Cirhóza jater

Jaterní cirhóza nepatří do skupiny vzácných onemocnění, nýbrž tvoří skupinu vážných onemocněních, kterých na území České Republiky stále přibývá. V posledních letech byl zaznamenán velký nárůst žen, které touto chorobou onemocněly.

Jaterní cirhóza nepatří do skupiny vzácných onemocnění, nýbrž tvoří skupinu vážných onemocněních, kterých na území České Republiky stále přibývá. V posledních letech byl zaznamenán velký nárůst žen, které touto chorobou onemocněly.

Cirhóza jater, lidově nazývané tvrdnutí jater, je onemocnění, které je nejčastěji spojováno s nadměrným požíváním alkoholu. To dokazují i celosvětové statistiky úmrtnosti na cirhózu jater, největší procento úmrtnosti má Francie, země holdující konzumaci dobrého vína.

Onemocnění cirhózou jater postihuje lidi na celém světě, bez odlišnosti pohlaví, rasy či geografických rozdílů. Největší nárůst po druhé světové válce odborníci zaznamenali u lidí žijících ve městech a sociálně slabých vrstev obyvatelstva. V posledních několika letech procento onemocnění stoupá u velmi dobře zaopatřených žen středního věku, které s libostí holdují alkoholu.

Cirhóza jater vzniká na základě několika faktorů, k velmi častým příčinám vzniku vede nadměrná konzumace alkoholu a předchozí prodělání onemocnění virové hepatitidy. Při tomto onemocnění dochází téměř k celkovému poškození jater a přestavbou jejich vnitřní struktury. K regeneraci, obnově a schopnosti růstu potřebují játra disponovat dostatečným množstvím nepoškozených buněk, což v případě onemocnění cirhózou je zcela minimální, téměř až nemožné. A právě na základě buněčného nedostatku se játra začínají přeměňovat v nepotřebnou vazivovou hmotu, začíná vznikat jaterní cirhóza.

Průběh nemoci je velmi pozvolný, první příznaky pocítí pacient až ve stádiu, kdy už jsou játra z větší části poškozena. K nejčastějším příznakům patří oslabení organismu, vysoká únava a nechutenství, projevy často zaměnitelné s chřipkovým onemocněním. Po vypuknutí prvních příznaků se v brzké době začínají přihlašovat další, již vážnější projevy onemocnění.

Prvním záchytným bodem je včasná návštěva lékaře, který určí stádium nemoci a naordinuje správnou léčbu. Pacienti by měli dodržovat rad a veškerých doporučeních, které jim lékař poskytne. K prvotním požadavkům na úspěšnou léčbu patří okamžitá abstinence. Důležitá je také dieta, úprava pokrmů, konzumace vyvážené a plnohodnotné stravy, kterou je dobré obohatit potravinovými doplňky, bohatými na vitamíny a minerály.

Úspěšná léčba stabilizuje organismus, zabrání dalšímu virovému šíření a napadání zdravé části jater, avšak již poškozená játra, bez provedení transplantace, nelze vyléčit.

Zdroj: http://www.cirhozajater.cz/

---

Cirhóza jater

Příznaky cirhózy jater

 • zvýšené jaterní testy
 • zvětšení jater
 • únava
 • hubnutí
 • poruchy vyprázdňování stolice
 • bolest v pravém podžebří
 • plynatost
 • snížená chuť k jídlu
 • voda v břiše
 • krvácení z jícnových varixů
 • vyrážka
 • podvýživa
 • poruchy menstruačního cyklu
 • snížení libida
 • zácpa
 • nadýmání
 • třes
 • žlutá kůže
 • svědění kůže
 • zvětšení sleziny
 • poruchy erekce
 • ztráta ochlupení
 • zvětšení prsů u mužů
 • demence
 • bezvědomí

Popis cirhózy jater

Jaterní cirhóza je chronický proces, při kterém dochází k nekrózejater a následně ke zvýšené tvorbě vaziva (fibrotizace) a k uzlovité přestavbě jaterních buněk.

Takovým způsobem dojde k úplnému porušení původní stavby jater, kdy se přizpůsobí vzniklé nepříznivé situaci i cévní řečiště jater. Název cirhóza pochází z řečtiny, kde kirrhos znamená nažloutlý.

