-------REKLAMA------------------------------------------------------------------------TEL: 605 831 774------

Poptáváme 10 lidí na hlídání objektů SEPHORA a HORNBACH.

POZOR - NOVINKA: po odpracovaném týdnu vyplácení peněz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co v dějepise nenajdete

---

kopie z facebooku

Po 70 letech Slované zapomněli, že je před genocidou zachránila Rudá armáda
V souvislosti s pučem v Kyjevě, vyvolaným Spojenými státy a jejich lokaji v NATO, po kterém následovalo připojení Krymu, jehož obyvatelstvo se v celonárodním referendu vyslovilo ke sjednocení s Ruskem, a po první porážce v preventivní imperialistické válce proti Rusku, vedené pod krytím potlačení ruského obyvatelstva v Donbasu ukrajinskou armádou, rozpoutal světový a evropský imperialismus informační válku, jejímž hlavním principem je rusofobie.
Neméně důležitým prvkem v informační válce proti Rusku, do níž se zapojily i slovanské národy Evropy, které by již bez rozhodnutí sovětských komunistů neexistovaly, je úsilí o přehodnocení výsledků druhé světové války. SSSR je označován za okupanta evropských zemí, a naopak autoři genocidy komunistů, židů a Slovanů, němečtí nacisté, wehrmacht a svazky SS, bojující proti Sovětskému svazu, masově vraždící civilní obyvatelstvo a ponechávající za sebou spálenou zemi, jsou považováni za hrdiny.
Při přepisování dějin používají buržoazní propagandisté nejen polopravdy, ale i otevřené lži.
V období existence SSSR nevěnovalo jeho politické vedení velkou pozornost těm spojencům hitlerovského Německa ve válce proti SSSR a komunistům světa, kteří se stali členy Varšavské smlouvy a RVHP. Ve skutečnosti Rudá armáda nebojovala pouze proti Německu, ale proti celé Evropě. Některé vlády posílaly na frontu proti SSSR své armády, další dodávaly Německu nejmodernější zbraně a bojovou techniku.
Společně s Hitlerem
Do agrese proti SSSR se zapojily v rozsáhlém měřítku země nacistického bloku, Slovensko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Finsko, Bulharsko a dokonce i maličká Albánie. Od prvního do posledního dne války bojovalo proti Rudé armádě 55-75 procent pozemních vojsk německých ozbrojených sil a sil jeho spojenců, přes polovinu sil luftwaffe a kriegsmarine.
Po otevření druhé fronty v létě 1944 se tento poměr nezměnil. Proti Rudé armádě stálo 235 divizí, (1,7krát více než proti spojencům).
Do wehrmachtu bylo zařazeno 1,8 milionu vojáků z jiných států. V průběhu války z nich bylo zformováno 59 divizí, 23 brigád, několik samostatných pluků, oddílů a praporů.
Itálie vyslala na frontu proti SSSR expediční sbor, který čítal 62 tisíc vojáků. Rumunská armáda v průběhu války okupovala Besarábii, část Ukrajiny a Krym. Její armáda byla ze spojeneckých armád nejpočetnější – celkem 262 727 osob. Maďarsko vyslalo armádní sbor o síle 40 tisíc osob, čtyři pěší brigády (63 tisíc osob), druhou armádu, složenou z devíti pěších divizí. Slovensko vyslalo proti SSSR dvě pěší divize a další síly: celkem 56 tisíc osob.
Bulharsko se tažení na Východ neúčastnilo, poskytlo však nacistům své vojenské základny. Finsko plnilo v plánu Barbarossa významný úkol blokády severního přístupu k Leningradu přes Karelskou šíji. Německé válečné dokumenty potvrzují, že po napadení SSSR v roce 1941 vznikla v Evropě vlna antisovětské hysterie a tisíce evropských občanů usilovaly o vstup do wehrmachtu. Euforie trvala až do porážky u Stalingradu.
Ve wehrmachtu bojovaly proti SSSR i dobrovolné formace fašistů ze Španělska (Modrá divize), Švédska, Norska a Portugalska. Kromě toho bojovaly proti Rudé armádě síly z Estonska, Bosny, Lotyšska, Dánska, Norska, Holandska, Belgie, zařazené do vojsk Waffen SS. (Ještě 10. 2. 1945 byla zformována francouzská divize SS. Která byla nasazena proti Rudé armádě v Pomořansku a pak v Berlíně.) Hitlerovi nepomáhaly okupované a neutrální státy pouze dodávkami zbraní a bojové techniky. Řada katolických biskupů si pospíšila schválit přepadení SSSR a nazvat je Evropskou křížovou výpravou.
Kde se zrodila současná ruská »pátá kolona«
Wehrmachtem a vojsky SS prošlo v průběhu druhé světové války celkem 250 tisíc Ukrajinců, sedmdesát tisíc Bělorusů, sedmdesát tisíc kozáků, 150 tisíc Lotyšů, devadesát tisíc Estonců, sedmdesát tisíc Středo-asiatů, dvanáct tisíc Volžských Tatarů, deset tisíc Krymských Tatarů. Sedm tisíc Kalmyků, čtyřicet tisíc Ázerbajdžánců, 25 tisíc Gruzínů, dvacet tisíc Arménů a třicet tisíc příslušníků severokavkazských národů.
Celkový počet sovětských občanů, kteří nosili německou uniformu, činil asi milion dvě stě tisíc. Z toho čistých Rusů asi 310 tisíc. Pouze 450-500 tisíc bojovalo se zbraní v ruce. Ostatní byli zařazeni do strážních a jiných služeb a pomocných praporů.
Němci zformovali celkem 75 praporů z kavkazských národů a Tatarů - asi 80 tisíc osob. Vzniklo rovněž deset krymských policejních praporů (Tataři), byly zformovány i speciální jednotky z Kalmyků a jiných národů. Pobaltské státy vytvořily 93 policejních praporů (33 tisíc osob) a dvanáct pohraničních pluků (30 tisíc).
Postupně pobaltské státy vytvořily i tři divize a dva pluky SS (70 tisíc osob). V německé nacistické armádě tak bojovalo asi sto tisíc Estonců, Lotyšů a Litevců.
V Bělorusku bylo vytvořeno dvacet policejních praporů (pět tisíc osob). V Běloruské zemské obraně vznikly 34 prapory (dvacet tisíc osob). Na Ukrajině v Haliči bylo zformováno deset policejních praporů a později jedna divize SS a pět policejních pluků (třicet tisíc osob) na zbytku Ukrajiny 53 policejních praporů (pět tisíc osob). Po vzniku Ukrajinského národního výboru (v březnu 1945) byla 14. haličská divize SS přejmenována na 1. ukrajinskou divizi a začalo formování další.
Z Rusů, Bělorusů a Ukrajinců bylo zformováno celkem 90 tzv. ochranných praporů Ost. V těchto útvarech bylo vycvičeno celkem 80 tisíc osob.
Je třeba připomenout i 1. ruskou národní brigádu SS, která pak přešla k partyzánům, Ruskou národní armádu Smyslovského a armádu Kaminského (RONA).
Největší počet vojáků na frontu proti Rudé armádě vyslaly baltské státy. Kromě tří divizí SS se bojů zúčastnily i samostatné policejní prapory a pluky. Dvacátá estonská divize SS byla rozbita u Narvy. Lotyšské 15. a 19. divize SS byly zničeny Rudou armádou v létě 1944. Většina jejich příslušníků dezertovala.
Z běloruských policistů byla vytvořena 30. divize SS. Ta byla pak přesunuta do Francie k boji proti spojencům. Haličská 14. divize SS byla Rudou armádou obklíčená u Brodu a celá zlikvidována. Později byla obnovená a jeden její pluk se účastnil bojů proti SNP na Slovensku, další byly vyslány do bojů proti jugoslávským partyzánů a tam se jim podařilo uprchnout k Britům.
Vlasovská Ruská osvobozenecká armáda se stala bojeschopnou až koncem roku 1944. Do té doby existovala pouze jako propagační exponát. Koncem války měla formálně 120-130 tisíc osob, celkem byla třikrát nasazena v bojích proti Rudé armádě - bez úspěchů. V bojových akcích proti Rudé armádě tyto síly složené z kolaborantů neměly úspěch. O to krvavěji si počínaly v bojích proti partyzánům a ve vyvražďování civilního obyvatelstva, jak Rusů, tak i Ukrajinců, Poláků, Francouzů a Srbů.
Současnou nacistickou genocidu Rusů na jihovýchodní Ukrajině a přípravu nové barevné revoluce v Moskvě podporují především jejich potomci. Těch lidí, kteří zvěrsky vraždili na území SSSR a Jugoslávie v sestavě divizí SS, sloužili ve wehrmachtu jako dobrovolní pomocníci, objímali se v Mnichově s Hitlerem. Nyní na sebe navlékají soudcovské taláry a s definitivní platností chtějí zúčtovat se zemí, jejíž občané, vedení komunisty, přerazili hřbet nacismu.
Chtějí lidovým masám v EU vnutit názor, že odpovědnost za rozpoutání druhé světové války nesou ve stejné míře nacistické Německo i SSSR. Předstírají, že kromě Stalina nikdo žádné smlouvy s nacistickým Německem neuzavíral. Jako by neexistoval polsko-německý pakt o vzájemném nenapadení z roku 1934 a mnichovská smlouva o rozbití Československa.
Nezapomínejme, že v době světové války ekonomika celé Evropy jako v extázi pracovala ve prospěch »rajchu a wehrmachtu«. Churchill po skončení druhé světové války napsal: »Pádem ČSR jsme ztratili síly rovnající se 35 divizím. Němci získali druhé největší zbrojní závody ve střední Evropě – závody Škoda, které jen od srpna 1938 do přepadení Polska v září 1939 vyrobily množství zbraní, rovnající se vojenské produkci všech závodů Anglie za stejné období. Do přepadení SSSR 21. června 1941 byl každý pátý tank dodaný wehrmachtu vyroben v závodech Škoda.« Podle přesných německých údajů české závody zvyšovaly po celou dobu války svou vojenskou výrobu. V roce 1944 dodávaly německé armádě měsíčně 300 tisíc pušek, tři tisíce kulometů, 625 tisíc dělostřeleckých nábojů, sto samohybných houfnic, tanky, tankové kanóny a pancíře, letouny Messerschmitt 109, letecké motory atd. Nikdo nespočítal, kolik párů vojenských bot dodal Hitlerovi nynější národní hrdina Baťa. Poslední stíhač tanků Panzerjager 38t Hetzer byl předán wehrmachtu v květnu 1945, po pádu Berlína. V Polsku vyrábělo zbraně a bojovou techniku celkem 264 velkých, devět tisíc středních a 76 tisíc malých podniků. Dánsko dodávalo Německu deset procent jeho celkové spotřeby másla, 90 % čerstvých ryb a 20 % čerstvého masa.
Vojenský průmysl Francie (1 600 000 zaměstnanců) dodal Německu do ledna 1944: 4000 letounů, deset tisíc leteckých motorů, 52 tisíc nákladních vozidel, obrovské množství lokomotiv a další techniky. Belgie a Holandsko dodávaly uhlí, litinu, železo, mangan, zinek a další. Kolaborantské vlády všech těchto států se dobrovolně zavázaly financovat pobyt okupačních vojsk. Rovněž veškerou vojenskou produkci financovaly vlády z úvěrů, jejichž splacení mělo být zahájeno po vítězství. Například Francie platila Německu do podzimu 1942 denně dvacet milionů DM a později 25 milionů. Tyto prostředky stačily nejen na hrazení pobytu vojsk, ale i na financování války proti SSSR. »Neutrální« a obdivované Švédsko dodávalo Německu ložiska, přesné přístroje a zaměřovače, protiletadlové 40mm kanóny Bofors. Obchody probíhaly až do konce roku 1944. Přes švédské přístavy postupovaly mnohé dodávky surovin z Latinské Ameriky. Jen od ledna do října 1942 bylo dodáno do Německa přes švédské přístavy více než šest milionů tun zboží. Švýcarsko dodávalo přesné strojírenství a přístroje, součástky pro rakety V1 a V2, protiletadlové kulomety ráže 20 mm. Zisky Švédska z války nikdy nebyly a nebudou zveřejněny, podobně jako zisky Švýcarska z tajných prostřednických bankovních operací mezi Německem a USA. Okupací Evropy se německý průmyslový potenciál zdvojnásobil a zemědělský ztrojnásobil.
Potomci kolaborantů dovedli své země do NATO a nyní začali, pod vedení amerického imperialismu, realizovat nové tažení proti Rusku, s cílem ovládnout jeho suroviny. Na pomoc si vzali i bývalé ruské spojence a hlavně část slovanských národů, kterým se snaží zatajit, že za svou existenci mohou děkovat pouze ruskému vojákovi a hlavně sovětským komunistům.

