Jak se dívat do Slunce

slunce

19.5.2014

Říká se,že jsou oči oknem do duše. Proč tato okna neotevřít a neposkytnout duši esenci domova prostřednictvím slunečního záření? Slunce je vibračně nejblíže Zdroji a jeho záření je doslova balzámem pro duši,tělo i mysl.

Dívání do Slunce je  prastará metoda která je silným nástrojem pro duchovní a fyzickou transformaci. Praktikovali ji Mayové, Egypťané, Inkové, Aztékové,ale ve svých počátcích i kněží katolické církve. O této metodě nemáme moc informací,jelikož se stala postupem času velmi nežádoucí a zakázanou. Projevuje se úžasnými výsledky  na úrovni těla,mysli i duše,kterých se většinou snažíme dosáhnout celou řadou zdlouhavých cvičení,meditací a jiných duchovních praktik. Jedná se o metodu velice silnou,účinnou  a dostupnou všem.

Jak se tedy bezpečně dívat do Slunce?

Praktikujte dívání do Slunce ne jindy než v intervalu hodinu po východu Slunce nebo hodinu před jeho západem,kdy je UV a IR index O. To tedy znamená,že zapadá-li Slunce oficiálně např. v 19:00 hod., od 18:00 hod. je bezpečné pro oči se do Slunce dívat. Vychází - li Slunce v 5:00, do 6:00 je časový interval pro slunění očí bezpečný. Podle učení H.R.Manka, který  tuto metodu oživil a kterou šíří, se doporučuje začít se dívat do Slunce 10 sekund a každým dnem tento interval o dalších deset sekund navyšovat. Tak bychom se měli dostat za tři měsíce na 15minut. V případě, že se nebudete některé dny moci dívat do Slunce, pokračujte následně tam, kde jste naposledy skončili. Například: Dosáhli jste 5 minut dívání do Slunce a následné 3 dny díky počasí nemůžete pokračovat. Čtvrtý den pokračujete s časovým intervalem 5 minut a 10 sekund. Důležitá je pravidelnost-pokud počasí dovolí. V našich klimatických podmínkách se zřejmě bude jednat o delší časový úsek než jsou tři měsíce.

Můj osobní názor a zkušenost: Zvažte intenzitu záření a podle toho se přizpůsobte. Pokud se díváte do Slunce těsně před jeho západem kdy je intenzita záření už velmi nízká, lze se dívat déle než deset či třicet sekund. Řiďte se svou intuicí a dívejte se tak dlouho, jak je to pro vás pohodlné. Zvažte i svou stravu. Pokud jste již na stravě veganské či syrové, je váš organismus vibračně lépe připraven pro další nárůst vibrací, který Slunce poskytuje. V opačném případě doporučuji postupovat systematicky a pomalu. Připravte se na změnu jídelníčku, kdy tělo s navyšováním vibrací již nebude schopné některé potraviny přijímat. Změně stravy nechte volný průběh. JDo Slunce se díváme výhradně  bez brýlí (dioptrických i slunečních) a kontaktních čoček!

Nedívejte se do Slunce pokud máte strach o své oči a této metodě plně nedůvěřujete!

Moje  zkušenost: Díváni do Slunce v bezpečném časovém rozhraní  je mnohem příjemnější a méně agresivnější než dívání se několik hodin na televizi nebo obrazovku počítače.

Ideální je stát bez bot na hlíně či písku, pokud je teplo. Doporučuji nestát během této praxe  bosí na trávě. Pokud je chladno, ponechte si obuv.

V teplém období se doporučuje přidat k této praktice i chození bosky po hlíně nebo po písku, kdy máme přímý kontakt se Zemí. Ideálně 30-45minut.

