Tantra..

 

tantra

Všechny ženy chtějí být krásné - a všichni muži chtějí být silní. Proč ženy tak touží po kráse? Domnívám se, že odpověď leží v pravé touze ženy: chce být krásná, aby byla milována.

Láska se rodí ze vzájemné přitažlivosti mezi mužem a ženou. A čím jasněji je každý z nich definován, tím je jeden pro druhého neodolatelnější. Je zajímavé, že studie ukazují, že sexuální touha se nerodí v první řadě na základě zrakového vjemu, ať už je pokradmý nebo neskrývaný, tedy na základě primárních sexuálních charakteristik, ale spíše na základě nejzřejmější sekundární sexuální charakteristiky člověka, která je popisována jako harmonický celek.

Jinými slovy, když dojde na lásku, krása neznamená barvu očí, ani pohled, vlasy, nalíčení či oblečení.

Muž shledává ženu krásnou, protože působí dojmem přirozeného půvabu. Slyší něhu v jejím jasném, vyšším hlase, vidí jemnost na její tváři, všimne si hebkosti jejích vlasů a promyšlený způsob, kterým se obléká, mu poskytne představu o jejích měkkých křivkách.

Žena shledává, že muž je přitažlivý, protože působí dojmem přirozené síly. V jeho nízko posazeném hlase slyší sílu, vidí vážnost v jeho tváři, všimne si nepoddajnosti jeho vlasů a dobře střižený oblek jí poskytne představu o čistých linií jeho těla a silných svalech.

Čtěte také: Osho Rajneesh - rozdíl mezi mužem a ženou

Co se týká pravé touhy ženy, je krása ženy definována její schopností vyvolat v muži hluboký zájem o její ženskost. Je to žena, která je v ní, kdo vyvolává jeho lásku, kterou on zakouší jako pocity něhy, obdivu a celkového pocitu rozkoše a duševní pohody. Když žena vyvolá v muži potřebu milovat, vybrušuje ji a směřuje ji k touze svého srdce, kterou je být milována. Krása ženy spočívá v jejím ženství, v její ženskosti. (Krása muže spočívá v jeho mužnosti.) Ženskost nikdy nezestárne. S přibývajícím časem je stále krásnější, více fascinující, půvabnější a intenzivnější. Jedná se o nepopíratelný imperativ ženské bytosti. Touha ženy po lásce se nedá udusit.

Už jsme si řekli, že těšit a vyhovět, tzn. učinit sama sebe kompatibilní a vstříc vycházející osobností, představuje dynamický rámec ženského chování. Ženy chtějí druhé těšit. Jedná se o právoplatnou, zdravou a normální touhu, která je nezbytná pro zajištění harmonie v páru. Je však naprostou tragédií, pokud se žena domnívá, že jediným způsobem, jak může muže potěšit, je být krásná podle současných módních měřítek. Není samozřejmě těžké nechat se chytit do této pasti, když se v podstatě každá a kdekoliv, ať už vědomě či podvědomě, domnívá, že jedinou cestou, jak být milována, je podřídit se tyranii posledního módního výstřelku.

V naší společnosti se ocitly síla charakteru a mravní odvaha na okraji zájmu z pohledu ústředních hodnot a indikátorů krásy. Jejich místo takřka bezvýhradně zaujaly stále se proměňující představy o tělesné kráse. V pohádkách i v mytologii pro dospělé je fyzická krása magickou ingrediencí, která zajišťuje úspěch, bohatství, slávu a lásku... tak dlouho, pokud si ji ti, kteří ji mají, dokáží udržet.

Je to zcela absurdní situace, protože fyzické krásy se ani zdaleka nedostane každé ženě - a samozřejmě, že si ji žádná nemůže udržet napořád! A navíc, nic není tak relativní či tak nepostižitelné, jako je tělesná krása. Ale přitom platí, že nic není pro ženu naléhavější než její potřeba být milována.

Dá se to vyjádřit takto: není možné, aby žena naplnila svoji touhu po tom být milována tím, že se bude fintit a parádit. Pokoušet se přivolat lásku prostřednictvím líčení je jako zkoušet chytat do ruky sluneční paprsky. Od chvíle, kdy žena porozumí výšce, šířce a hloubce své touhy po tom být milována, začne si také uvědomovat, že k naplnění této potřeby nepostačí pouhá fyzická krása. Bude to vyžadovat inteligenci - inteligenci jejího srdce.

Čtěte také: 4 fáze ženy

Takový druh inteligence žena potřebuje, aby si přiznala, jaká je její pravá a nejdůležitější touha. A je to tento druh inteligence, který jí umožní, aby hrála svoji vlastní úlohu v lásce, aby si ustavila ty správné priority v lásce, aby porozuměla svému milovaném a pomohla mu stát se lepším mužem. Vyžaduje to inteligenci srdce, má-li žena sebrat odvahu a prohlásit, že skutečná krása pochází z ženskosti a že tato ženskost se neprojevuje v pomíjivém umění svádění, ale v integritě, důstojnosti, zdrženlivosti, slušnosti, skromnosti a dobrém vychování, podobně jako ve způsobu, jakým se žena chová, obléká, mluví, pracuje, hraje si, přemýšlí a sní. V krátkosti, být krásná znamená být žena.

žena

 

---

Léčivé milování

20.05.2015  

milování

Existuje jedno lidové rčení: „Milování je lékem chudých“. Také taoistická tradice přiznává milování tělesné léčivé účinky, kromě toho jej však považuje za možnost povznesení duše. Taktéž mnoho jiných východních duchovních cest transformovalo milování v opravdové umění.

Přitom se v dnešní době někteří lékaři shodují v názoru, že soulož může vést až k vyčerpanosti a psychické neřesti. Jak je možný tento názorový rozdíl? Co působí léčivě a co vyčerpává? Které složky sexuálního aktu dávají takové potěšení, že po něm téměř všichni touží, a co způsobuje frustraci, potlačování a nespokojenost?

V knihách, filmech a jinde se dnes můžeme dozvědět, že odpovědí na všechny tyto otázky je milování se s plnou kontrolou sexuálního potenciálu. Je to čerstvý vítr volně proudící v oblasti sexuality.

Znamená to zapojit se plně do erotické, sexuální a milostné aktivity, při níž se sleduje naprostá kontrola či potlačení sexuální funkce tím, že je vykonávána inteligentně. V zásadě se sleduje plné oddělení orgasmu od ejakulace. Ejakulace je dovolena, jen když pár sleduje plodivé cíle a snaží se počít dítě.

