4 fáze, 4 archetypy - Panna, Matka, Kouzelnice, Baba

---

Čtyři fáze cyklické ženy

  • 1. - 6. den:menstruační fáze: klid, odpočinek, nadhled, moudrost, vhledy, očista, fyzický útlum, ukončování věcí, vidění podstaty, vědomí vyššího smyslu
  • 7. - 13. den:dynamická fáze: akce, síla, rychlost, sebejistota, logika, netrpělivost, nové projekty, práce, úkoly
  • 14. - 20. den:ovulační fáze: sex a milování, péče o druhé, naslouchání, krása, ženství, týmová práce, optimismus
  • 21. - 28. den:premenstruační fáze: intuice, nápady, kreativita, systém a struktura, dokončování věcí, pokles energie, strachy a obavy, přecitlivělost, kritičnost, plačtivost

---

13. 5. 2012

4 fáze, 4 archetypy - Panna, Matka, Kouzelnice, Baba

Miranda Gray spojuje každou část menstruačního cyklu s ženskými archetypy – fáze preovulační charakterizuje aspekt Panny, ovulaci představuje archetyp Matky, fáze premenstruační je fází Kouzelnice(Čarodějka) a v menstruaci se žena projevuje jako Baba (Vědma).

Panna (Jaro)

Fáze preovulační

-         dynamická a vyzařující energie (žena se zaměřuje více na sebe sama)

-         žena je sebejistá, nezávislá, společenská, odhodlaná, ambiciózní, soustředěná, vitální

-         doba zahajování nových projektů, zaměření na nové cíle

-         období radosti, entuziasmu a zábavy, nadšení vnějším životem

-         žena je plná energie, fyzicky výkonná, štíhlejší, nevyžaduje tolik spánku

-         sexualita ženy je otevřená, hravá, koketní, mladistvá, frivolní

-         žena má jasné analytické myšlení, má schopnost analyzovat, organizovat a  stanovit priority

-         pokud tato energie u ženy převládne, může být přehnaně ambiciózní a soustředěná na kariéru a pokud ji naopak nedokáže vyjádřit, může mít problém ve vztazích

 

Matka (Léto)

Fáze ovulační

-         vyzařující energie, která se však zaměřuje více na druhé (dávání sebe, lásky, schopností druhým)

-         péče o druhé, obětavost, láskyplnost, soulad, něha

-         sexualita se projevuje pocitem hluboké lásky a sdílení, poskytování rozkoše (péče o partnera)

-         žena na sebe bere odpovědnost, stará se o existující projekty a nápady, podporuje druhé

-         lidí ji žádají o pomoc a podporu

-         tvořivá energie, živé sny, plné předtuch

-         souznění se životem, přírodou, vyšší silou

-         pokud je fáze Matky dominující, m-že žena být pasivní a bez ambicí a pokud je to naopak, nemusí si být vědoma důležitosti vzájemné pomoci a pochopení. Žena, u které fáze Matky dominuje, se může stát pasivní a bez ambicí.

Kouzelnice – Čarodějka, Kněžka (Podzim)

Premenstruační fáze.

 

-         energie směřující dovnitř

-         uvědomění vnitřní stránky, propojení s přírodou

-         tělesná síla a výkonnost pomalu zeslabují, zhoršuje se schopnost soustředění, zmenšuje se ochota zabývat se každodenními záležitostmi

-         zlepšuje se intuice, vzrůstá schopnost snění, vhledu, inspirace

-         zvyšuje se potřeba spánku, ale mysl je natolik neklidná, že plnohodnotný odpočinek nebývá možný

-         tvořivé období, potřeba aktivity, ale bez skutečného nasměrování

-         sexualita ženy stává velmi intenzivní, smyslná, vášnivá, erotická, ovládaná pudy, žena si uvědomuje moc sexuální energie,  svádí, je zaměřená na vlastní uspokojení,

-         ženy rády dělají nebo se učí dělat něco duchovního nebo intuitivního.

