Nový systém čaker

22.02.2010 15:16

Nový systém čaker - proměna čaker ze 7 na 13

V době transformace dochází i k proměně našich energetických center tak, aby bylo možné jejich využití v nadcházející době. Proměna čaker může způsobovat přechodné pocity zrdravotních potíží, tlaků nebo bolestí v těle.

1. čakra
Toto energetické centrum umožňuje matce Zemi sladit vibrace vaší životní síly se svými. V podstatě matka Země závisí na rezonanci jejích fyzických andělů, aby si udržela maximální efektivnost svého magnetického a gravitačního pole.

2. čakra
Je svázána s první čakrou. Jejím primárním účelem je pomoci oživit tělo prostřednictvím speciálních sexuálních praktik nebo oborů jako vysoce rituali-zovaná, plně vědomá tantra. Tento proces umožňuje vibrační energii (vnitřnímu sexuálnímu vylaďovacímu krystalu) vyladit celé tělo a obzvláště první čakru.

3. čakra (centrum Solar Plexu)
Nachází se hned nad vaším pupíkem a je sídlem druhého spojovacího bodu pro vaše plné já. Životní energie vstupuje skrze korunní čakru na vrcholku hlavy (zlatý motouz) a skrze Solar Plexus (stříbrný motouz) nebo sídlo vaší vůle. Srdeční centrum tuto energii reguluje.

4. čakra (centrum bránice)
Nově zformovaná srdeční čakra, nalézající se na spodku dutiny břišní, je nyní centrem pro ukládání emocí. V blízké budoucnosti bude schopno zmírňovat stres a posilovat energie vůle, uložené v centru Solar Plexu. Tato čakra je centrem obnovené prány (energie dýchání). Revitalizuje a čistí tělo.

5. čakra
Nachází se v srdci. Je to životně důležité spojení s andělskými energiemi čisté myšlenky a posvát-nými energiemi úplné lásky, zbavené veškerého vlastnictví, sentimentality atd. Tato úplná nebo čistá láska umožňuje vašemu tělu fungovat za vrcholné efektivnosti.

6. čakra (centrum brzlíku)
Též nově zformovaná, se nachází tam, co žláza brzlíku. Ve vaší nastávající realitě je tělo čistou myšlenkovou formou. Jeho imunitní systém je neskutečně silný a odolný. U transformovaného člověka si brzlík uchovává svoji původní velikost, což je asi třetina velikosti dospělého srdce. To znamená, že centrum brzlíku zůstává v průběhu vašeho života zdravé. Lidské tělo snadno získává schopnost transformovat jakoukoli potenciální nemoc.

7. čakra
Nachází se v hrdle a pomáhá sbírat energii prány, která posiluje a čistí tělo. Rovněž funguje jako komunikátor pro vaše vědomí a koordinuje energie těla s energiemi regulatorního vědomí hlavy.

8. čakra (centrum studnice snů)
Další nová čakra, se nachází v oblasti týlového laloku (vzadu, na spodku hlavy), přímo nad krkem. Jedinci, obzvláště s duševními schopnostmi, obvykle díky hromadění informaci, které vytváří v této oblasti problémy, pociťují bolesti hlavy. Neaktivnost této čakry odráží stav coby spící, omezené bytosti. Ve stáva-jící realitě mohou lidé s rozšířenými duševními schopnostmi používat spojení pro mentální kontrolu ostatních. Je důležité obklopit toto centrum silnou spirituální ochranou. V novém systému plného vědomí se toto konkrétní centrum, regulující duševní energie a zabraňující, abyste byli kontrolováni, stává velmi důležitým.

9. čakra (podvěsek mozkový)
Nově se nachází v oblasti žlázy podvěsku mozkového. Poblíž středu vaší hlavy tak umožňuje vašemu tělu reagovat na světlo a záření a využitím této reakce případně obnovit vaše tělo. V novém těle šesté, osmé a deváté centrum celkem intenzivně vzájemně reagují s ostatními, což vám umožňuje okamžité použití jakékoli vitální, mezidimenzionální informační energie.

10. čakra (centrum šišinky)
Nachází se uprostřed čela, nad nosem, a poblíž šišinky. Přivádí frekvence vyššího světla a je známá jako vizionářské centrum, centrum intuice, či “třetí oko“. Společně vám osmá a devátá čakra umožňují dostávat a interpretovat vize a další klíčové zprávy z vyšších vibračních stavů.

11. čakra (korunní centrum)
Nachází se v zadní polovině vrcholu vaší hlavy. Je to zde, kde se energie úplného já z univerzálního zdroje a dvě nové éterické čakry v hlavě spojují.

12. čakra (univerzální žena)
Nachází se ihned nad hlavou. Řídí levou stranu vašeho těla a reguluje mnoho kreativních darů a nadání. Je to rovněž místo, kde má zdroj touha po vnitřní sebelásce a po vnější lásce nebo soucitu. Je zdrojem a zásobárnou ženské energie.

13. čakra (univerzální muž)
Nachází se nad hlavou a reguluje pravou stranu těla. Má také řídící funkci pro vaše vnímání reality a vaši schopnost provést účelově určený plán. Tato čakra je zdrojem vašeho přání vnitřní a vnější harmonie. Je zdrojem a zásobárnou mužské energie.