---

Putin se jinou cestou snaží udělat z Ruska to co kdysi Stalin – tedy nezávislou velmoc!

Vladimír Putin sám nedávno přiznal, že jsou mu stále sympatické některé komunistické myšlenky a ideje. Jak by také ne, vždyť výsledkem těchto myšlenek, mělo být něco jako církví slibované království nebeské, jenže jisté, bez čekání a za života, nikoli až po smrti!

 

Vladimír Putin sám nedávno přiznal, že jsou mu stále sympatické některé komunistické myšlenky a ideje. Jak by také ne, vždyť výsledkem těchto myšlenek, mělo být něco jako církví slibované království nebeské, jenže jisté, bez čekání a za života, nikoli až po smrti!

Myšlenka rovnosti, stejných práv a vysokého životního standardu všech, bez vykořisťování 99% lidstva 1% průmyslníků, bankéřů a feudálů byla a pořád ještě je něčím, co musí být každému, kdo se živí poctivou prací a nikoli odíráním druhých pořád sympatická. Jenže komunistům, kteří se dostali k moci v roce 1917, o tuto ideu rozhodně všem nešlo!

Některým z nich, včetně samotného Lenina dokonce dopomohli k moci vlivní američtí průmyslníci, kteří tímto způsobem chtěli rozvrátit carské Rusko, tedy největší a nejsilnější slovanskou zemi, která stála lidem jako oni po staletí v cestě k nastolení jejich světovlády!

Z tohoto důvodu také tehdy bolševici brutálně povraždili celou carskou rodinu, včetně malých dětí, což je čin, který nelze ničím obhájit! Proto, také pověřil Lenin soudruha Felixe Džeržinského  založením komanda smrti jménem ČEKA, která likvidovala především nepohodlné oponenty Leninova režimu, který hned poté, co vyvlastnil všechno bohatství domácí ruské šlechtě „najednou“ pro mnoho komunistů zcela nečekaně otočil (přesně podle plánu) a vyhlásil NEP (novou ekonomickou politiku).

NEP nebyl ničím jiným, než národní zradou a výprodejem ruské země a jejího nerostného bohatství do cizích rukou (tedy něčím obdobným co načal Gorbačov a v čem pokračoval Jelcin po rozpadu SSSR). Bohatí američtí magnáti (hlavně rodiny R + R) již doslova natahovali ruce, aby dokončili dílo, které začalo rozdmýcháním první světové války, a uchopili moc nad světem do svých krvavých rukou! Tehdy se však dostal v Sovětském svazu k moci někdo, kdo jim jejich plán na velice dlouhou dobu zmařil!

