Uzemnění - Clinton Ober

19. května 2016 v 10:16 | elf 

Knihu vydal Cpress Brno, 2016 a opět - velice doporučuji, protože se jedná o klíčové téma.

uzemnění

Uzemněte se

a načerpejte energii a sílu země

 

 

Na veletrhu Biostyl 2016 v Praze jsem si povšiml stánku, který se zabývá možnostmi a pomůckami pro uzemnění. Vodivé pomůcky se připojují na zemnění, které je k dispozici v zásuvce, nebo se prodlužovacím káblíkem spojí se zemnícím hrotem, zastrčeným přímo do země, pokud má člověk domek a zahrádku k dispozici.

 

Proč to dělat? Protože nám chybí spojení se zemí a její energií! A pokud nemáme možnost nebo chuť zout si boty a projít se naboso trávou v čisté přírodě, nebo se obáváme nečekaných střepů, psích a jiných překvapení, vodivé uzemněné pomůcky to plně vynahradí.

 

Efekt je znát prakticky ihned, hlavně citlivější lidé si během chvíle libují a jsou překvapeni tím přílivem energie a vitální síly, konkrétně záporných elektronů, protože jich máme v důsledku dnešního izolovaného způsobu života nedostatek. Žijeme od Země odpojeni. Izolujeme se nevodivými podrážkami bot, doma umělými podlahami, ponožkami, spíme izolováni od země na vyvýšené posteli - opět z nevodivých materiálů. Jsme trvale odpojeni od hlavního zdroje energie, záporných elektronů a vitality a vede to k mnoha nemocem.

 

Jak a proč se připojovat - uzemňovat? Snadno a bezpečně, třeba i na celou noc? Co vše to přinese? Existují o tom již studie a podložené výsledky o konkrétních vlivech pro naše zdraví? 

Prostý a dávno zapomenutý fakt: Země pod našima nohama disponuje velikou léčivou energií a propojení s touto energií nám poskytuje okamžité přínosy a výrazný pocit celkového zdraví a pohody v důsledku uzemnění.

 

Uzemnění obnovuje a zachovává nejpřirozenější elektrický stav lidského těla, který dále podporuje optimální zdraví a funkčnost v každodenním životě. Sportovci se daleko rychleji zotavují ze svých výkonů i zranění. Dochází ke zbavení se bolestí a zánětů - tím úspěšněji, čím více možnost uzemnění - doteku těla se zemí využíváme.

 

Většina z nás už se Země nedotýká, žijeme trvale od Země odpojeni. Život v kontaktu s přírodním povrchovým nábojem Země však např. přirozeně vybíjí chronické záněty v těle a předchází jim. Dochází k rychlé redukci zánětů a chronických bolestí. Prohlubuje se prokrvení, které lépe zásobuje tělní tekutiny a tkáně životodárným kyslíkem a živinami.

Dochází k redukci stresu, nárůstu energie, k lepšímu spánku a rychlejšímu hojení zranění a ran. Uzemnění patří k tomu nejlepšímu a nejsnadnějšímu, co můžeme pro své zdraví udělat.

 

Země dokáže nabít tělo energií, vitalitou. Udržováním kontaktu se zemí umožníme svému tělu přijímat záporně nabité elektrony a nabíjet se jimi. Dochází k automatické redukci elektrické nerovnováhy v těle a oxidačních volných radikálů, což jsou významní účastníci chronických zánětů a mnoha chorob.

 

Je - li tělo odpojeno, je zranitelnější a náchylné k poruchám, onemocněním spojeným se zánětem a rychlejšímu stárnutí. Jako analogii si představte žárovku s uvolněným kontaktem. Žárovka jen poblikává nebo nesvítí vůbec. A podobně kráčí lidé životem bez řádného uzemnění s poblikávajícím nebo slabým zdravím, odpojeni od hlavního zdroje - Země.