 

(Převzato z www.tetakaterina.cz)Více zde: http://www.vnitrnibohyne.cz/news/novy-system-caker/

---

čtěte také: -  klasický systém čaker

---

Osmá až třínáctá čakra..

 

Osmá čakra ( na obrazech světců kreslena jako svatozář ) 
Leží mimo fyzické tělo (a všechny čakry nad ní také). Je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi 30-50 cm nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Tato čakra sbírá energii čchi ze slunce a světla a přetváří ji do nezbytných vibrací, které udržují systém bytosti v chodu na tom stupni vývoje, kde se momentálně nachází.
 

Je dobré každý den se zavřeným očima 10-15 minut snažit se absorbovat sluneční energii a použít ji k otvírání této čakry a z ní pak převést zásoby do čakry čtvrté, která je použije k vyživování tělesné formy. K nasycení otevřené osmé čakry energií čchi postačí dvacetiminutová expozice na denním slunci. Již v dávných časech nemuseli naši předci jíst tolik, kolik jíme my. Získávali energii prostřednictvím podobných praktik ve slunečních chrámech. 

Osmá čakra je energetické centrum božské lásky, spirituální pokory a spirituální nezištnosti. Je to také čakra, která obsahuje vaši zbytkovou karmu - ty energetické vzory, kterých jste se více než po jeden život drželi. Když se osmé centrum začíná otevírat a expandovat, začíná se formovat nové spirituální podvědomí. Jedinec se začíná cítit jako součást širší komunity lidí. 

Tato čakra je vstupní branou k novým myšlenkám, konceptům a schopnostem. Toto centrum umožňuje vzestupujícímu dosáhnout například spirituálního vnímání, mimotělní projekce, či spirituální moudrosti. V tomto smyslu spirituální znamená to, že se dotýká věcí nad osobní úroveň jednotlivce i nad úroveň jeho planety a formuluje vztah k vesmíru a všemu, co je. 

Osmá čakra je posledním energetickým centrem, které v sobě drží cokoliv lidského. Proto se stává chrámem lidského čistění a uvolňování vzorů, které jsou několik životů staré a obnošené. Tyto vzory jsou to poslední, co vás drží v neustálém znovuzrozování a vaší lidskosti a brání vám ve sjednocení s vyššími silami, bytostmi a myšlenkami. Když se toto centrum otevře, nejen že začnete nabývat povědomí o této širší komunitě energií, ale začnete se zbavovat těch vzorů, které vás udržovali zakořeněné na planetě. Toto zbavování se je přirozený proces, a jakmile je toto centrum probuzeno, jedinec je připraven nechat odejít svou lidskost a chopit se něčeho většího, mnohem nádhernějšího a nekonečně božského. 

V důsledku tohoto silného karmického spojení, když se toto centrum otevře, není to bez stresu. Kolik třenic to vyvolá záleží na tom, co musí daný jedinec nechat odejít. Říká se, že jakmile otevřete cestu k duchu, jste navždy změněn a nemůžete se vrátit zpět. Naše nové duševní či spirituální schopnosti a povědomí mohou způsobit, že se budete po nějaký čas cítit odcizen a neuzemněn na planetě, dokud se přirozené uzemnění ve spodní čakře neotevře a znovu jedince neukotví. Z tohoto důvodu je doporučeno pokračovat v intenzivním čistění spodních, zejména první a druhé, čaker. 

I osmá čakra má barvu s ní spojenou a je to barva, kterou byste mohli považovat za ultrafialové světlo. Bohužel lidé nejsou schopni vidět, jak ultrafialové světlo vypadá (přinejmenším ne vašimi obvyklými smysly). Nicméně pro představu, jak ultrafialové světlo vnímat v pozemském smyslu, si to můžete představit jako velmi syté fialové světlo, které je propleteno spirálovitě se točícími svazky. 

Dvojčetem osmé čakry s lichým číslem je sedmá. Je to sedmá čakra, kde sídlí programy používané osmou. Sedmé centrum je tradičně čakra, která vás spojuje s vyšším já a s božskostí. V jistém smyslu slova je pravda, že sedmá čakra obsahuje průvodce tím, co potřebujete udělat, abyste se spojili s těmito vyššími energiemi a vyvíjeli se. K tomu ale nedojde, dokud se osmá čakra nezačne otevírat a nestane se aktivní, kdy se jedinec může nechat vést těmito programy a schopností vzestoupit. Do té doby zůstávají programy latentní a jedinec bude cítit určitý druh spojení s božským prostřednictvím sedmé čakry, ale jeho realitu bude v nejlepším případě vnímat jako vágní. Toto vágní vnímání božskosti je důvod, proč si osoba konečně otevře božské centrum, přichází skutečný vjem božskosti. Realita toho, co bylo kdysi vágní představou, se nyní stává plně rozvinutou - často stejně skutečnou, jako ona fyzická. Často následuje zmatení, protože realita jedince je nyní mnohem širší. Co bylo výmyslem je nyní skutečné, a fyzický svět se zdá trochu menší. 

Nebyl by dobrý nápad pro osobu se zavřenou osmou čakrou,aby se pokoušela otevřít tuto čakru u jiného jedince. Pokud by se to i povedlo, došlo by k nepříznivým důsledkům. Dá se však předpokládat, že kdokoliv, kdo má léčitelské schopnosti, jasnovidnost aj., má s největší pravděpodobností otevřenou osmou čakru a bude schopen práci na této čakře provádět. 