Po Leninově smrti se k moci (nikoli lehce a bez nelítostného vnitropolitického boje) dostal k moci J. V. Stalin! Tento muž učinil něco, co nikdo v zahraničí nečekal! Přestože navenek v zájmu udržení jednoty a záchrany vlastního života vystupoval pořád velice skromně pouze jako žák velkého učitele (tedy Lenina), udělal okamžitě po jeho smrti přesný opak toho, co plánoval Lenin!

Odstranil od moci lidi, kteří se podíleli s Leninem na „výprodeji“ Sovětského svazu západu (a nebral si přitom žádné servítky), zrušil NEP, přestal podmiňovat vládu komunistů v SSSR celosvětovou revolucí a vyhlásil národní politiku vlády lidu v jedné zemi, tedy v SSSR! Poté, co se Stalin ujal moci, začala po prvotních problémech sovětská ekonomika doslova raketově růst (v době jeho smrti bylo SSSR druhou nejsilnější ekonomickou velmocí na světě, přestože bylo silně zbrzděné škodami způsobenými druhou světovou válkou).

Pro Rotshilda+Rockefellera to byl pořádný šok a jejich sen o ovládnutí Ruska se jim začal rozpadat doslova před očima! Následoval tedy plán B, kterým bylo financování a podpora Adolfa Hitlera v Německu a následné rozpoutání druhé světové války! Jejich vliv na politické struktury západní Evropy způsobil, že Francie a Anglie dovolila Německu zabrat Porýní, obsadit Rakousko a Českou republiku (Slovensko se odtrhlo a stalo se formálně Hitlerovým spojencem). Následovalo Polsko (tehdy sice Anglie formálně vyhlásila Německu válku, ale Polákům žádnou pomoc neposkytla), Francie atd.

To vše, bylo Německu dovoleno jen proto, že Hitler sliboval, že půjde hlavně proti Slovanům a především proti obrovskému Sovětskému svazu, kde v té době vládl Stalin (tedy ten, který téměř 100 lety zmařil plán NWO)!

Člověka, který se zajímá o historii, až zamrazí, jak se to, co se událo před 100 lety, téměř navlas podobá tomu, co se děje dnes! Jen místo Lenina si dosaďte Jelcina, místo Stalina prezidenta Putina a místo Hitlera a Německa Ukrajinu, Jaceňuka a Porošenka! Jediným rozdílem je, že dnes se musí vše podávat více politicky a opatrněji, a že existují jaderné zbraně schopné zničit v řádu hodin celou planetu!

Otázka, kterou si tedy dnes každý rozumný člověk musí klást na mysl, zní:

To se sakra v Americe, pod vlivem stále se zrychlujícího ekonomického kolapsu půlce světa vládnoucí rodiny už úplně zbláznili a je jim jedno, že téměř všichni ve třetí světové válce zemřou?

Nebo mají informace a čísla, které říkají, že pokud nevypukne nějaká velká válka, nebo epidemie, pomřeme nakonec úplně všichni, protože v závěru nebude dost jídla, ani pití pro stále stoupající lidskou populaci a raději volí „řízenou“ genocidu, než chaos, který by nakonec vypukl?

Převzato- http://www.nwoo.org/2016/03/29/putin-se-jinou-cestou-snazi-udelat-z-ruska-to-co-kdysi-stalin-tedy-nezavislou-velmoc/

---

 

Putin je velký car, který je rozhodnut svět zbavit Babylonského otroctví od uctívačů Satana a Chazarský špíny.Všechno to dělá v tajnosti krok po kroku. 
Je třeba si uvědomit jednu zásadní věc. Kdo nezná celé dějiny a historii nemůže znát budoucnost a měnit ji. Chcete-li se poučit a pokračovat jediná cesta, která existuje je poučit se z chyb minulosti. To znamená nejen v životě jednotlivce ale iv životě a vývoji všech národů. Minulost slouží jen na jedinou věc a tou je nahlédnout do ní a opravit všechny chyby a nedostatky. Už jen v životě každého jednotlivce se dá změnit celý život takto k lepšímu. O národech platí přesně to samé. Všichni jsme ve vývoji a učíme se z vlastních chyb a nedostatků. Velký car Putin to dobře ví a proto sám dělá vše proto, aby opravil chyby svých předků a aby už nikdy neudělal stejnou chybu jako jeho předchůdci. Putin jasně dal najevo, že nestrpí další ničení světa Chazarský špínou zvanou ilumináti
 