-         energie stvořená v této fázi může mít obrovský rozměr a její uvolnění může být tvůrčí nebo ničivé, podle toho, jak se žena naučí tuto energii ovládat 

 

Baba - Vědma – Stařena – Moudrá žena (Zima)

Fáze menstruace

-         zvnitřnění, avšak již bez touhy projevení navenek, introspekce, sebepoznání

-         žena v tomto období postupně nachází rovnováhu mezi vnitřními projevy intuitivních energii a vnějšími projevy intelektu

-         období, kdy mizí hranice mezi vědomím a podvědomím

-         naslouchání svému vnitřnímu já i svému tělu

-         potřeba vzdálit se, snít, spát, zpomalit, stáhnout se do sebe

-         úbytek tělesné energie, tělo je oteklé a rozbolavělé

-         pocit propojení s přírodou

-         hledání odpovědí na problémy, přijímání minulosti i nejistotu budoucnosti, otevření se prapůvodním instinktům

-         zvýšená empatie díky emocím, které vyplouvají na povrch

-         vše vědomé se stává náročným – schopnost soustředit se na detaily a každodenní potřeby je velmi nízká.

-         sexuální energie, která se v této fázi probouzí, může vést k hluboké zkušenosti a prožitku spirituální lásky, vzniká potřeba vyjádřit hluboký cit lásky a zamilovanosti a zároveň zažít tyto projevy ze strany partnera

-         pokud u ženy dominuje energie Baby - Vědmy, mohou se u ní objevit sklony k životu ve vlastním světě, ke snění a fantazírování

Mějte přirozený cyklus a veďte si měsíční kalendář

Tyto energie může žena cítit, pokud má přirozený cyklus (nebere antikocepci). Přijetím menstruace jako přirozeného jevu a jejím pochopením je možno se zbavit i některých negativních projevů jako jsou například premenstruační bolesti. Pokud žena převezme za sebe odpovědnost a pozoruje svůj měsíční cyklus, může dojít k pochopení toho, jak se v jejím životě projevují ženské archetypy.

 

Založte si měsíční kalendář a pozorujte svůj menstruační cyklus. Zaznamenávejte si do něj různé projevy na úrovni fyzické, mentální, emoční, sexuální, spirituální.

 

A protože je fáze cyklická, je nejlepší ji vyjadřovat v kruhu, který má tolik dílků, kolik má váš menstruační cyklus.

Zdroj: http://www.mesicnibohyne.estranky.cz/clanky/cyklicka-povaha-zeny---podle-mirandy-gray/4-faze--4-archetypy---panna--matka--kouzelnice--baba.html

---

čtěte také: žena | pohledem muže

---

Čtyři tváře ženy

Menstruační cyklus ovlivňuje nejen psychiku ženy, ale zprostředkovaně také její vztahy.

Možná ze svého okolí znáte příklady toho, jak se jinak společenská a milá maminka nebo kamarádka změní v protivnou babu. Možná už jste si všimli, že ženy jsou nevyzpytatelné: někdy více unavené, někdy náladové a někdy překypují nápady a spoustou energie.

Možná ale nevíte, že se tyto stavy cyklicky opakují. Během jednoho měsíce se můžete setkat s mladičkou dívkou překypující energií, se zralou matkou, melancholickou, ale kreativní ženou nebo s babou vyžadující řád a pořádek.

Ačkoli je tento článek zaměřený na ženský cyklus a je adresován převážně ženám, užitek z něj mohou mít i muži. Ženám toto zamyšlení může přinést větší pochopení sebe sama, mužům pak náhled na to, jak ženy fungují, a určitý „návod“, jak k nim přistupovat, pokud chtějí využít silných stránek jednotlivých fází ženského cyklu. Oběma společně pak může zlepšit vzájemné vztahy.

Ženský cyklus a slovanské bohyně

Pro lepší pochopení ženské cykličnosti a projevů jednotlivých fází můžeme využít božských archetypů. Archetypy neboli pratypy jsou součástí nás všech, pocházejí z tzv. kolektivního nevědomí a objevují se v našich životních příbězích. Pokud archetypy v nás poznáme, můžeme lépe poznat samy sebe, lépe porozumět svému chování – jak a proč se rozhodujeme, jaké vzorce chování používáme, proč se cítíme tak, jak se cítíme.

Každá žena prochází každý měsíc svým malým jarem, létem, podzimem i zimou.

Každá žena v sobě zahrnuje aspekty všech bohyň světa. V každém období života nebo v každé fázi menstruačního cyklu však může některá z těchto bohyň převažovat, a proto je dobré bohyně nejen znát, ale také se čas od času podívat, „kdo to nad námi má moc“.