Když se osmá čakra otevře, stejně tak se otevřou spirituální schopnosti. Kolik těchto schopností a jakém rozsahu, se bude lišit jedinec od jedince. Jasnovidectví, mimotělesné cestování, pokročilé schopnosti vybavování si snů, dar léčitelství, telepatie, dokonce i empatie jsou všechno schopnosti, u kterých je toto centrum zodpovědné za aktivaci. Přirozeně programy těchto věcí sedí v sedmém centru, takže pokud je tu problém s jakoukoliv z těchto schopností, ale ne s jinými, pak se po příčině můžete podívat do sedmé čakry. Nicméně si pamatujte, že když se osmá čakra člověka začíná otvírat, může vidět pouze záblesky těchto schopností. Nemusí se plně rozvinout, dokud není otevřená devátá, desátá, jedenáctá, dokonce i dvanáctá čakra. Jinými slovy, když se probouzí osmá čakra jedince, tyto schopnosti pouze zažije, ale nebude nad nimi mít větší kontrolu a jejich objevování se může být  při nejlepším sporadické. Například když se otevře osmá čakra, může osoba zažít mimotělesné cestování a být schopna to dokonce řídit. Nicméně pokročilé schopnosti mimotělesného cestování, jako cestování mimo sluneční soustavu, cestování zpět či dopředu v čase o 200 let, se neprojeví, dokud se nezačne otevírat 12 čakra. 

Důležité je zde jedinci sdělit, že se nezbláznil, ale že se jednoduše začínají otevírat latentní schopnosti. Poraďte jim, aby se na tyto nové dary dívali jako na svého druhu skvělou hru a aby si s nimi jednoduše hráli. Vyčistění strachu z osmé čakry jedince může této osobě výborně pomoci, pokud tyto schopnosti způsobují nějaký větší stres. 

Devátá čakra 

Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Je to spojovací článek. Řídí malé čakry, které existují po celé mřížce éterického těla. Jakmile člověk vzestupuje, má na starosti otevírání nových meridiánů a čaker a jejich re-energetizování. Ve fyzickém těle jsou klíčovým orgánem této čakry nadledvinky, které jsou v neustálém kontaktu s mozkem a brzlíkem ve snaze ujistit se, zda je v těle zastoupena ta správná chemie, aby šlo bez problémů pokračovat v procesu tělesného vzestupu. 

Devátá čakra je zajímavá tím, že je to čakra, kde leží latentně Kristovy schopnosti a čekají na uvolnění a použití ve vnějším i vnitřním světě. Ve středu pozornosti je v této době Kristova energie a její schopnosti, které s ní souvisejí. Z tohoto důvodu je nyní do fyzické reality posílána pořádná porce práce a energie, aby se jedinci mohli otevřít a rozšířit toto energetické centrum. 

Devátá čakra sedí nad hlavou ve vzdálenosti až 120 cm. Jejím fluidním dvojčetem je čakra desátá. Když se čakra začíná otevírat, emituje zářivou energii, která vypadá jako rotující duha. V závislosti na tom, jaká schopnosti daná osoba aktuálně z tohoto skladiště dovedností pro použití ve vnějším světě stahuje, bude určena převládající barva, která z této čakry vychází. Takže přiřazení konkrétní barvy k této čakře se zdá být bezpředmětné. Tato čakra obsahuje karmický inkarnační plán jedince. Jsou zde uloženy dovednosti a schopnosti, které se naučil v průběhu všech životů. Tato čakra také obsahuje klíč k osudu duše. Vyvíjející se lidská duše může být rozložena do tří hlavních typů či plánů: stvořitel, léčitel a učitel. Jakýkoliv člověk může být zařazen do jedné nebo více z těchto kategorií duše. Převládající kategorie určí, kam duše směřuje poté, co jsou ukončeny lidské podmínky. Určí to také směr životů žitých daným jedincem a druh dovedností, které jsou uloženy v devátí čakře. Například plán léčitele se bude lišit od plánů stvořitele. U plánu léčitele stráví jedinec mnohem více životů v rámci nějakého druhu léčitelství a dovednosti tam uložené budou odrážet tuto oblast kvalifikace. Zatímco u plánu stvořitele stráví mnohem více životů při vytváření věcí, jako uměleckých děl, truhlářství, organizace, rodina atd., a v tomto případě zde bude uložen tento typ informací.

Zjištěním, že tato čakra může být jedním z těchto typů, je vhodné, protože se můžete vyhnout pasti, kdy si myslíte, že tato čakra nefunguje, protože její energetický výstup se zdá být proměnný. V každém plánu existují jemné energetické odlišnosti. A až provedete u této čakry více léčení, budete si vědomi energií každého typu. Například zjistíte, že plán učitele je nejintenzivnější, když jsou tito jedinci určeni pro přímou práci s lidskou komunitou. Proto mají tito jedinci mít tam uložený obrovský počet životů a dovedností. Pokaždé, když cítíte velmi silnou a plnou devátou čakru, můžete spekulovat, že tento jedinec má plán učitele.