On se snaží udělat vše proto, aby mohl zajistit následující generace svého národa tak, aby žili bez utrpení a strachu tak jak to známe dnes. Jeho národ velmi trpěl a jejich předkové překonávali sebe zničující překážky. Málokdo z dnešních lidí zná pravdu tak jak se skutečně odehrála. Všichni dnes dobře víme, že dostat se ke skutečným, pravdivým a plnohodnotným zdrojem je poměrně obtížné. Proč? Neboť dnešní sionistické média, které pracují výlučně pro Satana, veškerou pravdu překroutili a zdehonestovali jak se jen dá. Neříkám, že pravdě o vývoji ruského národa tak jak se odehrál se nedá dopátrat, ale není to až tak jednoduché a přímočaré jako to vypadá. Ne vždy pravda každému chutná nebo jí každý dokáže čelit. Chazarský sebranka byla ve starověkém Rusku vyhnána z vlastního území právě proto, že ohrožovala všechny morální hodnoty té doby a vraždili všech křesťanů a lidí co se postavili na odpor uctívači Satana. Jak víme ruský národ vždy byl na straně Boha a pravdy. Nikdy se neuniknou pravé cesty. Ten všechen bordel a utrpení který ruský národ musel zažít způsobily Chazaři postupnou infiltrací do všech sfér společenského, kulturního, vědeckého, tak i politického života ruského národa. To se jim podařilo pouze díky neuvěřitelné moci tištění peněz přes FED a kontrolou nad celým bankovním sektorem. Rotchildovci operovali ve své strategii již během války Napoleona proto se nemůžeme divit na tím kdo dal zabít carskou rodinu v Rusku nebo kdo nasadil bolševiků, aby rozložily celé Rusko zevnitř. Putin je velmi zbožný člověk. On se na to nemusí hrát jako jiní politici. Právě proto si ctí křesťanské hodnoty a tradice a brání jejich všemi možnými prostředky jako jejich zanechat svým budoucím generacím Putin jasně dal najevo svým výrokem celému světu, že je připraven zničit všech iluminátů. Řekl, že chce dokázat všechny odpornosti Chazarský satanistické špíny, kterých se dopustili za celé období své existence. Také chce dokázat všechny zločiny Baraka Obamy a všech jeho pánů z iluminátskych rodin. Chce dokázat propojení Rothschildové na ISIS i jako jejich založení těmito Lu ď mi. Putin přímo řekl, že to udělá holýma rukama. Po svém projevu zažehl velký potlesk. To vše se stalo 24.12.2015 kdyz ě se Putin přímo vyjadřoval k politickému dění v nadcházejícím roce 2016, který právě teď zažíváme. Rusko má vše potřebné co potřebuje ve svých rukou k zabránění všech šílených plánů Chazarský sociopatů. Svět jako takový pomalým ale jistým krokem zamířil k opuštění babylónského otroctví zpod nadvlády satanistických uctívačů. Viděl už někdo plakat Obamy a iluminátů? Já ještě nikdy. Ale náš Putin má duši i srdce a umí být i velmi citlivý. V jeho duši se skrývá stále malý chlapec Doba je špatná a lidé jsou smeteni. USA jako celek již končí a jejich vláda dosluhuje. Začíná nová etapa a ta postupuje jiným vývojem než tomu bylo doposud. Nelze se divit, že se internetem a sionistickými médii na konec jejich kralování stále šíří různé překroucené lži. Oni už melou z posledního a snaží se za sebou zanechat co největší škody. Snaží se za každou cenu vyvolat třetí světovou válku ale hlavně se snaží vyvolat co největší strach a paniku.Jak jsem již zmiňoval ve svých jiných článcích a analýzách o satanistických praktikách, tak ilumináti fungují na principu strachu a paniky. Satanismus jakož i celé sloužení satanu fungují výlučně na nižších astrálních energiích neboli vibracích, kterými se Satan se svými přisluhovači udržují u moci. Oni se živí energiemi, které se uvolňují ze strachu lidí. Tyto negativní vibrace jako strach, panika, násilná smrt, bolest, nejistota, zoufalství to je přesně to co dělají celou historii. Oni dělají pravý opak toho co dělá Bůh. Bůh tvoří a oni ničí. Bůh je světlo a láska a oni jsou tma a nenávist. Bůh je věčný život a oni jsou věčná destrukce. Bůh je pravda a oni jsou lež. Putin všechny tyto věci dokonale ovládá a zná jejich podstatu. Zná i zbraně na jejich zneškodnění. Tyto věci se nedají do světa vykřičet přes média jen tak. Jsou to velmi nebezpečné záležitosti a ten kdo s nimi zachází bruslí na velmi tenkém ledě. Putin je však výborný stratég a silná vyrovnaná osobnost, kterou nic nerozhází. Od všeho si drží střízlivý odstup a při všech krocích šachové partie s ilumináty si své kroky přemýšlí tisíckrát pokud jejich udělá. Putin se do ničeho nežene bezhlavě Putin historii svého národa ovládá dokonale a má k tomu všechny potřebné prostředky i zdroje. Má dobře nastudované i všechny záležitosti ohledně iluminátů od jejich vývoje až po současnost. On zasvětil poslední léta svého života dokonalému studiu iluminátů a snaží se porozumět všem jejich krokem, které kdy udělali. Samozřejmě, že na tyto záležitosti Putin není sám a má kolem sebe špičkové odborníky jak z vědeckého tak i duchovního sektoru. Putin je racionálně uvažující člověk a jednající člověk, který bere vážně ruské geopolitické zájmy, které mu leží na srdci, protože Putinovy ​​srdce bije pro jeho ruskou vlast. Putin je státník světového formátu, který si velmi dobře uvědomuje jakou odpovědnost má na svých ramenech. Jednou pokud Satan pokoušel Ježiža Nazaretského řekl Ježíšovi, že žádný člověk na světě nedokáže unést všechny problémy světa a vyřešit jejich sám. Putin se však o to pokouší. Toto jisté mám já sám s Putinem stejné. Putin má moc a bohatství. Já nemám nic a jsem sám. Ale i přesto, že jsem sám a bez jeho bohatství, i já bojuji proti zlu a proti uctívači satana jakož i proti samotnému Satanovi. Slovo strach neznám a je mi už cizí. Tak jako Putin i já chci zabránit zničení světa a chci osvobodit co nejvíce duší zpod nadvlády Satana, aby přišli ke svému skutečnému a věčnému otci, kterým není nikdo jiný než uchráněn pan duchovního světa a počátek všech počátků. Putin mimo jiné jako jedno ze svých vyjádření ohledně iluminátů přímo vyjádřil, že on nepůjde po psech, kteří koušou ale, že půjde po jejich pánech, kteří drží psů na vodítkách. Prezidentský kandidát Donald Trump v USA sám prohlásil k NATO, jehož součástí je Turecko, že americká armáda nebude bojovat na ochranu Turecka před Ruskem. Bez americké podpory by NATO, a to is Tureckem, stejně neměli proti ruské armádě žádnou šanci. Toto je již velmi vážná věc pokud to prohlásí jeden z iluminátů, který se uchází o post prezidenta v USA. V konečném důsledku to přesně znamená co? Znamená to výhru Ruska na plné čáře. Ilumináti jsou si dobře vědomi skutečné síly Ruska, jeho armády ale hlavně jsou si vědomi toho, jaký geniální a silný je Putin. Nejsou až natolik nemocní, aby nevěděli vypočítat snadnou rovnici. Dobře vědí, že by jejich osud byl zpečetěn již mnohem dříve. Existuje také mnoho lidí, kteří chtějí slyšet zveřejnění informací o UFO ao životě mimo naší planety. Lidé z lóže P2, kteří jsou nad Vatikánem, tvrdí, že byly v pravidelném kontaktu s mimozemskými osobami po tisíce let. Pokud je tomu tak, pak ať máme všichni šanci je vidět, slyšet o nich a dokonce se s nimi setkat. Můžeme zde také odhalit, že Číňané prostřednictvím Rodiny Draka tvrdí, že také mají mimozemské kontakty po tisíce let. Možná, že pokud čas dá, začnou mluvit světové veřejnosti více na toto téma. Možná i sám Putin odhalí veřejnosti a všem národům něco z těchto tajemství, které ukrývají před obyčejnými lidmi. V návaznosti na krymsko referendum za nezávislost Hillary Clintonová tvrdí, že ruský prezident Putin je "nový Hitler." Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce Národní bezpečnosti souhlasí, přičemž Putina nenazývá jen dalším Hitlerem, ale také násilníkem, hrozbou, mafiánským gangsterem a Mussolinim. Západní mainstreamová média tyto dětinské nadávky opakují. Proč se celý establišment Západní zahraniční politiky tak obává Putina? Právě proto, že Putin je jediný muž, který má takovou moc, že ukončí jejich nemocnou zvrácenou tyranii Satanova taktika je přesně taková, že Satan obviňuje všechny kolem sebe z toho co je on sám. Oni jsou nemocní a zvrácení a takto své deviantní psychopatické poruchy chtějí přenést na Putina a z toho co jsou oni sami chtějí obvinit nevinnou krev. Putin je nevinný ve všech směrech. Stačí se podívat na jeho kroky kam vedou a vedli a podívat se na směřování americké politiky kam vedla ona. Myslím, že dnes je už i malému 9 ročnímu chlapci jasné, že USA a Izrael jsou osou zla a teroristickými státy spolu s jejich Chazarský loutkami Tureckem a Saúdskou Arábií. Dnes už každý ví, že USA přes Iluminátů zničily nejen USA ale i celý svět. Dnes už každý ví kolik válek, genocid, hladomoru a zkázy za sebou USA zanechali. Dnes už každý ví, že USA patří do pekla a Rusko na trůn k Bohu jako zachránce světa a všech kulturních, morálních jakož i duchovních hodnot. Já sám jsem nikdy na Putina nenadával pouze tehdy když na mě přišla těžká chvíle jsem se dopustil vůči jeho menu nějakých prohřešků. Já jako duchovní osoba a duchovní učitel bych věci řešil jinak a tak se mi některé jeho kroky těžko snášeli ale dnes už vím, že já nejsem na jeho místě a nemůžu od Putina chtít, aby dělal to co chci já. nemůžu chtít ani to, aby vše co ilumináti kdy udělali, aby s tím přišel do televize před kamery a aby všechno národům jen tak řekl. Jiná věc je to jako silný jsem já, že všechno vydržím, ale jak by to snesly slabí lidé? Jak by to snesly slabé už i tak dost vyčerpané psychicky narušené bytosti? Tyto skutečnosti kolem zla, Satana, iluminátů, UFO jsou tak silné a tak velké, že tyto věci by uneslo jen velmi málo lidí. Putin jako bohatý muž nemůže být všude a nakrmit celý svět a nedokáže nakrmit ani celý svůj chudý utrápený národ. Není to možné. Kromě toho jsem přesvědčen, že osoba, která může iluminátů porazit musí být astronomicky pohádkově bohatá. Proč? Neboť bez takového bohatství jako má Putin takových lidí jako jsou ilumináti nikdy neporazíte. Chudý člověk bez peněz, armády, nejmodernější technologie nikdy takových lidí nezničí. Navíc ještě je jiná věc, kterou jsem mu vytýkal. Jeho domy v obrovské hodnotě. Pokud by je neměl mnoho a tak drahých tak by jeho bezpečnost byla ohrožena. Vše co Putin má a vlastní je třeba k tomu, aby žil a aby mohl tento svět osvobodit. Putin dobře ví, že jeho život jednou skončí a nic si ze sebou nevezme do hrobu ani k Bohu ale pokud žije, chodí a dýchá na této Zemi jeho boj musí být úspěšný. Putin je muž činu a ne slov. Putin si je dobře vědom svého obrovského poslání na této Zemi.Jsem přesvědčen že on ho naplní až do konce a že tento boj bude oslavný pro celou naši planetu. Proto kričme nahlas z hrdla ať žije náš drahý Putin. Pokud nebude Putina nemusí být ani nás ani našich potomků. Putin přeji ti ať žiješ co nejdéle a aby si zažil co nejvíce čisté a upřímné lásky Z našeho malého chlapce vyrostl nebojácný muž činu Který nikdy neustoupí a nikdy se nezdá hoc by byl sám Udělá poslední úder a ilumináti skončí v pekle
 