Pijte sluneční vodu – vodu nabitou sluneční energií. Nalijte vodu do skleněné nádoby a přikryjte (ne plastovým víčkem). Nejideálnější je opět postavit sklenici s vodou na hlínu a nechat 5-8 hodin na slunci. Používáme ji k pití, ale lze ji  použít i jako oční kapky nebo pleťovou vodu. Léčivou schopnost vody podpoříte vložením křišťálové drúzy nebo většího surového křišťálu do sklenice s vodou před nabíjením na slunci. Můžete nechat venku i přes noc pro extra dotyk energií Hvězd a Měsíce :)

 

V první fázi praxe – tedy v  intervalu do 15 minut (1-cca 3měsíce) se začne dostavovat:
vnitřní klid, radost, dobrá nálada, pozitivní myšlenky, emoční vyrovnanost, euforie ze života, začnou se vytrácet  negativní emoce jako vztek, zlost, žárlivost a závist, ze života začne mizet stres a podrážděnost

 

Co se může vyskytnout:

Začnete se „pročišťovat“ na úrovni těla mysli i duše,což se může u některých jedinců projevit silnějšími symptomy v podobě bolestí hlavy, pocení, bolestí žaludku, mdlob, atd. Pokud takový stav nastane doporučuji pokračovat v praxi až symptomy odezní a postupovat velice pomalu a přidávat postupně každý den 5-10 vteřin dívání do Slunce.

Osobní doporučení: Dívejte se do Slunce bez velkých a netrpělivých očekávání výsledků. Otevřete se Slunci  a vnímejte impulzy které k vám vysílá.Za touto praktikou se skrývá mnohem víc,než se dá slovy vyjádřit.

Zdroj:  http://solarhealing.com/,http://sunlight.orgfree.com/history_of_sun_gazing.htm

Autor článku : Martina Atiriamin Christová

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky. 

---

30.6.2014

Jak se dívat do Slunce

V předchozím článku této série nazvané "Jak se dívat do Slunce(I)" jsme se seznámili se základními bezpečnostními pokyny jak postupovat při přijímání sluneční životodárné energie prostřednictvím očí a jaké jsou její projevy při dosažení intervalu cca 15 minut. Dnes se podíváme,co  přináší tato praktika pokračujeme – li dále ve svém slunění očí a dostaneme se postupně až na interval 30 minut.

Dosáhli-li jste intervalu 15-ti minut dívání se do Slunce v bezpečném časovém rozmezí,určitě jste pocítili blahodárný vliv Slunce na vaši psychiku a myšlení. Pokud jste vyzkoušeli  dívat se do Slunce při jeho východu a jeho západu měli jste možnost zaznamenat, že východ a západ Slunce mají každý jiné kouzlo a jinak na vás působí.  Mluvíme o energii východu a energii západu Slunce. 
Východ Slunce má energii „akční“, kterou nazýváme energií mužskou. Jako by Slunce říkalo,“Jsem tady,hurá do nového dne“.Slunce se vyhoupne na oblohu,hřeje a dodává energii všemu živému včetně nás,našemu tělu a mysli,abychom  mohli  tvořit,pracovat  a radovat se.
Oproti tomu západ Slunce má energii ženskou,láskyplnou  - hřejivou a vyživující pro duši. Umožňuje nám hlubší spojení se svým nitrem,naší vyšší podstatou,chete-li. Otevírá srdce a umožňuje nám vidět  a vnímat věci, kterých si běžně nevšímáme a nevěnujeme jim svoji pozornost.

Můj osobní názor a zkušenost: Doporučuji  vybrat si to,co vám více vyhovuje. Pokud vás více oslovuje západ Slunce,dívejte se tedy do Slunce zapadajícího. Pokud je to východ, upřednostněte energii Slunce vycházejícího.To že vás oslovuje více východ či západ není náhoda a je dobré naslouchat své intuici. Mě osobně silně oslovilo Slunce při jeho západu, kdy jsem schopna mu naslouchat, učit se a rozpomínat se. Převážně v intervalu, kdy Slunce začne nabírat oranžový nádech až do jeho sklouznutí za horizont, což je v mých podmínkách přibližně 5-10minut před jeho aktuálním západem (stanoveným meteorology pro určitý den).