Plány stvořitele a léčitele jsou mnohem méně intenzivnější a důsledku nízkého počtu životů, které je potřeba prožít pro rozvoj tohoto plánu. Nicméně mějte na paměti, že zde mluvím obecně. Podstatou není, aby vás intenzita této čakry svedla k domněnce, že je něco špatně, obzvláště pokud několik prvních lidí, se kterými pracujete, má plán učitele.

Devátá čakra je základnou znalostí duše. Obsahuje veškeré životní dovednosti a zkušenosti, které jsou součástí daného jedince. Jedinec do této čakry vstupuje, když se u něj objevují minulé dovednosti, které jsou nyní potřeba. Tyto minulé dovednosti se stávají velmi důležitými, když jedinec začíná probouzet spiritualitu a otvírají se vyšší čakry. Mnoho z minulých lekcí a dovedností musí být sloučeno v rámci určité syntézy, která pevně spojí všechny lekce (lidské a spirituální), kterými duše prošla. Duše se pak naučí skutečnému významu toho, čeho bylo dosaženo za celou dobu lidské existence a pak nakonec nastupuje spirituální moudrost. 

Vše je s touto čakrou v pořádku a dobře, dokud tyto lekce zde uložené jsou řádně dokončeny. Nicméně k čemu příležitostně dochází je, že jedna nebo dvě tyto lekce nejsou řádně naučeny nebo dány do perspektivy, a pak není odpovídající zapojení této čakry kompletní. Když se osoba chystá získat přístup k této konkrétní potřebné znalosti, buď ji získá neúplně nebo vůbec. Tato osoba se pak nemůže propojit s lekcemi z těchto zkušeností. Bez řádné vazby mezi všemi vlivy bude jedinci zabráněno vzestoupit. Může být potřebné uzdravení této čakry, aby řádně propojila různé aspekty jedince, osvobodila daného jedince od omezení způsobených nesprávným propojením. Jakmile je toto vlákno propojeno řádně, bude mít osoba k těmto znalostem přístup a může postoupit výše volně a jednoduše.

Například osoba s plánem učitele bude v nějakém okamžiku potřebovat nabýt znalosti léčení, aby mohla vyučovat další léčitele. Pokud je toto vlákno propojeno nesprávně, v důsledku nějakého traumatu v rámci některého z léčitelských životů, nebude tato osoba schopna získat přístup k těmto dovednostem, a proto nebude schopna naučit se hodnotě léčení pro sebe a ostatní. Tato neschopnost léčit může této osobě zabránit dostat se kamkoliv dál. Jednoduché vyléčení deváté čakry je vše, co je potřeba, aby se daná osoba od těchto omezení osvobodila. 

Vyčistění traumatu v devátí čakře nemusí nezbytně propojit konkrétní dovednost. K propojení dovedností v devátí čakře dochází přirozeně, pokud osoba dosáhne okamžiku, kdy se znalost konkrétní dovednosti promění na moudrost. Nicméně pokud z nějakého důvodu je daná osoba neschopná dokončit transformaci znalosti na moudrost, v důsledku nějakého traumatu v daném životě, vlákno se nepropojí. Toto trauma pak lze vyléčit v následném životě, ale v daném životě se daná osoba  touto konkrétní dovedností zabývat nemusí. Zde v tomto příkladu, je trauma očištěno, ale vlákno zůstává nesprávně propojeno, v důsledku toho, že daná dovednost není uplatněna, když dojde ke zmoudření. Uzdravení této čakry s největší pravděpodobností tento problém opraví, protože vše, k čemu se musí dojít, je umístit toto vlákno na jeho správné místo. (Vlákna jsou vlastně závity čakry)

Desátá čakra 

V desáté čakře lze nalézt mistrovskou knihovnu spirituálního vědění, někdy také „mylně“ označovanou jako Akáša. V těchto časech je mozek někdy tak výrazně limitován formou, že má více znalostí uložených v nefyzickém mozku než ve fyzické formě. A přesto má skrze channeling přístup a může s ním promlouvat. Desátá čakra je komplexní energetický tok, který zahrnuje až 1000 čaker, které spojují Bodhisattvu (vzestupujícího) se zdrojem a udržují spojení prostřednictvím probíhajícího posunu energií. Zasvěcenci se často cítí odpojeni a není neobvyklé, pokud jsou čakry nad hlavou zničeny během karmické výměny. Systém se obnovuje v noci během nového obsazování vzhledem ke karmickým setkáním, aby byl umožněn další vzestup. 

Jedenáctá čakra 

se nachází v zadní polovině vrcholu vaší hlavy, je to tam, kde se energie úplného já z univerzálního zdroje a ony dvě nové éterické čakry v hlavě spojují. 

 

Dvanáctá čakra (univerzální žena) 

se nachází ihned nad hlavou. Řídí levou stranu vašeho těla a reguluje mnoho kreativních darů a nadání. Je rovněž místo, kde má zdroj touha po vnitřní sebelásce a po vnější lásce nebo soucitu. 

 

Třináctá čakra (univerzální muž) 

se nachází nad hlavou a reguluje pravou stranu těla. Má také řídící funkci pro vaše vnímání reality a vaši schopnost provést účelově určený plán. Tato čakra je zdrojem vašeho přání vnitřní a vnější harmonie.