Plná kontrola sexuálního potenciálu předpokládá pohlavní styk bez ejakulace, ale s možností dosažení neomezeného počtu orgasmů u obou milenců (současně či zvlášť).Tento způsob prožívání pohlavního aktu tak nekončí ejakulací u muže a explozivním vybitím tvořivého, specifického potenciálu u ženy. Plná kontrola sexuálního potenciálu je vyšší formou erotiky, jež umožňuje biologickou přeměnu tvůrčího sexuálního potenciálu na vyšší formy vitální, psychické, mentální, duchovní energie, což podmiňuje vznik určitých procesů směřujících k vnitřnímu povznesení diky jemným procesům transmutace a sublimace energie.

Čtěte také: švédská "trojka" aneb polyamorie

Transmutace je přeměna jednoho chemického prvku v druhý přeskupením atomů, kterou provázíobrovské uvolnění energie. K té dochází přirozeným radioaktivním rozpadem či jadernou reakcí, jež jsou možné za určitých podmínek dokonce i v oblasti biologické při malých teplotách.

Inženýr biolog L. Kervran, jako první, celou řadou epochálních pokusů potvrdil nepopíratelnou reálnost procesů atomové biologické transmutace na slabou energii. Podle jeho experimentálních výkladů k těmto transmutacím ve struktuře živé hmoty dochází neustále jak na úrovni rostlinné, tak živočišné, v rámci specifických metabolismů se zvolna uvolňuje obrovská energie.

Zásadní práce vědeckého pracovníka C. L. Kervrana týkající se této záhadné oblasti vyšly francouzsky v nakladatelství Maloine a nesou název: „Důkazy o existenci biologických transmutací“ a „Transmutace na slabou energii“.

Sublimace je proces, který označuje komplexní jevy, jež se sexualitou zdánlivě nesouvisejí, ve skutečnosti však mají své energetické zdroje v síle, která je výsledkem trvalé biologické přeměny vůlí kontrolovaných sexuálních podnětů. V důsledku biologické přeměny sexuálního potenciálu, prostřednictvím vědomé kontroly sexuální funkce, se prvotní sexuální podnět mění jako frekvence vibrací na téměř novou energii, mnohem větší než byla na výchozí úrovni.

K sublimaci dochází do té míry, že stávající energie bude směrována k novému, nesexuálnímu cíli, ve kterém se odrážejí cíle zhodnocené biologicky, psychicky, mentálně i duchovně.

Z neznalosti principů působení těchto jevů si někteří lékaři myslí, že semeno musí vyjít ven, aby organismus nepoškodilo. Avšak z pohledu těch, kdo pěstují plnou kontrolu sexuálního potenciálu, to je úsměvné, jelikož jejich zdraví je den za dnem posilováno a radost ze života narůstá.

V orientálním pojetí se milostný akt při plné kontrole sexuálního potenciálu stává předstupněm k extázi, v níž pár expanduje směrem k nekonečnu a překonává tak veškerou omezující podmíněnost.

Milostný akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu poskytující štěstí v páru, umožňuje lidským bytostem dosáhnout láskou čehosi mimořádného. Oba milenci v extázi objevují, že biologickou složku přitažlivosti vůči opačnému pohlaví nepředstavuje jenom pud, nýbrž i jiné, tajemné aspekty – jemné energetické, psychické a emocionální aspekty, jež jsou začleněny do komplexního systému sexuálně afektivního mentálního jednání.

Plná kontrola sexuálního potenciálu – úspěšně dosahovaná v určitém časovém intervalu – probouzí a posiluje psychické a mentální schopnosti obou milenců, přesahující běžnou úroveň. Pouze při plné kontrole sexuálního potenciálu se milostná hra, jež vyvolává pocit štěstí, odehrává na úrovni přesahující biologickou úroveň, na úrovni kosmu, nekonečna.

Podle duchovních učení vzniká celý vesmír z kosmické jednoty mužského (+, jang) a ženského (-,jin) principu, jehož výrazem je na lidské úrovni milování. Z hlediska plně dosažené kontroly sexuálního potenciálu oběma partnery je milování účinným prostředkem k dosažení trvalého štěstí a blaženosti, přičemž se vychází od konečného a dospívá k nekonečnému. Orientální moudrost v tomto ohledu praví: „Tehdy, když je láska díky plnému zadržení semene bez konce, nemožné se stává lehce možným.“

Na amerických univerzitách je dnes patrný výrazný vliv Wilhelma Reicha, který je považován za jednoho z mistrů nekonformního myšlení. Jeho neslavnější prací je „Funkce orgasmu“. Někteří francouzští psychoanalytikové ho považují za nejpronikavějšího a nejbystřejšího analytika důsledků potlačovaného sexu.

„Bude zapotřebí úsilí několika generací, aby byla sexualita oceněna podle své skutečné hodnoty.(…) Tato biologická energie, pakliže je potlačována, vede k orgastické impotenci – jíž trpí většina lidí– a stává se zdrojem iracionálního, ba patologického chování všeho druhu. Léčba psychických poruch v první řadě předpokládá, aby člověk znovu našel a posílil svou přirozenou schopnost milovat. To je možné za určitých společenských podmínek a za předpokladu, že se člověk vydá po autentické duchovní cestě, která může vést k sebepoznání.“, říká Reich.

Léčivé milování vychází z poznatku, že různé polohy usměrňují energii různými směry, čímž tělu umožňují, aby se soustředilo na nerovnováhu a harmonizovalo ji. Soulož vždy vyvolává změny v dýchání, srdečním tepu, krevním oběhu, žlázovém vyměšování a mozkových vlnách. To je správné, neboť mužský i ženský princip působí v souladu a navzájem se doplňují.

Čtěte také: joga a cvičení | tantra a sdílení

20 důvodů, proč se milovat jen s plnou kontrolou sexuálního potenciálu

1. Rychlé a přirozené sladění struktury těla

Milostný akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu kromě toho, že je mimořádně příjemný, se rovná hodině hraní tenisu nebo 45 minutám joggingu. Navíc „antistresové“ látky (endorfiny), které jsou vylučovány při déletrvající sexuální rozkoši, mohou jako zázrakem utišit záchvaty bulimie (tj. chorobné, neovladatelné chuti k jídlu). Je dokonce možné nahradit kondiční běh nebo jednotvárné odtučňovací kúry bezednými milostnými hrátkami s plnou kontrolou sexuálního potenciálu.

2. Osvěžení krve

Od 15 nádechů a výdechů za minutu ve stavu klidu se při milostných hrátkách s plnou kontrolou sexuálního potenciálu díky vzrušení dospěje ke 30 nádechům a výdechům. Důsledkem toho je mužovo i ženino tělo lépe zavlaženo, lépe okysličeno. Rychle se tak spálí skoro všechny zbytky kysličníku uhličitého a krev se přirozenou cestou osvěží. Pouhých 15 minut milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu je rovno téměř 75 minutám kondičního běhu.