Pokud se rozhodnete slunit své oči při východu i při západu Slunce během jednoho dne a pokud jste upřednostnili metodu HRM před svou intuicí a přidáváte každý den postupně 10 vteřin slunečního záření do svých očí, doporučuje HRM rozdělit svůj časový interval do dvou částí. Např. dosáhli-li jste intervalu 5 minut dívání se do Slunce, budete se dívat ráno 2 minuty a 30 vteřin a večer také 2 minuty a 30 vteřin. Tento způsob se mi osvědčil při delších časových intervalech. Když se dívám do Slunce 40 minut, vyhovuje mi někdy z časových důvodů dívat se do Slunce 20 minut ráno a 20 minut večer.

V druhé fázi praxe - v intervalu do 30 minut (3-6 měsíců -za předpokladu každodenní praxe ) se začnou dostavovat následující fyzické projevy:

Zlepšení zraku, posílení imunitního systému, ustoupení chronických onemocnění  a migrén, navýšení fyzické energie, snížená potřeba přijímat stravu, zvýšená odolnost organismu vůči vyšším slunečním teplotám

V tomto časovém období je mozek schopen prostřednictvím očí přijmout celé barevné spektrum slunečního záření a vhodně usměrnit energetický tok jednotlivých barev k příslušným životně důležitým orgánům.Tyto orgány  jsou na energii jednotlivých barev  slunečního spektra závislé.Ledviny na červené, srdce na žluté, játra na zelené barvě,atd. Na tomto principu funguje colorterapie. Proces léčení lze podpořit vizualizací naprosto zdravého těla. Vizualizaci provádíme zatímco se naše oči dívají do Slunce. V tento moment jsou vizualizace několikanásobně zesilovány díky Slunci, které je vibračně nejblíže Zdroji. Tato metoda je velice silná a sama ji používám k léčení nejen sebe ale i druhých.

Ke konci tohoto období, to znamená koncem šestého měsíce (v našich klimatických podmínkách déle než šest měsíců) máte možnost pozorovat, že vaše tělo a každá buňka v něm je schopna vstřebávat více a více sluneční energie a využívat tuto energii při fyzické a mentální činnosti. Proto také ucítíte silnou touhu svého těla vystavovat se Slunci. Pokud jste v podmínkách kde můžete vystavit úplně celé tělo Slunci, udělejte to. Budete tak nejblíže "zdrojové energii" jak jen je to možné.

Moje vlastní zkušenost: Při konzumaci čisté, tedy ne chemicky ošetřené stravy a postupném navykání kůže na sluneční záření se nemusíte obávat rakoviny kůže ani jiných komplikací. Aktivujete přirozenou ochranu kůže v podobě pigmentu melaninu, který způsobuje hnědé zabarvení pokožky, tedy opálení. Tento mechanismus jsme se naučili potlačovat opalovacími krémy s takzvaným UV faktorem, což je mimo jiné jen směska hliníku a spousty dalších chemických přísad, které prostřednictvím kůže dostáváte do těla. Kůže je také největší vylučovací orgán našeho těla a chemické látky přijaté prostřednictvím stravy a z vnějšího prostředí které jsou toxické vylučuje. Tyto toxické látky vyloučené prostřednictvím pokožky reagují se slunečním zářením a mají na kůži nežádoucí účinky. Viníkem zde není Slunce.Jako zdravá alternativa opalovacích krémů se osvědčil sezamový olej,který dokáže eliminovat sluneční účinky na kůži o 30%. Velice podobná situace se týká i očí. Sluneční záření oči posiluje. Pokud je schováváte za slunečními brýlemi oči tím ochabují a stávají se více a více citlivými vůči slunečnímu záření a světlu vůbec.

Zdroj:  http://solarhealing.com/, http://sunlight.orgfree.com/historyosungazing.htm,http://www.in5d.com/sun-gazing.html

Autor článku a fotografií: Martina Atiriamin Christová
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

---

13.9.2014

Jak se dívat do Slunce (III)

Rozhodnete–li se po 6-ti měsících praktikování dívání do Slunce v této činnosti pokračovat, dostane se vám dalších výhod se sungazingem spojených. Vstoupíme-li tedy do třetí fáze sungazingu - intervalu od 30-44 minut (6-9 měsíců za předpokladu každodenní praktiky), můžeme zažívat následující:

Zvýšená aktivita mozku,rozšířené vnímání ve formě probuzení jasnovideckých schopností apod., zvýšené duchovní uvědomění, snížená potřeba přijímat stravu s následnou možností přejití na výživu sluneční energií.