 

nový systém čaker

Čtěte také:  -  Marie z Magdaly - všechno bylo jinak

---

Nový systém čaker


     Existuje 7 hlavních čaker mající vztah k naší osobnosti. Nacházejí se přímo před páteří a jsou rozmístěny od kostrče až po temeno hlavy. Jejich umístění má vztah k hlavním žlázám endokrinní soustavy. Tyto žlázy vylučují širokou žlázu hormonů a ovlivňují velké množství fyzických a emocionálních reakcí.

     Čakry jsou místem zprostředkování subtilních energií biopole, naše celková pohoda přímo souvisí s volným tokem jak fyzikální, tak subtilní energie. Pochopíme-li, jakým způsobem čakry pracují, můžeme si sami uvědomit překážky v toku energie. Získáme tak sílu proniknout za příznaky nemocí až k jejich příčině.

     Činnost tří spodních čaker je zaměřena především na nás samotné. Kladou důraz na základní fyzické a emocionální potřeby našeho organizmu a potřeby spojené se zajištěním bezpečnosti- zajišťují naše přežití. V čtvrté- srdeční čakře začínáme otevírat a soucítit s okolním světem. Na úrovni páté čakry začínáme propagovat sebe samy. Pomocí šesté čakry si uvědomujeme, kam jsme se dostali a jakou cestou se máme vydat, abychom sladili své schopnosti s vyššími cíli. Korunní čakra umožňuje celkový pohled na naše Já a jeho vztahy s ostatními.

     Tím, že jsme si vybrali zrození v podobě muže či ženy, tím jsme si rovněž vybrali i odlišné energetické projevy čaker. Muž ztělesňuje především projev mužského nebo také jangového principu, který je energeticky zaměřen ven, je aktivní, výbušný. Žena obecně ztělesňuje ženský- jinový princip, který je energeticky zaměřen dovnitř, je pasivní a implozivní. Obě pohlaví vyjadřují i princip dětský, který je energeticky neutrální, ale pramení z něj veškerá tvořivost.

     Polarita čaker se mění. U muže vyjadřuje 1.,3.,5. a 7.čakra princip jang a jejich aktivita je zaměřena ven. Muži se tedy obecně projevují navenek jangovou potřebou bezpečí spojenou s kořenovou čakrou, touhou vyjádřit sílu a záměr zprostředkované čakrou solárního plexu, komunikací krční čakry a intelektem mysli. Čakry 2.,4. a 6. u mužů vyjadřují princip jin a jejich aktivita směřuje dovnitř. Tedy i  vyzařovaná energie těchto čaker se přirozeně obrací směrem dovnitř.

     U žen se 1.,3.,5. a 7.čakra projevují jinovým způsobem. Jinová polarita čakry kořenové, solární, krční a korunní znamená, že záležitosti související s bezpečím, silou, komunikací a intelektem jsou přirozeně zaměřeny introvertněji. Čakry 2., 4., a 6. jsou zaměřeny způsobem jangovým, což ženám umožňuje navenek vyjádřit vnitřní pocity, empatii a intuitivní vhled.

     Všudypřítomná dětská energie existuje v každém z nás jako jakýsi tvůrčí kanál vedoucí smíšené, vzájemně se doplňující protiklady jin a jang. Ve svém důsledku nám expanze vědomí tímto způsobem umožňuje, abychom dosáhli rovnováhy a harmonie. Nejde o pouhý pokus homogenizovat projevy pohlaví, nýbrž o nabídku mnohem bohatší symfonie zkušenosti a spirituální posily.

Od nerovnováhy směrem k rovnováze

     Nerovnováha v čakrách může nabývat mnoha různých podob, i když se nakonec všechny točí kolem toho, zda se projevujeme autenticky a zda jsme pravdiví sami k sobě. Pokud tomu tak je, pak plujeme v proudu řeky života a jsme sladěni s Vesmírem, ať už se okolo nás děje cokoli. Stojíme vzpřímeně, nenakláníme se ani dopředu (taženi touhou dokázat, jací jsme pašáci), ani dozadu (plni strachu projevit se a sdílet své jedinečné dary se světem).

     První tři čakry - kořenová, křížová a solar plexus - se vztahují především k nám jako k jedincům. Kořenová čakra se vztahuje k „postavení se na vlastní nohy", křížová k dosahování slasti a solar plexus souvisí s manifestací síly, záměru a tvořivosti.  

Kořenová čakra

     Její vědomí je instinktivní a jejím cílem je přežít. Odpovídá pouze sama za sebe a za zabezpečení hmotné potřeby jídla a přístřeší. Na úrovni Já je kořenem, který nás spojuje se Zemí. Jsme podobni stromům. Jsou-li naše kořeny na povrchu, životní bouře nás srazí k zemi; pokud jsou ale silné a sahají hluboko, nebude nám chybět opora a výživa. Abychom se na této úrovni cítili vyváženě, musíme fyzicky být na místě, kde potřebujeme být.

     Chceme-li si být jisti, že jsme naplnili potřeby kořenové čak­ry, musíme k sobě být maximálně upřímní. Rozhodneme-li se být na místě, o němž víme, že je to pravé, téměř jistě se budeme muset do té či oné míry postavit svým vnitřním obavám. Strach je zdravá emoce, pokud nás varuje před nebezpečím. Pokud jej ale chronicky vyvolává každý náznak změny či nejistoty, stává se strach způsobem života a v této podobě zdravý rozhodně není. Musíme pochopit, z čeho strach pramení a v přiměřené míře jej respektovat. Je nezbytné si uvědomit, že na určitém stupni duchovního vývoje nás vnitřní cesta zavede do neznáma. V takovém případě, a vlastně kdykoli se budeme cítit nejistí, je nejlepší naslouchat hlasu srdce.