3. Povzbuzení trávení přirozenou cestou

Sliny, které si podle některých amerických badatelů milenecký pár při milostných hrátkách s plnou kontrolou sexuálního potenciálu spontánně vyměňuje, usnadňuje trávení a má blahodárný vliv na posílení imunitního systému. Při dlouhém, dráždivém polibku se kromě jiného vyplaví 9mg tuku a 0,45 mg solí.

4. Úprava menstruačního cyklu přirozenou cestou a jeho zkrácení na jeden či dva dny

Omezený a neuspořádaný sexuální život bez plné kontroly sexuálního potenciálu se u žen často projevuje nepravidelnou, dlouhotrvající (6-7 dní) či hojnou a bolestivou menstruací. Naproti tomu pravidelný pohlavní akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu kromě jiného napomáhá hormonální vyváženosti, a tak přirozenou cestou upravuje menstruaci. Na druhé straně odborné studie prokázaly, že ženy, jež mají desítky mnohonásobných a dlouhotrvajících orgasmů bez ochabnutí (stejně jako ty s plnou kontrolou sexuálního potenciálu), vylučují velké množství endorfínů a mají menstruaci velice krátkou, pravidelnou a bezbolestnou. V případě pokročilých praktikantek krvácení na 3-4 měsíce zmizí a příslušná žena se cítí skvěle a překypuje energií.

5. Plná kontrola sexuálního potenciálu vede u žen k zcela přirozenému zvětšení objemu ňader

Působením prudkého vzrušení a většího průtoku krve mohou ňadra při milostném aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu zvětšit svůj objem až o 25 %. Rovněž bylo zjištěno, že se výrazně zvyšuje citlivost ňader na smyslné doteky a laskání, což u ženy snáze vyvolává pocity rozkoše.

Čtěte také: žena | orgasmus

6. Urychlení průchodnosti střev

Díky výraznému a důkladnému stahování břišních svalů při pohlavním aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu dochází k povšechné, přirozené masáži krajiny břišní na povrchu i uvnitř, což kromě jiného prospívá průchodnosti střev.

7. Posílení břišních svalů přirozenou cestou

Při intenzivním milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu jsou často a na delší dobu příjemně a přirozeně aktivovány břišní svaly. Dochází k tomu hlavně díky bránici. Tento důležitý sval, oddělující dutinu hrudní od dutiny břišní, se působením zrychleného dechu rytmicky a harmonicky stahuje a uvádí tak do pohybu břišní svaly.

8. Zlepšení a snížení potřeby spánku přirozenou cestou

Je obecně známo, že dlouho trvající rozkoš je pro muže vynikajícím sedativem. Téměř ke stejnému projevu dochází i u ženy. Tyto výjimečné zklidňující, utišující a osvěžující účinky vyplavují endorfiny.

9. Snížení nebo úplné zbavení se úzkosti v krátké době

Milujeme-li se s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, poměrně rychle v sobě probudíme určité mimořádné schopnosti, mezi nimiž stojí za zmínku: odstranění stresu, hluboká uvolněnost, dobrá nálada, euforie, smysl pro humor. Příčinou těchto výdobytků je opět masivní vylučování endorfinů, k němuž dochází v okamžiku orgasmu bez ejakulace (ochabnutí). Na reflexní úrovni se díky laskání projeví skutečná síla uvolněnosti. Plné a bouřlivé milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, které je také fyzickou činností, umožňuje mimo jiné rychlé odstranění svalového, nervového a psychického napětí.

10. Přirozené povzbuzení krevního oběhu

V době sexuálního podráždění dochází ke značnému prokrvení jak erotogenních zón, tak celého těla. Tepny se mírně uvolňují. Rovněž prudká rozkoš, která se dostavuje, způsobuje, že se tepny postupně roztahují, což s sebou přináší celkový pocit blaženosti a neskonalého štěstí.

11. Přirozený boj proti bolesti a fyzickému utrpení

Neobyčejně prudká sexuální rozkoš, již zakoušíme při milostném aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, způsobuje, že se mnohonásobně překračuje práh bolesti. Bylo zjištěno, že poté co žena dosáhne 5-10x orgasmu bez ochabnutí, je například mnohem méně citlivá ke vpichu injekce než předtím anebo 5 dní potom. Tak bylo možno ověřit výrazný anestetický (znecitlivující) účinek, který takové milování má, a v mnoha případech bylo zjištěno, že se práh bolesti může po milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu zvyšovat po dobu 2 hodin až o 70 %.

12. Význačné, přirozené a trvalé upravení činnosti štítné žlázy

Hypofýza – „podrážděná“ díky intenzivní a dlouhotrvající rozkoši a rozkoš vyvolávající – upravuje přirozenou cestou činnost štítné žlázy. Jak je známo, funguje-li štítná žláza nad hranicí běžné úrovně, jsme podráždění, horečnatí a vysílení. Když však činnost štítné žlázy klesne pod běžnou úroveň, dostavuje se mrazení a máme co dělat s abnormálním přírůstkem na váze a velmi značně se snižuje libido.

13. Probuzení a rozvoj „pozitivního stresu“ v sobě

Nadledvinky jsou při pohlavním aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu harmonicky stimulovány hypofýzou, a tak vytvářejí hormony „pozitivního stresu“. První z nich, adrenalin, nám okamžitě a mocně podráždí smysly v případě bleskového milování. Méně známý kortizon nám umožňuje prostě a rychle se bránit proti depresi. Nadledviny vylučují rovněž hormony touhy, které se nazývají androgeny. Jednoduše řečeno, při milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu jsou hojně vylučovány téměř všechny složky, které jsou potřebné pro kvalitní soulož, která může trvat celé hodiny, aniž muž ejakuluje a aniž žena ochabne, když dosáhne desetkrát orgasmus.

14. Přirozené a důkladné zvlhčení pokožky

Intenzivní a dlouhotrvající rozkoš způsobuje zvýšené vyplavení estrogenních (ženských pohlavních) hormonů, což má za následek lepší hydrataci veškeré pokožky, která se tak stává vláčnější, lesklejší, pružnější, hebčí a vykazuje zvýšené množství kolagenu.

15. Zcela přirozené procvičování a zlepšení paměti

Hypotalamus, centrální žláza hormonálního systému, je také sídlem paměťových center. Průzkum, uskutečněný mezi indickými jóginy, prokázal, že intenzivní a dlouhotrvající milostný akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu vyvolává, usnadňuje a posiluje mentální procesy, mezi něž patří i paměť. Obrovská energie, která je zpodobňována v auře, při takovémto milostném spojení velice prospívá vnitřnímu soustředění a usnadňuje jak procesy rychlého, tak i dlouhodobého zapamatování.