Toto je vzkaz od mého bosse všem Chazarský uctívači Satana: Game over.

---

Čím dál více válek, čím dál více mrtvých. Expert odhaluje hrátky velmocí, kvůli kterým krvácí národy

5. 6. 2016 19:47

ROZHOVOR Kromě mediálně sledovaných vojenských střetů, jako je třeba syrská válka, ve světě roste počet takzvaných „zapomenutých“ konfliktů a od konce studené války v nich podle politologa Masarykovy univerzity Tomáše Šmída zahynulo přes deset milionů lidí, z velké části civilistů. Velmoci jako USA a Rusko se do nich sice vměšují i dál, přibylo ale i menších „sponzorů“, třeba Saúdská Arábie.

 

Foto: David Daniel
Popisek: Politolog Tomáš Šmíd z brněnské Masarykovy univerzity

Na obálce vaší publikace Zapomenuté konflikty se píše, že po skončení studené války „mnohými očekávaný světový mír nenastal“. Kde vznikla představa, že po jejím konci nastane?

Jde o myšlenkový proud, jehož nejznámějším příkladem je americký politolog Francis Fukuyama, který tvrdil, že studená válka skončila vítězstvím západního liberálního kapitalismu. To je v mocenské konfiguraci studené války nesporně pravda, východní blok se ukázal jako systémově nefunkční, neschopný konkurence a to, co nabízel svým obyvatelům, bylo mnohem méně přitažlivé než západní svět. Na druhou stranu je třeba říct, že logika studené války dokázala překrýt mnoho historicky podmíněných animozit, které se zdánlivě vyřešily např. „bratrstvím národů“ a socialistickým internacionalismem. Západ zase podobně spoustu konfliktů překryl tím, že určité oblasti používal v politickém boji proti východnímu bloku a podporoval řadu odpudivých režimů. Studená válka v tom byla nevybíravá a řada režimů, jež podporovaly třeba Spojené státy, byla vším možným jen ne demokratická.

Co tedy nastalo konkrétně po pádu železné opony?

Když studená válka skončila a rozpadl se Sovětský svaz, řada regionálních a místních animozit mezi místními skupinami se rozhořela znovu. Ukázalo se, že konflikty byly pouze potlačeny silnějšími geopolitickými zájmy. Moskva i Washington přestaly podporovat své různé „proxies“ a ti najednou začali čelit řadě nových výzev. To se týkalo třeba Angoly, kde, ve zkratce řečeno, Unita přišla o podporu Západu, MPLA (Lidové hnutí za osvobození Angoly) zase o podporu Východu, a konflikty nezmizely. Některé trvaly celá 90. léta a některé trvají dodnes. Přibylo tedy válek, ale tyto války změnily charakter. Klasická představa, že ve válce proti sobě stojí státní celky, které mají na bojišti armády a politici nebo vojevůdci rozhodují, co se bude dít, už neplatí. V těchto válkách je přítomna řada nestátních aktérů, paramilitárních jednotek, milic apod. A v konfliktech nejde o to, že někdo vyzývá státní moc, častěji na určitém státním území bojují proti sobě tito ozbrojení aktéři. To je typické třeba pro Somálsko, které je jako stát víceméně virtuální.

Co je podmínkou, aby se některý válečný konflikt stal „zapomenutým“?

Hlavní kritériem je, aby ležel mimo horké body geopolitického zájmu. Ty jsou určovány tím, že se v nich protínají například důležité tepny, nebo se tam vyskytují nerostné suroviny jako ropa a plyn. Západ i Rusko jsou tedy ochotny nasazovat síly, podnikat intervence a podstupovat i značná rizika tam, kde je to ekonomicky zajímavé. Čím je nějaký konflikt dále od takových bodů, tím větší je šance, že bude zapomenut. Důležitou roli hrají také diaspory ve vyspělém světě, pokud je některý stát mimo geopolitickou oblast, ale má třeba v USA silnou diasporu, která má politický vliv, také se dokáže dostat do zorného pole velkých hráčů.

Existuje tedy něco jako válečný PR a marketing?

Bezesporu ano, to dobře dokážou humanitární organizace nebo novináři. U nás je typickým příkladem činnost Petry Procházkové, která svou novinářskou prací přitáhla pozornost české politiky k dění v Čečensku. Nejdůležitější v tomto smyslu jsou ale etnické diaspory. Například arménská diaspora v USA, ale i ve Francii a v Moskvě, dokáže poutat pozornost ke konfliktu v Náhorním Karabachu, na druhou stranu Ázerbájdžán to dokáže také díky svému nerostnému bohatství. PR válečných konfliktů funguje.

Jak se od konce studené války vyvíjí počet lokálních zapomenutých konfliktů?

Počet ozbrojených konfliktů obecně narůstá a také v nich umírá stále více civilistů. A je stále zřejmější, že většina z nich má vnitrostátní charakter. Mezistátních konfliktů mezi suverénními státy po rozpadu Sovětského svazu proběhlo jen několik.

Jaké je dnes vměšování velmocí do těchto válek?

Je obtížně čitelné, protože ti „sponzoři“ konfliktních stran nemají globální, ale regionální zájmy. Jejich podpora je také menší, nikdo už není schopen cpát do aktérů takové peníze jako Sovětský svaz za Brežněva nebo USA za Reagana. Sponzorů je celá řada a mají omezenější zájmy, než tomu bylo v případě dvou supervelmocí, které soupeřily i ve vesmíru. Do konfliktů se ale vměšují i méně mocné státy, Írán podporuje množství šíitských bojůvek na Blízkém východě, Saúdská Arábie zase sunnitské bojovníky a z peněz jejích nadací jsou placeny fundamentalistické teroristické skupiny jako Islámský stát anebo svého času al-Káida.

A co Rusko a Spojené státy a jejich zájmy v těchto konfliktech?