     Není-li uspokojena naše potřeba bezpečí, je nepravděpodobné, že bychom se v životě dokázali pořádně soustředit na něco jiného. Pro harmonizaci energie kořenové čakry je nezbytné chápat, co nám dává pocit bezpečí. To platí zvláště v případě, trpíme-li pocitem stálého nedostatku, přestože máme dostatek zdrojů k uspokojení svých potřeb. Rozvíjení kořenů na místech, kde potřebujeme být, způsobem, jakým potřebujeme být, postupné poznávání a oceňování vzájemné propojenosti všeho živého představuje další důležité kroky ke svobodě od navyklých obav vyvolaných disbalancí kořenové čakry. Jestliže to nedokážeme, naše vědomí se většinou bude pohybovat na úrovni kořenové čakry. Na emocio­nální úrovni v nás převládne pocit izolovanosti a v centru naší pozornosti bude stát materiální zisk.

Křížová čakra

Primárně se zaměřuje na dosahování slasti a je základnou fyzického vztahu ke světu. Ovlivňuje ji též, co jsme, nebo nejsme ochotni udělat, abychom dosáhli slasti. Dokážeme-li ocenit prožitek v dané chvíli a necháme-li se prostoupit potěšením, jež vyvolává, namísto toho, abychom se jej pokoušeli zadržet, budeme schopni čelit nebezpečí, že se honba za takovým prožitkem stane potěšením sama o sobě.

     Pokud není nerovnováha na této úrovni redukována, může vést k potřebě větších a větších dávek čehokoli, na čem jsme závislí. Snažíme se tak překonat pocity prázdnoty a nespokojenosti. Tato spirála může vést k obrovskému strachu ze ztráty požitků. V mezilidských vztazích může způsobit obsedantní chování, žárlivost a potřebnost, již není možno uspokojit. Jestliže nejsme v této rovině energeticky vyváženi, máme zpravidla sklon k neustálému srovnávání s ostatními, což vede k utrpení zaviněnému dalšími pocity nedostatečnosti.

     Prvním krokem k harmonizaci křížové čakry je vidět život jako radostný a plný, a ne jako prázdný a skoupý. Netrapme se tím, co nemáme; radujme se z toho, co máme. Taková spokojenost nemá nic společného se samolibostí. Ochota vidět životní hojnost ve skutečné podobě k nám na základě vesmírného principu rezonance přitahuje hojnost v ještě větší míře. Aby čakra mohla dosáhnout rovnováhy, musí být v rovnováze i čakra, která leží pod ní. Stabilita vyšších pater závisí na stabilitě pater nižších. Má-li tedy být harmonie křížové čakry dokonalá, musíme vyřešit i všechny otázky související k čakrou kořenovou.

Solar plexus

     Je to centrum tělesné síly a zprostředkovává energie související s vůlí, záměrem a tvořivostí. Energie této čakry v podstatě pomáhá sdělit okolnímu světu, jací jsme. Nedostatečné využívání této čakry může vést k neschopnosti projevit se, když je to vhodné, nebo k pocitu viny, pokud tak učiníme. Naproti tomu nadměrné užívání vede k pokusům prosazovat svou vůli, místo abychom vyzařovali přirozenou sílu. Chceme-li se vyváženě projevovat takoví, jací opravdu jsme, potřebujeme definovat i svá omezení. Soudnost je pro postupné budování sebevlády nezbytná.

Získávání síly

     Na elementární úrovni tři spodní čakry souvisejí s bezpečím, sexem a mocí. Energie vždy předchází událostem - jiná cesta neexistuje. Zaměření na náš záměr a úroveň uvědomování si cíle mohou vést buď ke vzniku egoistické moci, nebo k silám moci vyšší vyjádřeným službou ostatním lidem. Taková síla nám dovolí řešit konflikty cestou soucitu, řevnivost změnit ve spolupráci a svěrací kazajku kontroly nahradit svobodou spolutvoření.

     Energie a vědomí našich nižších čaker jsou připraveny převzít odpovědnost za naše vědomé volby a jejich důsledky. Během probouzení srdce i vyšších čaker se stále více otevíráme vědomí našeho vyššího já a splýváme s ním v jedno.

     Naše ochota k takovému splynutí bývá nazývána kapitulací. A skutečně kapitulací je, neboť se přestáváme spoléhat na své vědomé Já a dovolujeme, aby nás dále vedl Bůh. Není to však obětování toho, kým si myslíme, že jsme - je to rozpomenutí se na to, kým ve skutečnosti jsme.

Srdeční čakra

     Leží ve výši srdce. Právě zde, v ústřední čakře našeho osobního energetického pole, na půl cesty mezi Nebem a Zemí, začíná proces integrace duchovního vědomí a fyzické zkušenosti. Zatímco úkolem vědomé mysli je vyjadřovat individualitu skrze zjevnou oddělenost, úkolem srdce je vést k hlubokému pokání. Právě proto, uzavřeme-li své srdce, skončíme ve vězení, jež jsme sami zbudovali.