Počet nemocných s jaterní cirhózou se rok od roku zvyšuje. Nejvíce cirhotiků je ve Francii – zřejmá souvislost s konzumací vína. V České republice se ročně objevuje až 2 tisíce pacientů v poslední fázi pacientů, což je 2× méně než ve Francii, Rakousku, Itálii a Německu.

Jaterní cirhóza je jednou z mála chorob, která se více objevuje v dospělém produktivním věku, než-li ve stáří. Jelikož se jedná o tak velké procento, je možno o jaterní cirhóze prohlásit, že je ekonomickou přítěží společnosti od doby transplantace jater, která je velmi nákladná.

Jaterní cirhóza může být způsobena různými příčinami, ale v Evropě se nejčastěji vyskytuje na podkladě virové hepatitidy čialkoholismu. Z dalších příčin sem patří metabolické poruchy, biliární cirhóza, kardiální cirhóza, poruchy výživy, poškození léky či idiopatická.

1)Virové hepatitidy


Jedná se hlavně o infekci virové hepatitidy B (HBV). Tento druh je častější u mužů a popisuje se ve 3% případů po prodělání virové hepatitidy B. Po prodělání virové hepatitidy C (HCV) se hovoří u 5-15% případů.

V České republice se hovoří o 1/3 nemocných s jaterní cirhózou, která byla způsobena obecně virovou hepatitidou. Cirhóza vznikne buď bezprostředně po onemocnění virové hepatitidy nebo jako následek po její chronické části.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci u nás lze očekávat, že zastoupení hepatitid ve vzniku cirhózy u nás bude stále vyšší. Je dobré proto využívat dostupných očkování.

2)Alkohol


Alkohol je jednou z nejhlavnějších příčin jaterního onemocnění, jelikož právě odbourávání alkoholu se provádí v játrech, pomocí jeho oxidace na acetaldehyd. K tomuto procesu je potřeba mnoho látek v těle.

Při chronickém užívání alkoholu dochází k metabolickým změnám. Průměrný muž má enzymualkoholdehydro­genázy, který provádí detoxifikaci alkoholu v játrech, dva a půlkrát více, než průměrná žena. Naštěstí alkoholismu dosud propadá více mužů než žen, u kterých je cesta k cirhóze jater mnohem kratší. Stoupá hladina tuků a železa (další látky: lipoproteiny, laktát, pyruvát atd.) v játrech. A zároveň klesá hladina glykogenu.

Toleranční hodnoty příjmu alkoholu jsou pro ženy třikrát nižší než pro muže. Nebezpečná dávka pro muže je udávána nad 60 gramů na den (2 litry piva nebo 0,7 litru vína nebo 0,2 litru tvrdého alkoholu), u žen nad 20 gramů na den.

Největší riziko spočívá v alkoholismu – každodenní přísun alkoholu, kdy, i přes vysokou regenerační schopnost jater, jsou játra neustále vystavována úkolu čistit krev, a sama tím trpí.

Přesto alkoholická cirhóza nevzniká u všech alkoholiků – je tedy zřejmé, že musí být přítomen jiný faktor – rodinné dispozice či virové hepatitidy nebo spojením s léky.

Může probíhat dlouhá léta bez příznaků (asymptomaticky) a zjistí se pravá příčina teprve po smrti. V jiných případech ji objevíme díky zvětšení jater (hepatomegalie) nebo známkami o onemocnění jater (zvláště z krevních testů).

Po diagnostice alkoholické cirhózy jater je důležité ihned přestat pít alkohol a úprava životosprávy. Jelikož hlavní příčinou smrti alkoholiků je právě selhání jater, krvácení do gastrointesti­nálního traktu (trávicího ústrojí) či nádory v cirhotických játrech, vše na podkladě jaterní cirhózy.

3)Metabolické poruchy


Sem paří vzácnější vrozené poruchy metabolismu, kde vázne zpracování různých látek v játrech. Jde např. o Wilsonovu chorobu (porucha metabolismu mědi), hemochromatóza (porucha metabolismu železa), porfyrii, cystickou fibrózu, galaktosémii.