Podle metody, kterou vypracoval a šíří H. R. Manek, je po dosažení intervalu 44 minut dívání do Slunce nutné tuto činnost ukončit z důvodu možného poškození očí. Energii,která byla ze Slunce za 9 měsíců (v našich podmínkách se jedná samozřejmě o delší časový interval díky nestálému počasí) přijata, je nutné udržovat buď zredukováním časového intervalu na 5 – 10 minut slunění očí nebo chozením bosky 45  minut 6 dní v týdnu po jeden rok po písku či hlíně. Nebudete-li tuto energii nadále udržovat,časem o ni přijdete. Chozením bosky se tlakem váhy jedince na jednotlivé prsty chodidla začnou stimulovat určité žlázy mozku. Dochází k aktivaci epifýzy (tzv.třetího oka),která je na chodidle nohy reprezentována palcem.Zbývající čtyři žlázy které prsty na noze reprezentují jsou hypotalamus, hypofýza, thalamus a amygdala. Chození po holé Zemi má nespočet blahodárných účinků pro které se vyplatí tuto činnost praktikovat.

Moje osobní zkušenost: Jak již bylo napsáno v dalších článcích na těchto stránkách – ten,kdo otevře své srdce Slunci jako vědomé inteligentní bytosti a na úrovni srdce se Sluncem propojí,ten už se do Slunce nikdy dívat nepřestane.
Neměla jsem možnost praktikovat dívání do Slunce v podmínkách, kde bych měla Slunce každý den,ale v období slunečných dnů u nás a možností každodenního příjmu slunečního záření jsou výsledky jednoznačně mnohem rychlejší a efektivnější.
Nemám záměr přejít na výživu sluneční energií,ale čím více sluneční energie prostřednictvím očí přijímám,tím se snižují požadavky organismu na tuhou stravu.
V období kolem deseti, jedenácti měsíců, díky počasí nepravidelného dívání do Slunce, se dostavilo rozšířené vnímání a uvědomění si mentálních a myšlenkových vzorců, které do té doby ovlivňovaly mou realitu. Bylo tedy možné vědomě a velmi snadno pracovat na jejich odstranění. Celkově tady vědomá práce se Sluncem teprve začíná. Roste touha po více a více slunečního světla. Oči se neustále více posilují. Nyní začíná docházet k hloubkovým změnám na úrovni DNA a buněčné paměti, dochází k aktivaci mozkových center, která byla dlouhou dobu v latentním stavu a k aktivaci DNA. Mysl sílí, tím se stává výborným a spolehlivým nástrojem tvoření. Podle mého zjištění je práce se Sluncem cesta, ne jednorázová metoda, jak ji představuje H.R.Manek.

Osobní doporučení: V období kdy nesvítí Slunce je dobré vyjít si bosky na procházku nejlépe po hlíně či písku,pokud počasí dovolí. Pokud se díváte pravidelně do Slunce, velmi přirozeně se ve vás probudí potřeba chodit bosky.

Upozornění: Jelikož se při procesu dívání do Slunce jedná o velmi silné energetické hloubkové čištění, je možné že se toto projeví na úrovni fyzické nevolností, zvracením, průjmy a vysokými horečkami. Zde je nezbytné být si vědom toho, co způsobuje tento stav a mít víru v tento očistný proces.

Více z mé osobní cesty se Sluncem se můžete postupně dozvídat sledováním Slunečního Zápisníku na: http://www.slunecnabrana.eu/Slunecni%20Zapisnik/slunecni%20zapisnik.htm

 Zdroje k článku:  http://solarhealing.com/

Autor článku a fotografií: Martina Atiriamin Christová

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

---

...doporučené externí odkazy

dívání do slunce jako potrava

palming

slunce na obloze

sluneční soustava

---

...tip na stránku 

 

---

Pokud se Vám líbi tento web, můžeme Vám podobné stránky také zhotovit.. SEO Bohacc

jak se dívat do slunce

Web
   
Vlastní vyhledávání
provozováno na