     Že máme srdce probuzené a vyvážené, poznáme podle schopnosti svobodně a radostně dávat i přijímat. Srdce často může být probuzené, a přesto není jeho energie vyvážená. V takovém případě možná zjistíme, že sice rádi dáváme druhým, ale je pro nás obtížné něco přijmout na oplátku. Uvědomíme-li si však, že tím ochuzujeme druhé o radost z dávání, můžeme slušně poděkovat, přijmout jejich dary lásky, a obnovit tak svou vnitřní rovnováhu.

     Život v srdci také vyžaduje, abychom člověka milovali, jaký je a nikoli takového, jakého bychom ho chtěli mít nebo jakého si myslíme, že z něho dokážeme udělat, ať už se mu to líbí, nebo ne. Budeme-li láskyplně podporovat jeho záměr a úsilí být tím, kým si přeje být, musíme rovněž pochopit, že je to jeho cesta, a nikoli naše - musí po ní jít on, ne my.

     Pravda lásky naším spojením s lidmi a událostmi skrze probuzenou a harmonickou srdeční čakru neochvějně slouží nejvyššímu cíli nás samých i nejvyššímu cíli těchto lidí a událostí.

Krční čakra

     Její energii lze probudit nalezením pravdivého hlasu a vyjádřením vlastní kreativity jakýmkoli způsobem, respektujícím naši jedinečnost. Vyjádření takové duchovně založené tvořivosti se neomezuje na mluvenou řeč, nýbrž využívá všech osobních výrazových prostředků. Abychom se s ní dokázali propojit, musíme se v jejím proudu ztratit, což se nám podaří jen tehdy, budeme-li plně žít přítomným okamžikem. Funguje jako komunikátor pro vaše vědomí a koordinuje energie těla s energiemi regulatorního vědomí hlavy.

     Čakra nemusí být v rovnováze, není-li v ní energie nižších čaker. V takovém případě budeme svou „pravdu" vyjadřovat nevhodně- hněvem, frustrací a mnoha dalšími způsoby, jež budou reflektovat nerovnováhu v nižších patrech. Pokud však naše řeč pramení z probuzeného a harmonického srdce, bude náš hlas vždy pravdivý a vše, co řekneme a uděláme, bude láskyplná pravda, jež dokáže oslovit druhé.

Čakra třetího oka

     Třetí oko nám dává schopnost pohledu dovnitř a souvisí s intuicí. A opět platí, že se jakákoli energetická nerovnováha nižších čaker znovu objeví, probudíme-li třetí oko. Naše vědomá mysl pochopí nově vznikající vhledy jako pouhou imaginaci a pochybami se nás pokusí zatáhnout zpět k materialistickému pohledu na svět, kde pouze fyzické je „skutečné". Intuice vycházející ze srdce je ale moudřejší a ve chvíli, kdy jí začneme aktivně naslouchat a necháme se jí vést, převezme kormidlo a bude nás stále bezpečněji řídit vpřed.

     Pokud naproti tomu během probouzení třetího oka rady intuice ignorujeme, odsuzujeme se ke zkušenostem, jež budou následkem našeho opomenutí a jejichž tvrdost bude přímo úměrná stupni probuzení. Přistoupíme-li k intuici aktivněji a nebudeme pouze reagovat, otevře se před námi kouzelný svět synchronicity. Začneme si reálně uvědomovat skutečnost, že se nic neděje náhodou a že vše má vlastní cíl. Pohled třetího oka je tu proto, aby nám skrze zázrak lidského života umožnil vyjádřit, kým opravdu jsme. Nemá nám usnadňovat uhýbání a útěk před překážkami a výzvami.

Korunní čakra

     Po probuzení korunní čakry dokážeme vnímat Vesmír jako vzájemně propojený vědomý celek a nás samy pak jako mikrokosmos.

     Vyváženým otevřením korunní čakry jsme překročili práh mezi osamoceným bytím a bytím, jež je schopno vnímat, že vše ve Vesmíru představuje jednotu. Překročíme-li tento práh, začneme nezprostředkovaně zakoušet projev Jednoho skrze různorodost mnohosti. Začínáme si uvědomovat, že ve skutečnosti jsme jen kapkami ve vesmírném oceánu.

Vedlejší čakra týlu

     Staré učení mluví o třetím oku a korunní čakře jako o něčem, co nám přináší oddělený vnitřní a vnější pohled na svět. Méně se už ví, že zasvěcenci vysokého stupně dokázali tyto pohledy sloučit a uvědomit si, že vnější i vnitřní vnímání představuje zrcadlový odraz sebe navzájem. Schopnosti spojení s takovými transcendentálními skutečnostmi zasvěcenci dosáhli pomocí další čakry, která leží na přechodu krční páteře a lebky a říká se jí vedlejší čakra týlu.

     Při expanzi individuálního a kolektivního vědomí získává tato čakra rozhodující význam pro práci s energií. Podaří-li se nám totiž získat přístup k energii vedlejší čakry týlu a harmonizovat ji s energií čakry srdce a solárního plexu, dokážeme zvýšit své vibrace, což vede k uvědomění si osmé čakry univerzálního srdce a k její aktivaci.