16. Nejlepší, naprosto přirozená metoda antikoncepce

Intenzivní a dlouhotrvající milostné spojení s plnou kontrolou sexuálního potenciálu předpokládá zcela pozastavit na neurčitou dobu ejakulaci, a právě proto je to ta nejpřirozenější a nejjistější metoda antikoncepce. Ženy, které praktikují milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu se stejně založenými muži, přestávají být stresovány možností nežádoucího otěhotnění.

17. Dokonale přirozený a harmonický trénink srdce

Od 70-80 tepů za minutu (průměrně) v klidovém stavu se srdeční rytmus po dobu milostného splynutí s plnou kontrolou sexuálního potenciálu postupně zvyšuje až na 100-120 tepů za minutu po dobu fáze plató (po dobu vzrušení). V okamžiku orgasmu bez ejakulace (ochabnutí) se dosahuje srdečního rytmu 110-130 tepů za minutu. Právě proto se má za to, že milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu je velice dobrý přirozený proces tréninku srdce.

18. Plný humor a probuzení dobré nálady

Mocná euforie, která se objevuje a trvá řadu dní po milostném aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, se vysvětluje mimo jiné spojeným působením dvou neurotransmiterů, serotonimu a dopaminu, které pod vlivem intenzivní a dlouhotrvající rozkoše hojně vylučuje hypofýza. Tyto neurotransmitery přirozeným způsobem dodávají energii mozku a krvi, a tak vytvářejí všeobecnou euforickou dynamiku, která je „nakažlivá“ pro většinu lidí, s nimiž přijdeme do styku.

19. Důkladné uvolnění svalů

Dotýkáme-li se a hladíme-li příjemným způsobem kůži, dochází k velké stimulaci, která prochází nejprve kůží, pak specifickými nervovými převody, až posléze dorazí do pohybového centra v míše a mozku. Prostřednictvím reflexního systému se tato blahodárná stimulace krátce nato odrazí ve svalech, které se tím výrazně uvolní.

20. Zlepšení stavů, které jsou průvodním jevem v těhotenství

V těle těhotné ženy – zaplaveném hormony (zvláště v prvních měsících těhotenství) dochází k zrychlení krevního oběhu, především v dolní části břicha, což posiluje a dokonce usnadňuje sexuální reakci. Rozkoš v takovýchto situacích často posilují výrazné a velice příjemné stahy dělohy, jež v takovémto případě mnohem citlivěji reaguje.

Konečná úvaha

Východní moudrost už po tisíce let tvrdí, že sexualita může být pro lidi prostředkem k povznesení, duchovnímu růstu. Lidská bytost musí přehodnotit svůj postoj vůči rafinované a vznešené erotice. Nemůžeme potlačovat úroveň, jejímž prostřednictvím se v člověku projevuje tvořivá božská energie. Nelze dosáhnout skutečného duchovního růstu tím, že budeme popírat nebo oklešťovat některou stránku života, protože negativistický postoj všeho druhu nás vzdaluje od božskosti. Zapovězení jakýchkoli odkazů k sexuální oblasti, anebo opačný extrém, libování si v oplzlostech, v pokleslé, zvířecké sexualitě jsou přístupy, které ničí vše, co je v lidské bytosti nejvznešenějšího, nejněžnějšího, nejčistšího a nejbožštějšího.

Člověk je povinen poznat sebe sama ve všech ohledech. Měl by usilovat o ucelené poznání a jít autentickými duchovními cestami, které ho dovedou k realizaci vlastního já. A tajné spisy tvrdí, že člověk může povznést své vědomí i využitím největší bytostné energie – energie sexuální.