Skutečně se stále vměšují do různých pro ně geopoliticky a geoekonomicky zajímavých konfliktů, ale je to v mnohem menší míře než za studené války. Ruská federace byla ve velmi špatné kondici a měla problémy vůbec udržet svou existenci, zejména v počátcích vlády Borise Jelcina, ale od éry Vladimira Putina se Rusko stalo mnohem sebevědomějším aktérem a snaží se vracet do oblastí, kde za jelcinovského chaosu vyklidilo pozice. To je případ Sýrie, kde se Rusko angažuje mnohem asertivněji než třeba v kosovské krizi, kdy jeho podpora Srbska byla spíše jen rétorická. Kosovská krize je vůbec velkým zlomem, protože si Rusové od té doby říkají, že když Západ takto ignoroval jejich zájmy, oni to mohou dělat také. To později ukázali v Abcházii a jižní Osetii.

Takzvané zapomenuté války probíhají na různých kontinentech. Existuje u nich nějaká obecná typologie?

Celá řada rysů je napříč kulturami a kontinenty společná. Když zaznamenáme v konfliktu přítomnost nerostné suroviny, dá se odhadnout jeho dynamika bez ohledu na to, kde se odehrává. Například bojovat o diamanty je velmi snadné a pro řadu neodpovědných aktérů výhodnější, protože nepotřebují mít ani politickou moc. Diamanty se totiž snadno pašují a dostávají na černý trh. To popírá Clausewitzovu logiku, že někdo chce válku vyhrát. Stačí konflikt udržovat, to je typické pro třetí fázi angolské války nebo subkonflikty konžského konfliktu.

Jakou roli hraje to, že lokální konflikty jsou odbytištěm zbraní? 

Po studené válce došlo na Západě i na Východě ke snížení armádních kapacit, navíc se přezbrojuje a na světě je mnoho zbraní. Pro rozhoření lokálních konfliktů jsou důležité zejména lehké palné zbraně, typicky nejoblíbenější samopaly kalašnikov. Ty se dnes neprodávají na kusy, ale na tuny, a je jimi zaplaven celý svět. Kalašnikov je nejrozšířenější zbraň na světě; v Ugandě jej koupíte za kuře. Kde jsou dostupné lehké palné zbraně, kde je v lokalitě předchozí konfliktní minulost a je tam přítomná frustrace z chudoby, tam je vysoká pravděpodobnost vzniku konfliktu. Pokud je to kombinováno s výskytem surovin, jako jsou třeba diamanty, nebo naopak hrozí nedostatek vody, možnost konfliktu dramaticky vzroste.

Je v silách mezinárodního společenství nějak takovému vývoji bránit? A snaží se o to?

Nic zásadního, co by působilo globálně, neexistuje. Organizace spojených národů sama takový cíl obecně má, je ale diskutabilní, jak skutečně funguje. V některých oblastech naopak OSN fatálně selhala jako např. při rwandské genocidě. Tam se OSN stáhla s odůvodněním, že pominul její mandát, protože měla dohlížet na příměří. Když se začalo bojovat, argumentovala, že už musí odejít. Z  puristicky právního hlediska to byla možná pravda, ale z Charty OSN plyne, že státy jsou povinny zabránit genocidě, což OSN ignorovala. Cynismus je i v tom, že i když ve Rwandě zahynul skoro milion lidí, dodnes to Organizace spojených národů neoznačuje za genocidu, aby se vyhnula odpovědnosti za neplnění Charty OSN.

Dají se odhadnout počty obětí zmiňovaných konfliktů od konce studené války?

Jsou to desítky milionů, samotný konžský konflikt zahrnuje několik milionů obětí, Náhorní Karabach třicet tisíc, čečenské války sto tisíc… Když to sečteme, jsme v řádu určitě přes deset milionů obětí.

Převzato- http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cim-dal-vice-valek-cim-dal-vice-mrtvych-Expert-odhaluje-hratky-velmoci-kvuli-kterym-krvaci-narody-438213

---

Jak se Hitler vzepřel bankéřům

Mnoho lidí s radostí tvrdí, že Hitler byl financován z Wall Street a židovskými bankéři. Existuje mnoho doložených důkazů o tom, že Wall Street a židovští bankéři financovali Hitlera - alespoň na první pohled. Částečně to bylo tak proto, že díky tomu bankéři zbohatli (viz níže) a částečně se tak dělo s cílem kontrolovat Stalina. Avšak když se Německo osvobodilo od nadvlády bankéřů, bankéři rozpoutali proti Německu světovou válku.

hitler


Pokud vezmeme v úvahu všechna fakta, obvinění, že "židé financovali Hitlera" se stávají bezpředmětnými. Právnička z Los Angeles, Ellen Brownová, se tímto tématem zabývá ve své knize "Dluhová pavučina" (Web Of Debt).

Když se Hitler dostal k moci, Německo bylo beznadějně zlomené. Versailleská smlouva uložila na německý lid drtivé břemeno reparací a navrhovala, aby Německo zaplatilo válečné náklady všech národů zapojených do války. Tyto náklady činily trojnásobek hodnoty veškerého majetku v Německu.

Soukromí spekulanti s měnou způsobili propad německé marky, čímž způsobili jednu z nejhorších inflaci v moderní době. Vozík plný stamiliardových bankovek nedokázal zaplatit ani jeden bochník chleba. Národní pokladna byla prázdná. Bezpočet domů a farem se přesunulo do vlastnictví spekulantů a soukromých (židy kontrolovaných) bank. Němci žili v chatrčích a hladověli.

Nic takového se nikdy předtím nestalo - totální zničení národní měny, plus zlikvidování úspor obyvatelstva a destrukce obchodu. K tomu navíc přišla globální deprese. Německu nezbývalo jen podlehnout dluhovému otroctví mezinárodních bankéřů (zejména židovských) až do roku 1933, kdy přišel k moci Národní socialismus. V tomto okamžiku německá vláda překazila záměry mezinárodních bankovních kartelů vydáním svých vlastních peněz. Světové židovstvo reagovalo prohlášením globálního bojkotu vůči Německu.

Hitler začal národní úvěrový program a vypracoval plán veřejných prací, který zahrnoval kontrolu povodní, oprav veřejných budov a soukromých rezidencí, výstavbu nových silnic, mostů, kanálů a přístavních zařízení. Všechny tyto práce byly hrazeny z peněz, které již nepocházely od soukromých mezinárodních bankéřů.

Předpokládané náklady těchto různých projektů byly stanoveny na jednu miliardu jednotek národní měny. Aby to bylo možné zaplatit, německá vláda (ne mezinárodní bankéři) vydala směnky, tzv. Pracovní certifikáty. Tímto způsobem dali národní socialisté milionům lidí práci a platili jim Pracovními certifikáty.

Během vlády národního socialismu nebyly německé peníze kryté zlatem (které bylo ve vlastnictví mezinárodních bankéřů). Bylo to v podstatě potvrzení za práci a materiál dodáný vládě. Hitler řekl: "Za každou vydanou marku jsme požadovali její ekvivalent ve formě vykonané práce, nebo zboží, které bylo vyrobeno." Vláda platila dělníkům Certifikáty. Dělníci utráceli Certifikáty na jiné výrobky a služby a tím vytvářeli další pracovní místa pro jiné lidi. Tímto způsobem se německý lid dostal z dluhové propasti, do které se spadl díky mezinárodním bankéřům.

Za období dvou let byl problém nezaměstnanosti v podstatě vyřešen a Německo bylo opět na nohou. Mělo pevnou, stabilní měnu, bez dluhů a inflace v době, kdy miliony lidí ve Spojených státech a dalších západních zemích (řízených mezinárodními bankéři) byly stále bez práce. Během pěti let se Německo stalo z nejchudší země Evropy nejbohatší.