Bohyněmi, které jsou nám nejbližší, ale zároveň nejméně známé, jsou slovanské bohyně. Hlavní slovanské bohyně se vážou k jednotlivým ročním obdobím – k jaru, létu, podzimu a zimě. Díky měsíčnímu cyklu se s nimi můžeme setkat každý měsíc. Vždyť každá žena prochází každý měsíc svým malým jarem, létem…

Pravidelně se tak my ženy dostáváme do kontaktu s Vesnou, Živou, Chors i Morenou. Pokud si navíc jednotlivé fáze cyklu spojíme s bohyněmi, lépe si zapamatujeme a představíme, co se s námi právě děje. Během celého cyklu si pak můžeme představit, jak se u nás bohyně střídají.

Jak tedy vypadá ženský cyklus z pohledu slovanských bohyň či žen?

Menstruace: období zimy, vláda bohyně Moreny

Na začátku našeho cyklu, v období menstruace, jsme v útlumu, potřebujeme více klidu a máme často tendence propadat pocitům, že selháváme, nejsme výkonné tak, jak se od nás očekává (jak si myslíme, že bychom měly být) a jsme „neprávem“ unavené. Pokud se však spojíme s Morenou v nás a dopřejeme si trochu klidu, který Morena střeží, můžeme díky této bohyni zimy získat nadhled, rozpoznat, co již ve svém životě nepotřebujeme, a zbavit se všeho nefunkčního.

Vyzvěte Morenu, aby vám pomohla udělat pořádek v papírech, šanonech, šuplících…

Morena je stará, neplodná bohyně smrti, ale také strážkyně řádu a pořádku. Udělejme si tedy s její pomocí v době menstruace více prostoru na odpočinek, ale také pro utřídění věcí ve všech oblastech našeho života. Stejně jako příroda, i my potřebujeme nasbírat síly na jaro a vytvořit prostor pro vše nové a svěží. Využijte moudrého nadhledu ke zhodnocení toho, co děláte, a vyzvěte Morenu, aby vám pomohla udělat pořádek v papírech, šanonech, šuplících, ve skříních, v projektech…

Mějte po ruce několik otázek, které vám pomohou zastavit se a podívat, kde jste a kam jdete. Jste se svým životem spokojená? Co ve vašem životě funguje a co potřebuje změnit?

  • Tip pro muže: V tomto období své ženě poskytněte co nejvíce pohodlí, odpočinkových aktivit a prostoru pro ni samotnou. Dopřejte jí delší spánek, vyzvedněte děti ze školky a nabídněte se, že zajdete na nákup nebo uvaříte.

Období po menstruaci: jaro, vláda bohyně Vesny

Pokud si dopřejete toho luxusu a dovolíte si v době menstruace více lenošit a pečovat o sebe, být více stažená k sobě samé a zbavit se zbytečností, budete mít více energie, až se ke slovu dostane sestra Moreny Vesna, bohyně jara. Je to mladičká, rozlétaná, usměvavá bohyně se spoustou energie pro začátek nových projektů, vyřízení všech restů a má dostatek energie pro zvládání několika věcí najednou. Tato rozlétanost však může být i nevýhodou.

Je dobré mít po ruce seznam úkolů, který vám pomůže se více ukotvit v tom, co právě děláte a co potřebujete ještě udělat.

Pod vládou této bohyně můžete začínat s novými předsevzetími, s novými projekty a můžete zvýšit fyzickou i psychickou zátěž. V tuto dobu můžete omezit pomalé a sedavé aktivity, které se hodí na období, kdy máte energie méně. Díky dostatku psychické i fyzické energie se můžete směle pustit i do větších úkolů nebo do věcí, které dlouho odsouváte. Snadno je zvládnete a budete mít ze sebe sama dobrý pocit.

Kvůli přelétavosti Vesny je však dobré mít po ruce seznam úkolů, který vám pomůže se více ukotvit v tom, co právě děláte a co potřebujete ještě udělat. Se seznamem úkolů vám může pomoci Morena nebo Živa, která umí být systematická, spolehlivá a umí jít za úspěšným dokončením (za úrodou). Jelikož Vesna je velmi nestálá, můžete mít v tuto dobu problém s dotahováním věcí. I v tom vám pomůže hned další týden Živa, bohyně léta.