Zdroj: http://www.suenee.cz/lecive-milovani/

---

KDYŽ DUŠE MUŽ A DUŠE ŽENA JEDNO JSOU…

Už delší dobu na mě moje duše jemně ťuká, abych otevřela jedno z nejchoulostivějších témat vůbec – MILOVÁNÍ…
Jaké to je, když se ženský a mužský princip vědomě spojí v JEDNOTU.
Jaké to je, vnímat toto spojení pravdivě, napojení na Zdroj a prožívající SVOBODU DUCHA.
Zapomněli jsme, jak nádherné je milování s probuzeným vědomím.
Kdo si vzpomene a znovu to prožije, netouží už po ničem jiném, než po vědomém milování dvou milujících se duší.
Je to o hlubokém, niterném propojení, kde se jeden ve druhém nebojí ztratit, aby se v obrozené formě znovu nalezl.
Je to o vášni k životu, o čisté vášni kosmického ohně, který je tvůrčí silou v nás a už věky spí, protože byl nahrazen povrchním chtíčem a došlo k odpojení od prvotního Zdroje.
Není nic krásnějšího a pravdivějšího, než nechat skrze dvě milující bytosti tento kosmický oheň proudit a vychutnávat slast ze zániku a znovuzrození zároveň. Dvě milující bytosti se při Bohem požehnaném aktu lásky napijí z poháru nesmrtelnosti a to doslova.
Obávaná a tolik diskutovaná Kundalini síla se promění v amritu – ambrozii, esenci nesmrtelnosti…Čistou zdrojovou energii, která vše transformuje a oživuje do mnohem dokonalejší podoby.
Ovšem to se může stát jen pokud mezi mužským a ženským principem je pravá láska a dokonalá rovnováha a naprostá čistota v myšlení, cítění i konání a především vzájemné odpuštění na celé linii času je nezbytné. To je ta CELISTVOST. 
A pokud jsou oba ve svém středu tzn., že vše mají v sobě vyrovnané, všechna těla i čakry zharmonizované, vyvážené energie všech živlů a plné propojení s nimi vědomě zažívají.
Dvě celistvé, dokonale sjednocené bytosti se milují a Bůh sám je v nich přítomen skrze proudící zdrojovou esenci – energii krystalické lásky.
Takto popsané to vypadá složitě, ale já osobně jsem o těchto věcech nic „nevěděla“ a přesto jsem to prožila. Dokonce opakovaně v rozmezí těch 30 let, co jsem probuzená.
Jak je to možné?
Milovala jsem. Nesobecky, čistě, celým svým srdcem jsem v druhém člověku i sama v sobě milovala KRISTA. A věřila v milost sjednocení se Stvořitelem, s Boží Jiskrou.Od prožitku Kosmického vědomí jsem zůstala v srdci, kde cítím nepřetržitě ten plamen, věčný oheň života. Velmi dobře to vnímám, opravdu cítím teplo a slastný pocit z propojení.
A bylo mi dáno zažít, plně pocítit a vnímat každou buňkou svého těla pravou LÁSKU skrze dokonalý akt dvou spřízněných duší – muže a ženy.
Můj Duch mě požádal už před lety, ještě za totality, abych o tom otevřeně mluvila, sdílela to s ostatními. Pokoušela jsem se o to už mnohokrát. Jak ale sdílet pravdy tak hluboce ponořené v zapomnění, když ve hmotných milostných vztazích je většina zúčastněných naprosto pohřbená, ztracená a tvrdě spí? A mnozí jsou tak krutě zranění a zhrzení, že i spolehlivé terapie selhávají?
Doporučuji obklady z lásky a odpuštění 24 hodin denně až do vyléčení:-)
U mě se osvědčil způsob ne já, ale Bůh ve mně, jedině LÁSKA sama je toho schopná, vyléčit věky nevyléčitelné!
A tak jsem nechala Lásku, aby mě ona sama vyléčila, zharmonizovala a vykonala, co je třeba, abych opět mohla MILOVAT.
Pro povzbuzení popíšu, co jsem zažila v napojení na Zdroj, když se dvě duše milují.
Zřela jsem nádhernou, životem pulzující louku v čisté přírodě na svobodné Zemi. Cítím i teď ten čistý vzduch a tu jemnou vůni jarní louky . Šla jsem plná radosti naproti milovanému muži. Objali jsme se a oba nazí jsme si s chutí lehli vedle sebe do trávy a chvíli pozorovali modré nebe a naciťovali plně sebe navzájem. Drželi jsme se za ruce a vnímali všemi smysly i skrze intuici a buněčnou strukturu celistvost té situace. Láska nám proudila žilami. Život sám se nás dotýkal a my ho cítili, plně prožívali, vnímali a přijímali celou bytostí. Jako jeden jsme pociťovali pulzující Život všude kolem.
A jak jsme tak dětsky čistí a odevzdaní tomu proudu života naslouchali svým srdcím, uslyšeli jsme tu hudbu sfér.Vše vydává svůj jedinečný tón, každý tvoreček i Matka Gaya.
A také pohyb, rytmické vlnění, jako v oceánu…
A tak jsme se vlnili a zněli se vším kolem v naprosté jednotě a harmonii. Vnímali jsme každé stéblo trávy, šum nedalekého lesa, každého broučka, motýla, ještěrku, myšku vše živé všude kolem nás s námi prožívalo ten proud čisté lásky. Květy se začaly víc otevírat , hmyz bzučel hlasitěji a vše začalo jakoby tančit ve vlně čisté, přesto smyslné lásky a vše ožívalo, tou čistou, rozkoš vyvolávající láskou. Srdce Země nádherně a do taktu tepalo a my jsme začali cítit velké vzrušení…
A to vzrušení s námi prožívalo vše kolem, vše prožívalo tu naši velkou, čistou lásku, dvou duší, které splývali v JEDNO SE VŠÍM.
A začali jsme se něžně milovat v souzvuku a s účastí toho všeho života kolem nás, pod námi i nad námi a v nás samých …
Slunce nám předávalo polibky svými hřejivými paprsky, vítr jemně čechral rozcuchané vlasy a hladil nás po tělech a vše to umocňovalo sílu lásky, která začala nabírat obrátky a dvě srdce, dva plameny se spojily v jeden jiskřivý světelný sloup tvůrčího ohně…
Tady pro nedostatek slov můj příspěvek končí.
To je asi popis ráje a ten muž je fyzický člověk a toto jsme zažili společně, ve stejnou chvíli, několik kilometrů vzdálení od sebe, jen na jiné paralelní úrovni.
Osobně neslavím svátek zamilovaných, ale ctím a oslavuji pravou lásku ve svém srdci a všech milujících srdcích. A toto sdílení je pro vás, kdo milujete. Dárek od srdce k srdci všem milujícím a milovaným.

Mým záměrem je sdílet pravdu svého srdce, které poznalo, co je pravá láska se všemi, kdo o to stojí. Koho to potěší a povzbudí, protože společný záměr vzestupujících do JEDNOTY je návrat do ráje, odkud jsme všichni klesli do duality hrubé hmoty a zapomnění.


S láskou Drahomila a Drahomil

Zdroj: http://www.informaceodjinud.estranky.cz/clanky/v-napojeni-na-zdroj/kdyz-duse-muz-a-duse-zena-jedno-jsou---.html

---

Ženy vlastní kolosální sílu, ale neuvědomují si ji

18. říjen 2015
 Tuto sílu většina žen nepoužívá, jen malé procento žen používá malou část této síly. Vzpomeňte si na příběhy, jak kvůli ženám začínali války, rytíři stříleli v duelech jeden druhého kvůli ruce a srdci ženy. Ty ženy byly určitě jedinečné, jasně si uvědomovali svou sílu a moudře ji používali.

Pokud žena nepoužívá svou ženskost, tak začíná používat mužství. A samozřejmě okamžitě přehrává, protože ona není muž. Jediný způsob pro ženu, jak získat své (například pozornost nepřístupného muže, zachování lásky v rodině, atd.), Je být Ženou! Chovat se jako žena.

ženy


Co znamená chovat se žensky? To znamená používat celé spektrum své krásy, krásy vnější i vnitřní. To by neměla být figurína v krásném obalu, ani zamračená s krásným vnitřním světem. Ve všem je zapotřebí harmonie. Ženy se bojí být jasnými, bojí se vyjádřit samy sebe. Oblékají si tmavé šaty, šedé šátky a doufají, že si je muži všimnou. Ale pro muže je důležité vidět krásu, vidět vedle sebe slunce, které svítí ..

To znamená, být naplněnou a šťastnou. Ukazatel naplněnosti je ničím nepodmíněný úsměv. Podívejte se nyní na sebe, usmíváte se nebo sedíte zamračená jako šedý mrak? Pokud se mračíte, pak je třeba zvýšit zásoby ženské energie, odložit všechny povinnosti, odtrhnout se od čtení a jít se radovat příjemnými zážitky. Drahé ženy, muži milují vaše úsměvy. Kvůli nim jsou připraveni na velké skutky a hrdinské činy. Jsou ochotni být pro vás vznešení, štědří, odvážní, pokud s nimi budete mluvit s upřímným úsměvem a něžností v hlase.

léčení

To znamená, být hravou a energickou. Ženy si často myslí, že mužů, a to zejména v pokročilém věku, přitahují mladé dívky. Ale tam hraje hlavní roli jiný důvod. Muže přitahují ženy, v nichž je energie. Pokud máte 50 let, jste plná energie a hravosti, muž od vás nikdy neodejde. Muž potřebuje cítit vaši energii, neboť žena je pro muže jako voda, která hasí jeho žízeň. Celé tajemství lásky je v harmonii mezi energetickým, duchovním potenciálem ženy a muže.