 

Tělo je podobně jako Země složeno převážně z vody a minerálů. Obojí vede dobře elektrony a proto jste jak vy, tak Země elektricky vodiví. Málo lidí dnes ví o zemské přetékající pokladnici energetických volných elektronů. Ty lze nazývat jako zemská čchi - prána.

 

Zemskou čchi do sebe vstřebáváme právě při chůzi naboso. Spojte se se Zemí a uzdravte se. Nabíjejte se vysokým potenciálem Země, zdarma a intenzivně, bez jakéhokoliv úsilí - pouze stačí se vyzout. A nebo v omezených podmínkách adekvátně stačí, využít dráty přivedeného uzemnění až do bytu, kde je vodivě spojeno s dobře vodivou podložkou. Na té můžeme mít nohy při sezení u televize, počítače, nebo tělo při spánku.

 

Používání vodivého ložního prádla nebo podlahových podložek, které jsou drátem připojené k tyči zapíchnuté do země venku před vaším domem nebo kanceláří anebo do zásuvky ve zdi s moderním uzemňovacím systémem.

 

Ve světě elektroniky a obvodů se všemožná zařízení a spotřebiče také uzemňují - spojují se Zemí na ochranu proti šokům, zkratům a rušení. U televizní ale i zvukové nebo digitální techniky je dobré stínění a zemnění nevyhnutelné pro správnou činnost zařízení. Televizní kabelový systém musí být stíněný od okolních rušivých vlivů a je proto uzemněný, aby se udržel na stejném elektrickém potenciálu, jako zemský povrch. Pak je zaručen kvalitní přenos signálu. V opačném případě dochází k rušení a oslabení signálu, zrnění, nebo chybám v digitálním přenosu a výpadkům, protože zařízení pak signál s velkou chybovostí a zarušením správně nerozkóduje. Podobně funguje naše tělo i jednotlivé orgány a jejich buňky, kde se šíří poškozené až zmatené instrukce, oslabující naše zdraví i vitalitu.

Je - li uzemnění aplikováno na lidi, přirozeně chrání jemné bioelektrické obvody těla proti vnějším vlivům, statickým elektrickým nábojům a interferencím. Ještě důležitější je, že usnadňuje příjem volných elektronů a stabilizujících elektrických signálů a energie Země.

 

Uzemnění léčí elektrickou nestabilitu a nedostatek elektronů, o kterém jste ani netušili, že vás sužuje. Doplňuje a nabíjí vaše tělo "elektrickou výživou" v podobě elektronů. Lze si to představit jako přijímání vitamínu Země.

 

Uzemnění znovu nastoluje přirozenou vnitřní elektrickou stabilitu a rytmy těla. Tím se podpoří normální fungování tělních systémů včetně kardiovaskulárního, respiračního, trávícího a imunitního. Napraví nedostatek elektronů, čímž se prokázalo snížení zánětů - běžné příčiny nemocí. Přepne nervovou soustavu z režimu, kde dominuje stres, do režimu klidu a lepšího spánku. Opětovným zapojením umožníte svému tělu navrátit se do jeho normálního elektrického stavu, aby bylo lépe schopné regulovat a uzdravovat sebe samo s vydatnou podporou zemské prány a dostatku elektronů a potřebného záporného náboje.

 

Nynější imunitní systém bývá hrubě přetížený. Genetika, špatná strava, znečištění vzduchu, obezita, fyzická nečinnost, život ve sterilních domovech, odpojených od Země, a hlavně ztracené napojení s přirozeným tokem povrchové elektrické energie naší planety a nedostatek elektronů v našich tělech, který tím vzniká.

Biologické hodiny těla je nutno neustále kalibrovat pulzem Země, který ovládá cirkadiální rytmy veškerého života na planetě. Bez napojení na zem a za přispění okolního elektrosmogu, jehož nepřirozené frekvence s agresivním průběhem pak dominují nad vládou těla, dochází k arytmiím "od hlavy k patě". Narušené cykly spánku a bdění, špatně synchronizovaná produkce hormonů, celkově narušená regulace těla a další vážné dopady na zdraví.