  • Tip pro muže: Nebojte se se svou ženou trochu zaflirtovat, vezměte ji na romantickou večeři nebo na taneční večer a dejte jí vědět, že je pro vás přitažlivou královnou plesu. Pokud potřebujete naplánovat budoucnost, teď je správná chvíle.

Ovulace: období léta, vláda bohyně Živy

Pod nadvládou Živy se můžete stát matkou: probudí se ve vás potřeba pečovat o svou rodinu a okolí a stane se z vás empatická žena s dostatkem sil, ale zároveň s potřebným klidem k pečlivé práci. V této době, v době kolem ovulace, je vhodné pečovat o vztahy ve vašem okolí.

Živa by se rozdala pro druhé a může mít problémy s udržením svých hranic.

Živa jako prototyp matky a pečovatelky vám pomůže v péči nejen o rodinu, ale také o klienty, kolegy v práci nebo o přátele. Co třeba uspořádat párty pro své okolí a utužit vztahy? Ale pozor na to, abyste to nepřehnala. Živa by se pro druhé rozdala a může mít problémy s udržením svých hranic. Za ty se budete potřebovat schovat hned v následujícím období, kdy vládu převezmou introvertní bohyně Chors s Morenou.

  • Tip pro muže: Vezměte svou ženu do společnosti, naplánujte výlet s rodinou nebo oběd s přáteli. Nechte se opečovávat, ale nečekejte, že tento stav bude trvalý.

Předmenstruační fáze: období podzimu, vláda bohyně Chors

Předmenstruační fáze (někdy označovaná jako předmenstruační syndrom) bývá u většiny žen málo oblíbená, protože se dostáváme pod nadvládu melancholické, subtilní a introvertní Chors, která není téměř vidět a má sklony k plačtivým náladám. Ačkoli je Chors nešťastně zamilovaná a může propadat záchvatům „selhání ve všech rolích“, kdy se zdá, že je v jejím životě vše špatně, je velmi kreativní a tvořivá.

Nechte ženu v klidu plést nebo psát básně. Vyhněte se čemukoli, co by ji mohlo emočně zatěžovat. Potřebuje vaši ochranu.

I když nám v této době ubývají fyzické síly, můžeme tvořit (vhodné jsou rukodělné práce, kreativní psaní, budování rodinného zázemí, malba obrazů…). V tomto období přicházejí nové myšlenky, nevšední řešení a vrcholí naše kreativita. Přestože nám ve škole řekli, že neumíme psát, kreslit nebo zpívat, tato doba je vhodná pro psaní básní, pohádek i esejí, pro kreslení, malování nebo tvoření šperků, plánování přestaveb (kreslení plánků).

V této době se však raději vyhněte všemu, co by vás mohlo vyvést z duševní rovnováhy. Vytvořte si prostor pro sebe a svou tvorbu. Postupně se stáhněte ze společenských aktivit a připravte se na období klidu pod nadvládou Moreny.

  • Tip pro muže: Nechte svou ženu, aby se stáhla sama do sebe, a podpořte ji v čemkoli tvořivém. Pohlídejte děti a pošlete ji na tvořivý kurz, nechte ji v klidu plést nebo psát básně. Vyhněte se čemukoli, co by ji mohlo emočně zatěžovat. Potřebuje vaši ochranu.

Jednotlivá období mohou být různě dlouhá a nemusí trvat každý cyklus stejně dlouho. Také je pravděpodobné, že jedna z bohyň nám bude nejbližší a její nadvládu pak budeme prožívat jako nejintenzivnější a nejpříjemnější. Pokud chceme svůj život zharmonizovat a získat kontakt se svým ženstvím, je vhodné ve svém životě přijmout všechny uvedené fáze cyklu. Je dobré si všímat, jak se během cyklu mění naše fyzická a psychická kapacita, sexualita, schopnost komunikace nebo kreativita.

Zdroj: https://psychologie.cz/ctyri-tvare-zeny/

alt="4 fáze - 4 archetypy"

---

...doporučené externí odkazy

seznamka - štěstí

ženské cykly - 4 fáze

několik milenek

---

...tip na stránku 

stárneme podle znamení

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na