     Jedinci, obzvláště s duševními schopnostmi, obvykle díky hromadění informaci, které vytváří v této oblasti problémy, pociťují bolesti hlavy. Neaktivnost této čakry odráží stav coby spící, omezené bytosti. Ve stávající realitě mohou lidé s rozšířenými duševními schopnostmi používat spojení pro mentální kontrolu ostatních. Je důležité obklopit toto centrum silnou spirituální ochranou. V novém systému plného vědomí se toto konkrétní centrum, regulující duševní energie a zabraňující, abyste byli kontrolováni, stává velmi důležitým.

Transpersonální čakry

     Nad soustavou sedmi osobnostních čaker stojí pět čaker transper-sonálních. Ve stále vyšších rovinách vibrací holografického vnímání tyto čakry vytvářejí dvanáctistupňové energetické pole, jež vrcholí v třináctém stupni plného vědomí jednoty.

Osmá čakra

     Osmá čakra - univerzální srdce je umístěná mezi srdcem a krční čakrou.  Vstupem do univerzálního srdce překonáváme omezení osobního vědomí a uvědomujeme si, že jsme skutečně multidimenzionálními bytostmi. Začínáme též rozumět poslání své duše.

     Na úrovni energie lze osmou čakru vnímat jako čakru, jež spojuje trojici energií mysli, srdce a vůle, vyjádřených skrze čakru týlu, srdeční čakru a čakru solárního plexu. Trojjediná přirozenost univerzálního srdce v podstatě tvoří energetický portál, který uvádí naše vědomí do rovnovážného stavu a pozvedá je na transpersonální rovinu.

     Základní úlohou mysli ve struktuře vědomého já je vyvolávat dojem, že každý jsme oddělený jedinec, a posilovat iluzi polarity fyzického světa. Naproti tomu srdce má zabezpečovat, abychom úplně nezapomněli, že ve skutečnosti jsme všichni spojeni a v konečném důsledku tvoříme Jednotu.

     Osmá čakra završuje oktávu vnímání, které představuje vědomí založené na osobním já. Každá ze sedmi osobních čaker zahrnuje energii mužskou, ženskou a dětskou. Ať už jsme se narodili jako muži nebo ženy, podstata našich pocitů je ženská či pasivní, podstata myšlenek mužská či aktivní a naše vůle se projevuje pomocí tvořivé energie kosmického „dítěte". Jsou-li tyto principy v rovnováze, můžeme vstoupit do energetického pole osmé čakry.

     Jestliže však mužská či ženská energie začne převažovat, bude jejich tvůrčí vyjádření skrze vůli disharmonické. V průběhu uplynulých dvou tisíciletí charakterizovala naši kolektivní psýché postupná dominance mysli. Napravení této nerovnováhy je podmínkou, bez jejíhož splnění nedokážeme otevřít bránu osmé čakry univerzálního srdce.

      Když vstoupíme do vědomí osmé čakry, uvidíme archetypální vzorce, do nichž jsme zapleteni. Beze strachu a odsuzování si můžeme uvědomit jejich podstatu (včetně momentů, které je v našem životě spustily, a možných příčin v jiném životě).

Devátá čakra

     Devátá čakra leží zhruba na šířku dlaně pod chodidly. Energie takzvané zemní hvězdy poskytuje mnohem intenzivnější spojení se Zemí než energie čakry kořenové. Pomocí spojení se živoucí Zemí skrze čakru zemní hvězdy jsme schopni stále intenzivněji komunikovat s jejími dévickými a elementálními říšemi.

Desátá čakra

     Energii desáté čakry lze energeticky lokalizovat zhruba na šířku dlaně nad hlavou. Spojuje nás se živným prostředím skupinové duše, která tvoří vědomí celé sluneční soustavy.

     Skrze prožitek této čakry si lidé začínají uzdravovat traumata své duchovní cesty a rozpomínají se na identitu své duše na zemi, v podsvětí i v oblacích.

Jedenáctá čakra

     Jedenáctá čakra leží zhruba osmadvacet centimetrů nad temenem hlavy a spojuje nás v galaktické rovině vědomí.

     Pokud rozšiřujeme své vnímání, abychom je sladili s vědomím těchto transpersonálních čaker, získáme přístup k moudrosti a radám multidimenzionálních oblastí Vesmíru společně se svým vlastním vyšším vědomím a intuitivní moudrostí.

     V době současné globální krize nám může tato vyšší moudrost poskytnout klíč k budoucímu světu, kde budeme žít ve vědomé harmonii s Vesmírem a budeme připraveni, abychom převzali otěže svých individuálních i kolektivních osudů.

Dvanáctá čakra

     Dvanáctá čakra leží asi devadesát centimetrů nad hlavou. Spojuje nás s vědomím jednoty celého Vesmíru a přináší úplné rozpomenutí se na to, kdo opravdu jsme.

     Dvanáct se společně stává transformující třináctkou a uskutečňuje se jednota Jediného, které překonává samo sebe a dává vzniknout vší relativitě vědomí.

Zpracováno dle: Osmá čakra- Jude Currivanová

 

copyright © 2010 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.

21.05.2010 20:23 

---

...doporučené externí odkazy

návrat k duši

součást našeho energetického systému

transcendentální čakrový systém

uměním k sobě (doporučuji)

wiki..

---

...tip na stránku 

tantra neboli milování

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohaccio

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na