Německu se dokonce podařilo obnovit mezinárodní obchod, a to i přes odpor mezinárodních bankéřů na poskytování zahraničních úvěrů Německu a navzdory globálnímu bojkotu průmyslu ležícího v rukách židovských vlastníků. Německo uspělo díky přímému směnnému obchodu s jinými zeměmi - barterový obchod, který dostal bankéře ze hry. Německo vzkvétalo, protože barterové obchody eliminovaly národní dluh a obchodní deficity. (Venezuela dělá totéž v současnosti, kdy obchoduje s ropou za komodity, lékařskou pomoc apod. Proto se bankéři snaží Venezuelu eliminovat.)

hitler - německo


Ekonomická svoboda Německa trvala krátce; ale zanechala za sebou několik památek, včetně proslulého dálničního systému Autobahn, první autostráda na světě.

Hjalmar Schacht, který byl dočasně šéfem Německé centrální banky, to shrnul takto ... Americký bankéř se vyjádřil: "Dr. Schachte, měli byste přijít do Ameriky. Máme hodně peněz a to je skutečné bankovnictví. "Schacht odpověděl:" Vy byste měli přijít do Berlína. Nemáme peníze. Toto je skutečné bankovnictví."

(Schacht, údajně Rothschildův agent, ve skutečnosti vlastně podporoval soukromé mezinárodní bankéře proti Německu a byl odměněn tím, že všechna obvinění proti němu v Norimberském procesu byla stažena.)

Tato ekonomická svoboda udělala Hitlera velmi populárního mezi německým lidem. Německo bylo zachráněno z Anglické ekonomické teorie, která říká, že všechny měny musí být odvozeny od zlata vlastněného soukromými a utajovanými bankovními kartely - jako je Federální rezervní systém, nebo Evropská centrální banka - místo toho, aby byly vydány vládou ve prospěch lidu.

Hlavním důvodem, proč se bankéři zapojili do světové války proti Německu bylo to, že Hitler odstavil bankéře díky vytvoření vlastních peněz, čímž osvobodil německý národ. Ještě horší bylo to, že tato svoboda a prosperita se měla rozšířit i do dalších zemí. Hitler musel být zastaven.

CG Rakovsky byl jeden ze zakladatelů sovětského bolševismu a důvěrný přítel Trockého (zástupce zájmů amerických bankéřů v sovětském Rusku - pozn. překl.). Rakovsky byl souzen během inscenovaných procesů v SSSR za Stalinovy ??doby. Podle Rakovského byl Hitler zpočátku financován mezinárodními bankéři a to prostřednictvím jejich zástupce - Hjalmara Schachta. Bankéři financovali Hitlera, aby mohli kontrolovat Stalina, který si uzurpoval moc od jejich agenta Trockého. Pak se stal Hitler ještě větší hrozbou než Stalin, když začal tisknout své vlastní peníze. (Stalin se dostal k moci v roce 1922, což bylo jedenáct let předtím, než se dostal k moci Hitler.)

Ekonom Henry CK Liu píše o pozoruhodné transformaci Německa:

"Nacisté se dostali k moci v roce 1933, kdy byla německá ekonomika v totálním kolapsu, donucena plnit devastující válečné reparace s nulovými vyhlídkami na zahraniční investice a půjčky. Prostřednictvím nezávislé měnové politiky a veřejného programu pro plnou zaměstnanost byla Třetí říše schopna změnit bankrotující Německo, zbavené zámořských kolonií, na nejsilnější ekonomiku Evropy v průběhu čtyř let - ještě před tím, než začala investovat do zbrojení." (Henry CK Liu, "Nazism and the German Economic Miracle", Asia Times - 24. květen 2005)

V "Miliardy pro bankéře, dluhy pro lidi" (1984) Sheldon Emry komentoval:

"Německo vydalo bezdluhové a bezúročné peníze, což znamenalo pro Německo překvapivý vzestup z deprese na světovou mocnost v průběhu pěti let. Německá vláda financovala veškerou svou činnost v letech 1935 - 1945 bez zlata a bez dluhů. Pro celý kapitalistický a komunistický svět to znamenalo nutnost zničit německou revoluci a přivést Evropu zpět do náruče bankéřů."

Tyto skutečnosti se dnes neobjevují v žádných učebnicích, protože židé vlastní většinu vydavatelství. Co se v nich objevuje, je katastrofální inflace od roku 1923 ve Výmarské republice. Dnešní učebnice používají tuto inflaci na překrucování pravdy. Představují radikální devalvaci německé marky jako příklad toho, co se stane, pokud vláda tiskne své vlastní peníze místo toho, aby si je půjčila od soukromých bankovních kartelů.

Ve skutečnosti Výmarská finanční krize začala nemožnými reparačními platbami uloženými Versailleskou smlouvou. Rotschildův agent Hjalmar Schacht, který byl měnovým komisařem republiky, naproti tomu nechal německou vládu tisknout své vlastní peníze ...

"Versailleská smlouva je modelem důmyslných opatření na hospodářské zničení Německa. Německo nemohlo najít žádný jiný způsob, jak se udržet nad vodou, než inflační tisk bankovek."

Schacht opakuje lži z učebnic, že Výmarská inflace byla způsobena tiskem vlastních peněz. Avšak v jeho knize "Magie peněz" z roku 1967 se vyklubalo šídlo z pytle odhalením, že to byla Reichsbank v soukromém vlastnictví a nikoli ve vlastnictví německé vlády, která pumpovala nové peníze do ekonomiky. To znamená, že soukromá banka způsobila Výmarské republice hyperinflaci.

Stejně jako americký Federální rezervní systém byla Reichsbank pod dohledem pověřených vládních úředníků, ale byla provozována s cílem soukromého zisku. To, co dostalo válečnou inflaci do hyperinflace, byly spekulace zahraničních investorů, kteří prodávali marku a sázeli na její klesající hodnotu. Při manipulacích známých jako krátký prodej (short sale) si spekulanti půjčili něco, co nevlastnili, prodali to, a pak to "kryli" tím, že to koupili zpět za nižší cenu.

Spekulace na německou marku byly možné proto, že SOUKROMÁ Reichsbank (ještě není pod kontrolou nacistů) tlačila obrovské množství peněz, které byly k dispozici pro půjčky. Tato měna, stejně jako dnešní americká měna, byla vytvořena účetními zápisy v bankovních účetních knihách. Potom byla tato inflační měna zapůjčena na úroky. Když Reichsbank nedokázala držet krok s nenasytným poptávkou po marce, dalším soukromým bankám bylo umožněno vyrábět marky z ničeho a půjčovat je na úrok. Výsledkem byl zběsilý růst dluhu a inflace.

Tak, podle Schachte samotného, německá vláda nezpůsobila Výmarské republice hyperinflaci. Naopak, právě vláda (pod vedením Národních socialistů) dostala hyperinflaci pod kontrolu. Národní socialisté dali Reichsbank pod přísnou kontrolu a urychleně přijali nápravná opatření k odstranění zahraničních spekulací. Jedním z těchto opatření bylo zabránění snadného přístupu k inflačním půjčkám od soukromých bank. Pak Hitler postavil Německo na nohy tím, že vláda emitovala Pracovní certifikáty.

Schacht, Rotschildův agent, nesouhlasil s vydáním nekrytých peněz a byl vyhozen z vrcholové pozice v Reichsbank. Avšak ve svých pozdějších pamětech přiznal, že rozhodnutí vlády vydat vlastní peníze nevyvolalo cenovou inflaci předpokládanou klasickou ekonomickou teorií, která říká, že měna musí být půjčená od soukromých kartelů.