4)Biliární cirhóza(BC)


Biliární cirhóza je následkem dlouhodobé cholestázy neboli poruchou tvorby žluči či jejího odtoku z jater. Primární BC je vrozená, sekundární BC je projevem překážky (obstrukce) v žlučových cestách (příkladem jsou kaménky v žlučových cestách).

5)Poškození léky


Mnohé léky – např. cytostatika (léky na léčbu rakoviny), antituberkulotika (léky na léčbu tuberkulózy – TBC), hormonální antikoncepce – mohou způsobit jaterní cirhózu.

Též vitamin A v předávkování způsobuje jaterní cirhózu. Dále antibiotika (léky na zánětlivá onemocnění způsobené bakteriemi).

6)Kardiální cirhóza


Díky stále se lepšící úrovni léčby srdečních onemocnění se stává velmi vzácnou formou.

7)Idiopatická (kryptogenní) cirhóza


Jako idiopatická jaterní cirhóza je označována každá cirhóza, která nemá vysvětlitelnou příčinu dle rozdělení výše.

První stadiem před vznikem cirhózy je ztukovatění jater (steatosa). Další stadia, kdy se tvoří uzly a játra se makroskopicky mění až do závěrečného stadia ztvrdlých jater.


Rizikové faktory cirhózy jater

Rizikovými faktory jsou opakované virové hepatitidy (převážně HBV nebo HCB), alkoholismusnebo porucha metabolismu látek, které se zpracovávají játry.

Prevence cirhózy jater

Prevence jaterní cirhózy má spoustu rovin, kterým je radno se vyhýbat. Je nutné správně léčit akutní stav virových hepatitidy a věnovat se její prevenci očkováním proti hepatitidám. V současné době jsou nejdostupnější očkovací látky na hepatitidu A – např. AvaximHavrix, hepatitidu B – např. Engerix, kombinovaná očkovací látka na hepatitidu A a B – např. Twinrix.

Nekonzumovat alkoholnepředávkovat se léky, které působí na játra toxicky – zbytečné předepisování léků, které pacient nepotřebuje – například antibiotika při chřipce, antikoncepce pokud není nutná.

Máte-li některou z dědičných nemocí, které mohou způsobit cirhózu, dodržujte předepsanou dietu.

V pokročilých stádiích je dobré docházet do poradny a důsledně dodržovat rad lékařů. V první a druhé fázi je doporučeno snížení pracovního úvazku a částečný invalidní důchod. V posledních fázích onemocnění pacient přestává chodit do zaměstnání a dostává plný invalidní důchod. Vše ovšem závisí na stavu pacienta.

Příznaky a projevy cirhózy jater

Jaterní cirhóza může dlouhou dobu být bez příznaků (asymptomatická). Zpočátku jsou příznaky nenápadné a klasické příznaky se projevují až v pozdějších stadiích, kdy vzhledem k léčbě již bývá pozdě.

Klasické příznaky jsou často takové, že mohou znamenat více chorob, a tak nepadá podezření na cirhózu jater. Patří sem zvýšená únavaztráta chuti k jídlu, nadýmání a zácpa (obstipace), snížení libida, přerušení menstruačního cyklu (amenorea) a také výrazné hubnutí (kachexie).

Mezi již určité příznaky pro toto onemocnění, ale již v pokročilé fázi, patří následující. Trávicí potíže, nesnášenlivost některých jídel, tlak v pravém podžebří, plynatost, vyrážka břicha hrudníku – tzv.pavoučkové névyzežloutnutí kůže, v posledních stadiích nemoci krvácení z jícnu – vychází ústy jako chrlení či zvracení velkého množství krve, projevy encefalopatie – snížení mozkové kapacity, konstrukční apraxie (porucha prostorového vnímání – nemocný není schopen sestavit jednoduchý obrazec ze sirek), třes končetin, zvětšení sleziny (splenomegalie), portální hypertenze (vysoký tlak krve v žilním systému jater – porta neboli vrátnice je hlavní žilou jater), vodnatelnost břišní (ascites).

Jaterní kóma – náhlé zhoršení cirhózy vedoucí k bezvědomí často končícímu smrtí.