 

Povrch chodidla je hojně pokrytý asi dvěma stovkami nervových zakončení na čtvereční centimetr. Nejspíše kvůli důkladnému napojování a kontaktu se zemí. Silný náboj pocítíte, když si zujete boty, ponožky, a projdete se naboso po trávě, písku, nebo si ponoříte nohy do studené vody. Intenzivnější spojení se zemí skýtá vlhká tráva i zem - voda vede - vodí více.

 

Pokud nežijete na hlíněné, cementové, mramorové nebo kamenné podlaze, žádných pozitivních vibrací a zemských energií se vám pravděpodobně nedostává.

 

Většina podlah, povrchů, betonu a asfaltových cest jsou nevodivé a oddělují nás od léčivých elektronů Země. Stejně tak i syntetické podrážky našich bot nás od země izoluje.

 

Antropologové objevili pozůstatky dřívějších postelí. Do měkkého sedimentu byly vyhloubeny jámy a do nich navršena tráva, sláma, seno nebo i kožešiny. Tyto přírodní materiály v kombinaci s pocením těla poskytovaly po celé věky dostatečnou elektronovou vodivost a vyživování zemskou pránou během celých nocí.

 

Autor knihy prokázal u stovek případů, že uzemnění těla vede k rychlé a dramatické úlevě od bolesti - je to, jako nalít vodu do ohně. Zjistil, že elektrický povrchový náboj Země je vždycky záporný - plný volných elektronů, zatím co bolest nějak souvisí s přemírou kladného náboje (nedostatkem elektronů). Proto začal lidi uzemňovat, nejprve vodivými náplastmi, připojenými drátem na tyč, zapíchlou do jejich pozemku. Potvrdil, že uzemnění vede k redukci bolestí a zániku zánětů. Uzemnění ulevovalo od bolestí bez ohledu na elektrické vlastnosti prostředí. Docházelo i k normalizaci stresového hormonu - snížení emocionálního stresu, snížení úzkostí, depresí a podrážděnosti spolu s rychlejším usínáním.

Princip, jak příval zemských elektronů uháší záněty:

 

Lékaři vědí, že tělo je svojí podstatou elektrické a že molekuly volných radikálů přitahují elektrony a uchvacují je od jiných molekul, což je proces v jádru celého zánětu, poškození a ničení tkání a nemocí obecně. Když je někdo v přímém kontaktu se zemí - je bosý, nebo spí na uzemněné vodivé podložce, volné elektrony proudí do vodivé soustavy obvodů v těle a zhášejí v něm zánětlivé procesy. Zánět způsobuje bolest. Konkrétně: Imunitní systém nás chrání od patogenů a usnadňuje obnovu tkání na místech zranění nebo chirurgických zákroků. Když někde nastane problém, nahromadí se tam bílé krvinky a další specializované buňky, aby spustily "sprchu" mocných volných radikálů (nazývá se to "oxidační dávka"), které napomáhají při likvidaci invaze mikroorganismů a poškozených tkání. Za normálních okolností získávají volné radikály elektrony tak, že si je vezmou z patogenů a poškozených tkání. Když je akce ukončena, nadbytečné volné radikály se neutralizují s pomocí tělních antioxidantů nebo volných elektronů. Tato reakce se spouští, kdykoli onemocníme, nebo se poraníme. Říká se jí "zánětlivá odpověď" a náznaky jsou: zarudnutí, otoky, horkost a bolest se sníženým rozsahem pohybu. Lékaři uvádí základní poruchy související s chronickým zánětem: alergie, astma, alzheimerova choroba, ALS, anémie, artritida, autismus, běžná střevní onemocnění, bolest, diabetes 1 a 2 typu, fibromyalgie, kardiovaskulární choroby, lupénka a ekzém, rakovina, roztroušená skleróza, selhání ledvin, systémový lupus, zánět slinivky. Lidé s bolestmi, kteří jsou uzemněni, začnou cítit méně bolestí. Země je v tomto smyslu základní univerzální antioxidant.