Být Ženou znamená vlastnit vysoký duchovní evoluční potenciál. Pokud je žena krásná a plná energie, ale úroveň duchovního potenciálu je nízký, muž se bude s vámi setkávat, spát s vámi, ale ženit se mu s vámi nebude chtít. Pokud se i ožení, většinou se brzy začne poohlížet po jiných ženách. Žena by měla rozpoznat svou božskost a procítit ji. Měla by se zabývat svým rozvojem a vnášet lásku na všechny roviny existence. Potřebuje pochopit předurčení ženy, to znamená, projevit ženské vlastnosti, které se nejlépe projeví a realizují v rodině, jako žena a matka.

Na jakou duchovní úroveň se žena rozvine před setkáním s mužem, u takového muže z podobné úrovně zapálí oheň lásky, čili vznikne harmonizovaly vzájemných energií. Tato vzájemná harmonie může trvat nekonečně dlouho, nebo může být pouze na krátkou dobu, to už záleží na obou, jak budou udržovat synergii mezi oběma úrovněmi.

Žena na vysoké duchovní úrovni nikdy nepustí k sobě muže na prvních setkáních. Dá mu jasně najevo, že neseriózní vztahy ji nezajímají. To znamená, že její čistota, její ženskost, její láska jsou předurčeny pouze pro jednoho, toho nejlepšího muže.

Žen na vysoké duchovní úrovni je dnes málo, většina jsou ženy, kterým ženské hodnoty hodně nemluví. Často se chovají jako muži, věčně nespokojené nebo utrápené, dokonce s cigaretou v ústech nebo konzumující alkohol. Co s takovými ženami? Žádný normální muž si nebude chtít s takovou ženou založit rodinu. Lze ji také použít několikrát, ale žít s ní trvale nebude. Žena, která si ničí svůj genetický potenciál, to znamená buňky vajíček, které nosí od narození v děloze, toxiny z cigaret, alkoholu, hormonální antikoncepcí, atd., Je zodpovědná za všechny defekty a zdravotní omezení svých budoucích dětí a vnoučat. S takovou ženou si normální a myslící muž nikdy nebude chtít založit rodinu.

milování

Mužov přitahuje ženská moudrost, ženskost, něžnost, inspirace, láska, hravost, krása, čistota. Takovou ženu pro sebe duchovně vyspělí muži hledají a pokud ji najdou, chrání si ji jako oko v hlavě, protože taková žena je jako drahokam, skutečný poklad mezi miliardou padělků.

Drahé ženy, jaký muž bude s vámi nebo už je, jaká rodina vás čeká, závisí na tom, nakolik jste Žena. Buďte ženské, rozvíjejte se, chraňte v sobě harmonii a tehdy štěstí, radost, láska budou vašimi věčnými společníky.

Z materiálů "Slovanský Ženský Spas"

Převzato- http://www.biosferaklub.info/zeny-vlastnia-kolosalnu-silu-no-neuvedomuju-si-ju/#more-6251

---

Myslet jako žena

3.2.2016 (dárek od J.L.)

myslet jako žena

Pamatujete si ještě na ty dny, kdy všechny malé dívky snily o tom, že se jednoho dne vdají a budou mít děti? Povídaly si o tom, šeptaly se a chichotaly. Jejich oči zářily a jejich srdce bušila - toužily po tom tolik, že se už nemohly dočkat, až to nastane. Věděly, že v jejich životě budou i jiné věci, jako je studium nebo práce, ale jejich hlavním cílem (který se nesnažily zakrývat) bylo, aby se dostaly pod ochranu manžela a převzaly svoji roli matky. Nic se ve skutečnosti od těch časů nezměnilo, jen si dnes už netroufáme o tom mluvit. Ve skutečnosti se to ani změnit nemůže, protože ženská sexualita má hluboký vliv na to, kým žena je. A právě její sexualita dává podobu touze jejího srdce.

Když žena naslouchá svému srdci, vyzařuje takový druhý spontánní radosti, který se odráží na její tváři a v jejích veselých, dokonce i vyzývavých způsobech. Postupně si uvědomuje svůj půvab a mateřský potenciál, a to je to, co přitáhne muže, protože muži vždycky vyhledávají extra energii, odvahu, sílu a vitalitu, kterou mají ženy.

Pocity zralé a plně rozvinuté ženy se vždy točí okolo její schopnosti přijímat a okolo mateřského instinktu. Dokáže pak odpovídat na mužské pocity, které se točí okolo instinktu po proniknutí a majetnických pudů. Z takových pocitů se rodí obdiv vůči ženě a úcta k muži. Žena si je vědoma toho, že její potřeba muže je dvojnásobná, neboť aby dokázala rozptýlit pocit neúplnosti, který ji pronásleduje, musí někomu patřit a potřebuje dát život.

Každý výraz ženskosti koresponduje s výrazem mužskosti, oba na oplátku korespondují s projevy vajíčka a spermie, které jsou zacíleny k tomu, aby se spojily v perfektním sjednocení. Hluboká psychologická potřeba ženy být milována tak je vyjadřována touhou po úplném a pasivním blahu, které je výsledkem přímé, ale přesto zdrženlivé iniciativy muže (spermie směřuje přímo k vajíčku, pronikne do něj ale pouze tehdy, když k tomu vajíčko svolí). To znamená, že se žena musí naučit takovým způsobům mluvení, chování a reagování, které nepřímo přitahují a vlastně oklikou znamenají souhlas.

Na rozdíl od muže, jehož myšlenky jsou naplněny vyžadováním, jsou myšlenky ženy namočeny ve vzdorování. Muži vytrvale žádají a ženy vytrvale odmítají - a čím více odmítají, tím více muži trvají na svém. Žena se nevzdá dříve, než na úplném konci, protože se nemůže úplně odevzdat, dokud nemá absolutní důkaz, že je skutečně milována mužem, který ji dokáže od hlavy až k patě zahrnout něhou. Tím, že odmítne se vzdát příliš rychle anebo zaslepeně, žena spolupracuje s mužem a napomáhá tomu, aby mohla vzkvétat jeho mužnost. Čím více se ona chová jako žena, tím více se on bude chovat jako muž. Není překvapivé, že brzy zjistí, že bez sebe už prostě nedokáží žít.

Přemýšlet jako žena tedy znamená souhlasit s tím, že budu hrát úlohu pomocníka svého muže. Žena musí samu sebe vidět vzpřímenou vedle svého muže, na stejné rovině, jak mu nabízí podporu, pomoc, spolupráci a účast. Je jeho partnerkou, nikoliv jeho podřízenou, a pracuje spolu s ním na dosažení společného cíle: ustavit, vyživovat a udržet jejich lásku. Odpor, který žena projeví, když je mužem pronásledována, v ní vytvoří silné a neotřesitelné odhodlání, které jí zabrání, aby se vzdala své pozice v manželství a opustila svoji úlohu upřímné, poctivé a oddané pomocnice, a to nezávisle na tom, co to bude stát.

