudku cholesterolu v oku. Na stejném obrázku vidíme další znak poškození nebo přetížení jater. Všimněte si zvláštního tvaru víčka. Říká se tomu Weragutuv záhyb, který se zároveň označuje jako znak deprese. Otázka vždy je, zda se nejedná o trojúhelníkové oči, ale Weragutuv záhyb. Porovnejte tedy tento obrázek se skutečností . Když se začíná budovat Weragutuv záhyb, začíná se přehýbat víčko. Postupem času nás stress a deprese změní natolik, že víčko je přehnuté takřka po celé délce oka. Zároveň, když se přehýbá víčko, tak se také zvyšuje možnost výskytu žlučových nebo ledvinových kamenů. Zkušený diagnostik dokáže podle délky záhybu, určit dobu , po jakou na nás deprese působila. Nejvýše však jde analyzovat čas dvou let. Na těchto obrázcích je vidno, že probíhá již dva roky a více. Když se zadíváme na duhovku, vidíme ještě jednu zvláštnost. Jsou to kruhy , které vypadají jako vrstevnice z topografie. Ty nám ukazují velké psychické přetížení. Musím říct, že v současné době je tento znak hodně rozšířen u dětí a to takhle být nemělo! Měli bychom si uvědomit, že děti, mají žít s radostí a her. Neměli by předčasně dospívat a stárnout. Jejich zatíženost je dnes však taková, že není možné, aby to bylo jinak… Děti se však přetěžují i sami – počítače, mobily… Žijí v nereálných světech nereálné příběhy a stále pod tlakem. Pak pro ně setkání s realitou je opravdovou ranou.

Zvětšení jater najdeme rovněž v centrální zóně. Není však diagnostikováno vráskami, nýbrž zduřením této zóny .

Zvětšení jater je vlastně výsledkem snahy jater pomoci v těle jinému orgánu. Touto pomocí se totiž játra přetíží a následně dojde k jejich zvětšení. Příčinu zvětšení jater je tudíž nutno hledat u jiného postiženého orgánu!

Další ukazatele přetížení nebo oslabení jater:

1) Pigmentové skvrny: tzv. stařecké skvrny se objevují na různých místech pokožky
 

2) vlasy: suché- možná dehydratace, jejíž důsledkem je přetížení jater a žlučníku. Mastné – jedná se o možné přetížení příjmem tuků a bílkovin. Pak náš organismus není schopen správně pracovat a dochází k celkové únavě a lenosti. Šedivé - - ex. jang, snížená aktivita jater a žlučníku. Malichernost, tvrdohlavost, nepružnost. lupy – ledviny- játra, vylučování a přemíra stravy.

3) Vypadávání vlasů: v oblasti temene hlavy .

4) Bílé místní konečky prstů na rukou: hromadění tuků, vznik cyst a tumorů.

5) Nehty: svislé rýhy, které nám signalizují oslabení činnosti jater a zvýšenou únavu.


 

6) Centrální zóna dlaně: tuhost, tvrdost a žluté zabarvení této zóny signalizuje přetížení jater a žlučníku nebo nenormální cirkulaci žluče.


 

7) Jazyk: žlutý povlak na jazyku může signalizovat nadměrnou sekreci žluče. Boky zadní části jazyka mohou vykazovat anomálie.

.

8) Barva kůže a změny na jejím povrchu: zežloutnutí (žloutenka), trudovitá pokožka, ekzémy i lupénka jsou způsobeny nenormální funkcí jater a žlučníku. Zvláště u lupénky je zřetelný špatný náhled na svět. Tělo hledá prostředky a ob­kládá se zrohovatělou kůží jako brněním v přípravě na boj, který tito lidé nepodstupují a raději se utěšují, že jsou lepší a schopnější, než se jeví druhým.

9) Zrak: je to smysl přiřazený k játrům a máme-li s ním problémy, pak hledejme příčinu v játrech.

10) Barva: k prvku játra – žlučník je přiřazena barva zelená. Máte-li abnormální zálibu k této barvě nebo naopak tuto barvu nemůžete ani vystát, hledejte disharmonii v tomto prvku. Zálibu v této barvě můžete diagnostikovat na oblečení nebo barevném ladění bytu.

11) Spánek: kdo nemůže usnout v noci mezi 100–300 hod nebo se v této době budí, měl by rychle uvažovat o rege­neraci jater. Z duchovního hlediska jsou to lidé, kteří se starají o věci, po nichž jim ze zákona přírody nic není. Například jsem měl případ paní, která ani při přiměřeném dodržování doporučení nemohla v této době spát. Při následující návštěvě jsme rozebrali její „zbytečnou“ starost o syna, jenž se údajně velmi špatně oženil. Tato paní stále uvažovala, jak mu pomoci a jak za něj řešit jeho starosti. Nakonec jsme přišli na to, že je to následek jejího nepříliš citlivého přístupu k otci, který měl stejné problémy se svou ženou. Pochopila, že nemůže řešit všechny starosti světa a že je třeba nechat věci vlastnímu vývoji (samozřejmě připravena pomoci, když o to bude požádána). Od té doby milá paní spí a pracuje na své duši. Poznáváte se?

12) čelo: zhruba uprostřed čela se může vyskytovat vráska, která říká, že náš nervový systém je přetížen. Toto platí jen do věku 50-ti let. Pak se podle této vrásky určuje kvalita tohoto systému. Jestliže , ale máme tyto vrásky a je nám méně než 50, znamená to , že játra již nejsou schopny kočírovat harmonii v těle a ani v nervovém systému. Je to dnešní bolest všech psychicky přetížených lidí z různých oborů.


 

13) Zuby: k játrům jsou přiřazeny špičáky. Máme-li kaz nebo jiné problémy se špičáky, je pravděpodobné, že se něco nekalého odehrává v našich játrech. Nemusí to nutně být jen záležitost zdravotní, ale třeba také nesymetrický růst, kdy jeden nebo oba horní špičáky trčí, jsou nepřirozeně ostré atd.


 

Co dodat závěrem k prvku jater? Snad jen, abychom se snažili brát život takový, jaký je a nezlobili se na jeho nedokonalost. Vždyť po pětiletém dítěti také nechceme, aby opravovalo televizi. Jako lidé nejsme všichni na stejném stupni vývoje. Kdyby tomu tak bylo, kdo by koho učil, a kdybychom nepoznali zlo, jak bychom věděli, co je dobro? Přijímejme své bližní takové, jací jsou. Jsou mezi námi lidé předškoláci i lidé z nejvyšších tříd (nemyslím přitom na věk) a díky tomu je každý den zvláštní a jiný. Také bychom neměli zapomínat, že vše, co nás potká, je jen nastavení zrcadla, abychom viděli, jací jsme nebo jací jsme byli. Že se na vás oboří prodavačka a dá vám najevo, že by vás už raději neviděla? Zkuste si vzpomenout, zda i vy jste v této situaci náhodou někdy nebyli. Zda jste věnovali svou péči všem, kteří to zrovna potřebovali (třeba i vaše dítě). Uvidíte, že zrcadlo funguje. Přejte svým játrům a usmívejte se, pak se začnou usmívat i na vás…

Zdroj: http://7zivotu.cz/index.php/cteme-z-obliceje/pohledova-diagnostika/jatra-zlucnik

---

...doporučené externí odkazy

játra - wiki

játra - wikiskripta

lidské neřesti

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na