Diagnosa samotné nemoci je zřejmá z krevního rozboru (jaterní testy), ultrazvukového vyšetření jater, jaterní biopsie (punkce jater s odebráním vzorku na

Léčba cirhózy jater

Léčba je svízelná. V době již probíhající nemoci je v podstatě symptomatická – tedy snižování potíží – snad lze zmínit jen kladný účinek tzv. hepatoprotektiv – látek napomáhajících regeneraci jaterní tkáně – např. silymarin, který objevilo lidové léčitelství – výtažek z ostropestřce mariánského.

Je nutné odstranit působení faktoru působícího vznik cirhózy, zavést naprostý zákaz alkoholu, jaterní dietu – bez tučných, kořeněných jídel a léčba či prevence virových hepatitid.

Ve vybraných případech je možná transplantace jater. Každé transplantaci předcházejí složité testování a důsledný psychologický posudek osoby, jelikož transplantace je složitý proces zasahující pacienta na zbytek života.

Po transplantaci musí být přísně dodržovány různé druhy diet, nesmí se pít alkohol, kouřit a každý den pacient musí polykat hrsti léků, které ovlivňují imunitu, aby tělo nezničilo transplantovaný orgán. Jelikož orgánů k transplantaci je málo, musí toto testování probíhat, zda je člověk vhodný k transplantaci. Například pokud se transplantují játra alkoholikovi, který by bez nich nepřežil další rok a on stejně po transplantaci pokračuje v pití alkoholu, je tato transplantace neúčinná a v podstatě „zbytečná“.

Jak si mohu pomoci sám

Jaterní cirhóza je onemocnění, se kterým není radno si zahrávat. Jaterní cirhóza se v současnosti stává onemocněním s častou úmrtností.

Je důležité se vyvarovat alkoholismu – alkohol pijte s mírou. Lidská játra mají vysokou regeneraci-schopnost až o 75%. Proto je možné transplantovat jejich štěp a oni pak „dorostou“ do potřebné funkce. Pokud se u Vás již jaterní cirhóza projevila, ihned přestaňte pít alkohol – máte šanci ještě játrům pomoci se trochu zregenerovat, aby se nemoc nedostala do posledního stadia.

Další radou je nepřehánět to se silnými léky. Ale pozor i „obyčejný“ Paralen je pro játra nebezpečný. Už předávkování deseti Paralenů najednou ničí svou toxicitou játra. Při nevčasném zásahu lékaře dojde do několika hodin k selhání jater a tím k selhání organismu. Tento druh předávkování je často viděn v dětském věku. Proto se vyvarujte lékům, které nejsou potřeba a léky vždy pečlivě schovávejte před dětmi.
Například na chřipku nevyžadujte u lékaře antibiotika (ATB) – chřipka je virové podstaty a angíny či zánětlivá onemocnění jsou způsobeny bakteriemi, na které právě působí antibiotika.

Proti dalšímu rizikovému faktoru, kterým jsou virové hepatitidy (A, B, C), je nutno se chránit. Je důležité dodržovat hygienu (mytí rukou – hepatitida A), vyhýbat se kontaminaci s krví nakažené osoby a chránit se při pohlavním styku vhodnou antikoncepcí (hepatitida B a C). Dnes je již možno se chránit i očkováním jak je zmíněno výše.

Komplikace cirhózy jater

Komplikace jaterní cirhózy, jak již dříve bylo zmíněno, jsou velmi vážné a v podstatě nevratné. Jde o známky chronického selhávání jater – trávicí potíže, zhubnutí s paradoxně velkým břichem plným vody (ascites), krvácení z prasklých jícnových varixů (křečových žil jícnu), ztvrdnutí jater, zhoršení funkce mozku, zvýšená pravděpodobnost vzniku rakoviny jater.

Za největší komplikaci je považována asymptomatická forma (bez příznaků) onemocnění, kdy se k pravé příčině úmrtí pacienta přijde až po smrti při pitvě. Jelikož jaterní cirhóza vede ke spoustě jiných onemocněních selháváním jater, ale jaterní cirhóza je právě tou primární příčinou úmrtí.

Zdroj: http://nemoci.vitalion.cz/cirhoza-jater/

---

...doporučené externí odkazy

cirhoza jater

příznaky

cirhoza jater

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na