Hrát roli pomocnice v páru vždycky neznamená muset „dělat" určité věci. Docela často to ve skutečnosti znamená zajistit, že některé věci se nebudou dít. Žena například nesmí připustit, aby s ní muž jednal hrubě anebo ji uhodil, nesmí jej nechat se opít, nesmí jej nechat zabývat se pornografií, nesmí připustit, aby byl líný nebo nečinný, nesmí připustit, aby jí byl nevěrný a aby opustil ji i její děti.

Když žena nechá muže, aby dělal, co chce, je to jakoby ho nenáviděla. Cožpak chce, aby se zničil? Když žena nechá muže dělat, co se mu zlíbí, má ho ve skutečnosti ráda? Není možné, že k němu ve skutečnosti chová hlubokou nechuť a že její poslušná poddajnost je ve skutečnosti zradou, která ukrývá touhu, již ovšem nepřipustí, muže rozdrtit? Mohlo by to být tak, že její svatost nebo mučednictví jsou ve skutečnosti zástěrkou pro otřesnou pýchu anebo zbabělost - protože se ve skrytu duše domnívá, že je lepší než on? Anebo si možná jen udržuje odstup a věří, že do toho, co dělá, jí nic není a nijak se jí to netýká?

Milovat někoho neznamená nechat jej sobě samému napospas. Někoho milovat znamená vážit si jej, chtít jej respektovat a dělat všechno pro to, abych jej mohl respektovat. Žena, která muže opravdu miluje, nemůže připustit, aby sám sebe snižoval v jejích očích. Musí proto klást odpor jeho špatným návykům a sklonům a nesmí je podporovat tím, že by je živila. Je však naneštěstí až příliš mnoho žen, které dávají přednost nezájmu před bojem o spásu svého manžela i svých dětí!

Mnohé ženy takovéto poznámky urážejí. Trvají na tom, že strávily celý život odsuzováním chování svého manžela. Dovolte, abych byla upřímná: stěžovat si není totéž jako klást odpor. Štěkat není totéž jako kousat. Ženy musí maximálně využít všechny možnosti pasivního odporu. Musí dokázat říct jasné NE. Ne, ve jménu svého poslání matky a vychovatelky, ne ve jménu své mise ženy a lidské bytosti stvořené k Božímu obrazu. Ne, ve jménu důstojnosti muže, který byl také stvořen k Božímu obrazu. Ne zlu. Ne špíně. Ne ubohosti.

Myšlení ženy je založeno na konceptu „ne", kterým vlastně říká „ano". Mužovo myšlení je vystaveno okolo „ano" a ještě jednou „ano". Jeho iniciativa je jak přímá, tak současně zdrženlivá, pozvání ženy je nepřímé, ale podmanivé. Muž a žena byli stvořeni k tomu, aby se vzájemně oslovovali, aby si naslouchali, aby si odpovídali, aby se jeden v druhém rozpouštěli, aby se množili a - až se jejich srdce i mysl propletou - aby poznali zázrak lásky, která dává a která dostává.

Má-li být žena krásnou, musí myslet jako žena. Musí vědět, jak říct ne... a pak ano - pokud a když je všechno v pořádku.

Z knihy Daniele Starenkyj „Touha ženy". Vydala Maranatha společně se Společností Prameny zdraví.

Zdroj: NET

---

Dvojplameny – dorovnávání a následná harmonizace

Jan31

Fáze dorovnávání dvojplamenných párů nastává ve chvíli, kdy oba z páru již prošli základní transformací. Došlo k jejich přeměně životních hodnot, vnímání a pohledu na život a na svět a také již byly vyřešeny a dorovnány jejich karmické dluhy a závazky.

V této fázi již oba v sobě objevili všechny složky a možnosti svého bytí. Ne všichni jsou však schopni nalézt dostatek odvahy svobodně, dle své vůle, všechny tyto své složky projevit. Oba ale bývají sladěni do té míry, že jejich téměř totožná rezonance udává neodbytné impulzy k návratu k sobě. Je tedy třeba odstranit poslední nesrovnalosti, aby bylo možné dosáhnout naplnění.

Dorovnávání polarit u obou partnerů v dvojplamenném páru je týmová práce a to i přesto, že jsou oba od sebe fyzicky odloučeni a nejsou spolu v přímém kontaktu. K dorovnávání dochází zrcadlově. Rovnováha jednoho je závislá na rovnováze druhého. Je to zpravidla ženský dvojplamen (dvojplamen s původní převažující ženskou složkou), který díky schopnosti naslouchat své intuici postupuje rychleji kupředu a udává impulzy. Mužský dvojplamen (dvojplamen s původní převažující mužskou složkou), v rámci svých možností a časových nároků, pokroky ženského dvojplamene zrcadlově dotahuje.

 

Dorovnání spočívá i v osvojení si opačných extrémů. Pokud v sobě dokážeme objevit a přiznat si i opačný extrém toho, co nám bylo v minulosti vlastní, není třeba v něm dále setrvávat. Ve chvíli, kdy jsme dokázali obsáhnout vše, je další výběr pouze na nás. Disponujeme nekonečnou škálou možností. Uvědoměním si všech těchto svých možností, celého svého potenciálu, můžeme vědomým výběrem, rezonujícím s naším vnitřním cítěním, vědomě konat. Rozsah či hranice vědomého konání si stanovíme naším vlastním vnímáním toho, co je správné, což závisí na úrovni zralosti naší duše, našeho vnitřního Já.

Ženský dvojplamen, který je schopen se ve své zralosti držet svého středu (vyrovnat oba extrémy), si dokáže svými postoji stanovit hranice, za které není ochoten jít a kterým není ochoten podlehnout. Ve stanovování a udržení hranic mu svým chováním a přístupem mohou pomáhat i jiné osoby, než právě párový dvojplamen. Mohou se opakovat obdobné situace až do té doby, než si je ženský dvojplamen plně vědom toho, co je ochoten si do svého života pustit a akceptovat a zároveň si tento svůj postoj dokáže sebevědomě beze strachu ustát a obhájit navenek. Tyto hranice je třeba si držet zřetelně a důrazně, přesto však s taktem a nadhledem.

Mužský dvojplamen má ve fázi dorovnávání již také přibližně stanoveny své hranice. Je už také alespoň do určité míry schopen si uvědomit, co chce a co je ochoten si do života pustit, či co akceptovat. Je však ve svém vnímání a chápání méně aktivní. Bývá to právě mužský dvojplamen, na který se čeká, než pochopí, co se to vlastně v jeho nitru děje.