To, co způsobuje hyperinflaci, jsou nekontrolované spekulace. Pokud jsou spekulace spojené s dluhy (vůči soukromým bankovním kartelům), výsledkem je katastrofa. Na druhou stranu, když vláda vydává měnu pod pečlivým dohledem, způsobí to rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, takže ceny zůstanou nedotčeny. Proto není inflace, neexistuje dluh, není nezaměstnanost a není nutná daň z příjmů.

Toto samozřejmě ohromně děsí bankéře, protože eliminuje jejich moc. Také to děsí lidi, kteří vlastní banky, což jim umožňuje kupovat média, vlády a vše co uznají za vhodné.

Proto prosím všechny, kteří s radostí vykřikují, že "židé financovali Hitlera", aby se na toto tvrzení podívali ve světle všech faktů.


Zdroj: |Autor: Abdul Alhazred|Zdroj: protiprudu.org|8.8.2014|

---

Zdeněk Zbořil: Kde ten Západ nebo Východ začíná nebo končí?

Zdeněk Zbořil | politika | parlamentní listy

Heslo Jsme Západ!, v nejrůznějších podobách a skrytých významech, dominovalo letošním vzpomínkovým slavnostem spojeným s dvou-jediným výročím 17.listopadu tak výrazně, že bychom si mohli myslet, že medik Jan Opletal byl v roce 1939 zastřelen někým z Východu.

Zdeněk Zbořil

19.listopad 2016 - 15:04


Svět v roce 1939 sice ještě nic nevěděl o Putinovi, ale snad se za pár let najde v historii nějaký jiný despota, který by na sebe vzal vinu za smrt nevinného českého studenta. Nemusel by to ani být Gruzínec Josef V.Stalin, ale alespoň nějaký „Rus“, aby to některé z letos na Opletala vzpomínajících uspokojilo, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Zdeněk Zbořil.

A když už ne Rus, tak alespoň prezident Miloš Zeman, který podle hesel a transparentů těch letos demonstrujících, má k „Rusům“ podezřele blízko. Dokonce mluví rusky, sice s těžkým českým přízvukem, ale žádné typicky české „já bydláju v chotěli za rogom“ to není. A kdyby si prý stočlenný tým pana ministra vnitra Chovance dal práci, zjistil by, že Miloš Zeman čte některé knihy dokonce i v ruštině.

Díky tomuto heslu se ale také podařilo zatemnit skutečnost, že německá okupační armáda přišla ze Západu, a že zejména na Západ, do koncentračních táborů, ve kterých  „práce osvobozovala“,  byli zavlékáni  „lidé z Východu“ k vykonávání „otrockých prací“, jak zněl terminus technicus Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Miliony jich pak bylo usmrceno různými  způsoby, mezi kterými měl největší úspěch Cyklon B z produkce „západní“ IG Farben.

Už ale Komunistický manifest sepsali na Západě Karel Marx a Bedřich Engels, a to si slovo komunismus vypůjčili od tehdy v Evropě také dobře známých francouzských, tedy „západních“ komunistů. Čeští sociální demokraté se pak vyučili ideologii socialismu od austroslavistů ve Vídni a 21 podmínek Komunistické internacionály přivezl do Prahy z Petrohradu český anarchista, komunista, později národní socialista, student ve Vídni a v Paříži a nakonec s německými okupanty spolupracující Emanuel Vajtauer.

Dokonce i V.I.Lenin uměl německy, podobně jako téměř všichni vedoucí bolševici a světoví revolucionáři v Rusku, kteří podobně jako on, hovořili a četli politické texty a výzvy v němčině, ve které v roce 1921 v Berlíně publikoval  Nikolaj Bucharin svůj ve svém době známý spisek Transformation der Ekonomie. Sjezdy ruské sociální demokracie se až do roku 1917 pořádaly jen na Západě, a ty dva nejslavnějších, na kterých vznikla strana bolševiků v letech 1902-1903 v Bruselu a v Londýně. Na jedné své konferenci se v roce 1912 dokonce sešli i v Praze, která tehdy ještě patřila na Západ, a to dokonce v dodnes stojícím Lidovém domě v Hybernské ulici.

 


Z mnichovského Západu se dostalo do Prahy ujednání čtyř západních velmocí o rozbití ČSR a ze Západu přišla i německá armáda, která v roce 1939 okupovala Československo, i když pomocnou ruku ji tak trochu podaly středoevropské Polsko a Maďarsko. Kupodivu nejsou ani příliš rozsáhlá historiografická badání o „úloze západních velmocí“ v roce 1948 v akci Únor, natož pak akci 1968, jak na to upozorňuje ve svých dvou pracích čtenářům webu Prvnizpravy.cz známý Vladimír Čermák. A konečně rok 1989 sice přišel z Východu, ale po dohodě ze Západem a můžeme souhlasit s autory, kteří píší, že polistopadový sociálně-ekonomický projekt je spojením toho nejhoršího, co nabízel západní kapitalismus a východní, ze Západu na Východ dovezený, socialismus.

Snad bychom se nemuseli těmito literárními fikcemi příliš zabývat, kdyby jejich stín nepadal ani na dny  které žijeme. Klasik, který sice neznal pojem globalismus, ale kladl si v době studené války otázku, když je země kulatá a běží po ní dva mravenečci, který je pronásledovatel a který pronásledovaný? Kde ten Západ nebo Východ začíná nebo končí? Záleží na tom, kde stojíme a jaký máme úhel pohledu nebo se to vše jen odehrává v našich hlavách? Víme, jak staří Egypťané barevně označovali světové strany, jakou důležitost jim přikládal čínský císařský dvůr a konečně i ruská imperiální dvouhlavá orlice, která i na dnešním znaku a vlajce Ruské federace hledí na Západ a na Východ?

A abychom byli co nejaktuálnější: až se oddělí Kalifornie a západní pobřeží Spojených států od USA, jak chtějí někteří dnešní proti Donaldu Trumpovi zaujatí demonstranti, přijdeme tam ze Západu nebo z Východu?  Mohli by nám na naší cestě za svobodou pomáhat obyvatelé hned několik částí Tichomoří, kteří tam přišli právě z Východu. Asi nám nezbude, než se zase odvolávat na naši „západní civilizaci“, ale nezapomínejme, že toto slovní spojení nemá mezi miliardami obyvatel naší planety dobrý zvuk a je spojováno s evropským imperiálním kolonialismem, v jehož službách zlu byly (Tomáš Halík by řekl jako oleandr v mn.č.) hlavně křesťanské církve.

Cesty peněz ale neznají politické mapy. Zkusme se podívat, jenom u nás v ČR, kolik těch, kteří nás varují před cestou na Východ, pracuje pro čínské, korejské a jihovýchodně asijské (což jsou z hlediska etnicity opět čínské) výrobce a společnosti? A pokud je pravda, že Hillary Clinton utekla s Clinton foundation do Kataru, nepřehlédněme ani, že v této společnosti působí podivná postava z ruského ekonomického podsvětí. 

Pokud chtěli dnešní demonstranti měnit svět, ať už šlo o přistěhovalectví nebo tažení na Východ, měli by snad jen zvážit, zda si neuložili na svá bedra příliš velkou váhu a nepřeceňují západní orientaci Jeho svatosti dalajlámy, původem z Tibetu, žijícího v Indii, ale nejčastěji viditelného na cestovatelských výpravách za poznáním dobra v zemích zla.

---

...doporučené externí odkazy

Putin - wiki

panovníci

Novinky.cz

---

...tip na stránku 

povraždění carské rodiny

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na