 

Lidé při uzemňování cítí více osvěžení a méně vyčerpání, mají více energie během dne a postupně uzemňování vnímají jako velkou životní změnu. Bylo potvrzeno zvýšení množství melatoninu až o 16%, úleva od lupénky. Převaha elektronů vyčistí tělo od zánětlivých volných radikálů - nedostatek elektronů způsobený nedostatkem uzemnění, kontaktu se zemí, bude odstraněn. Jsou zaznamenány případy např. pacienta s pokročilou revmatoidní artritidou. Ruce a nohy měl bizarně zdeformované a zanícené, byl zcela zničený od bolesti a mohl se sotva pohnout. Poté, co používal uzemňovací vodivou podložku na spaní asi rok, zaznamenal výrazné zlepšení, začal zvládat sám domácí práce, nosit si do krbu z venku dřevo a cítil, že z jeho těla nemoc "zmizela".

 

Zahajte uzemnění - obnovte spojení se Zemí

 

Při styku se zemí doplňujeme do své nádrže elektrony. Země má záporný náboj. Má prakticky nevyčerpatelnou zásobu volných elektronů. Kdykoli dojde ke kontaktu dvou vodivých objektů, jako jsou bosé nohy a zemský povrch, potečou elektrony zkrátka z místa, kde je jich hojnost, na místo, kde je jich nedostatek. Elektrický potenciál se tak vyrovnává a to je princip uzemnění.

 

Reaktivní molekuly prahnou po elektronech. Země zajišťuje tělu obrovský příval elektronů a tím způsobem redukuje nebo ukončuje zánětlivou destrukci, která je připisována nadbytku volných radikálů. Veliká, záporně nabitá Země přemůže malé volné radikály hladové po elektronech.

 

Naše tělo od hlavy až po palce u nohou, v sobě obsahuje buněčnou síť z vodivého kolagenu a dalších proteinů, které jsou "pevně zapojeny" do buněčných membrán. Tímto způsobem je zajišťována celotělní síť pro antioxidační elektrony, prostupující i nervovou soustavou a smyslovými receptory se všemi částmi každičké buňky. Tímto distribučním systémem pak proudí zemské elektrony, aby uhasily oxidační a zánětlivé procesy. Typicky dochází k rychlému ústupu bolestí spojených se zánětem. Akutní bolesti hlavy mohou vymizet za pár minut.

 

Byly provedeny studie uzemnění na stovkách pacientů (detailně to popisuje zmíněná kniha), s rozmanitými potížemi včetně chronického myofascinálního bolestivého syndromu, namožených svalů, natažených vazů, periferních neuropatií, syndromu karpálního tunelu, zánětlivých onemocnění kloubů, lymské boreliozy a chronické sinusitidy. Výsledkem bylo 80% zlepšení.

 

V okamžiku, kdy se dotknete nohou Země, nebo se se Zemí spojíte pomocí drátu, změní se vaše fyziologie. Zahájí se proces návratu do normálu. A sepne se jakýsi protizánětlivý vypínač. Lidé v sobě nosí záněty, protože se nikdy nespojují se Zemí.

 

Uzemnění velmi snižuje napětí střídavých proudů, naindukovaných elektromagnetickými poli z okolí do plochy těla jako velké antény. Škodlivý potenciál "elektrosmogu" je tedy odváděn uzemněním, a to je další velmi zásadní přínos.

Zdroj: http://objevto.blog.cz/1605/uzemneni-clinton-ober-cast-3

---

...doporučené externí odkazy

kontakt člověka se zemí

uzemnující techniky

uzemnování

uzemnování

---

...tip na stránku 

ledvinový čaj

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na