Ženské dvojplameny jsou více vedeny svými city. Je pro ně přirozené nechat se jimi vést a navenek je projevovat, nestydí se za to a nemají z toho strach. Od počátku silně vnímají propojení a sounáležitost se svým protějškem a hrdě se hlásí ke svým citům vůči němu. U mužských dvojplamenů je v tomto vnímání a projevování problém. Bývají uzavřenější a mají snahu vše vysvětlovat a řešit pomocí logických postupů a schémat. Svoje city a pocity v sobě potlačují často i ze studu a strachu, proto jim velmi dlouhou dobu nemusí docházet, o co vlastně jde.

Ve fázi harmonizace už mužský dvojplamen také silně vnímá, touhu a sounáležitost se svým protějškem. Zpočátku může zkoušet staré taktiky, staré zažité způsoby, jak se partnerce přiblížit. U ženského dvojplamene se zdravě a pevně stanovenými hranicemi však s těmito starými postupy naráží, nedosahuje požadovaného úspěchu. Ženský dvojplamen ho k sobě přes své hranice za těchto podmínek nechce pustit. Silné vnitřní propojení se svým dvojplamenem a touha dostat se do jeho blízkosti, pak mužský dvojplamen nutí měnit své zažité taktiky a postoje a doladit se se svým protějškem.

Harmonizace je proces doladění na všech úrovních. Je možné jí dosáhnout úplným oproštěním a osvobozením se od svých strachů a vnitřních bariér, automatickým, přirozeným a upřímným projevením sebe samého navenek. Je to vědomá manifestace, ve které je uvedeno do souladu vlastní vnitřní vnímání s myšlenkovou projekcí a následná aplikace prostřednictvím vědomého konání. U obou jedinců v páru dvojplamenů v závěru harmonizace dochází ke vzájemnému ujednocení jejich vnímání, myšlení i konání.

Je třeba brát zřetel na to, že fáze dorovnávání a následné harmonizace je postupný dlouhodobý proces. Nelze tu nic uspěchat, každý nový postoj se musí náležitě dotvořit, vyzrát a usadit se. Jakýkoliv násilný pokus o urychlení může zdárný vývoj zpomalit či zablokovat.

Napsala dne 21.1.2016 Ivana „Geri“ Kutnarová

Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/

---

CHCEŠ-LI ZMĚNIT SVĚT, MILUJ MUŽE

 

 

Vyber si toho, jehož duše jasně volá tvou; který tě vidí; který je dost statečný na to, aby se bál
Přijmi jeho ruku a veď ho jemně za krví svého srdce
Kde může ucítit tvé teplo a spočinout
a nechat svou tíhu shořet v tvých ohních
Pohlédni mu do očí, nahlédni hluboko dovnitř a uvidíš, co spícího, bdělého, ostýchavého či čekajícího se tam ukrývá
Pohlédni mu do očí a uvidíš v nich jeho otce, dědy a všechny ty války a šílenství, které vedly jejich duše v nějaké vzdálené zemi, vzdáleném čase
Pohlédni, bez souzení, na jejich bolesti, utrpení, muka a vinu
A nechej to vše odejít
Vciť se do břímě jeho předků
A věz, že on v tobě hledá bezpečné útočiště
Nechej ho roztát ve svém neochvějném pohledu
A věz, že ty nemusíš zrcadlit ten hněv
Neboť máš dělohu, sladkou hlubokou bránu, která omývá a hojí staré rány

 
Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Seď před ním v plném majestátu svého ženství, v dechu své zranitelnosti
V hravosti své dětské nevinnosti, v hloubi své smrti
Kvetoucí pozvání, jemně ustupující a dovolující jeho síle muže
Aby předstoupila vpřed a vykročila směrem k tobě… a společně s tebou, tiše vědouce, plula v lůně Země
A pokud couvne… a on couvne… uteče do své jeskyně… Shromáždi kolem sebe své babičky… zachumlej se do jejich mouder
Naslouchej jejich jemnému šepotání, které zklidní tvé vystrašené dívčí srdce
A přiměje tě, aby ses ztišila… a trpělivě čekala na jeho návrat
Seď a zpívej u jeho dveří píseň rozpomínání, že zase znovu, smí být ukonejšen
 
Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Nesnaž se z něj vyloudit malého chlapce
Pomocí lsti, klamu, svádění a podvodu
Jen abys jej vlákala… do sítě destrukce
Kde vládne chaos a nenávist
Horší než jakákoli válka, kterou vedli jeho bratři
To není ženské, to je pomsta
Je to jed překroucených linií
Jed zneužívání po celé věky, znásilňování našeho světa
A to ženě nedává sílu, snižuje ji, když mu uřezává koule
A zabíjí nás to všechny
A ať už ho jeho matka držela, nebo to nedokázala
Nyní mu ukaž pravou matku
Drž ho, veď ho ve své ušlechtilé spanilosti a své hloubce
Doutnající v jádru Země
Netrestej ho za jeho zranění, o kterých se domníváš, že nenaplňují tvé potřeby nebo kritéria
Plač pro něj sladké řeky
Krvácej to vše zpátky domů
 
Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Miluj ho natolik, aby mohl být nahý a volný
Miluj ho natolik, aby tvé tělo a tvou duši otevřel cyklu zrození a smrti
A děkuj mu za příležitost
Když spolu tančíte divokými větry a tichými lesy
Měj odvahu být křehká a nechat ho pít z jemných okvětních lístků své bytosti
Dej mu pocítit, že tě může držet, zastávat se tě a chránit tě
Klesni mu do náruče a důvěřuj, že tě chytí
I když tě předtím tisíckrát pustili
Nauč jej, jak se odevzdat, tím, že se odevzdáš sama
A splyň se sladkou prázdnotou srdce tohoto světa
 
Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Povzbuzuj ho, nasycuj ho, dávej mu svolení, naslouchej mu, drž ho, léč ho
A na oplátku budeš vyživována, podporována a ochraňována
Silnými pažemi, jasnými myšlenkami a zaostřenými šípy
Neboť když jej necháš, může být vším, o čem sníš
 
Chceš-li milovat muže, miluj sebe sama, miluj svého otce
Miluj svého bratra, svého syna, svého bývalého partnera; od prvního chlapce, kterého jsi políbila,
Až po toho posledního, kterého jsi oplakala
Děkuj za dary; dar všeho, co se ti až po toto setkání podařilo rozplést
Dar muže, který stojí před tebou teď
A najdi v něm zárodek všeho, co je nové a zářící
Semínko, kterému můžete dávat vláhu
A nechat tak spolu vyrůst novému světu
 
 
~Anonym~
Translation © Petra Pejchalová, 2013

http://svetlojelaska.blog.cz

---

...doporučené externí odkazy

tantra magazín

tantra a já

tantra joga

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na